Uploaded by Snježana Elveđi

GRAFIČKI PRIKAZ LINEARNE OVISNOSTI

advertisement
GRAFIČKI PRIKAZ LINEARNE OVISNOSTI – JEDNADŽBA PRAVCA
1. Grafički prikažite linearnu ovisnost 𝒚 = −𝟑𝒙 + 𝟐.
𝑥
𝑦
a) Očitajte s pravca na slici kolika je
vrijednost veličine 𝑥 ako je 𝑦 = −4.
𝑥=
b) Očitajte s pravca na slici kolika je
1
vrijednost veličine 𝑦 ako je 𝑥 = 3.
𝑦=
𝟏
2. Grafički prikažite linearnu ovisnost 𝒚 = 𝟑 𝒙.
𝑥
𝑦
c) Očitajte s pravca na slici kolika je
2
vrijednost veličine 𝑥 ako je 𝑦 = 3.
𝑥=
d) Očitajte s pravca na slici kolika je
vrijednost veličine 𝑦 ako je 𝑥 = −6.
𝑦=
3. Grafički prikažite linearne ovisnosti 𝒚 = −𝟎. 𝟖𝒙 + 𝟑. 𝟐 i 𝒚 = −𝟏. 𝟓𝒙 + 𝟕. 𝟓 u istom
koordinatnom sustavu.
𝑦 = −0.8𝑥 + 3.2
𝑥
𝑦
𝑦 = −1.5𝑥 + 7.5
𝑥
𝑦
Zadane linearne ovisnosti prikazuju izgaranje dvije svijeće.
Na osi 𝒙 prikazano je vrijeme izgaranja, a na osi 𝒚 prikazana je visina svijeće.
SVIJEĆA 1
Prva linearna ovisnost 𝒚 = −𝟎. 𝟖𝒙 + 𝟑. 𝟐 :
Veličina 𝒚 je visina svijeće koja u jednom satu
izgori 0.8 cm.
Ta svijeća je prije izgaranja visoka 3.2 cm.
Veličina 𝒙 je broj sati izgaranja.
SVIJEĆA 2
Druga linearna ovisnost 𝒚 = −𝟏. 𝟓𝒙 + 𝟕. 𝟓 :
Veličina 𝒚 je visina svijeće koja u jednom satu
izgori 1.5 cm.
Ta svijeća je prije izgaranja visoka 7.5 cm.
Veličina 𝒙 je broj sati izgaranja.
Razmislite i odgovorite na iduća pitanja promatrajući grafičke prikaze linearnih ovisnosti:
e) Koja svijeća brže gori?
_________________________________________________________
f) Koja će svijeća prije izgorjeti?
_________________________________________________________
g) Nakon kojeg vremena će svijeće biti iste visine?
_________________________________________________________
h) Nakon koliko vremena će SVIJEĆA 1 potpuno izgorjeti? _____________________________
i) Nakon koliko vremena će SVIJEĆA 2 potpuno izgorjeti? _____________________________
Download