Uploaded by Mark Temblique

DAKILANG PASASALAMAT

advertisement
DAKILANG PASASALAMAT
Napakabuti mo sa akin
Hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig Mo
Dakilang pasasalamat ang hinahandog sa 'Yo
Minsan ako'y nalulungkot
Nadarama ang takot sa aking paglalakbay
Ngunit ang pag-ibig Mo kailanma'y laging tapat
Chorus:
Dakilang pasasalamat ang hinahandog
Karapat-dapat kang purihin ko O Diyos
Walang kasing dakila ang pag-ibig Mo O Diyos
Para sa Iyo ang aking awitin
Buhay ko dati-rati'y puno ng gulo
Di alam ang pinagmulan lalong hindi ang patutunguhan
Subalit nakilala kita, Daan, Katotohanan at Buhay
Anu pa ang aking hahanapin
Lahat sa Iyo'y ibibigay
Dulot Mo'y masaganang buhay
Hesus, Ikaw lamang ang aking kagalakan
Repeat Chorus
At ngayon ako'y natutong umawit
Umawit ng pasasalamat sa aking Diyos at Tagapagligtas
Ikaw lamang ang iibigin, paglilingkuran ng tapat
Repeat Chorus 2x
Para sa iyo ang aking awitin
Para sa iyo ang aking awitin
Download