Uploaded by Aleksandra Zunic

Inteligentne elektroenergetske mreže teme(1)

advertisement
Inteligentne elektroenergetske mreže – 2020
Projekat
Objašnjenje
Studentski projekat je neophodan za polaganje ispita iz predmeta Inteligentne elektroenergetske mreže.
Projekat predstavlja grupni rad 2 studenta i može se raditi na jednu od ponuđenih tema iz oblasti
inteligentnih mreža. U cilju jednostavnije realizacije, projekat je podeljen u 3 dela:
1. Prvi izveštaj – predstavlja pregled literature iz oblasti izabrane teme. Neophodno je da studenti
pronađu odgovarajuću literaturu, pročitaju i objasne koncepte, teorijske osnove i praktične primene
vezane za izabranu temu. Za uspešnu realizaciju ovog dela projekta potrebno je analizirati najmanje
5 različitih izvora (knjiga, poglavlja, naučnih i stručnih radova, predavanja, itd.).
2. Drugi izveštaj – predstavlja proširenje prvog izveštaja. Nakon uspešno realizovanog pregleda
literature, potrebno je odabrati jedan praktičan problem (po izboru studenata) koji je objašnjen u
prvom izveštaju. Ovaj problem je potrebno analizirati uz sve potrebne proračune, simulacije i
neophodne detalje (u zavisnosti od tipa problema koji se analizira).
3. Prezentacija – predstavlja usmenu odbranu projekta. Potrebno je napraviti 15-o minutnu
prezentaciju sa svim potrebnim informacijama za objašnjenje prvog i drugog izveštaja projekta.
Nakon završene prezentacije potrebno je odgovoriti na pitanja u vezi za prezentovanom tematikom.
Napomena: Grupa od 2 studenta podnosi zajednički izveštaj i radi zajedničku prezentaciju.
Ocenjivanje
Deo projekta
Vrednost ukupne ocene
Rok
Prvi izveštaj
15%
20. novembar
Drugi izveštaj
20%
18. decembar
Prezentacija
25%
U terminu nastave nakon predaje
drugog izveštaja
Teme
Teme za izradu projekta su podeljene u 3 oblasti. Zbog lakše pretrage literature neki nazivi su dati i na
engleskom jeziku.
1. Oblast: Optimalan monitoring i upravljanje sistemom
1.1 Sinhrofazori u inteligentnim mrežama (Phasor Measurement Units)
1.2 WAMS sistemi u inteligentnim mrežama (Wide Area Monitoring and Control)
1.3 Algoritmi za predviđanje i optimizaciju u inteligentnim mrežama
1.4 Komunikacija u inteligentnim mrežama
1.5 Analiza velikog broja podataka (Big Data Analysis)
2. Oblast: Povećanje kapaciteta sistema
2.1 Dinamička opteretljivost vodova (Dynamic Line Rating)
2.2 HVDC i inteligentne mreže
3. Oblast: Aktivno učešće potrošača
3.1 Upravljanje potrošnjom (Demand Side Management, Demand Response)
3.2 Pametna brojila (Net Metering, Smart Metering)
3.3 Dinamičko tarifiranje i tržište u inteligentnim mrežama (Dynamic Pricing and Market)
3.4 Sistemi za upravljanje energijom i pametni uređaji (Energy Management Systems)
3.5 Inteligentne mikromreže
3.6 Električna vozila u inteligentnim mrežama (Electric Vehicles, Vehicles-to-Grid)
Napomena: Nakon formiranja grupa potrebno je da jedan od studenata iz grupe pošalje e-mail
(dobric@etf.rs) sa imenima i br. indeksa studenata u grupi i sa sortiranom listom tema projekta. Sve
ponuđene teme je potrebno sortirati prema izabranom prioritetu, a kriterijum dodeljivanja tema će biti
prosečna ocena studenata sa osnovnih studija.
U slučaju da je neko od studenata zainteresovan i za izradu master rada na temu inteligentnih mreža, bilo
bi poželjno da se javi u toku semestra.
Download