Uploaded by Nur Ruzaini Che Mansor

present

advertisement
SIFAT – SIFAT FIZIKAL
AIR LAUT
SIFAT MOLEKUL
• Air ialah molekul kutub dan juga bertindak sebagai pelarut kutub. Ia
dikatakan “kutub”, kerana terdapat cas elektrik positif dan negatif. Cas
positif datang dari nukleus atom, manakala elektron membekalkan cas
negatif. Pergerakan elektron akan menentukan kekutuban. Air ( H 2 O )
adalah kutub yang mempunyai bentuk molekul bengkok. Bentuk ini
bermakna sebahagian besar daripada cas negatif daripada oksigen pada
sisi molekul dan cas positif atom hidrogen adalah di sisi lain molekul. Ini
adalah satu contoh kutub kovalen ikatan kimia .
• Bentuk molekul air tidak linear kerana perbezaan
dalam keelektronegatifan antara hidrogen dan oksigen. Nilai
keelektronegatifan hidrogen 2.1, manakala keelektronegatifan oksigen ialah
3.5. Perbezaan nilai keelektronegatifan yang kecil bermaksud atom semakin
besar dan akan membentuk satu ikatan kovalen. Sifat polar molekul air
membolehkannya menarik molekul air yang lain untuk membentuk ikatan
hidrogen.. Sifat ini juga yang menjadikannya membuat rantai seperti
polimer. Air mempunyai muatan haba tertinggi dari semua cecair kecuali
amonia Bagi menghasilkan rantai ini, tenaga yang berkaitan dengan
kapasiti haba diperlukan.
Rajah menunjukkan ikatan hidrogen
• Lautan merupakan komponen yang sangat penting dalam menentukan
iklim dunia kerana kapasiti haba yang tinggi diperolehi dari matahari.
• Semasa air laut dipanaskan, aktiviti molekul meningkat dan pengembangan
haba berlaku seterusnya ketumpatan air berkurang. Sifat air laut yang masin
disebabkan oleh kuantiti ion terlarut yang banyak.
• Kadar penyejatan air (proses cecair bertukar kepada wap) adalah tinggi.
Semasa proses ini, molekul air mendapat tenaga yang cukup untuk terlepas
dari permukaan air. Ia hanya berlaku pada permukaan cecair yang
terdedah kepada haba pada sebarang suhu di bawah 100°C. Antara faktor
yang mempengaruhi kadar penyejatan adalah luas permukaan,
pergerakan udara dan suhu persekitaran. Haba pelakuran adalah jumlah
tenaga yang diperlukan untuk menukar air dari pepejal menjadi cecair. Air
sentiasa berubah keadaan dari cairan di lautan menjadi wap air di
atmosfera dan ais di garis lintang kutub. Tenaga haba yang terlibat dalam
perubahan keadaan ini adalah faktor cuaca dan sistem iklim global
berubah.
TEKANAN
• Tekanan adalah daya normal per unit kawasan yang dikeluarkan oleh air (atau
udara di atmosfera) di kedua sisi kawasan unit. Unit daya adalah (panjang jisim /
masa2). Unit tekanan adalah (daya / panjang2) atau (jisim / [panjang masa2]). Unit
tekanan dalam sentimeter-gram-saat (cgs) adalah dynes / cm2 dan dalam meterkilogram-saat (mks) adalah Newton / m2. Unit khas untuk tekanan adalah Pascal, di
mana 1 Pa ¼ 1 N / m2. Tekanan atmosfera biasanya diukur dalam bar di mana 1 bar
¼ 106 dynes / cm2 ¼ 105 Pa. Tekanan laut biasanya diukur dalam decibars di mana
1 dbar ¼ 0.1 bar ¼ 105 dyne / cm2 ¼ 104 Pa.
