Uploaded by duc98x3b

Kien Tran - Cam Nang Tu Hoc IELTS

advertisement
C
o
py
ri
g
h
t
©
20
19
by
Sa
ig
o
n
Bo
o
ks
C
o
py
ri
g
C
o
py
h
t
ri
g
©
h
20
19
b Trần
Tác giả: Kiêny
SaTrần
Bản quyền © 2017, Kiên
Sách được xuất bản theo hợp đồng chuyển giao
ibản
g quyền với Tác giả
o
nbản, sao chụp,
Bản quyền tác phẩm đã được bảo hộ. Mọi hình thức xuất
phân phối dưới dạng văn bản in ấn hoặc văn bản điện tử, đặc biệt
vi
Bolà hành
phát tán hơn 10% nội dung ấn phẩm trên mạng internet mà không
có
sự cho phép bằng văn bản của Công ty Cổ phần Văn hóa Sách Sài Gòn
o
đều vi phạm pháp luật và tổn hại đến quyền lợi công ty.
ks
Kien Tran’s IELTS Handbook:
CẨM NANG TỰ HỌC IELTS
Bìa: QUỐC CƯỜNG
Trình bày: CẨM HÀ
Biên tập viên Saigon Books: DƯƠNG NGỌC HÂN
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA SÁCH SÀI GÒN
Trụ sở: 473/8 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM
Điện thoại: (028) 6281.5516 – (028) 6293.8228
Email: info@saigonbooks.com.vn
Fanpage: www.facebook.com/saigonbooks
Website: www.saigonbooks.com.vn
t
©
20
(Tái bản lần thứ sáu)
19
Đã bán
by
50.000 bản
Sa
từ 2017
ig
o
n
Bo
o
ks
Lời giới thiệu
C
o
py
ri
g
h
t
©
20
19
by
Sa
ig
o
n
Bo
o
ks
C Boring.
oĐó là tất cả những gì chúng ta cảm nhận được khi đọc phần lớn
py hiện nay. Nhưng “boring” còn có thể tha thứ được nếu
các sách IELTS
ri sự có hiệu quả. Đáng buồn, phần lớn các sách IELTS
như chúng thật
g rằng không hiệu quả.
hiện nay mình cho
h
Vấn đề của cáctsách IELTS hiện nay không phải là thiếu từ vựng,
©
thiếu ngữ pháp hay thiếu kinh nghiệm hoặc bí quyết làm bài thi
IELTS cũng như học tiếng2
Anh.
01 Vấn đề nằm ở chỗ hầu như tất cả các
sách trên thị trường đã “quên” mất
9 một thứ quan trọng nhất.
Đó là Tâm lý (belief system). by
Saquyết định số điểm IELTS
Tâm lý mới là nguyên nhân số một
của bạn. Mỗi người chúng ta tồn tại một ihệ thống tâm lý (belief
g
system) khác nhau do được nuôi dưỡng, giáoodục trong các môi
n
trường khác nhau.
Bo sống và
Tâm lý có liên quan đến văn hóa, lối tư duy, môi trường
nhận thức. Nó khiến bạn hành động mà không suy nghĩ. Nóo
khiến cho
kskhác
hành động của bạn khác với người khác và hành động của người
khác hoàn toàn với bạn. Nó khiến cho chúng ta khác nhau. Nó quyết
định mọi suy nghĩ và hành động của chúng ta... một cách vô thức.
Những gì bạn và bạn của bạn hiểu về IELTS hiện nay được hình
thành bởi truyền thông, nhà trường, xã hội, bạn bè, gia đình, sách báo
và thậm chí là các trang mạng xã hội như Facebook. Nhưng liệu nhận
thức của bạn (và bạn của bạn) về IELTS và quá trình học IELTS hiện
nay có thực sự giúp bạn đạt được mục tiêu?
Cẩm nang tự học IELTS
 5
Khả năng cao là không.
Đơn giản là vì belief system của phần lớn người học IELTS (hay
tiếng Anh nói chung) đã bị bóp méo. Chính vì vậy, việc học từ vựng,
ngữ pháp hay kỹ năng dù hăng say đến đâu cũng trở nên gần như vô
tác dụng. Trước khi học, bạn phải thay đổi cái belief system trước.
Cuốn sách này khác với các cuốn sách khác ở chỗ nó tập trung
thay đổi belief system của bạn thay vì cố nhồi nhét thêm từ vựng hay
ngữ pháp khiến bạn... gấp sách lại để năm sau đọc tiếp.
C Bây giờ, bạn hãy nhắm mắt và tự hỏi:
o
pybao giờ bạn mong muốn ai đó thay đổi hoàn toàn suy nghĩ
Đã
của bạn về r
IELTS? Mà bạn vẫn chưa làm được?
ig
Cuốn sáchh
này viết ra chỉ với mục đích như vậy. Biến mong
muốn nhỏ nhoi đótcủa bạn trở thành hiện thực. Bạn sẽ sớm phát
© như một cuốn sách nào đó mà bạn đã từng
hiện ra, đây không giống
đọc rồi cất đi. Cuốn sách này
20 sẽ để lại một dấu ấn mạnh trong cuộc
đời bạn.
19
Bạn sẽ thay đổi hoàn toàn belief
bysystem, once and for all.
Sa
ig
o
n
Bo
o
ks
Mục lục
C
o
pyhọc như thế nào để đạt IELTS 8.5 (Phần 1)........................ 11
1. Tôi đã
ri
2. Tôi đã học
gnhư thế nào để đạt IELTS 8.5 (Phần 2)........................16
h and Faith.........................................................18
3. (TẨY NÃO) Practice
t
4. (TẨY NÃO) Simple,©
but Powerful.................................................... 21
5. (TẨY NÃO) Your Perceived
20 Time.....................................................24
19.........................................................27
6. (TẨY NÃO) Your Productivity.
