Uploaded by atalia malgas

NELSON MANDELA 3

advertisement
NELSON MANDELA
Naam en van: ________________________________________________ Graad: ______________
Datum: ___________________________________ My punte is? _____________________________
Voltooi die volgende vrae.
1.
Wat het Mandela besluit om by Wits-Universiteit te studeer?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2.
Skryf die sin oor en voltooi: Nelson Mandela het by die ANC aangesluit om
teen ... en vir ... in Suid-Afrika te baklei.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3.
Wat het die ANC aan die begin gedoen om te veg teen apartheid?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
www.saworksheets.co.za
NELSON MANDELA
Naam en van: ________________________________________________ Graad: ______________
Datum: ___________________________________ My punte is? _____________________________
Voltooi die volgende vrae.
1.
Wat het Mandela besluit om by Wits-Universiteit te studeer?
Regte.
2.
Skryf die sin oor en voltooi: Nelson Mandela het by die ANC aangesluit om
teen apartheid en vir demokrasie in Suid-Afrika te baklei.
3.
Wat het die ANC aan die begin gedoen om te veg teen apartheid?
Hulle het optogte en veldtogte gereël waar duisende mense geweier het
om die apartheidsreëls te gehoorsaam.
www.saworksheets.co.za
Download