Uploaded by Dear Jisoo

script

advertisement
A: Magandang araw ***
B: Magandang araw rin ***
A: Nasasabik ako sa mapag-uusapan natin ngayong araw
B: Gayon din ako. Ang wika kasi noon at ngayon ay mayroong malaking pag kakaiba. At iyan ang pag
uusapan natin ngayon.
A: Ang wika noon at ngayon. Tunay ngang nagbabago ang wika. Noon, ginagamit lamang ito bilang
komunikasyon at malalim na tagalog ang tanging bersyon. Ngunit ngayon, sa modernong panahon,
napakarami ng nabago sa ating wika
B: Totoo iyan. Marami ng mga nausong bersyon ng wika. Mayroon ng jejemon, bekimon, at mga pinaigsing wika. Kasabay ng pagbabago ng wika ay nagbabago rin ang aking kultura at lipunan.
A: Ang kultura ng paghaharana noon, text o chat mate na lamang ngayon.
B: Noon din ay tradisyonal na kumain ng sama-sama at sabay-sabay ang mga pamilya. Ngunit ngayon,
hindi na gaano itong mahalaga sa iba.
A: Ngunit ano naman ang mga pagbabago sa lipunan natin kasabay ng pagbabago ng wika?
B: Noon, napaka simple lamang ng lipunan. Pagtatanim ang hanap buhay ng mga tao, maayos ang
komunikasyon bagamat may kahirapan, at ang mga tao ay madaling pakisamahan.
A: Tama nga. Dahil ngayon ang lipunan ay kumplikado na. Puro polusyon trahedya, at krimen. Hindi na
basta naidadaan sa wika at komunikasyon maging ang mga simpleng problema.
B: Habang nagbabago ang wika, kultura, at lipunan natin, kinakailangan din nating makibagay.
A: Nang sa gayon ay makasabay tayo sa pagbabago
B: Tama yan. Naging makabuluhan ang ating pag-uusap ngayon
A: Nawa ay nakapagbigay tayo ng kaalaman para sa mga tagakinig. Magangadang araw ***
B: Magandang araw rin ***
Download