7. Cách học ngữ pháp cho IELTS >b8.0............................................... 31
y
8. Cách học từ vựng cho IELTS > 8.0...................................................34
Sa
9. (TẨY NÃO) You and The Noisy World............................................37
ig
10. (TẨY NÃO) IELTS and You...............................................................40
o
n
11. (TẨY NÃO) Energy Management....................................................43
Bo
12. (TẨY NÃO) No Idea?........................................................................46
o
13. (TẨY NÃO) Quick Facts!..................................................................49
ks
Lời giới thiệu.............................................................................................. 5
14. Những điều lớp học thêm không muốn bạn biết......................... 51
15. (TẨY NÃO) Good to Great...............................................................54
16. Xin chào, cảm ơn, không có gì!
Bạn có chắc mình đã làm đúng?.....................................................56
17. Listening Skills
Tất cả những gì bạn muốn nghe đều nằm trong chương này......58
18. Cuối cùng, bạn cũng đã tìm thấy cách học từ vựng đỉnh nhất.... 61
6  Kiên Trần
Cẩm nang tự học IELTS
 7
19. Học từ vựng qua các bài Reading như một đại gia........................63
43. Kiên Trần học ngoại ngữ như thế nào?........................................131
20. Từ nay bạn sẽ hết sợ Speaking QUY TẮC 3 PHÚT.........................66
44. Tại sao bạn học IELTS mãi không tiến bộ? (Phần 1)..................134
21. Viết Writing IELTS như một nhà tư bản (Phần 1).........................69
45. Tại sao bạn học IELTS mãi không tiến bộ? (Phần 2)..................137
22. Viết Writing IELTS như một nhà tư bản (Phần 2).........................72
46. Tại sao bạn học IELTS mãi không tiến bộ? (Phần 3)
Đây là câu trả lời!...........................................................................139
23. (TẨY NÃO) You’re not lonely..........................................................74
24. Làm thế nào để học chắc Ngữ pháp như người bản xứ?..............77
25. Thi IELTS và ứng dụng tiếng Anh trong thực tế.............................80
47. Học IELTS giống như đi xe đạp.....................................................142
48. Cộng đồng học IELTS được chia thành 2 nhóm..........................144
C
o dùng Thesaurus và Collocation chuyên nghiệp...................86
27. Cách
py
28. Bạn sẽ r
không còn sợ Writing sau khi đọc xong bài này................89
ig sẽ cắt giảm 1/2 thời gian học IELTS của bạn
29. Chương này
h
(Phần 1)............................................................................................92
t
30. Chương này sẽ cắt ©
giảm 1/2 thời gian học IELTS của bạn
(Phần 2)............................................................................................95
20
19
31. Sự thật về phát âm............................................................................97
32. Beginner nên học tiếng Anh như
nào?...................................100
bthế
y
33. Giao tiếp tự tin, phản xạ nhanh nhưS
thế nào? (Phần 1)............ 102
a
34. Giao tiếp tự tin, phản xạ nhanh như thế inào? (Phần 2)............ 105
g
35. Giao tiếp tự tin, phản xạ nhanh như thế nào?
o(Phần 3)............ 109
n
36. Trở ngại lớn nhất khi học IELTS – THỜI GIAN (Phần 1)........... 112
B 2)
37. Trở ngại lớn nhất khi học IELTS – THỜI GIAN (Phầno
o 114
Giải pháp!.......................................................................................
ks
38. Speaking – Thứ bạn cần tìm bấy lâu nay đang nằm ngay đây!.. 117
C
o
py bạn không nên học ngôn ngữ nào khác
51. Tại sao
ri Anh?.............................................................................152
ngoài tiếng
g bỏ cuộc khi luyện IELTS? – Bản đồ......................155
52. Tại sao bạn dễ
h
53. Nguyên lý gia vịttrong thi IELTS....................................................157
©
54. Cách ghi chép Ngữ pháp của bạn từ trước đến nay
20
có thể đã sai hoàn toàn..................................................................159
19 biết..............................................161
55. HAI nhóm lỗi Writing bạn cần
56. Cách luyện tập ý tưởng Writing b
IELTS..........................................164
y
Sa.......................................166
57. Tại sao học Ngữ pháp nhiều lại có hại?.
ig
58. Cách tốt nhất để học Ngữ pháp....................................................168
o
59. Tâm sự về ACCENT và PRONUNCIATION..................................170
n
60. (TẨY NÃO) Ám ảnh........................................................................172
Bo
61. (TẨY NÃO) Lãi kép, quả táo và luyện tập.....................................175
o
ks
Epilogue - Cách tăng vốn từ vựng một cách Organic.........................179
39. Thêm lời khuyên cho Speaking IELTS...........................................121
Summary of Kien Tran’s Philosophy...................................................181
26. Bạn sẽ tăng 1-2 điểm IELTS sau khi đọc xong bài này..................83
49. Hướng dẫn lập kế hoạch ôn IELTS...............................................147
50. Trình độ IELTS của bạn đang trong khoảng nào?........................150
40. Những câu hỏi mà bạn không cần biết câu trả lời
(nhưng mình vẫn trả lời)...............................................................123
41. Mục tiêu 6.0, 7.0?
Bạn cần biết những điều sau CÀNG SỚM CÀNG TỐT!.............126
42. Bí mật thành công thực sự trong quá trình học IELTS................128
8  Kiên Trần
Cẩm nang tự học IELTS
 9
1
Tôi đã học như thế nào
để đạt IELTS 8.5 (Phần 1)
C
o
py
ri
g
h
t
©
20
19
by
Sa
ig
o
n
Bo
o
ks
C
o
py nhận được nhiều câu hỏi về “bí quyết” luyện thi IELTS và
Mình
cũng có cơr
hội lắng nghe, trao đổi về hoàn cảnh của mỗi bạn. Mình
ig giấu giếm gì và sẽ chia sẻ hết toàn bộ những gì mà
cũng không muốn
h bạn sẽ thấy mình lặp đi lặp lại một số ý. Các
mình biết. Có thể các
t
bạn có thể coi đây là một
© hình thức tẩy não. (Từ “tẩy não” được sử
dụng trong cuốn sách này 2
với ý nghĩa tích cực. Không giống với cách
01 – marketing hay dùng để tẩy não
mà các phương tiện truyền thông
9
người tiêu dùng nhằm đạt được mục đích hoặc lợi ích nhóm. Bạn đọc
bybỏ và rửa sạch những cặn bám
có thể hiểu “tẩy não” ở đây là bước tẩy
S
trong cách tư duy, nhận thức để quá trìnhahọc ngôn ngữ diễn ra đơn
ig
giản và thuận lợi hơn).
