Uploaded by Ali Tabatabaeipour

SensAir Technical SWE

advertisement
KOMFORTLUFTRIDÅ
SensAir
SensAir komfortluftridå
SensAir: progressiv luftridå
I och med SensAirs komfortluftridå har Biddle tagit jämförelsen av luftridåer till en ny nivå. En exceptionellt trivsam och energieffektiv
lösning som gör det möjligt att vid behov till och med hålla dörrarna välkomnande öppna. Biddles hela 60 års erfarenhet från
luftridåer har koncentrerats i SensAir.
Energieffektiv och komfortabel
Smart inställning och övervakning
SensAir ovanför dörröppningen innebär betydande
energibesparingar och behaglig inomhusluft tack vare
kombinationen av fyra smarta tekniker. I-senseinfrarödtekniken som integrerats i utblåsgallret samlar in
exakta inomhus- och utomhustemperaturer runt
dörröppningen. CHIPS modifierar automatiskt de uppmätta
temperaturerna till exakt rätt blåsbredd (Controlled Air
strength), djup/höjd (likriktare) och utblåstemperatur. Tack
vare dem är SensAir alltid optimalt inställd, varmed
rumstemperaturen alltid motsvarar önskemålen.
Biddle har ett stort utbud för inställningar, inklusive inställning
på plats, fjärrövervakning eller integrering till husets befintliga
styrsystem. SensAir är utrustad med Biddles automatiska
aktivinställning samt b-touch-styrpanel som standard.
Dataloggarna ger en exakt bild över dörröppningens funktion.
Med hjälp av b-connect-övervakningsmodul är det även
möjligt att fjärrövervaka energiförbrukningen och
komfortnivån. Anslutningen till husets styr- och
övervakningssystem sker enkelt via Modbus-protokoll som
ingår som standard.
Fördelar
Energieffektiv och komfortabel
- i-sense samlar temperaturvärden från dörröppningen
- CHIPS modifierar dem till optimala inställningar
- Likriktar- och Controlled Air Strength-teknikerna
säkerställer optimalt luftflöde
Smart inställning och övervakning
- Automatisk aktivinställning
- b-connect-övervakningsmodul
- Modbus
Lätt att montera och underhålla
- Lätt att montera och ställa in (b-touch)
- Anslutningsklar och bussbaserad inställning
- Rengöringsbara filter
Dessutom
- Mycket låg ljudnivå
- Möjlighet till kundapassat utseende
SensAir komfortluftridå
Optimal funktion
SensAirs optimala funktion är beroende av rätt val av storlek, rätt inställning och regelbundet underhåll.
Rätt val av storlek
Luftridån fungerar klanderfritt när den täcker hela
dörröppningen och klarar av att värma upp den inkommande
luften med tillräcklig värmeeffekt. Avgörande för rätt val är
monteringshöjden, dörrens bredd och undertrycket. Tabellen
nedan innehåller vägledande värden. Om läget är lämpligt,
normalt eller olämpligt beror på undertycket i byggnaden.
lämpligt
typ
S
M
L
XL
< 240
< 280
< 330
< 400
läget
normalt
portens höjd (cm)
< 220
< 250
< 300
< 350
olämpligt
< 220
< 280
< 320
Korrekt installation
För att säkerställa att luftridån fungerar klanderfritt ska avståndet mellan luftridån och dörren vara så litet som möjligt och luftridån ska
ha minst samma bredd som dörröppningen. Installationen består av följande steg:
Lätt att ställa in
1. Fast montering
Monteringen går snabbt. Monteringsskena, konsoler och fäststänger underlättar monteringen av
SensAir i innertaket eller på väggen.
2. Anslutning
Efter monteringen ska SensAir och b-touch-styrpanel anslutas till varandra. Vattenmodellerna
levereras anslutnings- och driftfärdiga och har integrerad luft- och vattenjustering som standard.
El- och hybridmodellerna är inte startklara, men är ändå lätta att ansluta.
3. Inställning
Inställningsmenyn i B-touch-styrpanelen anvisar rätt inställningar steg för steg. En enhet som
blivit inställd fungerar även utan b-touch.
Regelbundet underhåll
Regelbunden rengöring av filtren och byte av filter är viktiga för SensAirs funktion. B-touch-styrpanel larmar när filtren behöver
underhållas. Filtren rengörs enkelt med en dammsugare.
Mer information om SensAirs affärsmässiga fördelar finns i separat broschyr.
SensAir möjligheter
En passande lösning för alla situationer
SensAir har otaliga möjligheter. SensAir skapar optimalt
luftflöde i alla dörröppningar och den kan användas med
många olika uppvärmningsskällor. Det finns en lösning för alla
övervaknings- och inställningsbehov.
För breda dörröppningar
Genom att ansluta flera enheter till varandra kan du täcka över
250 cm breda entréer.
Styralternativ
Typkod:
SR S-100-H3-F
SR
=
Kapacitet
S
=
M
=
L
=
XL
=
SensAir
automatisk aktivinställning med b-touch
användarpanel b-connect-övervakningsmodul
Modbus-kommunikation
Standardfärger
Small (200 - 240 cm)
Medium (220 - 280 cm)
Large (250 - 330 cm)
Extra Large (300 - 400 cm)
Längder (cm)
100 - 150 - 200 - 250
Elementtyp
H3
=
E
=
H3E
=
A
=
Vattenuppvärmning
Eluppvärmning
Hybriduppvärmning (water & electric)
Ambient (ingen uppvärmning)
Modell
F
=
R
=
C
=
Fritt hängande modell
Dold modell för inbyggnad
Kassettmodell
RAL 9016 (effektsidopanelens färg RAL 9006)
RAL 9006
Övriga bas-RAL-färger efter beställning
Kundanpassat utseende
SensAirs ändplattor levereras i standardfärgerna vit och grå.
De avtagbara, infällda ändplattorna, kan även levereras helt
enligt kundens önskemål (t.ex. annan färg och logotyp).
Designa dina egna sidopaneler
SensAir leverans och tillbehör
Leverans och tillbehör
Tekniker
i-sense-infraröd teknik
CHIPS-teknik
Controlled Air strength-teknik
Likriktarteknik
i-sense
Standardleveransens innehåll
Integrerad 2- eller 3-vägsventil (modeller med värmevattenbatteri)
Modbus-kommunikation
Luftfilter
Konsoler för montering i innertak
Styrpaket för automatisk aktivinställning
b-touch-styrpanel
b-touch-styrpanel
Två Biddle-lågspänningskablar: 1 x 5 m, 1 x 25 m
Två sidopaneler (modell F)
Tillval
ändplattor - 2 färger
b-connect övervakningsmodul
Filtersensor
Väggkonsoler: standard- och design-modell
Designkåpor för gängstängerna
Dörrspak
Separat utesensor
Monteringsmöjligheter
Konsoler för väggmontering
M8-gängstänger (ev. försedda med designkåpor)
SensAir anslutningar
Elanslutningar
SensAir är försedd med b-touch-styrpanel och i-sense-infrarödteknik som standard.
Det är möjligt att ansluta b-connect övervakningsmodul eller Modbus till enheten.
1. i-sense infrarodteknik
2. b-touch styrpanel
3. b-connect
övervakningsmodul
4. Modbus-kommunikation
SensAir specifikationer
Specifikationer
Hölje
Höljet är tillverkat av Zincor-skivor och har en servicelucka på undersidan. Insugsgallren är
tillverkade av anodiserat aluminium och har fasta lameller. Standardleveransen innehåller
insugsmodul, sidopaneler och hölje i aluminiumfärg (RAL 9006) eller vitt (RAL 9016). Vita
SensAir har sidopaneler med grå accent (RAL 9006). Övriga RAL-färger kan fås till extra
kostnad.
Motor/fläktenhet
Luftridån är försedd med två eller flera vibrationsfritt monterade centrifugalfläktar med insug på
två sidor (beroende på enhetstyp). Varje fläkt drivs av en dubbelhängd kullagerförsedd
ytterrotormotor. Fläktens hölje och vinghjul är tillverkade av Sendzimir-förzinkat stålplåt.
