Uploaded by Farrukh Rahimov

Esqin meraci

advertisement
FƏRRUX RƏHİMOV
EŞQİN MERACI
GƏNCƏ – 2013
FƏRRUX RƏHİMOV
EŞQİN MERACI
TARİXƏ MƏHƏBBƏT
Görəsən tanımadığın biri sevmək mümkündürmü? Sevmək üçün tanımaq nə qədər
önəmlidir? Əgər tanımadığın birini sevmək mümkün deyilsə, bəs onda ilk baxışdan
sevgi necə mümkün ola bilər? Bəlkə bu bizim heç ilk görüşümüz deyil? Bəlkə əvvəllər
bir-birimizi tanımışıq? Bəlkə doğrudan da insanların ruhu dünyaya təkrar gəlir və o biri
həyatda biz...
“Kitabxananın qarşısında saxlayın.” Qızın incə səsi qarşısında oturan Fərhadı
xəyallardan ayıltdı.
Gəncə şəhər mərkəzi kitabxanasının oxu zalında oturmuş Fərhad bura necə və nə
üçün gəldiyini düşünürdü. Gözünü zillədiyi nöqtədən ayıranda bayaqda “oxuduğu”
kitabın üç qabığına baxmağı lazım bildi. Guya bu kitabda yazılanları bilmirmiş kimi
“Azərbaycan tarixi” kitabını sifariş etmişdi. Kitabın əvəzinə isə bayaqdan avtobusda
rastlaşdığı qızı oxuyurdu...
“Hə, sən elə buna layiqsən, elə bu ağılın yiyəsisən, bir on beş il də ömrünü buna
görə bada ver qoy olsun qırx yaşın ona kimi də yəqin bir xəstəlik tapıb ölüb gedərsən...”
görünür Fərhadın özünü bu qədər danlamasına səbəb təkcə etdiyi hərəkətdən utanmağı
yox, həmdə keçmişindən qalan silinməyən yaralar idi.
“İndi də tarix oxu görək axırımız necə olur? Günayın xatirinə iqtisadçı oldun əlin
bala batdı, indi də tarix oxu fəlsəfə oxu bəlkə filosof zad oldun...” Beləcə özünü
danlaya-danlaya kitabı örtüb qalxmaq isdəyəndə Fərhadı yenə həmin incə səs
dayandırdı : “Deyəsən axtardığınızı tapa bilmədiz? Yaman əsəbi görünürsüz. Bəlkə
mən kömək edə bilərəm? Mən də tarixlə maraqlanıram.”
-Əsəbi görünürəm? Fərhad bir anlıq özünü itirdi. Xeyr ... Təşəkkür edirəm, incə
düşüncənizə görə...
Deyirlər “axtardığını bilməyən tapdığını anlamaz” (Kladue Bernard)
2
FƏRRUX RƏHİMOV
EŞQİN MERACI
Fərhad kitabda nə axtardığını, ümumiyyətlə kitabxanaya niyə gəldiyini bilmədiyi
üçün verməyə sualı da yox idi. Kitabı təhvil verdikdən sonra nədənsə Fərhad tanımadığı
o qızla vidalaşmaq qərarına gəldi:
-Mən getdim. Təkrarən minnatdaram sizə. Yeri gəlmişkən adım Fərhaddır.
-Təşşəkürə dəyər bir şey etmədim mən -Leyla- tanışlığıma şadam.
***
Fərhad nəhayyət ki, bayaqdan ona zəng vuran Rüstəmin zənginə cavab verdi :
- Hardasan dostum, az yat dana.(gülür) sabahın xeyir.
- Hər vaxtın xeyir Rüstəm, çatıram kitabxananı keçmişəm artıq.
Bu gün bazar günü olduğu üçün Fərhadgil mağazını saat 11-də açmalı idilər, ancaq
məlum görüşün ucbatında bir saata yaxın Rüstəm qapının ağzında onu gözləmişdi və
mağazanı saat 12-yə qalmış aça bildilər.
Fərhad həmişə boş vaxtlarında kitab mağazada dostu Rüstəmə kömək edirdi və
dünün Rüstəm sabah gec gələcəyini bildirib açarları Fərhada vermişdi.
Mağazanın qarşısına çatanda dostu Fərhadı gülər üzlə salamlayıb qucaqladı və
“bayaqdan müştərilər məni boğur” deyə zarafat etdi. Hər ikisi hündür boylu və yaraşıqlı
olan bu dostların belə səmimi münasibəti ətrafdankı insanların da üzlərində təbəssüm
yaratdı.
Fərhad gülümsəyərək mağazını açdı və dərhal içəri keçərək dünəndən gələn
mallara nəzər salmağa başladı.
Qısaca olaraq NT adlandırılan Nəsrəddin Tusi mağazalar şəbəkəsini əslində kafemağaza da adlandırmaq olardı, kitablar, dəftərxana, ofis və məktəb ləvazimatları,
eloktronik eşyalar, oyuncaqlar, müxtəlif hədiyyəlik mallar və başqa bu kimi mallar
satılan bölmələrdən ibarət mağazanın bunlarla yanaşı bir də insanların fərdi və ya ailəvi
şəkildə oturub müxtəlif şirniyyatlarla çay içə biləcəkləri və az bir miqdarda pul
3
FƏRRUX RƏHİMOV
EŞQİN MERACI
ödəyərək oxu bölməsində olan istənilən kitabı oxuya biləcəkləri yer var idi.
Azərbaycanın bütün şəhərlərində və xarici ölkələrin əksəriyyətində filyalları olan bu
mağazanın Gəncə şəhər şöbəsinin müdiri də Rüstəm idi.
Fərhaddan iki yaş kiçik olan Rüstəm onun uşaqlıq dostu idi və bütün işlərində
onunla məsləhətləşirdi. Elə mağazanın bazar günləri işləməsi və kafe bölməsinin
açılması fikirləri də Fərhada məxsus idi. Gəncə şöbəsindəki kafenin gəlirlərindən
Fərhada da pay düşürdü və bir mənada o, da mağazanın müdiri sayıla bilərdi, onun bu
fikri çox uğurlu olduğu üçün mağazanın digər şöbələrində də tədbiq edilməyə
başlamışdı. Ara-sıra Fərhad dosdu ilə birgə o şöbələrin işlərinə baxmaq və
məsləhətlərini vermək üçün səfərlər edirdilər.
4
Download