o
Hy vọng điều đó sẽ giúp ích cho các bạn! n
Bo
Công thức của mình rất đơn giản (nhưng không
phải ai cũng
làm được):
o
ks
CÁCH HỌC ĐÚNG  ĐAM MÊ
ĐAM MÊ  CHĂM CHỈ
CHĂM CHỈ  KẾT QUẢ
Dựa trên công thức trên, nếu cách học bị sai, thì cái nút “đam
mê” sẽ bị ảnh hưởng, dẫn đến “chăm chỉ” bị ảnh hưởng, làm cho “kết
quả” không cao. Điều này dẫn tới việc bạn không thể ngồi học lâu
được, và lúc nào cũng thấy khó khăn và mệt mỏi.
Cẩm nang tự học IELTS
 11
Vì vậy, khi học tiếng Anh (cụ thể là IELTS), bạn cần học càng đơn
giản càng tốt, càng ít sách càng tốt, càng ít thầy càng tốt. Nhưng hãy
luyện tập thật nhiều. Viết nhiều, nói nhiều, nghe nhiều, đọc nhiều.
Để làm được điều này, bạn cần có đam mê. Để đam mê, bạn cần
cách học đúng. Như vậy, lại một lần nữa, chúng ta cần cách học đúng.
Thế, bạn có muốn biết mình học tiếng Anh như thế nào không???
READING: Nếu bạn đến nhà mình, các bạn sẽ thấy KHÔNG có
nhiều sách IELTS, không có nhiều ứng dụng (apps) học tiếng Anh trên
điện thoại (hay nói chính xác là không có app nào cả), thậm chí đến
cả ebook IELTS trong laptop cũng không có luôn. Vì mình học tiếng
Anh với Google. Từ nào không biết là mình tra Google, chỉ cần gõ từ
khóa và vài cú click sẽ hiện lên định nghĩa, phát âm, từ đồng nghĩa
(synonym). Tìm xem nghĩa nào phù hợp với bài đọc. Không bao giờ
nghiên cứu tất cả các nghĩa của một từ, vì nó sẽ khiến cho chúng ta bị
loạn. Mục đích của việc tra từ là để giúp chúng ta đọc HIỂU bài đọc,
chứ không phải để học từ. Sau đó lật sang tab Google Image xem ảnh
liên quan đến từ đấy, rồi lên Google News xem cách báo chí dùng từ
đấy như thế nào. Những thao tác này chỉ hết 9 giây, nhờ nó mình học
được một từ và không bao giờ quên từ vừa học.
C
o
py
ri
g
h
t
©
20
19
by
Sa
ig
o
n
Nếu học theo cách học truyền thống, bạn sẽ phải lật từ điển
giấy, mà từ điển giấy đâu có khả năng giải thích thuật ngữ, và nhất là
cụm từ. Nhưng Google có thể.
Bo
o
ks
Khi mình học và thi chứng chỉ Food Handling Certification ở
Canada, có rất nhiều bài đọc dài và nhiều thuật ngữ chuyên ngành.
Nếu dùng từ điển giấy thì cứ 10 từ/cụm từ mình tra có lẽ chỉ có 5 từ
mình hiểu, và trong 5 từ đấy may ra có 1 từ được giải thích cặn kẽ,
trong khi thời gian bỏ ra để tra từ quá nhiều.
Một số ví dụ như: Cross-contamination, Bacterial Intoxication, Blast
Chiller, Food-borne illness, flow of foods, a carrier,...
Từ điển giấy có thể giúp mình hiểu được bao nhiêu từ trong
số này?
12  Kiên Trần
Nhờ Google, mình đã hoàn thành chứng chỉ trong 3 ngày.
Để được điểm Reading cao, chúng ta cần phải đọc thật nhiều.
Để đọc nhiều, chúng ta cần đam mê. Để có đam mê, ta cần cách học
đúng (như mình đã trình bày ở trên).
Vậy, hằng ngày mình đọc những gì?
–– Giáo trình về các chủ đề: Business, Accounting, Law, Taxation,
Finance (đọc RẤT nhiều)
C –– Báo giấy (đọc hằng ngày, đọc rất nhiều)
o–– Tạp chí (thi thoảng)
py
–– Sách
rivề các đề tài: Business, Self-Help, Psychology, Health
(thi thoảng)
g
h mình đọc 3 bài Reading IELTS/ngày đã thấy mệt,
Nếu trước đây
t nội dung mình đọc mỗi ngày gấp 10-20 lần.
thì hiện nay, khối lượng
©
Nhưng tại sao mình không thấy mệt? Vì mình đọc nội dung mình
20 điển bên cạnh, mà là với “anh” Google.
thích, không phải với quyển từ
19
bnhất
LISTENING: Đây là kỹ năng dễ
và có thể nói là dễ ăn điểm.
y
Tất nhiên, để được điểm cực kỳ cao, bạn
Sacần phải cẩn thận khi viết
câu trả lời.
ig
Nếu bạn thấy họ nói nhanh quá, nghe o
không hiểu thì cũng
n bạn không tập
không nên quá lo lắng vì sẽ có một ngày, kể cả khi
Btaonói. Đây là
trung nghe, bạn vẫn sẽ hiểu được hết những điều người
quy luật tự nhiên. Để đạt được điều này, bạn cần nghe thụ o
động một
thời gian đầu cho quen, và nghe chủ động khi bạn đã tiến bộ.k
s
Nếu bạn là Beginner, bạn nên nghe thụ động. Vì sao? Vì bạn sẽ
không bị áp lực và không cảm thấy chán học. Đồng thời, bạn sẽ quen
dần với các âm và cách họ biểu cảm. Khi làm bài nghe, nên ghi chú lại
và lưu ý không nên kéo dài thời gian nghe thụ động quá lâu.