Motorerna har termobrytare som standard. Termobrytaren bryter motorns strömkrets omedelbart
om motorns högsta tillåtna temperatur överskrids.
Värmeelement
Lågtempererat vatten: består av 3/8 tums (S/M) och 1/2 tums (L/XL)-kopparrör och
aluminiumlameller. Vattencirkulationens anslutningar har innergänga G1”. Drifttrycket är max 6
bar vid 110 °C. Högre tryck (högst 10 bar) kan beställas separat. Tillåten tryckskillnad med S/M-rör är Δp = 0,5 bar och med L-/XL-rör Δp = 1,0 bar.
Eluppvärmning: består av Ripa-element i aluminium. Elementet ställs in elektroniskt och har
ett överhettningsskydd. När strömmen till enheten stängs av, roterar fläktarna till dess att
elementen har svalnat tillräckligt.
Hybrid: kombination av lågtempererat vatten och eldrivna värmeelement, med spiralelement.
Anslutningar
Enheter med vattenuppvärmning och utan element har en elkabel (ca 2 m) för anslutning till
elnätet, med en gjuten säkerhetsjordad stickkontakt. Vatten- och hybridenheternas
varmvattenanslutningar och anslutningsplattor är placerade på enhetens ovansida. Enheten
behöver alltså inte öppnas vid monteringen.
I enheter försedda med eluppvärmning (och hybrider) ska elkabeln anslutas till enheten. På
enhetens ovansida finns en kabelgenomföring avsedd för dragning av elkabeln. Kräver 5-trådig
elkabel (3 faser + jordning + neutral, 400 V).
SensAir tekniska data med förklaringar
Tekniska data med förklaringar
SensAir komfortluftridåns automatiska aktivinställning ändrar fläkttemperaturen i alla hastigheter, vid behov. Standardversionen av
SensAir med varmvattenelement lämpar sig för alla vattentemperaturer i intervallet 45/35 °C - 90/70 °C. För vattentemperaturer
under 45/35 °C går det bra att använda SensAir med hybriduppvärmning.
Val av värmepannans effekt
Vid val av central värmepanna kan man räkna enligt värmekapaciteten i hastighet 6 och en utblåsningstemperatur på 40 °C.
Störst värmeeffekt
Vid bestämning av högsta värmeeffekten för vatten-, el- och hybridenheter används värmeeffekt med hastigheten 6 och 50 °C
begränsad fläktemperatur.
Vattenflöde
Enheternas vattenflödeer är baserade på 60/40 °C vattentemperaturer, 20 °C rumstemperatur och 40 °C fläkttemperatur.
Hybridenheternas vattenflödeer är baserade på 40/30 °C vattentemperaturer, 20 °C rumstemperatur och 35 °C fläkttemperatur.
För övriga värden beräknas vattenflödeen enligt formeln nedan. Med hjälp av formeln kan du beräkna hur mycket vatten som krävs
för att uppnå önskad värmeeffekt eller vilken värmeeffekt som kan uppnås med en viss vattenflöde.
m w = vattenflöde [l/h]
Q
= värmeeffekt [kW]
Cpw = vattnets nominella värmekapacitet (=4.18)
[kJ/kg°C]
ΔTw = vattnets temperaturskillnad [°C]
ρw = vattnets densitet vid 90°C (=0.984) [kg/l]
Vattensidans tryckfall
Om vattnets temperatur avviker från värdena 60/40 °C eller (i hybridenheter) värdena 40/30 °C, kan vattensidans tryckfall
beräknas i sin helhet med hjälp av formeln nedan. Men vattenflödeen ska beräknas först (se ovan).
Δ p w1 = tabellvärdena för vattencirkulationens
tryckfall [kPa]
Δ p w2 = vattencirkulationens tryckfall [kPa]
m w1
= vattenflödeens tabellvärden [l/h]
m w2
= formel för vattenflödeen [l/h]
SensAir tekniska data med förklaringar
Ljudnivå
Ljudnivåuppgifterna är baserade på situationer där det finns
en öppen dörr och ett ljuddämpande tak. Ljudnivåuppgifterna
i olika situationer kan beräknas genom att lägga till bifogade
värden till tabellvärdena.
Stängd dörr
Akustiskt "hårt" tak
+ 1 - 2 dB(A)
+ 2 - 3 dB(A)
Beräkningar för andra avstånd och intilliggande enheter kan göras med hjälp av tabellen nedan. Uppgifterna 1 meter lång enhet på
3 meters avstånd är standardvärden. Dessa standardvärden gäller alla typer av luftridåer.
Korrigeringskoefficienter för ljudtryck dB(A)
avstånd (m)
1
2
3
4
5
1
+9.5
+3.5
0
-2.5
-4.4
1,5
+11.3
+5.3
+1.8
-0.7
-2.7
total ridålängd (m)
2
2,5
+12.6
+13.5
+6.5
+7.5
+3.0
+4.0
+0.5
+1.5
-1.4
-0.5
3
+14.3
+8.3
+4.8
+2.3
+0.3
3,5
+15.0
+9.0
+5.4
+2.9
+1.0
SensAir tekniska data
Vattenuppvärmning
SR S-100-H3
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max ström, motorer (1-fas)
max ingångseffekt
max fläkteffekt
max uppvärmningskapacitet
max vattenflöde
max vattentryckfall med 3-stegsventiler
vattentemperatur
vikt F / R / C
inloppsluftens temperatur
luftflödets temperatur
fläkthastighet
luftmängd
värmekapacitet
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
A
kW
W/l/s
kW
l/h
kPa
°C
kg
°C
°C
m³/h
kW
dB(A)
1
2 - 2.4
230/1/50
0,88
0,2
0,63
11,4
317
0,89
60/40
46/60/58
20
35
1
440
2,2
27
2
600
3
33
3
680
3,4
37
4
880
4,4
42
5
1010
5,1
46
40
6
1130
7,6
48
4
1320
6,6
43
5
1520
7,6
47
40
6
1700
11,4
50
SR S-150-H3
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max ström, motorer (1-fas)
max ingångseffekt
max fläkteffekt
max uppvärmningskapacitet
max vattenflöde
max vattentryckfall med 3-stegsventiler
vattentemperatur
vikt F / R / C
inloppsluftens temperatur
luftflödets temperatur
fläkthastighet
luftmängd
värmekapacitet
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
A
kW
W/l/s
kW
l/h
kPa
°C
kg
°C
°C
m³/h
kW
dB(A)
1,5
2 - 2.4
230/1/50
1,32
0,3
0,63
17
523
2,8
60/40
65/87/82
20
1
660
3,3
28
2
910
4,5
35
35
3
1020
5,1
39
SensAir tekniska data
Vattenuppvärmning
SR S-200-H3
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max ström, motorer (1-fas)
max ingångseffekt
max fläkteffekt
max uppvärmningskapacitet
max vattenflöde
max vattentryckfall med 3-stegsventiler
vattentemperatur
vikt F / R / C
inloppsluftens temperatur
luftflödets temperatur
fläkthastighet
luftmängd
värmekapacitet
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
A
kW
W/l/s
kW
l/h
kPa
°C
kg
°C
°C
m³/h
kW
dB(A)
2
2 - 2.4
230/1/50
1,76
0,39
0,63
22,7
729
6,14
60/40
79/108/102
20
35
1
880
4,4
30
2
1210
6,1
36
3
1360
6,8
40
4
1770
8,9
45
5
2020
10,1
49
40
6
2260
15,1
51
4
2210
11,1
46
5
2530
12,7
50
40
6
2830
18,9
52
SR S-250-H3
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max ström, motorer (1-fas)
max ingångseffekt
max fläkteffekt
max uppvärmningskapacitet
max vattenflöde
max vattentryckfall med 3-stegsventiler
vattentemperatur
vikt F / R / C
inloppsluftens temperatur
luftflödets temperatur
fläkthastighet
luftmängd
