Uploaded by Merve Karakaş Beker

doçentlik kriterleri

advertisement
Tablo 10 - Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Kod
10000
1001
1002
1070
1004
1071
1005
1072
1073
1074
1008
1009
1012
1012.16
1012.17
1012.18
1012.19
1012.20
1012.21
1012.22
1012.23
1012.24
1012.25
1012.26
1012.27
1012.28
1012.03
1012.29
1012.30
1011
1075
1076
1014
1077
1016
1022
1023
1078
1078.01
1078.02
1078.03
1078.04
1026
1027
Bilim Alanı
TIP
Acil Tıp
Adli Tıp
Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi
Aile Hekimliği
Algoloji
Anatomi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Askeri Sağlık Hizmetleri
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Biyofizik
Biyoistatistik
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Acil
Çocuk Endokrinolojisi
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
Çocuk Gastroenterolojisi
Çocuk Genetik Hastalıkları
Çocuk Göğüs Hastalıkları
Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi
Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları
Çocuk Kardiyolojisi
Çocuk Metabolizma Hastalıkları
Çocuk Nefrolojisi
Çocuk Nörolojisi
Çocuk Romatolojisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Yoğun Bakımı
Neonatoloji
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Ürolojisi
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıkları
El Cerrahisi
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Fizyoloji
Genel Cerrahi
Cerrahi Onkoloji
Gastroenteroloji Cerrahisi
Genel Cerrahi
Harp Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Hastalıkları
1/8
Koşul No
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
Tablo 10 - Sağlık Bilimleri Temel Alanı
1028
1079
1030
1033
1034
1034.12
1034.13
1034.14
1034.15
1034.07
1034.16
1034.17
1080
1081
1082
1082.01
1082.02
1082.03
1036
1037
1083
1040
1042
1046
1084
1052
1085
1086
1087
1087.01
1087.02
1054
1088
1089
1090
1091
1057
1092
1066
1039
1039.01
1039.08
1039.09
1039.10
1039.11
1058
Göz Hastalıkları
Halk Sağlığı
Hava ve Uzay Hekimliği
Histoloji ve Embriyoloji
İç Hastalıkları
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
Gastroenteroloji
Geriatri
Hematoloji
İç Hastalıkları
Nefroloji
Tıbbi Onkoloji
İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları
İş ve Meslek Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Perinatoloji
Kalp ve Damar Cerrahisi
Kardiyoloji
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Nöroloji
Nükleer Tıp
Ortopedi ve Travmatoloji
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Radyasyon Onkolojisi
Radyoloji
Romatoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Askeri Psikiyatri
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Spor Hekimliği
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp
Temel İmmünoloji
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Genetik
Tıbbi Mikrobiyoloji
Bakteriyoloji
Tıbbi Mikoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Parazitoloji
Tıbbi Viroloji
Tıbbi Patoloji
2/8
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
Tablo 10 - Sağlık Bilimleri Temel Alanı
1056
1059
1060
1093
10101
10101.01
10101.02
10101.03
10101.04
10101.05
10101.06
10101.07
10101.08
10102
10102.01
10102.02
10102.03
10102.04
10102.05
10102.06
10102.07
10102.08
10102.09
10102.10
10102.11
10102.12
10102.13
10102.14
10102.15
10102.16
10102.17
10102.18
10103
10103.01
10103.02
10103.03
10103.04
10103.05
10103.06
10103.07
10103.08
1032
1032.01
1032.08
1032.02
1032.03
Tıp Eğitimi
Tıp Tarihi ve Etik
Üroloji
Yoğun Bakım
DİŞ HEKİMLİĞİ
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
Çocuk Diş Hekimliği
Endodonti
Ortodonti
Periodontoloji
Protetik Diş Tedavisi
Restoratif Diş Tedavisi
VETERİNER HEKİMLİK
Dölerme ve Suni Tohumlama
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği
Veterinerlik Anatomisi
Veterinerlik Biyokimyası
Veterinerlik Cerrahisi
Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi
Veterinerlik Fizyolojisi
Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Veteriner Hekimlik Tarihi ve Etik
Veterinerlik Histoloji ve Embriyolojisi
Veterinerlik İç Hastalıkları
Veterinerlik Mikrobiyolojisi
Veterinerlik Parazitolojisi
Veterinerlik Patolojisi
Veterinerlik Virolojisi
Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
ECZACILIK
Eczacılık İşletmeciliği
Farmakognozi ve Farmasotik Botanik
Farmakoloji
Farmasotik Biyoteknoloji
Farmasotik Kimya
Farmasotik Teknoloji
Farmasotik Toksikoloji
Klinik Eczacılık
HEMŞİRELİK
Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Dahili Hastalıklar Hemşireliği
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
3/8
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
Tablo 10 - Sağlık Bilimleri Temel Alanı
1032.05
1032.09
1032.06
1032.07
10104
10104.01
10105
10105.01
10105.02
10105.03
10105.08
10105.04
10105.05
10105.06
10105.07
10106
10106.01
10106.02
10106.03
Halk Sağlığı Hemşireliği
Hemşirelik Eğitimi
Hemşirelik Esasları ve Yönetimi
Psikiyatri Hemşireliği
EBELİK
Ebelik
ÇOK DİSİPLİNLİ SAĞLIK BİLİMLERİ
Beslenme ve Diyetetik
Dil ve Konuşma Terapisi
Ergoterapi
Fizyopatoloji
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Odyoloji
Sinirbilimi
Toksikoloji
SAĞLIKLA İLGİLİ ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER
Sağlık Ekonomisi
Sağlık Fiziği
Sağlık Yönetimi
Koşul No
Başvuru Şartları
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
Puan
Sağlık Bilimleri temel alanında başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olarak aşağıdaki
çalışmalara verilen birim puanlar esas alınmak suretiyle; en az doksan (90) puanının
doktora unvanının alınmasından sonra gerçekleştirilen çalışmalardan elde edilmiş
olması kaydıyla, asgari yüz (100) puan karşılığı bilimsel etkinlikte bulunmuş olması
gerekir. Her çalışma, Tablo 10’da sadece bir bölümde yazılarak puanlandırılır.