Còn nếu bạn là Non-beginner, bạn không nên nghe thụ động
nữa. Vì như vậy sẽ khiến bạn mất tập trung và phản xạ không nhạy.
Hãy luôn luôn nghe chủ động bằng cách đặt lại câu hỏi, điền từ, trả
Cẩm nang tự học IELTS
 13
lời câu hỏi. Ngoài ra, không nên ghi quá nhiều, chỉ lấy những chỗ
nào thật quan trọng. Một bài nghe không nên ghi nhiều hơn 5 từ. Ghi
càng nhiều càng loạn.
Cách mình thường dùng để tăng kỹ năng nghe gồm:
–– Nói chuyện với Tây, xem phim Mỹ hay phim truyền hình Mỹ
(không nên dùng phụ đề),
Về phát âm, mình học theo bộ CD duy nhất là Pronunciation
Workshop. Không học thêm tài liệu/sách/thầy nào khác.
Không nên học thuộc theo kiểu transcript speaking (ghi lại
những gì mình nghe), vì cách này sẽ khiến bạn bị loạn và sợ học
Speaking kinh khủng mỗi khi nói không khớp. Đây là cách dễ dàng
nhất để khiến bạn sợ học.
–– Nghe nhạc Âu – Mỹ,
Tránh xa các lớp học có giáo viên phát âm không chuẩn. Đây là
các lớp làm tiếng Anh của bạn kém đi, chắc chắn đấy! Vì đó không
phải tiếng Anh-Anh hay Anh-Mỹ mà là Anh-Việt.
C
o 1. Cách học đúng  Đam Mê  Chăm Chỉ  Kết quả.
py 2. Không cần nhiều sách + apps + ebook để học IELTS.
riCàng ít càng tốt.
g
3. Đểh
có nền tảng tốt cho kỹ năng Speaking, bạn phải
t tốt kỹ năng Listening.
học thật
©
20
19
by
Sa
ig
o
n
Bo
o
ks
TÓM TẮT
C –– Xem các kênh YouTube sử dụng tiếng Anh,
o–– Làm bài thực hành,...
py
ri Bài thi Speaking sẽ dễ nếu như bạn luyện nói với
SPEAKING:
g bạn cần một chút tự tin nếu không muốn mất tiền
dân bản xứ. Các h
đi học trung tâm. Có
tthể tổ chức các nhóm ra Hồ Gươm hay Nhà thờ
©sát (questionnaire) về các chủ đề xã hội tự
Đức Bà làm bảng khảo
chọn như: Giao thông, Việt2Nam, Khoa học, Môi trường,...
0
Đây là hoạt động bổ ích1nhất, và miễn phí khi học Speaking.
9 thường rất mong có người Việt
Người nước ngoài khi đến Việt Nam
by
ra bắt chuyện với họ. Nếu bạn chạy đến
nói chuyện, họ sẽ rất vui và
S
nói chuyện với bạn cực kỳ thoải mái.
ai
Ngoài ra để luyện kỹ năng Speaking tốtgthì kỹ năng nghe cũng
o
phải luyện nhiều.
n
Bên cạnh đó, bạn không được ngại thể hiện suyBnghĩ hay ngại
o tốt và tự
nói về bản thân. Chỉ khi các bạn có thể nói về bản thân thật
o
tin, thì chủ đề nào các bạn cũng thấy dễ.
ks
Mỗi khi làm việc chân tay gì đó, bạn có thể cho bộ não vận động
bằng cách nói tiếng Anh một mình, về một chủ đề mình thích hoặc
chọn chủ đề dễ. Đây là cách mình áp dụng suốt ngày. Lúc nào rảnh
cũng nói tiếng Anh một mình, nói các chủ đề.
14  Kiên Trần
Cẩm nang tự học IELTS
 15
2
3. Tuyệt đối không dùng I, we, you; kể cả khi đề bài có hỏi về ý
kiến của bạn.
4. Tuyệt đối không dùng câu thông báo (This essay will discuss).
C
o
py 8.0 trở lên là mục tiêu không cần thiết vì đây thường là
Writing
mức IELTSr
dành cho đối tượng chuyên làm tiểu luận, nghiên cứu ở
igquá cao so với nhu cầu phổ thông là chuẩn bị đi du
trường đại học,
h
học (chỉ cần 6.5). t
© không có nhiều thời gian thì hãy nhắm ở
Vì vậy, nếu bạn nào
20 lý. Không nên nhắm đến 8.0-9.0 vì sẽ
khoảng 6.5-7.5 Writing là hợp
tốn rất nhiều thời gian của các1bạn
9 (và không thật sự cần thiết). Tuy
nhiên, bạn vẫn có thể đạt 8.0-9.0 nếu
bybạn muốn.
Để đạt điểm Writing 6.5-7.5, bạn S
không cần phải học đâu xa.
a
Chỉ cần 1-2 quyển sách để học mấy điều cơi bản như: Cohesiveness,
g chỉ đọc bài mẫu
Structure, Vocabulary, Grammar, Parallel. Và chăm
o
(sample) của các thầy cô (có nhiều bài mẫu mìnhnđọc cũng khoảng
8.0-9.0). Nhưng nên nhớ, đọc được không có nghĩaBlàobạn sẽ viết
được như họ.
o
k
Kinh nghiệm viết IELTS cũng có nhiều người viết rồi, hầusnhư
đều đúng. Mình chỉ muốn thêm một chút phụ gia.
1. Điểm IELTS Writing không phụ thuộc vào việc bạn dùng từ
5. Không bao giờ dùng các câu sáo rỗng: It is undeniable that,
There is no room for doubt that,...
6. Sử dụng ít các từ: will, that, which. Nên dùng: would, could.
7. Chỉ dùng which và that khi thật cần thiết, không nên lạm
dụng để tạo câu dài.
C
o8. Bài viết càng rõ và dễ nắm bắt càng tốt. Các ý cần được kết
pnối
yrvà hỗ trợ hợp lý (riêng điểm này, bài viết của nhiều giáo
viênivà nhiều sách đã nêu rõ, mình không nhắc lại).
g
9. Không nên
h lạm dụng trạng từ (chỉ dùng khi cần).
t
Mình học Writing©
thế nào?