värmekapacitet
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
A
kW
W/l/s
kW
l/h
kPa
°C
kg
°C
°C
m³/h
kW
dB(A)
2,5
2 - 2.4
230/1/50
2,2
0,49
0,63
28,4
936
11,21
60/40
102/138/130
20
35
1
1100
5,5
31
2
1510
7,6
37
3
1700
8,5
41
SensAir tekniska data
Vattenuppvärmning
SR M-100-H3
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max ström, motorer (1-fas)
max ingångseffekt
max fläkteffekt
max uppvärmningskapacitet
max vattenflöde
max vattentryckfall med 3-stegsventiler
vattentemperatur
vikt F / R / C
inloppsluftens temperatur
luftflödets temperatur
fläkthastighet
luftmängd
värmekapacitet
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
A
kW
W/l/s
kW
l/h
kPa
°C
kg
°C
°C
m³/h
kW
dB(A)
1
2.2 - 2.8
230/1/50
1,25
0,27
0,63
15,4
385
1,29
60/40
52/66/64
20
1
490
2,4
25
2
740
3,7
34
35
3
880
4,4
39
4
1180
5,9
45
5
1310
6,6
50
40
6
1530
10,3
53
5
1960
9,8
51
40
6
2300
15,4
54
SR M-150-H3
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max ström, motorer (1-fas)
max ingångseffekt
max fläkteffekt
max uppvärmningskapacitet
max vattenflöde
max vattentryckfall med 3-stegsventiler
vattentemperatur
vikt F / R / C
inloppsluftens temperatur
luftflödets temperatur
fläkthastighet
luftmängd
värmekapacitet
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
A
kW
W/l/s
kW
l/h
kPa
°C
kg
°C
°C
m³/h
kW
dB(A)
1,5
2.2 - 2.8
230/1/50
1,87
0,4
0,63
23,1
639
4,09
60/40
74/96/91
20
35
1
730
3,7
26
2
1100
5,5
35
3
1320
6,6
40
4
1780
8,9
47
SensAir tekniska data
Vattenuppvärmning
SR M-200-H3
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max ström, motorer (1-fas)
max ingångseffekt
max fläkteffekt
max uppvärmningskapacitet
max vattenflöde
max vattentryckfall med 3-stegsventiler
vattentemperatur
vikt F / R / C
inloppsluftens temperatur
luftflödets temperatur
fläkthastighet
luftmängd
värmekapacitet
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
A
kW
W/l/s
kW
l/h
kPa
°C
kg
°C
°C
m³/h
kW
dB(A)
2
2.2 - 2.8
230/1/50
2,49
0,54
0,63
30,8
894
9,01
60/40
92/121/115
20
35
1
970
4,9
28
2
1470
7,4
37
3
1750
8,8
42
4
2370
11,9
48
5
2610
13,1
53
40
6
3070
20,5
56
4
2960
14,9
49
5
3270
16,4
54
40
6
3840
25,7
57
SR M-250-H3
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max ström, motorer (1-fas)
max ingångseffekt
max fläkteffekt
max uppvärmningskapacitet
max vattenflöde
max vattentryckfall med 3-stegsventiler
vattentemperatur
vikt F / R / C
inloppsluftens temperatur
luftflödets temperatur
fläkthastighet
luftmängd
värmekapacitet
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
A
kW
W/l/s
kW
l/h
kPa
°C
kg
°C
°C
m³/h
kW
dB(A)
2,5
2.2 - 2.8
230/1/50
3,12
0,67
0,63
38,5
1150
16,48
60/40
114/150/142
20
35
1
1210
6,1
29
2
1840
9,2
38
3
2190
11
43
SensAir tekniska data
Vattenuppvärmning
SR L-100-H3
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max ström, motorer (1-fas)
max ingångseffekt
max fläkteffekt
max uppvärmningskapacitet
max vattenflöde
max vattentryckfall med 3-stegsventiler
vattentemperatur
vikt F / R / C
inloppsluftens temperatur
luftflödets temperatur
fläkthastighet
luftmängd
värmekapacitet
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
A
kW
W/l/s
kW
l/h
kPa
°C
kg
°C
°C
m³/h
kW
dB(A)
1
2.5 - 3.3
230/1/50
3,03
0,57
0,66
31,5
645
1,42
60/40
64/82/80
20
35
1
1010
5
33
2
1440
7,2
40
3
1710
8,6
43
4
2240
11,2
48
5
2680
13,5
53
40
6
3140
21
56
4
3360
16,9
50
5
4020
20,2
54
40
6
4720
31,5
58
SR L-150-H3
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max ström, motorer (1-fas)
max ingångseffekt
max fläkteffekt
max uppvärmningskapacitet
max vattenflöde
max vattentryckfall med 3-stegsventiler
vattentemperatur
vikt F / R / C
inloppsluftens temperatur
luftflödets temperatur
fläkthastighet
luftmängd
värmekapacitet
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
A
kW
W/l/s
kW
l/h
kPa
°C
kg
°C
°C
m³/h
kW
dB(A)
1,5
2.5 - 3.3
230/1/50
4,55
0,86
0,66
47,3
1148
5,28
60/40
96/121/118
20
35
1
1510
7,6
34
2
2160
10,9
41
3
2560
12,8
44
SensAir tekniska data
Vattenuppvärmning
SR L-200-H3
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max ström, motorer (1-fas)
max ingångseffekt
max fläkteffekt
max uppvärmningskapacitet
max vattenflöde
max vattentryckfall med 3-stegsventiler
vattentemperatur
vikt F / R / C
inloppsluftens temperatur
luftflödets temperatur
fläkthastighet
luftmängd
värmekapacitet
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
A
kW
W/l/s
kW
l/h
kPa
°C
kg
°C
°C
m³/h
kW
dB(A)
2
2.5 - 3.3
230/1/50
6,07
1,15
0,66
63,1
1657
12,53
60/40
121/155/151
20
35
1
2010
10,1
36
2
2880
14,5
43
3
3410
17,1
46
4
4480
22,5
51
5
5360
26,9
56
40
6
6290
42,1
59
4
5600
28,1
52
5
6700
33,6
57
40
6
7860
52,6
60
SR L-250-H3
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max ström, motorer (1-fas)
max ingångseffekt
max fläkteffekt
max uppvärmningskapacitet
max vattenflöde
max vattentryckfall med 3-stegsventiler
vattentemperatur
vikt F / R / C
inloppsluftens temperatur
luftflödets temperatur
fläkthastighet
luftmängd
värmekapacitet
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
A
kW
W/l/s
kW
l/h
kPa
°C
kg
°C
°C
m³/h
kW
dB(A)
2,5
2.5 - 3.3
230/1/50
7,58
1,44
0,66
78,9
1880
7,19
60/40
154/197/191
20
35
1
2520
12,6
37
2
3610
18,1
44
3
4270
21,4
47
SensAir tekniska data
Vattenuppvärmning
SR XL-100-H3
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max ström, motorer (1-fas)
max ingångseffekt
max fläkteffekt
max uppvärmningskapacitet
max vattenflöde
max vattentryckfall med 3-stegsventiler
vattentemperatur
vikt F / R / C
inloppsluftens temperatur
luftflödets temperatur
fläkthastighet
luftmängd
värmekapacitet
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
A
kW
W/l/s
kW
l/h
kPa
°C
kg
°C
°C
m³/h
kW
dB(A)
1
3-4
230/1/50
5,02
1,03
0,94
39,6
727
1,79
60/40
68/86/84
20
35
1
1170
5,9
38
2
1580
7,9
42
3
2030
10,2
47
4
2720
13,7
52
5
3370
16,9
57
40
6
3950
26,4
62
5
5060
25,4
59
40
6
5920
39,6
63
SR XL-150-H3
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max ström, motorer (1-fas)
max ingångseffekt
max fläkteffekt
max uppvärmningskapacitet
max vattenflöde
max vattentryckfall med 3-stegsventiler
vattentemperatur
vikt F / R / C
inloppsluftens temperatur
luftflödets temperatur
fläkthastighet
luftmängd
värmekapacitet