• Perbezaaan tekanan antara dua titik akan menghasilkan daya. Daya ini diarahkan
dari kawasan yang mempunyai tekanan tinggi ke kawasan bertekanan rendah. Di
lautan, daya graviti ke bawah kebanyakannya diimbangi oleh daya kecerunan
tekanan ke atas; iaitu air tidak memecut ke bawah. Tekanan cecair berkadar
langsung dengan kedalaman.Oleh itu tekanan meningkat apabila kedalaman
semakin meningkat. Keseimbangan gaya graviti ke bawah dan daya kecerunan
tekanan ke atas, tanpa gerakan, disebut keseimbangan hidrostatik
• Selain itu, tekanan juga berkadar terus dengan ketumpatan. Tekanan pada
kedalaman tertentu bergantung pada jisim air yang terletak di atas
kedalaman itu. Perubahan tekanan 1 dbar berlaku pada perubahan
kedalaman kurang dari 1 m. Tekanan di lautan berbeza dari permukaan
hingga 10,000 dbar (terdalam). Tekanan biasanya diukur bersama dengan
sifat air laut yang lain seperti suhu, kemasinan, dan kelajuan arus. Kecerunan
tekanan mendatar mendorong aliran horizontal di lautan. Untuk arus
berskala besar, aliran mendatar jauh lebih kuat daripada aliran menegak.
Perbezaan tekanan mendatar mendorong arus lautan berada pada urutan
satu decibar sepanjang beratus-ratus atau ribuan kilometer. Ini jauh lebih
kecil daripada kecerunan tekanan menegak, tetapi yang terakhir diimbangi
oleh daya graviti bawah.
Rajah menunjukkan perbandingan Tekanan (dbar) dan kedalaman (m) pada
Standard kedalaman oseonografi menggunakan algoritma UNESCO (1983)
Tekanan (dbar)
Kedalaman (m)
Perbezaan (%)
0
0
0
100
99
1
200
198
1
300
297
1
500
495
1
1000
990
1
1500
1453
1.1
2000
1975
1.3
3000
2956
1.5
4000
3932
1.7
5000
4904
1.9
6000
5872
2.1
Perbezaan peratus ¼ (tekanan
kedalaman)/tekanan 100%.
SIFAT TERMAL, SUHU, HABA DAN
SUHU KEUPAYAAN
• Suhu merupakan sifat fizikal air yang penting dan merupakan ukuran energi
gerakan molekul. Pada suhu yang tinggi, kandungan tenaga atau haba
juga lebih tinggi. Dalam oseanografi suhu (T) biasanya dinyatakan
menggunakan skala Celsius (C), kecuali dalam pengiraan kandungan
panas, suhu dinyatakan dalam unit Kelvin (K). Apabila kandungan haba
adalah sifar (tidak ada aktiviti molekul), suhu adalah sifar mutlak pada skala
Kelvin. Perubahan 1°C adalah sama dengan perubahan 1 K. Suhu 0°C sama
dengan 273.16 K. Julat suhu di lautan adalah dari titik beku, iaitu sekitar
1.7°C (bergantung pada kemasinan), maksimum 30°C di lautan tropika.
• Suhu bervariasi secara horizontal sesuai dengan garis lintang dan secara
vertikal sesuai dengan kedalaman. Suhu laut berubah mengikut tempat dan
waktu.
• Pada musim panas, suhu laut lebih panas berbanding pada musim dingin.
Penyebaran panas ini disebarkan oleh arus laut. Suhu di dalam laut
bervariasi sesuai dengan kedalaman. Lapisan homogen merupakan lapisan
paling panas kerana terkena cahaya matahari secara langsung dan
digerakkan oleh angin. Lapisan termoklin merupakan lapisan di mana
berlaku pengurangan suhu yang paling cepat secara vertikal. Lapisan ini
terletak pada kedalaman 1000m hingga 1500m. Pengurangan suhu paling
perlahan berlaku di lapisan paling dalam. Pada lapisan ini suhu air rendah,
dingin dan hampir malar.
Ra
Rajah menunjukkan profil vertikal suhu air laut
• Haba merupakan satu bentuk tenaga yang dikenali juga sebagai terma.