20 trình và tài liệu. Viết báo cáo, nghiên
– Đọc nhiều báo cáo, giáo
19 Đọc nhiều báo miễn phí trên
cứu, tiểu luận ở trường (mỗi tuần/lần).
mạng, không tải quá nhiều sách IELTS.
by Chỉ cần 1-2 cuốn để học cơ
bản là đủ.
Sa
ig
o
n
Kỹ năng đọc và viết liên hệ với nhau rất chặt chẽ, nếu
B
bạn đọc quen cách viết của các giáo trình/tàioliệu, các
o tích,
loại khảo sát cũng như các bài báo cáo, phân
ks
nghiên cứu, bạn sẽ hiểu được cách viết khách quan,
TÓM LẠI
Tôi đã học như thế nào
để đạt IELTS 8.5 (Phần 2)
không thiên vị. Bên cạnh đó, bạn cũng cần rèn luyện
chăm chỉ và phải viết rất nhiều.
khó hay từ dễ, mà cần dùng từ đúng. Cũng không liên quan
đến việc viết ngắn hay dài, mà phải viết gọn.
2. Ngôn ngữ càng khách quan càng tốt, chẳng hạn như: seems,
appears, is likely to,...
16  Kiên Trần
Cẩm nang tự học IELTS
 17
3
Học tiếng Anh cũng giống như tập thể hình, nếu bạn tập mỗi
ngày và tập đúng cách, cơ bắp sẽ phát triển. Người tập 5 năm khác với
người tập 4 năm, 2 năm hay 1 tháng. Khi vào phòng tập thể hình và
(TẨY NÃO)
Practice and Faith
C
o
py chương 3, mình sẽ nói về chủ đề tâm lý khi luyện thi
Trong
ri bất kỳ lĩnh vực nào khác). Phần lớn chúng ta chưa
IELTS (và trong
g phải vì phương pháp chưa đúng, không phải vì
thành công không
h
t không phải vì không có điều kiện học vì hiện
chưa đủ tài liệu, cũng
©
nay mọi thông tin và dữ liệu đều dồi dào như đại dương.
20
Sau khi đọc xong chương
các bạn sẽ suy nghĩ hoàn toàn khác.
1này,
9
Vì chúng ta thắng hay thua chủ
byyếu là do tâm lý.
Sự thật #1. Nhạc công, người HongSKong,
ai người Quebec, và vận
gtiếng Anh thành thạo
động viên thể hình có một điểm chung: Dùng
o
hơn nhóm người khác.
n
Tại sao? Nhạc công và vận động viên thể hình làB
2 nhóm người
o LUÔN có
bỏ rất nhiều thời gian để luyện tập hằng ngày hằng giờ. Họo
ksquá
một niềm tin sắt đá: “Practice makes perfect” . Vì họ hiểu được
1
trình đào tạo và thực hành sẽ dẫn đến kết quả.
1. Đây là cuốn sách dành cho những người muốn học và đạt điểm cao IELTS. Vì vậy,
hãy tiếp thu tinh thần chủ động mà cuốn sách này muốn truyền đạt, học cách sử
dụng các công cụ hỗ trợ như Google, tự mình tìm cách để hiểu những câu tiếng
Anh xen lẫn giữa các đoạn văn bản. Để có thể sử dụng tốt tiếng Anh, bạn cần có cả
sự quyết tâm và tinh thần chủ động, hãy loại bỏ thói quen ỷ lại ra khỏi suy nghĩ
của bạn.
18  Kiên Trần
nhìn những người đô con, chúng ta thường không nói “Tên này đô
bẩm sinh” hay “Tên này có năng khiếu đô” mà kết luận “Tên này tập
lâu rồi”.
Nhạc công cũng vậy. Chúng ta thường hỏi anh tập piano bao lâu
C
o
pyhướng đạt kết quả cao hoặc rất cao. Vì họ tin vào luyện tập,
Họ có xu
và niềm tinrnày không bao giờ lung lay vì họ thật sự hiểu rõ.
ig
Nếu bạn luyện
h tập mỗi ngày, bạn sẽ ngày càng xuất sắc. Đây là
sự thật, một sự thậtttrần trụi. Điều đáng buồn là không phải ai cũng
©
tin vào điều này, một điều vốn rất đơn giản. Bạn phải tin 100% và
phải nhắc đi nhắc lại mỗi2ngày,
01 mỗi giờ để niềm tin đó ăn sâu vào
máu và tế bào của bạn. Giữ vững
9 niềm tin dù là lúc bạn ngủ, ăn, đi
chơi, học, làm việc hay luyện tập, b
niềm tin này sẽ dẫn bạn đến với
y tức là bạn chưa tin 100%,
thành công. Còn nếu bạn chưa thành công,
Sa
hoặc bạn chưa luyện tập đủ.
ig
o có điểm chung
Tương tự, người Hong Kong và người Quebec
n
gì? Họ đều nói 2 ngoại ngữ từ khi còn bé. Điều này dẫn đến niềm tin
BoVì họ hiểu
rằng họ có thể nói 3 ngoại ngữ, 4 ngoại ngữ thành thạo.
được cái cảm giác cùng lúc có thể nói nhiều ngoại ngữ rồi. o
ks
rồi. Người tập 2 năm sẽ không bằng người tập 5 năm. Nhạc công và
vận động viên thể hình áp dụng niềm tin đó vào quá trình học IELTS.
Người Việt Nam chúng ta từ khi sinh ra và lớn lên hầu như chỉ
giao tiếp bằng một ngôn ngữ nên rất khó để thuyết phục một người
Việt là: “You know what, speaking 2 languages fluently is possible”.
Tương tự, bạn không thể thuyết phục người Hong Kong và Quebec tin
vào câu: “Speaking 2 languages is not possible”.
Điểm khác biệt vẫn là niềm tin, nhưng không phải niềm tin vào
luyện tập, mà niềm tin vào khả năng.