101
Tek yazarlı makalelerde yazar tam puan alır. İki yazarlı makalelerde başlıca yazar tam
puanın 0.8'ini, ikinci yazar 0.5'ini alır. Üç ve daha fazla yazarlı makalelerde ise, başlıca
yazar toplam puanın yarısını alır, diğer yazarlar ise diğer yarısını eşit paylaşır. Başlıca
yazarın belirtilmediği iki veya daha fazla yazarlı makalelerde toplam puan yazarlar
arasında eşit olarak bölünür. Diğer yayınlarda (bildiri,kitap) ise toplam puan yazarlar
arasında eşit olarak bölünür.
1. Uluslararası Makale
Adayın başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş
olmak kaydıyla (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç) tam araştırma
makaleleri
a) SSCI, SCI, SCI- Expanded veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış
özgün araştırma makalesi
20
b) Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (a bendinde belirtilen
indeksler dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış özgün
araştırma makalesi
10
4/8
Tablo 10 - Sağlık Bilimleri Temel Alanı
c) a bendi kapsamındaki dergilerde yayımlanan vak'a takdimi
5
Bu maddenin a bendi kapsamında en az bir makalede başlıca yazar olmak kaydıyla en
az 40 puan alınmalıdır.
2. Ulusal Makale
Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olmak ve adayın hazırladığı lisansüstü veya
uzmanlık tezlerinden üretilmemiş olmak kaydıyla
a) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış
özgün araştırma makalesi
8
Bu maddenin a bendi kapsamında en az 8 puan alınmalıdır.Yabancı uyruklu adaylar ile
yurtdışı doçentlik denkliği başvurusu yapan adaylar, ULAKBİM tarafından taranan ulusal
hakemli dergilerde yayımlanmış makale koşulunu sağlayamamaları durumunda, bunun
yerine aynı puanı birinci maddenin a veya b bendi kapsamında sağlayacaklardır.
3. Lisansüstü veya Tıpta Uzmanlık Tezlerinden Üretilmiş Yayınlar
Adayın hazırladığı lisansüstü veya tıpta uzmanlık tezleriyle ilgili olmak kaydıyla
a) SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış
makale
b) Diğer uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale
10
5
c) Uluslararası sempozyumda/kongrede sunulmuş ve tam metni basılmış
alanında bilime katkı sağlayan sözlü bildiri
5
d) Ulusal sempozyumda/kongrede sunulmuş ve tam metni basılmış
alanında bilime katkı sağlayan sözlü bildiri
3
Bu madde kapsamında en az 1 yayın zorunludur. Bu maddeden en fazla 10 puan
alınabilir.
4. Kitap
Adayın hazırladığı lisansüstü veya tıpta uzmanlık tezlerinden üretilmemiş ve başvurulan
doçentlik bilim alanı ile ilgili olmak kaydıyla
a) Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap
20
b) Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü veya
10
bölüm yazarlığı
c) Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap
15
d) Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü veya bölüm
yazarlığı
8
Bu madde kapsamında aynı kitaptaki bölümlerden en fazla ikisi dikkate alınır. Bu madde
kapsamında en fazla 20 puan alınabilir.
5/8
Tablo 10 - Sağlık Bilimleri Temel Alanı
5. Patent
Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olmak kaydıyla alınan
a) Uluslararası patent
b) Ulusal patent
20
10
Patentlerde puan kişi sayısına bölünür.
6. Atıflar
a) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde;
Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve
adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki
atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için
3
b) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki endeksler tarafından taranan
dergilerde; Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaptalarda
bölüm yazarı olarak yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı
yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın
atıf yapılan her eseri için
2
c) Ulusal hakemli dergilerde; Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış
kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her
birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her
eseri için
1
Bu madde kapsamında en az 4 puan alınması zorunludur. Bu madde kapsamında en
fazla 20 puan alınabilir.
