Uploaded by Jeanica Manaois

MGA PAGSASALIN SA BIBLIYA

advertisement
MGA PAGSASALIN SA
BIBLIYA
Ayon kay Savory, may dalawang dahilan kung bakit
hindi maiiwasang mabanggit ang pagsasalin sa bibliya
pagpagsasaling wika ang pinag-uusapan:
1. Ang paksa sa bibliya ay tumatalakay sa sa tao – sa
kanyang pinagmulan, sa kanyang layunin, at sa
kanyang destinasyon.
2. Ang bibliya ay may di-mapasusubaliang kataasan sa
uri ng pagkakasulat kaya’t nangangailangan ng
masusing pag-aaral at paglilirip tungkol sa mga
diwang nakapaloob sa teksto.
• Unang siglo – panahon kung saan laganap ang kauna-unahang
tekstong Magandang Tipan na nasusulat sa Aramic ng Ebreo
• Ikalawang siglo – pagsasalin ni Origen ng Bibliya sa wikang Griyego na
tinatawag na Septuagint
• Ikaapat na siglo – nagkaroon ng Bibliyang salin sa Latin sa tulong ni
Jerome, isa sa pinakamagaling na tagapagsaling wika, na ginawang
basehan ang Magandang Tipan noong unang siglo
Tatlong Dinadakilang
Salin sa Bibliya
1. Ang kay Jerome sa Latin (Vulgata
Latina)
2. Ang kay Luther sa Aleman (Luther
Bible)
3. Ang kay Haring James sa Ingles
(Authorized Version)
PAGSASALIN NG BIBLIYA
SA INGLES
1382 – unang edisyon ng salin ng
Bibliya sa Ingles ni John Wycliffe
sa tulong ni Nicholas
• Nagkaroon ng ikalawang
bersyon dahil naging literal
ang pagkakasalin. Ang
struktura ng pangungusap ay
pinanatili kaya’t nagresulta ng
idyomatikong ngles.
1390 – ikalawang edisyon ng
salin ng Bibliya sa Ingles ni John
Wycliffe sa tulong ni John Purvey
1526 – isinalin ni William
Tyndale ang Bibliyang nasa
wikang Griyego na salin ni
Erasmus sa Ingles
1537 – ipinagpatuloy ni John
Rogers ang hindi natapos na
pagsasalin ni Tyndale
• Nalathala ang nasabing salin
ngunit makalipas ng dalawang
taon ay nirebisa naman ni
Richard Taverner.
1538 – ang pagkakaroon ng
simbahan ng isang bersyon
lamang nang Bibliya
• Nirebisa ni Coverdale ang Bibliya ni
Matthew na natagurian bilang
Great Bible na nagtataglay sa
kasalukuyan ng mga salmo.
• Ginawa nina William Whittinghan at at John
Knox upang ipalaganap ang Protestantisamo
• Tinaguriang Breeches Bible
1560 – pagkalathala ng Geneva
Bible
1609 – pagkalathala ng
Old Testament
1582 – pagkalathala ng New
Testament sa Rheims
1382 – unang edisyon ng salin ng Bibliya sa Ingles
ni John Wycliffe sa tulong ni Nicholas
1390 – ikalawang edisyon ng salin ng Bibliya sa
Ingles ni John Wycliffe sa tulong niJohn Purvey
1526 – isinalin ni William Tydale ang Bibliyang nasa
wikang Griyego na salin ni Erasmus sa Ingles
1537 – ipinagpatuloy ni John Rogers ang di natapos
na pagsasalin ni Tydale
1538 – ang pagkakaroon ng simbahan ng isang
bersyon lamang nang Bibliya
1560 – pagkalathala ng Geneva Bible
1582 – pagkalathala ng New Testament sa Rheims
1609 – pagkalathala Old Testament
Download