Cẩm nang tự học IELTS
 19
TÓM TẮT SỰ THẬT 1
Những người đạt số điểm IELTS cao không phải vì họ vốn thông
minh. Mà vì họ tin vào sự thật đơn giản: sự luyện tập chắc chắn và
luôn luôn dẫn đến thành công.
Tóm lại, để thành công, bạn cần tin vào 3 thứ không thể
chối cãi:
C
năng thành công là có thật (Hãy tạo cho mình
o 1. Khả
py niềm tin như người Quebec và Hong Kong).
r2.iLuyện tập luôn luôn dẫn đến thành công (Hãy hình
thành niềm tin như vận động viên và nghệ sĩ piano).
g
h
3. Nếu bạn chưa thành công, tức là bạn chưa tin 100%
t luyện tập đủ.
hoặc chưa
©
20
19
b
Bạn sẽ không thể nhận thấy sựy tiến bộ của bản thân trong 1
ngày, 1 tuần, 1 tháng hay 1 năm, nhưng S
sau vài năm, khi nhìn lại bạn
ai
sẽ thấy bạn là siêu nhân!
g
ohãy đọc lại lần nữa.
Đến giờ, nếu não bạn vẫn chưa được tẩy sạch,
n
Bo
o
ks
4
(TẨY NÃO)
Simple, but Powerful
C
o
py ta thắng hay thua là do tâm lý.
Chúng
r
Sự thậti#2. Chúng ta thường có xu hướng xem thường những
g đơn, nhưng chính những thứ đó mới mang đến sự
thứ nhỏ và giản h
t
khác biệt.
©
Ta thường nghĩ, để được điểm IELTS cao thì chồng sách phải
2 có hàng chục GB sách, hoặc điện thoại
thật cao, trong ổ cứng phải 0
1
phải có ứng dụng ma thuật nào9đó; rồi phải nắm được bí quyết của
thầy A, cô B, phải có phương phápby
bí truyền, phải học thuộc danh
sách từ vựng 10.000 từ...
Sa
ig rồi tải về; tìm đường
Thế là chúng ta cứ mải tìm kiếm, tìm kiếm
o như “Bí mật luyện
link, tìm ứng dụng, tìm các bài viết có tiêu đề nóng
n
thi IELTS”, “Bí quyết ABC”, “Tuyệt chiêu XYZ”, “Chiến thuật CDE”,...
Bo
Nếu ai đó được IELTS 8.0 trở lên, ta thường cho rằng họ có bí
o bí mật
mật thành công nào đó, mà không nhận ra một điều, rằngk
s
thành công chính là không có bí mật nào hết.
Mình không có ứng dụng học tiếng Anh trên điện thoại, không
có nhiều ebook IELTS trong máy tính (chỉ có Barron’s IELTS Writing),
cũng không có sách IELTS trên bàn hoặc trên kệ. Mình không có từ
điển danh tiếng như Oxford hay Cambridge, cũng không theo học
giáo viên hay bất cứ trung tâm Anh ngữ nào. Nhưng mình có những
thứ vũ khí lợi hại sau: Google Search; Google Image; Google News;
20  Kiên Trần
Cẩm nang tự học IELTS
 21
Mọi người đều biết Google là một công cụ miễn phí và đơn giản.
Chính vì sự đơn giản đó nên nhiều người nghi ngờ tính hiệu quả, mất
lòng tin vào sự thành công mà nó mang lại. Một số bạn nghĩ, từ điển
tra lâu và vất vả hơn nên sẽ tạo ra nhiều giá trị hơn. Riêng mình đã
gắn bó và trung thành với Google, sử dụng công cụ này trên mọi bước
đường học tiếng Anh và học đại học. Và mình luôn đạt kết quả cao.
C Đối với mình, Barron’s IELTS là một cuốn sách tuyệt vời. Chắc
o có, nhưng không phải ai cũng dùng. Mình dùng nó vì nó
hẳn ai cũng
p
giải thíchynhững
ri thứ cơ bản, đơn giản và vì nó không có bí mật nào.
Nếu sắp g
tới ở hiệu sách xuất hiện cuốn “Bí mật luyện thi IELTS”,
h
mình sẽ không mua. Mình luôn tin tưởng vào giá trị, trung thành với
t mới là những thứ giúp mình đạt điểm 8.5 và
Barron và Google. Vì đó
©
9.0 (tất nhiên mình có đọc thêm nhiều thứ khác nữa, nhưng đó đều
2 truy cập).
là những thứ đơn giản và dễ0
19
Liên hệ một chút về cuộc sống thường ngày của mình, mặc dù
b
thu nhập của mình dồi dào hơn mộtysố bạn nhưng mình vẫn chọn
Sahoa, không khoe vật chất.
sống giản dị, quần áo vừa đủ, không xa
igthấy iPhone 5s là vừa
Mình không nâng cấp lên iPhone 7 vì nhận
o không có ước mơ
đủ cho nhu cầu hằng ngày của mình. Mình cũng
n đã và đang có.
sở hữu siêu xe. Mình trân trọng những thứ mà mình
Bođúng thay vì
Trong IELTS cũng vậy, mình tự hào vì mình biết cách học
tự hào rằng mình có quyển sách luyện thi hiếm có khó tìmo
hay mình
ks
học thầy A, cô B rất nổi tiếng, trung tâm C đắt tiền...
Càng sở hữu nhiều vật chất, bạn sẽ càng cảm thấy mất tự do.
Lúc nào cũng nghĩ về nó, ước mơ về những thứ chưa có. Có xe đẹp,
bạn sẽ luôn luôn bất an vì sợ mất hay sợ xước. Có điện thoại đẹp, bạn
sẽ sợ rơi, sợ bị cuỗm. Nếu nghĩ nhiều về những thứ như vậy, bộ não
sẽ không thể nghĩ về những thứ khác quan trọng hơn. Vậy nên, mình
cho rằng càng ít sách, càng ít thầy, càng ít ứng dụng (apps), khả năng
suy nghĩ của bạn càng tốt.
