Uploaded by hgjuwsfucijyjkjkql

Untitled 1

advertisement
Eng katta umumiy bo'luvchi. Eng kichik umumiy karrali a
fayllar.org › eng-katta-umumiy-boluvchi-eng-kichik-u...
1.
22-iyl, 2020 — N sonlarning har biri bo'linadigan son shu sonlarning umumiy bo'luvchisi
deyiladi bo'lsin. Bu sonlarning umumiy ...
Yetishmayapti: python | Soʻrovga kiritish lozim: python
Sonlarni tub ko'paytuvchilarga ajratish. Eng katta umumiy bo ...
fayllar.org › sonlarni-tub-kopaytuvchilarga-ajratish-eng...
1.
10-sen, 2020 — Sonlarni tub ko'paytuvchilarga ajratish. Eng katta umumiy bo'luvchi. O'zaro tub
sonlar. Eng kichik umumiy karrali ...
Yetishmayapti: python | Soʻrovga kiritish lozim: python
AlgorithmUz – Telegram
t.me › AlgorithmUz
1.
5-dek, 2018 — Berilgan ikki son ega bo'lgan eng katta umumiy bo'luvchi EKUB deb
ataladi ... Python) navbatma-navbat tanlanishiga munosabatingiz qanday?
python dasturlash tili va uning imkoniyatlari boyicha uslubiy ...
studylib.net › doc › python-dasturlash-tili-va-uning-im...
1.
3 I BOB. Python dasturlash tili va uning sintaksisi . 1.1.Python dasturlash tili yaratilish ...
texnologiyalar hozirgi kunda eng dolzarb mavzulardan biri bo'lib kelmoqda,
sababi ... Python bu umumiy maqsadli dasturlash uchun keng tarzda foydalaniladigan ... X qiymat y
qiymatdan > Katta 5 > 3 ifoda True ni katta qaytaradi.
Download