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
A
kW
W/l/s
kW
l/h
kPa
°C
kg
°C
°C
m³/h
kW
dB(A)
1,5
3-4
230/1/50
7,53
1,54
0,94
59,4
1303
6,7
60/40
102/127/124
20
35
1
1750
8,8
39
2
2370
11,9
44
3
3050
15,3
48
4
4090
20,5
54
SensAir tekniska data
Vattenuppvärmning
SR XL-200-H3
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max ström, motorer (1-fas)
max ingångseffekt
max fläkteffekt
max uppvärmningskapacitet
max vattenflöde
max vattentryckfall med 3-stegsventiler
vattentemperatur
vikt F / R / C
inloppsluftens temperatur
luftflödets temperatur
fläkthastighet
luftmängd
värmekapacitet
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
A
kW
W/l/s
kW
l/h
kPa
°C
kg
°C
°C
m³/h
kW
dB(A)
2
3-4
230/1/50
10,04
2,05
0,94
79,2
1887
15,97
60/40
130/164/160
20
35
1
2330
11,7
41
2
3170
15,9
45
3
4060
20,4
50
4
5450
27,3
55
5
6740
33,8
60
40
6
7890
52,8
65
4
6810
34,2
56
5
8430
42,3
61
40
6
9870
66
66
SR XL-250-H3
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max ström, motorer (1-fas)
max ingångseffekt
max fläkteffekt
max uppvärmningskapacitet
max vattenflöde
max vattentryckfall med 3-stegsventiler
vattentemperatur
vikt F / R / C
inloppsluftens temperatur
luftflödets temperatur
fläkthastighet
luftmängd
värmekapacitet
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
A
kW
W/l/s
kW
l/h
kPa
°C
kg
°C
°C
m³/h
kW
dB(A)
2,5
3-4
230/1/50
12,55
2,57
0,94
99
2133
9,17
60/40
163/206/200
20
35
1
2920
14,6
42
2
3960
19,9
46
3
5080
25,5
51
SensAir tekniska data
Eluppvärmning
SR S-100-E
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max kabel tjocklek (entrådig/flertrådig)
max strömförbrukning (enhet)
max ingångseffekt
max eleffekt
max fläkteffekt
max uppvärmningskapacitet
vikt F / R / C
inloppsluftens temperatur
luftflödets temperatur
fläkthastighet
luftmängd
värmekapacitet
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
mm²
A
kW
kW
W/l/s
kW
kg
°C
°C
m³/h
kW
dB(A)
1
2 - 2.4
400/3N/50
16/10
16
0,2
10,5
0,63
10
55/65/63
1
440
2,2
27
2
600
3
33
20
35
3
680
3,4
37
4
880
4,4
42
5
1010
5,1
46
6
1130
5,7
48
4
1320
6,6
43
5
1520
7,6
47
6
1700
8,5
50
SR S-150-E
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max kabel tjocklek (entrådig/flertrådig)
max strömförbrukning (enhet)
max ingångseffekt
max eleffekt
max fläkteffekt
max uppvärmningskapacitet
vikt F / R / C
inloppsluftens temperatur
luftflödets temperatur
fläkthastighet
luftmängd
värmekapacitet
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
mm²
A
kW
kW
W/l/s
kW
kg
°C
°C
m³/h
kW
dB(A)
1,5
2 - 2.4
400/3N/50
16/10
23,8
0,3
15,6
0,63
14,8
76/92/87
20
35
1
660
3,3
28
2
910
4,5
35
3
1020
5,1
39
SensAir tekniska data
Eluppvärmning
SR S-200-E
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max kabel tjocklek (entrådig/flertrådig)
max strömförbrukning (enhet)
max ingångseffekt
max eleffekt
max fläkteffekt
max uppvärmningskapacitet
vikt F / R / C
inloppsluftens temperatur
luftflödets temperatur
fläkthastighet
luftmängd
värmekapacitet
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
mm²
A
kW
kW
W/l/s
kW
kg
°C
°C
m³/h
kW
dB(A)
2
2 - 2.4
400/3N/50
16/10
32,1
0,39
21
0,63
20
97/118/112
1
880
4,4
30
2
1210
6,1
36
20
35
3
1360
6,8
40
4
1770
8,9
45
5
2020
10,1
49
6
2260
11,4
51
2
1510
7,6
37
20
35
3
1700
8,5
41
4
2210
11,1
46
5
2530
12,7
50
6
2830
14,2
52
SR S-250-E
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max kabel tjocklek (entrådig/flertrådig)
max strömförbrukning (enhet)
max ingångseffekt
max eleffekt
max fläkteffekt
max uppvärmningskapacitet
vikt F / R / C
inloppsluftens temperatur
luftflödets temperatur
fläkthastighet
luftmängd
värmekapacitet
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
mm²
A
kW
kW
W/l/s
kW
kg
°C
°C
m³/h
kW
dB(A)
2,5
2 - 2.4
400/3N/50
16/10
39,9
0,49
26,1
0,63
24,8
118/144/136
1
1100
5,5
31
SensAir tekniska data
Eluppvärmning
SR M-100-E
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max kabel tjocklek (entrådig/flertrådig)
max strömförbrukning (enhet)
max ingångseffekt
max eleffekt
max fläkteffekt
max uppvärmningskapacitet
vikt F / R / C
inloppsluftens temperatur
luftflödets temperatur
fläkthastighet
luftmängd
värmekapacitet
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
mm²
A
kW
kW
W/l/s
kW
kg
°C
°C
m³/h
kW
dB(A)
1
2.2 - 2.8
400/3N/50
16/10
22,7
0,27
14
0,63
13,3
59/69/67
20
35
1
490
2,4
25
2
740
3,7
34
3
880
4,4
39
4
1180
5,9
45
5
1310
6,6
50
6
1530
7,7
53
20
35
3
1320
6,6
40
4
1780
8,9
47
5
1960
9,8
51
6
2300
11,6
54
SR M-150-E
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max kabel tjocklek (entrådig/flertrådig)
max strömförbrukning (enhet)
max ingångseffekt
max eleffekt
max fläkteffekt
max uppvärmningskapacitet
vikt F / R / C
inloppsluftens temperatur
luftflödets temperatur
fläkthastighet
luftmängd
värmekapacitet
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
mm²
A
kW
kW
W/l/s
kW
kg
°C
°C
m³/h
kW
dB(A)
1,5
2.2 - 2.8
400/3N/50
16/10
33,8
0,4
20,8
0,63
19,8
85/101/96
1
730
3,7
26
2
1100
5,5
35
SensAir tekniska data
Eluppvärmning
SR M-200-E
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max kabel tjocklek (entrådig/flertrådig)
max strömförbrukning (enhet)
max ingångseffekt
max eleffekt
max fläkteffekt
max uppvärmningskapacitet
vikt F / R / C
inloppsluftens temperatur
luftflödets temperatur
fläkthastighet
luftmängd
värmekapacitet
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
mm²
A
kW
kW
W/l/s
kW
kg
°C
°C
m³/h
kW
dB(A)
2
2.2 - 2.8
400/3N/50
35/35
45,5
0,54
28
0,63
26,6
108/129/123
1
970
4,9
28
2
1470
7,4
37
20
35
3
1750
8,8
42
4
2370
11,9
48
5
2610
13,1
53
6
3070
15,4
56
2
1840
9,2
38
20
35
3
2190
11
43
4
2960
14,9
49
5
3270
16,4
54
6
3840
19,3
57
SR M-250-E
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max kabel tjocklek (entrådig/flertrådig)
max strömförbrukning (enhet)
max ingångseffekt
max eleffekt
max fläkteffekt
max uppvärmningskapacitet
vikt F / R / C
inloppsluftens temperatur
luftflödets temperatur
fläkthastighet
luftmängd
värmekapacitet
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
mm²
A
kW
kW
W/l/s
kW
kg
°C
°C
m³/h
kW
dB(A)
2,5
2.2 - 2.8
400/3N/50
35/35
56,5
0,67
34,8
0,63
33,1
130/156/148
1
1210
6,1
29
SensAir tekniska data
Eluppvärmning
SR L-100-E