22  Kiên Trần
Sự thật thứ nhất mình đã nói về lòng tin, thì sự thật thứ hai,
mình nói về lòng trung thành. Lòng trung thành ở đây là tin vào
những thứ đã có. Đây là hai thứ cực kỳ đơn giản trong cuộc sống,
nhưng lại thường bị một số người coi nhẹ.
TÓM TẮT SỰ THẬT 2
Lòng tin vào bản thân; Giáo trình/Tài liệu chuyên ngành; Phim, nhạc,
ảnh và Kiến thức CƠ BẢN.
1. Bí mật của việc đạt điểm IELTS xuất sắc là không có
bí mật nào.
C
o 2. Nhận thức được giá trị và trung thành với những thứ
py mình đã và đang có. Đó mới chính là những thứ tạo
rinên sự hoàn hảo.
g
3. Vậth
chất làm bạn mất tự do, làm giảm khả năng suy
t
nghĩ của bạn, trong khi tự do là thứ giá trị nhất. Càng
©
ít vật chất, bạn càng tự do.
20
19
by
Sa
ig
o
n
Bo
o
ks
Cẩm nang tự học IELTS
 23
5
(TẨY NÃO)
Your Perceived Time
C
o
pythật #3. Một ngày có 24 giờ, có thể bạn đã biết điều này,
Sự
nhưng bạnr
có tin không?
ig
Chúng ta thắng
h hay thua là do tâm lý.
t hỏi tại sao một ngày không có 48 giờ để bạn
Đã bao giờ bạn tự
©
có thể làm được nhiều thứ hơn?
20
Câu trả lời rất đơn giản.1 Nếu một ngày có 48 giờ, bạn cũng
9
không làm được nhiều thứ hơn, vìbgiá trị của mỗi giờ sẽ giảm đi và
còn làm cho chúng ta lười hơn nữa. y
S
Nói cách khác, dù một ngày có 200 a
tiếng,
ig nếu chúng ta lười thì
chúng ta cũng vẫn sẽ lười mà thôi.
o
n
Vì vậy một ngày được thiết kế với 24 giờ là hợp lý. Không quá
Bocòn giá trị.
ngắn để bạn có đủ thời gian làm việc, cũng không quá dài để
o với
Bạn nên nhận ra sự thật này càng sớm càng tốt và hài lòng
ks
thực tế là một ngày chỉ có 24 giờ. Không nhiều hơn, không ít hơn.
Nhận thức về thời gian ở các nước phương Tây và phương Đông
khác nhau thế nào?
– Ở phương Đông, chúng ta có xu hướng tư duy theo kiểu chu
kỳ (đường tròn). Một năm luôn có 4 mùa xuân, hạ, thu, đông thay
phiên tuần hoàn. Tết mỗi năm lại về một lần. Mỗi ngày đều lặp lại
sáng trưa chiều tối, và ngày mai lại tiếp tục như thế. Cái gì cũng lặp đi
lặp lại (1 ngày, 1 ngày, 1 ngày, 1 ngày).
SỰ KHÁC BIỆT???
Ở Phương Tây, mọi người thường tin rằng để tương lai có kết
quả, thì bắt buộc phải có hành động trong hiện tại. Và một khi 24 giờ
trong hiện tại đã trôi qua, nó sẽ mất đi vĩnh viễn, không bao giờ có
thể lấy lại. Vì vậy, từng giây phút trong hiện tại phải được tận dụng tối
đa, và phải hành động.
C
o
py
ri
g
h
Ở Phương Đông, mọi người thường tin rằng ngày mai cũng
giống hôm nay và hôm qua. Nếu 24 giờ hôm nay trôi qua, thì không
có nghĩa là nó đã mất đi. Vì vậy, để ngày mai làm cũng không khác
gì hôm nay làm, vì tuần này có thứ Hai, tuần sau cũng có thứ Hai, và
tuần sau nữa cũng có thứ Hai. Năm nay có Tết, năm sau cũng có Tết.
Chu kỳ lặp đi lặp lại không bao giờ kết thúc.
t
©
20
19
by
Bạn sẽ chọn cách nhận thức về thờiSgian nào? Đường thẳng hay
ai
đường tròn?
g
o
n
Bo
y
Da
o
7–
4
2
–
ks
6
4
2
5–
7
24
4 – 6 – 532
4
2
2
–
243 25 – 53
–
2
53
24
Day
– Ở phương Tây (Mỹ, Anh, Úc, Canada, Âu), tư duy thời gian
kiểu tuyến tính (đường thẳng). Quá khứ  hiện tại  tương lai (ngày
1, ngày 2, ngày 3, ngày 4, ... ngày n).
24  Kiên Trần
Cẩm nang tự học IELTS
 25
6
(TẨY NÃO)
Your Productivity
C
o
py
ri
g
h
t
©
20
TÓM TẮT SỰ THẬT 3
19
by
1. Một ngày chỉ có 24 giờ, vì nếu có nhiều hơn, chúng
ta cũng sẽ vẫn lười và thậm chí còn lười hơn. Luôn
luôn hài lòng với 24 giờ và trân trọng từng giây, phút
một.
Sa
ig
o
n
2. Tư duy phương Đông – đường tròn. Ngày mai là sự
lặp lại của ngày hôm nay vì vậy thời gian trôi qua
không mất nhiều.
Bo
o
ks
3. Tư duy phương Tây – đường thẳng. Ngày đã qua
là qua vĩnh viễn. Hành động trong hiện tại là cách
duy nhất và luôn luôn là cách duy nhất để tạo nên
tương lai.
“Your future is created by today, not tomorrow.”
– Robert Kiyosaki –
26  Kiên Trần
C
o
Chúng
py ta thắng hay thua là do tâm lý.
ri #4. Bạn sẽ mất nhiều thời gian và công sức để nâng
Sự thật
g lên Intermediate. Nhưng sẽ mất ít thời gian hơn
trình độ từ Beginner
h Advanced. Và mất càng ít thời gian hơn nữa để từ
để từ Intermediate lên
t
Advanced lên Super-advanced.
© Bạn cần phải hiểu điều này!
20 thì tốc độ tiến bộ của bạn chắc chắn
Nếu bạn đang là Beginner
sẽ rất chậm. Bạn phải soi kính1hiển vi vào từng chữ mới hiểu được.
