Uploaded by Şamil Mazlum

Electrical Machines - student notes

advertisement
ELEKTRİK MAKİNALARI – 2
Ders Notları
2013 Bahar Yarıyılı
Yazan Öğrenci:
Zeynep Burçin KAYKAÇ
Dersin Öğretim Elemanı:
Yard. Doç. Dr. Ata SEVİNÇ
y
Sabit frekansta
empedans
KDK
Bu yöntem de silindirik rotorlu
senkron motorlara mahsustur.
Download