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max kabel tjocklek (entrådig/flertrådig)
max strömförbrukning (enhet)
max ingångseffekt
max eleffekt
max fläkteffekt
max uppvärmningskapacitet
vikt F / R / C
inloppsluftens temperatur
luftflödets temperatur
fläkthastighet
luftmängd
värmekapacitet
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
mm²
A
kW
kW
W/l/s
kW
kg
°C
°C
m³/h
kW
dB(A)
1
2.5 - 3.3
400/3N/50
35/35
37,9
0,57
24,5
0,66
23,3
74/87/85
1
1010
5
33
2
1440
7,2
40
20
35
3
1710
8,6
43
4
2240
11,2
48
5
2680
13,5
53
6
3140
15,8
56
20
35
3
2560
12,8
44
4
3360
16,9
50
5
4020
20,2
54
6
4720
23,7
58
SR L-150-E
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max kabel tjocklek (entrådig/flertrådig)
max strömförbrukning (enhet)
max ingångseffekt
max eleffekt
max fläkteffekt
max uppvärmningskapacitet
vikt F / R / C
inloppsluftens temperatur
luftflödets temperatur
fläkthastighet
luftmängd
värmekapacitet
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
mm²
A
kW
kW
W/l/s
kW
kg
°C
°C
m³/h
kW
dB(A)
1,5
2.5 - 3.3
400/3N/50
35/35
56,3
0,86
36,4
0,66
34,6
111/129/126
1
1510
7,6
34
2
2160
10,9
41
SensAir tekniska data
Eluppvärmning
SR L-200-E
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max kabel tjocklek (entrådig/flertrådig)
max strömförbrukning (enhet)
max ingångseffekt
max eleffekt
max fläkteffekt
max uppvärmningskapacitet
vikt F / R / C
inloppsluftens temperatur
luftflödets temperatur
fläkthastighet
luftmängd
värmekapacitet
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
mm²
A
kW
kW
W/l/s
kW
kg
°C
°C
m³/h
kW
dB(A)
2
2.5 - 3.3
400/3N/50
35/35
75,8
1,15
49
0,66
46,6
146/171/167
1
2010
10,1
36
2
2880
14,5
43
20
35
3
3410
17,1
46
4
4480
22,5
51
5
5360
26,9
56
6
6290
31,5
59
2
3610
18,1
44
20
35
3
4270
21,4
47
4
5600
28,1
52
5
6700
33,6
57
6
7860
39,4
60
SR L-250-E
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max kabel tjocklek (entrådig/flertrådig)
max strömförbrukning (enhet)
max ingångseffekt
max eleffekt
max fläkteffekt
max uppvärmningskapacitet
vikt F / R / C
inloppsluftens temperatur
luftflödets temperatur
fläkthastighet
luftmängd
värmekapacitet
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
mm²
A
kW
kW
W/l/s
kW
kg
°C
°C
m³/h
kW
dB(A)
2,5
2.5 - 3.3
400/3N/50
35/35
94,2
1,44
60,9
0,66
57,9
181/213/207
1
2520
12,6
37
SensAir tekniska data
Eluppvärmning
SR XL-100-E
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max kabel tjocklek (entrådig/flertrådig)
max strömförbrukning (enhet)
max ingångseffekt
max eleffekt
max fläkteffekt
max uppvärmningskapacitet
vikt F / R / C
inloppsluftens temperatur
luftflödets temperatur
fläkthastighet
luftmängd
värmekapacitet
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
mm²
A
kW
kW
W/l/s
kW
kg
°C
°C
m³/h
kW
dB(A)
1
3-4
400/3N/50
35/35
39,7
1,03
24,5
0,94
23,3
78/91/89
1
1170
5,9
38
2
1580
7,9
42
20
35
3
2030
10,2
47
4
2720
13,7
52
5
3370
16,9
57
6
3950
19,8
62
20
35
3
3050
15,3
48
4
4090
20,5
54
5
5060
25,4
59
6
5920
29,7
63
SR XL-150-E
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max kabel tjocklek (entrådig/flertrådig)
max strömförbrukning (enhet)
max ingångseffekt
max eleffekt
max fläkteffekt
max uppvärmningskapacitet
vikt F / R / C
inloppsluftens temperatur
luftflödets temperatur
fläkthastighet
luftmängd
värmekapacitet
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
mm²
A
kW
kW
W/l/s
kW
kg
°C
°C
m³/h
kW
dB(A)
1,5
3-4
400/3N/50
35/35
59,1
1,54
36,4
0,94
34,6
117/135/132
1
1750
8,8
39
2
2370
11,9
44
SensAir tekniska data
Eluppvärmning
SR XL-200-E
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max kabel tjocklek (entrådig/flertrådig)
max strömförbrukning (enhet)
max ingångseffekt
max eleffekt
max fläkteffekt
max uppvärmningskapacitet
vikt F / R / C
inloppsluftens temperatur
luftflödets temperatur
fläkthastighet
luftmängd
värmekapacitet
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
mm²
A
kW
kW
W/l/s
kW
kg
°C
°C
m³/h
kW
dB(A)
2
3-4
400/3N/50
35/35
79,4
2,05
49
0,94
46,6
155/180/176
1
2330
11,7
41
2
3170
15,9
45
20
35
3
4060
20,4
50
4
5450
27,3
55
5
6740
33,8
60
6
7890
39,6
65
2
3960
19,9
46
20
35
3
5080
25,5
51
4
6810
34,2
56
5
8430
42,3
61
6
9870
49,5
66
SR XL-250-E
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max kabel tjocklek (entrådig/flertrådig)
max strömförbrukning (enhet)
max ingångseffekt
max eleffekt
max fläkteffekt
max uppvärmningskapacitet
vikt F / R / C
inloppsluftens temperatur
luftflödets temperatur
fläkthastighet
luftmängd
värmekapacitet
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
mm²
A
kW
kW
W/l/s
kW
kg
°C
°C
m³/h
kW
dB(A)
2,5
3-4
400/3N/50
35/35
98,8
2,57
60,9
0,94
57,9
190/222/216
1
2920
14,6
42
SensAir tekniska data
Hybriduppvärmning
SR S-100-H3E
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max kabel tjocklek (entrådig/flertrådig)
max strömförbrukning (enhet)
max ingångseffekt
max eleffekt
max fläkteffekt
max uppvärmningskapacitet - vatten
max uppvärmningskapacitet - elektrisk
max vattenflöde
max vattentryckfall med 3-stegsventiler
vattentemperatur
vikt F / R / C
inloppsluftens temperatur
luftflödets temperatur
fläkthastighet
luftmängd
värmekapacitet - vatten
värmekapacitet - elektrisk
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
mm²
A
kW
kW
W/l/s
kW
kW
l/h
kPa
°C
kg
°C
°C
m3/h
kW
kW
dB(A)
1
2 - 2.4
400/3N/50
6/4
8,1
0,2
5
0,63
11,4
4,8
302
0,84
40/30
50/60/58
1
440
1,8
0,4
27
-
2
600
2,3
0,7
33
20
35
3
680
2,5
0,9
37
4
880
3
1,5
42
5
1010
3,2
1,8
46
6
1130
3,5
2,2
48
5
1520
5,4
2,2
47
6
1700
5,9
2,7
50
SR S-150-H3E
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max kabel tjocklek (entrådig/flertrådig)
max strömförbrukning (enhet)
max ingångseffekt
max eleffekt
max fläkteffekt
max uppvärmningskapacitet - vatten
max uppvärmningskapacitet - elektrisk
max vattenflöde
max vattentryckfall med 3-stegsventiler
vattentemperatur
vikt F / R / C
inloppsluftens temperatur
luftflödets temperatur
fläkthastighet
luftmängd
värmekapacitet - vatten
värmekapacitet - elektrisk
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
mm²
A
kW
kW
W/l/s
kW
kW
l/h
kPa
°C
kg
°C
°C
m3/h
kW
kW
dB(A)
1,5
2 - 2.4
400/3N/50
6/4
12,2
0,3
7,5
0,63
17
7,1
505
2,71
40/30
71/87/82
-
20
35
1
660
3
0,4
28
2
910
3,8
0,8
35
3
1020
4,1
1
39
4
1320
4,9
1,7