7. Lisanüstü Tez Danışmanlığı
Danışmanlığını yürüttüğü, tamamlanan yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık
danışmanlıkları
a) Doktora / Doktoraya Eşdeğer Uzmanlık
4
b) Yüksek lisans
2
Bu maddeden en fazla 10 puan alınabilir. İkinci/eş danışman olması durumunda asıl
danışman a ve b bentleri için öngörülen puanların tamamını, ikinci danışman ise yarısını
alır.
8. Bilimsel Araştırma Projeleri
a) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve Programı bilimsel
araştırma projesinde koordinatör/baş araştırmacı olmak
15
b) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve Programı bilimsel
araştırma projesinde ortak araştırmacı olmak
10
6/8
Tablo 10 - Sağlık Bilimleri Temel Alanı
c) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış a ve b bendi dışındaki
uluslararası destekli bilimsel araştırma projelerinde (derleme ve rapor
hazırlama çalışmaları hariç) görev almak
6
d) Üniversite dışındaki kamu kurumlarıyla yapılan başarıyla tamamlanmış
veya devam eden bilimsel araştırma projelerinde görev almak
4
Bu maddeden en fazla 20 puan alınabilir.
9. Bilimsel Toplantı Faaliyeti (Başvurulan bilim alanı ile ilgili ve adayın hazırladığı
lisansüstü tezlerden üretilmemiş olmak kaydıyla)
a) Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni
veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış
çalışmalar.
b) Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya
özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış
çalışmalar.
3
2
Bu madde kapsamında en az 5 puan almak zorunludur, en fazla 10 puan alınabilir. Aynı
toplantıda sunulan en fazla bir bildiri puanlanır.
10. Eğitim-Öğretim Faaliyeti
Doktora veya uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra yüzyüze ortamlarda verilmiş ders
a) Bir dönem yüksek lisans, doktora veya doktoraya eşdeğer uzmanlık dersi
3
b) Bir dönem önlisans veya lisans dersi
2
Bu madde kapsamında en az 2 puan almak zorunludur, ancak en fazla 4 puan
alınabilir. Yurtiçi veya YÖK tarafından tanınan yurtdışı yükseköğretim kurumlarında en
az 2 yıl eğitim ve öğretim faaliyetinde bulunanlar 2 puan almış sayılır.
7/8
Tablo 10 - Sağlık Bilimleri Temel Alanı
1. Kısaltmalar:
• SCI–Expanded
: Science Citation Index-Expanded
• SCI
: Science Citation Index
• SSCI
: Social Sciences Citation Index
• AHCI
: Art and Humanities Index
• ULAKBİM
: Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi
• AB Çerçeve Programları
: AB tarafından, üye ve aday ülkelerin çeşitli alanlardaki ulusal
politika ve uygulamalarının birbirine yakınlaştırılması amacıyla oluşturulan Topluluk Programlarından
birisidir.
2. Tanımlar:
Başlıca Yazar: Aşağıda belirtilen makalelerde aday başlıca yazar sayılır:
a) Tek yazarlı makale
b) Makalenin yazarlarından ilk sırada yer alan yazar.
c) Danışmanlığını yaptığı lisansüstü öğrenci(ler) ile birlikte yazılmış makale (aynı makalede birden
fazla öğrenci ve ikinci danışman da yer alabilir).
Ulusal Yayınevi: En az beş yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayınları Türkiye’deki
üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap
yayımlamış yayınevi.
Uluslararası Yayınevi: En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar
dünyanın bilinen üniversitelerinin kataloglarında yer alan ve aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20
kitap yayınlamış olan yayınevi.
Uluslararası Bilimsel Toplantı: Farklı ülkelerden bilim insanlarının bilim kurulunda bulunduğu ve
sunumların bilimsel ön incelemeden geçirilerek kabul edildiği toplantı.
Ulusal Bilimsel Toplantı: Ulusal seviyede farklı kurumlardan bilim insanlarının bilim kurulunda
bulunduğu ve sunumların bilimsel ön incelemeden geçirilerek kabul edildiği toplantı.
Yayımlanmış Makale: Alanında bilime katkı sağlamış olmak şartıyla özgün, matbu veya elektronik
ortamda yayımlanmış makale.
Uluslararası Patent: Uluslararası araştırma ofisleri tarafından (PCT - Patent Cooperation Treaty)
buluşun yeni ve buluş basamağı içerdiğine dair araştırma raporu alınmış patent başvurusu
Ulusal Patent: Türk Patent Enstitüsü tarafından buluşun yeni ve buluş basamağı içerdiğine dair
araştırma raporu alınmış patent başvurusu
Aday başvurusunda, bir bilim alanı belirtmelidir.
8/8
Download