Uploaded by Светла Банова

Оценете себе си от 1 до 10

advertisement
1 Умея да се доверявам на другите
2 Умея да създавам приятелства
3 Умея да давам и получавам любов
4 Умея да се привързвам емоционално
5 Умея да изживявам дълбоки емоции
6 Умея да прощавам на себе си и другите
7 Умея да бъда самокритичен
8 Умея да се променям, да се уча, да се развивам
9 Умея да толерирам несигурност и тревожност и да рискувам
10 Умея да фантазирам и да мисля абстрактно
Download