43
SensAir tekniska data
Hybriduppvärmning
SR S-200-H3E
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max kabel tjocklek (entrådig/flertrådig)
max strömförbrukning (enhet)
max ingångseffekt
max eleffekt
max fläkteffekt
max uppvärmningskapacitet - vatten
max uppvärmningskapacitet - elektrisk
max vattenflöde
max vattentryckfall med 3-stegsventiler
vattentemperatur
vikt F / R / C
inloppsluftens temperatur
luftflödets temperatur
fläkthastighet
luftmängd
värmekapacitet - vatten
värmekapacitet - elektrisk
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
mm²
A
kW
kW
W/l/s
kW
kW
l/h
kPa
°C
kg
°C
°C
m3/h
kW
kW
dB(A)
2
2 - 2.4
400/3N/50
6/4
16,3
0,39
10
0,63
22,7
9,5
709
6,03
40/30
87/108/102
1
880
4,1
0,3
30
-
2
1210
5,2
0,8
36
20
35
3
1360
5,7
1,1
40
4
1770
6,9
1,9
45
5
2020
7,6
2,5
49
6
2260
8,2
3,1
51
5
2530
9,8
2,9
50
6
2830
10,6
3,6
52
SR S-250-H3E
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max kabel tjocklek (entrådig/flertrådig)
max strömförbrukning (enhet)
max ingångseffekt
max eleffekt
max fläkteffekt
max uppvärmningskapacitet - vatten
max uppvärmningskapacitet - elektrisk
max vattenflöde
max vattentryckfall med 3-stegsventiler
vattentemperatur
vikt F / R / C
inloppsluftens temperatur
luftflödets temperatur
fläkthastighet
luftmängd
värmekapacitet - vatten
värmekapacitet - elektrisk
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
mm²
A
kW
kW
W/l/s
kW
kW
l/h
kPa
°C
kg
°C
°C
m3/h
kW
kW
dB(A)
2,5
2 - 2.4
400/3N/50
6/4
20,3
0,49
12,5
0,63
28,4
11,9
913
11,11
40/30
112/138/130
1
1100
5,3
0,3
31
-
2
1510
6,7
0,9
37
20
35
3
1700
7,3
1,2
41
4
2210
8,9
2,2
46
SensAir tekniska data
Hybriduppvärmning
SR M-100-H3E
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max kabel tjocklek (entrådig/flertrådig)
max strömförbrukning (enhet)
max ingångseffekt
max eleffekt
max fläkteffekt
max uppvärmningskapacitet - vatten
max uppvärmningskapacitet - elektrisk
max vattenflöde
max vattentryckfall med 3-stegsventiler
vattentemperatur
vikt F / R / C
inloppsluftens temperatur
luftflödets temperatur
fläkthastighet
luftmängd
värmekapacitet - vatten
värmekapacitet - elektrisk
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
mm²
A
kW
kW
W/l/s
kW
kW
l/h
kPa
°C
kg
°C
°C
m3/h
kW
kW
dB(A)
1
2.2 - 2.8
400/3N/50
6/4
8,5
0,27
5
0,63
15,4
4,8
366
1,21
40/30
56/66/64
-
20
35
1
490
1,9
0,5
25
2
740
2,6
1,1
34
3
880
3
1,4
39
4
1180
3,6
2,3
45
5
1310
3,8
2,7
50
6
1530
4,2
3,5
53
5
1960
6,4
3,4
51
6
2300
7,1
4,4
54
SR M-150-H3E
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max kabel tjocklek (entrådig/flertrådig)
max strömförbrukning (enhet)
max ingångseffekt
max eleffekt
max fläkteffekt
max uppvärmningskapacitet - vatten
max uppvärmningskapacitet - elektrisk
max vattenflöde
max vattentryckfall med 3-stegsventiler
vattentemperatur
vikt F / R / C
inloppsluftens temperatur
luftflödets temperatur
fläkthastighet
luftmängd
värmekapacitet - vatten
värmekapacitet - elektrisk
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
mm²
A
kW
kW
W/l/s
kW
kW
l/h
kPa
°C
kg
°C
°C
m3/h
kW
kW
dB(A)
1,5
2.2 - 2.8
400/3N/50
6/4
12,7
0,4
7,5
0,63
23,1
7,1
616
3,95
40/30
80/96/91
1
730
3,2
0,5
26
-
2
1100
4,3
1,2
35
20
35
3
1320
4,9
1,7
40
4
1780
6
2,9
47
SensAir tekniska data
Hybriduppvärmning
SR M-200-H3E
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max kabel tjocklek (entrådig/flertrådig)
max strömförbrukning (enhet)
max ingångseffekt
max eleffekt
max fläkteffekt
max uppvärmningskapacitet - vatten
max uppvärmningskapacitet - elektrisk
max vattenflöde
max vattentryckfall med 3-stegsventiler
vattentemperatur
vikt F / R / C
inloppsluftens temperatur
luftflödets temperatur
fläkthastighet
luftmängd
värmekapacitet - vatten
värmekapacitet - elektrisk
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
mm²
A
kW
kW
W/l/s
kW
kW
l/h
kPa
°C
kg
°C
°C
m3/h
kW
kW
dB(A)
2
2.2 - 2.8
400/3N/50
6/4
17
0,54
10
0,63
30,8
9,5
868
8,82
40/30
100/121/115
1
970
4,4
0,4
28
-
2
1470
6,1
1,3
37
20
35
3
1750
6,9
1,9
42
4
2370
8,5
3,4
48
5
2610
9,1
4,1
53
6
3070
10,1
5,3
56
5
3270
11,7
4,7
54
6
3840
13
6,3
57
SR M-250-H3E
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max kabel tjocklek (entrådig/flertrådig)
max strömförbrukning (enhet)
max ingångseffekt
max eleffekt
max fläkteffekt
max uppvärmningskapacitet - vatten
max uppvärmningskapacitet - elektrisk
max vattenflöde
max vattentryckfall med 3-stegsventiler
vattentemperatur
vikt F / R / C
inloppsluftens temperatur
luftflödets temperatur
fläkthastighet
luftmängd
värmekapacitet - vatten
värmekapacitet - elektrisk
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
mm²
A
kW
kW
W/l/s
kW
kW
l/h
kPa
°C
kg
°C
°C
m3/h
kW
kW
dB(A)
2,5
2.2 - 2.8
400/3N/50
6/4
21,2
0,67
12,5
0,63
38,5
11,9
1121
16,29
40/30
124/150/142
1
1210
5,7
0,4
29
-
2
1840
7,8
1,4
38
20
35
3
2190
8,8
2,2
43
4
2960
10,9
3,9
49
SensAir tekniska data
Hybriduppvärmning
SR L-100-H3E
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max kabel tjocklek (entrådig/flertrådig)
max strömförbrukning (enhet)
max ingångseffekt
max eleffekt
max fläkteffekt
max uppvärmningskapacitet - vatten
max uppvärmningskapacitet - elektrisk
max vattenflöde
max vattentryckfall med 3-stegsventiler
vattentemperatur
vikt F / R / C
inloppsluftens temperatur
luftflödets temperatur
fläkthastighet
luftmängd
värmekapacitet - vatten
värmekapacitet - elektrisk
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
mm²
A
kW
kW
W/l/s
kW
kW
l/h
kPa
°C
kg
°C
°C
m3/h
kW
kW
dB(A)
1
2.5 - 3.3
400/3N/50
35/35
15,8
0,57
8,8
0,66
31,5
8,4
593
1,26
40/30
69/82/80
1
1010
3,5
1,5
33
-
2
1440
4,4
2,8
40
20
35
3
1710
4,9
3,7
43
4
2240
5,7
5,5
48
5
2680
6,3
7,1
53
6
3140
6,9
8,4
56
5
4020
11,5
8,7
54
6
4720
12,6
11,1
58
SR L-150-H3E
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max kabel tjocklek (entrådig/flertrådig)
max strömförbrukning (enhet)
max ingångseffekt
max eleffekt
max fläkteffekt
max uppvärmningskapacitet - vatten
max uppvärmningskapacitet - elektrisk
max vattenflöde
max vattentryckfall med 3-stegsventiler
vattentemperatur
vikt F / R / C
inloppsluftens temperatur
luftflödets temperatur
fläkthastighet
luftmängd
värmekapacitet - vatten
värmekapacitet - elektrisk
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
