Uploaded by Minh Hue Pham

BIÊN BẢN HỌP BTC 09.10

advertisement
BIÊN BẢN HỌP BTC 09.08.2020
Vắng: Lê Nguyễn Đức Anh; Khánh Linh
A. Định hướng HSV
1. Đối ngoại:
- Liên quan đến việc đẩy mạnh vai trò của HSV vs tiếng nói của sinh viên trong trường
=> Các chương trình và sự kiện giải trí không được đẩy mạnh như mọi năm
=> Các chương trình dài hạn như Chi hội, SV5T và FTUConnect được đẩy mạnh
* FTUConnect: đứng giữa sinh viên với nhà trường, giúp sinh viên giải quyết thắc
mắc với nhà trường; đứng giữa, là tiếng nói của SV vs nhà trường và giải quyết
khúc mắc của sinh viên
* Chi hội = lớp
* Các chương trình ngắn hạn được dùng để đẩy mạnh các tiêu chí cho SV5T
2. Đối nội
- Sát sao hơn trong hệ thống đánh giá CTV và thưởng phạt/cert rõ ràng cụ thể
- Đẩy mạnh liên kết 3 ban 2 CLB => workshop và các chương trình nội bộ
VD: 3 ban hỗ trợ nhân sự cho MC DC cũng như tgia đủ các ctirnh của họ
B. Định hướng BTC
1. BTC chuyên môn hóa và dân chủ hóa hơn:
- Chuyên môn hóa: Bộ tài liệu quy chuẩn dành cho các vị trí của BTC (lưu hành nội bộ)
- Dân chủ hóa: được đóng góp ý kiến của mình trong quá trình hoạt động của HSV cũng
như của BTC
2. Về mặt tình cảm:
- Có vấn đề là nội bộ các khóa thân với nhau nhưng cần đẩy mạnh hơn việc thân giữa
nhiều khóa (VD: K58 thân hơn với K57, K56)
C. Timeline chương trình:
DÀI HẠN:
1. 60 năm thành lập trường:
- Đoàn lead, chạy chính và có sân khấu lớn ở nhà A
- HSV: FTU’s Day và FTU Act for change – lead: anh TH
* FTU’s Day: quy mô bé hơn năm ngoái, k có trại và tập trung vào hoạt động thể
thao ngoài trời và có thể tăng tính ngẫu hứng; tham gia thì đc cert thể lực cho
SV5T
* FTU Act for change: cải tạo trường giống cầu thang của 20/11
2. Sinh viên 5 tốt:
- a Đức Anh lead
3. Công tác chi hội và FTU Connect:
-Lead: Chị Huệ Nhi – Sub lead: Hoàng Vân BĐN
NGẮN HẠN:
HỌC KÌ 1:
1. Tuyển: C MNgoc lead – Sub lead: Lâm Tùng BTT
2. Happy Day:
3. Đại hội:
HỌC KÌ 2:
1. Sinh nhật 15 năm MC: MC chạy chính – cần hỗ trợ nhân sự sẽ tìm đến hội
2. Sinh nhật 15 năm DC
3. Sinh nhật Hội
4. SOM: Chính MC – có thể nhận hỗ trợ từ HSV
5. Chương trình nội bộ: trung thu, noel, nội bộ của MC DC,…
 Inb vs chị HG xem muốn lead gì, chạy core gì và chạy vị trí gì nhé!
D. Chơi ban
- Do tình hình dịch không khả quan nên có 2 phương án:
-
Đi chui
Dời lịch
Phần nội bộ thui em xin phép không ghi lại ạ kiki
Download