Uploaded by Joanna M.

Martin, Joanna Grace L Flowchart

advertisement
ANG PAMILYA RIZAL
PARTIDA NG KANYANG AMA
PARTIDA NG KANYANG INA
DOMINGO LAM CO AT INES DE LA ROSA
EUGENIO URSUA AT BENIGNA
Francisco Mercado at Cirila Bernarcha
Regina at Manuel Quintos
Juan Mercado at Cirila Alejandra
Brigida at Lorenzo Alberto Alonso
Francisco Rizal Mercado at Donya Teodora Alonso Realonda
Donya Teodora Alonso Realonda at Francisco Mercado
Jose Rizal at Josephine Bracken
SUPLING/ANG MAGKAKAPATID NA RIZAL
Saturnina
Paciano
Narcisa
Olimpia
Lucia
Maria
Jose
Concepcion
Josefa
Trinidad
Soledad
Martin, Joanna Grace L.
SS 5 - BSAIS 3C
SA CALAMBA
3 taong gulang
Tinuruan si Jose Rizal ng kanyang ina sa pagbabasa ng alpabeto. Nakakarasama na rin siya sa pagdarasal ng pamilya.
5 taong gulang
Nagsimulang magbasa si Jose Rizal ng Bibliya na nakasulat sa wikang Kastila. Gumuguhit na rin siya sa pamamagitan ng lapis
at humuhubog ng magagandang bagay na yari sa luwad o wax.
6 taong gulang
"Sige, pagtawanan ninyo ako nang pagtawanan ngayon! Balang araw, kapag patay na ako, ang taumbayan pa ang gagawa ng
mga monumento para sa akin."
8 taong gulang
Nalikha ni Jose Rizal ang kanyang unang tulang piinamagatang "Sa Aking mga Kabata" at ang kanyang unang dula na isang
komedyang Tagalog.
Tatlong tiyuhin na nakapagimpluwensya sa pagbuhog ng kanyang katauhan
Jose Alberto - pag-ukit at paglilok gamit ang putik at pagkit
Manuel - paglangoy, pagbubuno, pangangabayo at pisikal na ehersisyo
Gergorio - pagbabasa
Unang mga naging guro
Maestro Celestino
Maestro Lucas Padua
G. Leon Monroy
Binan
Nagtungo si Jose
kasama si Panciano
sakay ng karomata
papunta sa kanilang
tiyahin upang
mangupahan
Si Pedro na laging
pinagtatawanan at
hinanamon si Rizal na
anak ng kanyang guro
na si Maestro
Juastinano Aquino Cruz
Masipag at maayos na
pamumuhay bilang
estudyante
Nakatanggap ng sulat
mula kay Saturnina at
nakasama sa biyahe si
Arturo Camps
Calamba
Ang pag-aalsa sa
Cavite
GOMBUZA
Donya Teodora
MGA TULANG NAISULAT SA ATENEO HABANG NAG-AARAL
ATENEO MUNICIPAL
Maligayang Bati (Felicitation)
Ang Pagsakay: Immo sa Hukbo ng mga Pandigmang Dagat ni Magallanes
Ang Paghahamok: Si Urbiztondo, ang Kilabot ng Jolo
Ang Unang Makaligid sa Daigdig at Kastilang si El Cano Espanol
Ang Kasawian ni San Eustaquio
Isang Alaala sa aking Bayan
Matalik na Pagtutulungan ng Relihiyon at ng Edukasyon
Ang Kabayanihan ni Columbus
Si Colon at si Juan II
Malaking Kaaliwan sa Gitna ng Malaking Kasawian
Ang Pakikipag-usap ng Pamahalaan sa mga mag-aaral
Itinanghal muli na emperador
Nakatanggap ng medalyang ginto nang magtamo siya ng markang sibresaliente sa lahat ng asignatura
Nabasa niya ang mga nobelang "The Count of Monte Cristo" ni Alexander Dumas at "Travels in the Philippines" ni Dr. Feodor Jagor
Bumisita sa Calamba ang Gobernador-Heneral
Nagustuhan ang pagsasayaw ni Soledad at ipinagkaloob ang hiniling niyang palayin ang kanilang ina
Pumasok si Jose Rizal bilang interno
Naging paborito niyang propesor si Padre Francisco de Paula Sanchez na naging mapanuring kritiko ni Rizal sa larangan ng Panitikan
IKA-APAT NA TAON
IKALAWANG TAON
Labing-isang taong lamang siya noong siya ay pumasok sa Ateneo sa tulong ni G. Manuel Xeres
Dito nagsimula ang paggamit ng "Jose Rizal"
Naging emperador si Jose Rizal makalipas ang isang buwan
Pumapalagi sa Dalubhasaan ng Santa Isabel upang mag-aral ng wikang Kastila
Tumira kay Titay na may pagkakautang sa mga magulang ni Rizal ng tatlong daang piso
Lumipat kay Donya Pepay
Nawalan ng interes sa pag-aaral dahil kay Pari Jose Bech na kanyang propesor
Nagtamo ng markang sobresaliente sa kanyang asignatura ngunit hindi nakatanggap ng gantimpala
Sa Pamamagitan ng Edukasyon ay Tuimanggap ng Liwanag ang Bayan
IKATLONG TAON
UNANG TAON
EDUKASYON SA ATENEO
"Namumukadkad na makata ay nag-aaksaya lamang ng panahon at tumutungo sa maling direksyon ng buhay" - Padre Jose Vilaclara
Nagtamo siya ng pinakamataas na marka sa lahat ng asignatura at tumanggap ng limang medalyang ginto bilang karangalan
Ang paglilok sa imahen ng Birheng Maria sa kahooy na batikuling
Romualdo de Jesus (paglilok) at Don AGustin Saez (solfiego sa pagguhit at pagpipinta) ang kanyang mga naging guro
Nakapagtapos ng Bachiller en Artes
A Filipinas
Junto Al Pasig
Abd-el-Azis y Mahoma
Pilosopiya
Ala Juvented Filipina
Unang taon sa
UST
1877
Liceo Artistico Literario
de Manila
1878
Al M.R.P. Pablo
Ramon
1879
1880
SA UNIBERSIDAD NG STO. TOMAS
Medisina
Cervantes
Padre Pablo Ramon
El Consejo de los Reyes
Paggamot sa nanlalabong paningin
ng ina
gintong singsing
D.N. del Puzo
Agrimensor
tenyente ng Guardia Civil
Companerismo
Kasama ni Jehu
1881
Download