mm²
A
kW
kW
W/l/s
kW
kW
l/h
kPa
°C
kg
°C
°C
m3/h
kW
kW
dB(A)
1,5
2.5 - 3.3
400/3N/50
35/35
23,7
0,86
13,2
0,66
47,3
12,5
1087
4,94
40/30
103/121/118
1
1510
6,2
1,4
34
-
2
2160
7,9
3
41
20
35
3
2560
8,8
4,1
44
4
3360
10,4
6,5
50
SensAir tekniska data
Hybriduppvärmning
SR L-200-H3E
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max kabel tjocklek (entrådig/flertrådig)
max strömförbrukning (enhet)
max ingångseffekt
max eleffekt
max fläkteffekt
max uppvärmningskapacitet - vatten
max uppvärmningskapacitet - elektrisk
max vattenflöde
max vattentryckfall med 3-stegsventiler
vattentemperatur
vikt F / R / C
inloppsluftens temperatur
luftflödets temperatur
fläkthastighet
luftmängd
värmekapacitet - vatten
värmekapacitet - elektrisk
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
mm²
A
kW
kW
W/l/s
kW
kW
l/h
kPa
°C
kg
°C
°C
m3/h
kW
kW
dB(A)
2
2.5 - 3.3
400/3N/50
35/35
31,6
1,15
17,6
0,66
63,1
16,7
1588
12,04
40/30
130/155/151
1
2010
8,8
1,3
36
-
2
2880
11,3
3,1
43
20
35
3
3410
12,7
4,4
46
4
4480
15,1
7,4
51
5
5360
16,8
10,1
56
6
6290
18,4
13,1
59
5
6700
18,7
14,9
57
6
7860
20,5
18,9
60
SR L-250-H3E
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max kabel tjocklek (entrådig/flertrådig)
max strömförbrukning (enhet)
max ingångseffekt
max eleffekt
max fläkteffekt
max uppvärmningskapacitet - vatten
max uppvärmningskapacitet - elektrisk
max vattenflöde
max vattentryckfall med 3-stegsventiler
vattentemperatur
vikt F / R / C
inloppsluftens temperatur
luftflödets temperatur
fläkthastighet
luftmängd
värmekapacitet - vatten
värmekapacitet - elektrisk
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
mm²
A
kW
kW
W/l/s
kW
kW
l/h
kPa
°C
kg
°C
°C
m3/h
kW
kW
dB(A)
2,5
2.5 - 3.3
400/3N/50
35/35
39,5
1,44
22
0,66
78,9
20,9
1768
6,51
40/30
165/197/191
1
2520
10,1
2,5
37
-
2
3610
12,8
5,3
44
20
35
3
4270
14,3
7,1
47
4
5600
16,9
11,2
52
SensAir tekniska data
Hybriduppvärmning
SR XL-100-H3E
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max kabel tjocklek (entrådig/flertrådig)
max strömförbrukning (enhet)
max ingångseffekt
max eleffekt
max fläkteffekt
max uppvärmningskapacitet - vatten
max uppvärmningskapacitet - elektrisk
max vattenflöde
max vattentryckfall med 3-stegsventiler
vattentemperatur
vikt F / R / C
inloppsluftens temperatur
luftflödets temperatur
fläkthastighet
luftmängd
värmekapacitet - vatten
värmekapacitet - elektrisk
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
mm²
A
kW
kW
W/l/s
kW
kW
l/h
kPa
°C
kg
°C
°C
m3/h
kW
kW
dB(A)
1
3-4
400/3N/50
35/35
17,8
1,03
8,8
0,94
39,6
8,4
667
1,57
40/30
73/86/84
1
1170
3,9
2
38
-
2
1580
4,7
3,3
42
20
35
3
2030
5,4
4,8
47
4
2720
6,4
7,3
52
5
3370
7,1
8,4
57
6
3950
7,7
8,4
62
5
5060
13,1
12,3
59
6
5920
14,3
12,5
63
SR XL-150-H3E
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max kabel tjocklek (entrådig/flertrådig)
max strömförbrukning (enhet)
max ingångseffekt
max eleffekt
max fläkteffekt
max uppvärmningskapacitet - vatten
max uppvärmningskapacitet - elektrisk
max vattenflöde
max vattentryckfall med 3-stegsventiler
vattentemperatur
vikt F / R / C
inloppsluftens temperatur
luftflödets temperatur
fläkthastighet
luftmängd
värmekapacitet - vatten
värmekapacitet - elektrisk
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
mm²
A
kW
kW
W/l/s
kW
kW
l/h
kPa
°C
kg
°C
°C
m3/h
kW
kW
dB(A)
1,5
3-4
400/3N/50
35/35
26,7
1,54
13,2
0,94
59,4
12,5
1232
6,25
40/30
109/127/124
1
1750
6,8
1,9
39
-
2
2370
8,4
3,5
44
20
35
3
3050
9,8
5,5
48
4
4090
11,6
8,9
54
SensAir tekniska data
Hybriduppvärmning
SR XL-200-H3E
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max kabel tjocklek (entrådig/flertrådig)
max strömförbrukning (enhet)
max ingångseffekt
max eleffekt
max fläkteffekt
max uppvärmningskapacitet - vatten
max uppvärmningskapacitet - elektrisk
max vattenflöde
max vattentryckfall med 3-stegsventiler
vattentemperatur
vikt F / R / C
inloppsluftens temperatur
luftflödets temperatur
fläkthastighet
luftmängd
värmekapacitet - vatten
värmekapacitet - elektrisk
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
mm²
A
kW
kW
W/l/s
kW
kW
l/h
kPa
°C
kg
°C
°C
m3/h
kW
kW
dB(A)
2
3-4
400/3N/50
35/35
35,5
2,05
17,6
0,94
79,2
16,7
1806
15,3
40/30
139/164/160
1
2330
9,8
1,9
41
-
2
3170
12,1
3,8
45
20
35
3
4060
14,2
6,2
50
4
5450
16,9
10,4
55
5
6740
19,2
14,7
60
6
7890
20,9
16,7
65
5
8430
21,3
20,9
61
6
9870
23,2
20,9
66
SR XL-250-H3E
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max kabel tjocklek (entrådig/flertrådig)
max strömförbrukning (enhet)
max ingångseffekt
max eleffekt
max fläkteffekt
max uppvärmningskapacitet - vatten
max uppvärmningskapacitet - elektrisk
max vattenflöde
max vattentryckfall med 3-stegsventiler
vattentemperatur
vikt F / R / C
inloppsluftens temperatur
luftflödets temperatur
fläkthastighet
luftmängd
värmekapacitet - vatten
värmekapacitet - elektrisk
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
mm²
A
kW
kW
W/l/s
kW
kW
l/h
kPa
°C
kg
°C
°C
m3/h
kW
kW
dB(A)
2,5
3-4
400/3N/50
35/35
44,4
2,57
22
0,94
99
20,9
2002
8,27
40/30
174/206/200
1
2920
11,2
3,5
42
-
2
3960
13,6
6,2
46
20
35
3
5080
15,9
9,6
51
4
6810
18,9
15,3
56
SensAir tekniska data
Ambient
SR S-100-A
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max ström, motorer (1-fas)
max ingångseffekt
max fläkteffekt
vikt F / R / C
fläkthastighet
luftmängd
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
A
kW
W/l/s
kg
m3/h
dB(A)
1
2 - 2.4
230/1/50
0,88
0,2
0,63
40/54/52
1
440
27
2
600
33
3
680
37
4
880
42
5
1010
46
6
1130
48
SR S-150-A
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max ström, motorer (1-fas)
max ingångseffekt
max fläkteffekt
vikt F / R / C
fläkthastighet
luftmängd
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
A
kW
W/l/s
kg
m3/h
dB(A)
1,5
2 - 2.4
230/1/50
1,32
0,3
0,63
58/80/75
1
660
28
2
910
35
3
1020
39
4
1320
43
5
1520
47
6
1700
50
2
2 - 2.4
230/1/50
1,76
0,39
0,63
70/99/93
1
880
30
2
1210
36
3
1360
40
4
1770
45
5
2020
49
6
2260
51
4
2210
46
5
2530
50
6
2830
52
SR S-200-A
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max ström, motorer (1-fas)
max ingångseffekt
max fläkteffekt
vikt F / R / C
fläkthastighet
luftmängd
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
