Uploaded by natalia.orensanz

Activitats PAC

advertisement
Natàlia Orensanz Bartolomé
2n de BAT Geografia
27/04/2020
1.- Llegiu el text i contesteu les preguntes següents
(MOLT IMPORTANT: intentem no reproduir literalment els apunts; feu servir les vostres paraules)
A.- Resumiu les idees principals del text:
La PAC (Política Agrícola Comuna) és una política agricola creada per la Unió Europea
amb l’objectiu de millorar la situació agricola a Europa. A través de donar suport als
treballadors de camp i permetre’ls-hi una vida digna, millorar la productivitat, garantir
un preu just pels productes i totes les operacions relacionades, s’ha aconseguit un impacte positiu en l’economia i permetre al consumidor europeu més capacitat d’adquisició de
productes. Encara que la Unió Europea es va convertir el principal inversor en aquest
sector a escla mundial, a la llarga es va produir un excés de productes a falta de demanda que van haver de ser llançats, i a més, tensions amb altres païssos.
B.- Quins són els objectius essencials de la política agrícola
comuna (PAC)
• Millorar la situació agricola europea, i per tant, la productivitat.
• Mantenir els preus dels productes agricoles i els salaris dels treballadors
de camp en unes condicions justes.
• Assegurar un millor comerç d’aliments entre païssos.
• Reduir l’impacte medioambiental al mateix temps que preservar per la
conservació dels espais i paisatges rurals.
Download