Uploaded by Micah Halili

Ang Apat na Elemento ng Pabula

advertisement
Ang Apat na Elemento
ng Pabula
“PAMAGAT”
Inihanda ni: Pangalan
Tauhan
Maaaring maglagay ng mga imahe o larawan ng mga tauhan
Pangalan ng tauhan – mga pisikal na katangian, pag-uugali, at gawi
Pangalan ng tauhan – mga pisikal na katangian, pag-uugali, at gawi
Pangalan ng tauhan – mga pisikal na katangian, pag-uugali, at gawi
Pangalan ng tauhan – mga pisikal na katangian, pag-uugali, at gawi
TAGPUAN
Paglalarawan sa pinangyahiran ng pabula
Maaaring panahon, pook, lugar
Banghay
Pagkakasunod sunod ng mga pangyayari sa pabula
SIMULA:
• Mga pangyayari
• Mga pangyayari
GITNA:
• Mga pangyayari
• Mga pangyayari
WAKAS:
• Mga pangyayari
• Mga pangyayari
ARAL
Aral na natutunan sa pabula
Download