Haba tertentu adalah sifat termodinamik air laut yang menyatakan
bagaimana kandungan haba berubah dengan suhu. Haba tentu
bergantung pada suhu, tekanan, dan kemasinan. Kandungan haba per unit
isipadu, Q, dihitung dari suhu yang diukur menggunakan
Q ¼ rcpT
di mana T adalah suhu dalam darjah Kelvin, r adalah ketumpatan air laut,
dan cp adalah haba air laut tertentu. Unit haba mks adalah Joules, iaitu unit
tenaga. Kadar perubahan masa haba dinyatakan dalam Watt, di mana 1 W
¼ 1 J / saat. Aliran haba melalui permukaan ditakrifkan sebagai jumlah
tenaga yang melalui (saat) Perubahan haba yang dikira ialah 152 W. Fluks
haba melalui luas permukaan 1 m2 dengan itu kira-kira 152 W / m2.
• Kejadian bayu darat pada waktu malam dikatkan dengan kapasiti haba.
Lautan yang panas dengan perlahan disebabkan oleh cahaya matahari
pada waktu siang menjadi lambat sejuk pada malam hari kerana kapasiti
haba yang tinggi. Udara panas dari lautan akan naik ke altitud lebih tinggi
meninggalkan ruang dan akan dipenuhi oleh udara sejuk yang akan meluru
dari daratan.
• Suhu keupayaan didefinisikan sebagai suhu yang akan dimiliki ’parcel’ air
jika dipindahkan secara kebetulan ke tekanan lain. Kesan ini harus
dipertimbangkan ketika air berubah kedalamanan. Peningkatan tekanan
menyebabkan ’parcel’ air yang dimampatkan sedikit. Ini meningkatkan
suhu dalam ’parcel’air jika berlaku tanpa pertukaran haba dengan air di
sekitarnya (pemadatan adiabatik). Sebaliknya jika ’parcel’ini dipindahkan
dari tekanan yang lebih tinggi ke lebih rendah, ia mengembang dan
suhunya menurun. Perubahan suhu ini tidak berkaitan dengan permukaan
atau sumber haba yang dalam. Kadar selang adiabatik atau kecerunan
suhu adiabatik adalah perubahan suhu per unit perubahan tekanan untuk
penggantian adiabatik dari ’parcel’air.
KEMASINAN DAN KEKONDUKSIAN
• Kemasinan didefinisikan sebagai jumlah zat yang larut (gram) di dalam satu
kilogram air laut ketika semua karbonat telah diubah menjadi oksida, bromin
dan sodium digantikan oleh klorin, dan semua bahan organik teroksida
sepenuhnya. Dua komponen utama air laut adalah air dan garam.
Kepekatan bahan terlarut berbeza dari satu tempat ke tempat lain.
Rajah menunjukkan hubungan kemasinan, suhu dan kekonduksian terhadap
kedalaman
Rajah menunjukkan hubungan kemasinan, suhu dan kekonduksian terhadap
tekanan.
• Kekonduksian elektrik sangat bergantung pada suhu, tetapi dengan jumlah
kecil kerana kandungan ion atau kemasinan. Oleh itu suhu mesti dikawal
atau diukur dengan sangat tepat semasa pengukuran konduktiviti untuk
menentukan kemasinan praktikal.
KETUMPATAN
• Ketumpatan air laut adalah penting kerana ia menentukan kedalaman di
mana ‘parcel’ air akan menetap dalam keseimbangan paling padat di
atas dan paling padat di bahagian bawah. Ketumpatan, biasanya
dilambangkan ρ, adalah jumlah jisim per unit isipadu dan dinyatakan dalam
kilogram per meter padu (kg / m3). Julat suhu lautan menghasilkan variasi
ketumpatan lautan daripada julat kemasinannya. Air laut adalah lebih
tumpat daripada air tawar dan air tulen (ketumpatan 1.0 g/ml @ 4 °C
(39 °F)) kerana garam terlarut menambah jisim tanpa menyumbang secara
ketara kepada isi padu. Ketumpatan air laut permukaan antara kira-kira
1020 ke 1029 kg/m3, bergantung kepada suhu dan kemasinan. Dalam di
bawah lautan, di bawah tekanan tinggi, air laut boleh mencapai
ketumpatan 1050 kg/m3 atau lebih tinggi.
Download