A
kW
W/l/s
kg
m3/h
dB(A)
SR S-250-A
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max ström, motorer (1-fas)
max ingångseffekt
max fläkteffekt
vikt F / R / C
fläkthastighet
luftmängd
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
A
kW
W/l/s
kg
m3/h
dB(A)
2,5
2 - 2.4
230/1/50
2,2
0,49
0,63
91/127/119
1
1100
31
2
1510
37
3
1700
41
SensAir tekniska data
Ambient
SR M-100-A
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max ström, motorer (1-fas)
max ingångseffekt
max fläkteffekt
vikt F / R / C
fläkthastighet
luftmängd
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
A
kW
W/l/s
kg
m3/h
dB(A)
1
2.2 - 2.8
230/1/50
1,25
0,27
0,63
46/60/58
1
490
25
2
740
34
3
880
39
4
1180
45
5
1310
50
6
1530
53
4
1780
47
5
1960
51
6
2300
54
SR M-150-A
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max ström, motorer (1-fas)
max ingångseffekt
max fläkteffekt
vikt F / R / C
fläkthastighet
luftmängd
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
A
kW
W/l/s
kg
m3/h
dB(A)
1,5
2.2 - 2.8
230/1/50
1,87
0,4
0,63
66/88/83
1
730
26
2
1100
35
3
1320
40
SR M-200-A
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max ström, motorer (1-fas)
max ingångseffekt
max fläkteffekt
vikt F / R / C
fläkthastighet
luftmängd
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
A
kW
W/l/s
kg
m3/h
dB(A)
2
2.2 - 2.8
230/1/50
2,49
0,54
0,63
83/112/106
1
970
28
2
1470
37
3
1750
42
4
2370
48
5
2610
53
6
3070
56
2,5
2.2 - 2.8
230/1/50
3,12
0,67
0,63
103/139/131
1
1210
29
2
1840
38
3
2190
43
4
2960
49
5
3270
54
6
3840
57
SR M-250-A
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max ström, motorer (1-fas)
max ingångseffekt
max fläkteffekt
vikt F / R / C
fläkthastighet
luftmängd
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
A
kW
W/l/s
kg
m3/h
dB(A)
SensAir tekniska data
Ambient
SR L-100-A
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max ström, motorer (1-fas)
max ingångseffekt
max fläkteffekt
vikt F / R / C
fläkthastighet
luftmängd
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
A
kW
W/l/s
kg
m3/h
dB(A)
1
2.5 - 3.3
230/1/50
3,03
0,57
0,66
56/74/72
1
1010
33
2
1440
40
3
1710
43
4
2240
48
5
2680
53
6
3140
56
SR L-150-A
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max ström, motorer (1-fas)
max ingångseffekt
max fläkteffekt
vikt F / R / C
fläkthastighet
luftmängd
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
A
kW
W/l/s
kg
m3/h
dB(A)
1,5
2.5 - 3.3
230/1/50
4,55
0,86
0,66
85/110/107
1
1510
34
2
2160
41
3
2560
44
4
3360
50
5
4020
54
6
4720
58
2
2.5 - 3.3
230/1/50
6,07
1,15
0,66
109/143/139
1
2010
36
2
2880
43
3
3410
46
4
4480
51
5
5360
56
6
6290
59
2,5
2.5 - 3.3
230/1/50
7,58
1,44
0,66
139/182/176
1
2520
37
2
3610
44
3
4270
47
4
5600
52
5
6700
57
6
7860
60
SR L-200-A
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max ström, motorer (1-fas)
max ingångseffekt
max fläkteffekt
vikt F / R / C
fläkthastighet
luftmängd
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
A
kW
W/l/s
kg
m3/h
dB(A)
SR L-250-A
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max ström, motorer (1-fas)
max ingångseffekt
max fläkteffekt
vikt F / R / C
fläkthastighet
luftmängd
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
A
kW
W/l/s
kg
m3/h
dB(A)
SensAir tekniska data
Ambient
SR XL-100-A
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max ström, motorer (1-fas)
max ingångseffekt
max fläkteffekt
vikt F / R / C
fläkthastighet
luftmängd
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
A
kW
W/l/s
kg
m3/h
dB(A)
1
3-4
230/1/50
5,02
1,03
0,94
60/78/76
1
1170
38
2
1580
42
3
2030
47
4
2720
52
5
3370
57
6
3950
62
SR XL-150-A
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max ström, motorer (1-fas)
max ingångseffekt
max fläkteffekt
vikt F / R / C
fläkthastighet
luftmängd
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
A
kW
W/l/s
kg
m3/h
dB(A)
1,5
3-4
230/1/50
7,53
1,54
0,94
91/116/113
1
1750
39
2
2370
44
3
3050
48
4
4090
54
5
5060
59
6
5920
63
2
3-4
230/1/50
10,04
2,05
0,94
118/152/148
1
2330
41
2
3170
45
3
4060
50
4
5450
55
5
6740
60
6
7890
65
2,5
3-4
230/1/50
12,55
2,57
0,94
148/191/185
1
2920
42
2
3960
46
3
5080
51
4
6810
56
5
8430
61
6
9870
66
SR XL-200-A
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max ström, motorer (1-fas)
max ingångseffekt
max fläkteffekt
vikt F / R / C
fläkthastighet
luftmängd
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
A
kW
W/l/s
kg
m3/h
dB(A)
SR XL-250-A
enhetens längd
portens höjd
strömkälla
max ström, motorer (1-fas)
max ingångseffekt
max fläkteffekt
vikt F / R / C
fläkthastighet
luftmängd
ljudnivå på 3 m avstånd
m
m
V/ph/Hz
A
kW
W/l/s
kg
m3/h
dB(A)
SensAir måttskiss
Fritt hängande modell, F
SensAir måttskiss
Dold modell för inbyggnad, R
SensAir måttskiss
Kassettmodell, C
SensAir måttskiss
Anslutningar
Vatten och hybrid
El
SensAir måttskiss
Konsoler för väggmontering
Standard
Design
Gängstångskåpor
Hela H är avståndet mellan enheten och taket. Detta mått ska anges i beställningen.
Måttskiss
Index
De motsvarande numren på vattenanslutningsritningen förklaras nedan:
3 - Insugsgaller, med filter
20 - Anslutningsskiva
35 - Kanaler ingår inte i leveransen
43 - Gallren levereras lösa
36 - Ögleskruv M6
7 - Avluftning
50 - Kabelgenomföring
97 - Retur (S/M)
98 - Retur (L/XL)
99 - Tillopp (S/M)
100 - Tillopp (L/XL)
12 - Värmeledningar
87 - Fäststängernas skydd (längd efter beställning)
Förklaringar till dimensionsritningar
Modeller
Fritt hängande modell: Enheterna kan enkelt kopplas ihop genom att ta bort sidopanelerna.
Kassettmodell: Monteringsöppningens mått i innertaket vid användning av täcklister = (A+8) x (C+8) mm.
Dold modell för inbyggnad: Monteringsöppningens mått i innertaket vid användning av täcklister:
- i utblåsöppningen (A+8) x (D+8) mm
- i insugsöppningen (A+8) x (I+8) mm
Väggkonsoler och gängstångskåpor
• Materialet i fäststängernas skydd: förzinkat stålplåt, målade, standardfärger RAL 9016 och RAL 9006.
Övrigt
• Samtliga mått anges i millimeter.
• SensAir-enheten med bredden 2500 mm har 3 konsolfästen. Alla andra modeller har 2 st konsoler.
Stravent Oy
Olarsbäcken 7
FIN-02200 Esbo
Finland
T +358 9 4241 3630
E info@stravent.se
I www.stravent.se
Download