9 nào, càng học càng thấy nản,
Bạn không biết định hướng như thế
b
càng học càng thấy khó. Bạn mất dầny
niềm tin vào luyện tập, học mãi
Sacho bạn: Tình trạng này sẽ
không thấy tiến bộ. Nhưng mình có tin vui
ig bạn sẽ tốn ít công
không kéo dài. Khi bạn lên trình độ Intermediate,
sức và thời gian hơn, mọi thứ sẽ càng thuận lợio
hơn nữa khi bạn lên
n
Advanced.
Bo
Tại sao? Vì khi ở mức độ Beginner, bạn chưa xác
định được
o mọi
cách học cũng như phương pháp, bạn chưa có nền tảng, bạn thử
ks
phương pháp có thể, bạn không nhìn thấy sự tiến bộ, bạn chán nản
và dừng lại.
Vài tháng sau bạn lại tiếp tục lết tiếp một thời gian. Sau đó bạn lại
dừng lại khi thấy quá mệt mỏi mà không gặt hái được nhiều kết quả.
Quá trình này ngốn rất nhiều thời gian và sức lực của bạn, khiến
bạn tự hỏi:
– Tại sao nghe tiếng Anh mãi mà vẫn không khá được?
Cẩm nang tự học IELTS
 27
–– Mất bao nhiêu thời gian để được 5.0
–– Mất gốc tiếng Anh nên bắt đầu từ đâu?
Nếu bạn là Intermediate, hãy DỐC TOÀN LỰC cày cuốc lên
Advanced, vì khi đó bạn sẽ đỡ mệt và học nhanh hơn rất nhiều.
–– Xin mọi người chia sẻ đường link sách hay...
Nếu bạn có niềm tin đi tiếp, bạn chắc chắn sẽ lên Intermediate.
Số khác không đủ kiên nhẫn và niềm tin, sẽ mãi mãi ở mức Beginner.
Khi lên mức độ Intermediate rồi, mọi thứ đều rõ ràng hơn với
C
o hơn, bắt đầu mày mò các tài liệu hay, cách phát âm, tự nói
học chăm
py
một mình,
rtậpi tành nói chuyện với Tây, làm bài tập IELTS-TOEFL mặc
dù còn vấp váp.
g Mỗi ngày bạn có thể đọc 1-5 bài đọc, nghe vài bài
nghe, nói và viết h
nữa. Ở mức độ này, tốc độ học của bạn nhanh hơn
t
nhiều so với Beginner. Và trong thời gian trung bình – ngắn, bạn sẽ
©
lên Advanced nhờ thành quả của luyện tập.
20
Khi lên mức độ Advanced,
19màn hình TV bắt đầu có màu và âm
thanh rõ nét. Bạn đọc một ngày 50 bài đọc bằng tiếng Anh ngon ơ. Tốc
b mới ở mức độ Intermediate. Bạn
độ này nhanh hơn gấp 10 lần lúc bạn y
Sdung,
nghe tiếng Anh suốt ngày và hiểu hết nội
ai xem phim Mỹ không
cần phụ đề. Tốc độ học tiếng Anh của bạn lên
gnhư diều gặp gió. Bạn
mua sách tiếng Anh về và đọc trong vòng 3 ngày,otrong khi hồi ở mức
n
Intermediate bạn phải mất vài tháng để đọc xong. Như vậy, nếu bạn
B gấp chục lần
là Advanced, tốc độ luyện tập và tiến bộ của bạn nhanh o
Intermediate. Nếu xét về mặt từ vựng, một ngày bạn có thểo
học được
k
vài chục từ một cách đơn giản. Không mệt, không tốn thời gian.s
thanh còn hơi rè rè. Bạn bắt đầu có chút niềm tin vào sự tiến bộ. Bạn
C
o
py 2. Tốc độ học của Intermediate tương đối nhanh hơn
riBeginner, giống như lúc bạn xem TV đen trắng với
g
âm thanh rè rè.
h
t học của Advanced rất nhanh, giống như bạn
3. Tốc độ
© có âm thanh rõ nét. Một giờ của bạn năng
xem TV màu
suất và có giá2trị gấp 100 giờ của một bạn Beginner.
0
4. Tốc độ học của1Super-advaned
quá nhanh. Giống
9
như bạn xem phim rạp
byâm thanh chuẩn 7.1. Một giờ
của bạn năng suất gấp hàng trăm/nghìn lần một giờ
Sa
của một bạn Beginner.
ig
o
n
Bo
o
ks
TÓM TẮT SỰ THẬT 4
bạn. Giống như bạn bắt đầu được xem TV màn hình đen trắng và âm
1. Tốc độ học của Beginner rất thấp. Bạn sẽ vừa học vừa
hoãn, rất lâu và rất mệt để lên Intermediate. Giống
như xem TV không có hình không có tiếng, xem chẳng
hiểu gì, càng xem càng mệt. Nhiều người không bao
giờ lên được Intermediate vì thiếu niềm tin.
Chẳng bao lâu sau, bạn sẽ lên Super-advanced. Lúc này, tốc độ
học của bạn không khác gì một chiếc xe Lamborghini chạy hết mã
lực. Bạn chỉ thích đọc/nghe những thứ khó vì những thứ đó mới thỏa
mãn bạn.
Vì vậy, nếu bạn đang là Beginner. Hãy DỐC TOÀN LỰC cày cuốc
lên Intermediate, vì khi lên đấy bạn sẽ đỡ mệt hơn.
28  Kiên Trần
Cẩm nang tự học IELTS
 29
Đọc thật nhiều,
giao tiếp thật nhiều,
nghe thật nhiều,
viết thật nhiều
(mà không tốn
nhiều sức)
Có niềm tin vững chắc vào thực hành;
đọc nhiều hơn, viết nhiều hơn;
nghe nhiều hơn, nói nhiều hơn;
yêu thích việc học; cảm thấy có động lực;
cho mọi người thấy thực hành
là chìa khóa thành công
Biết nhiều hơn một chút,
tập trung hơn chút,
thích thú hơn chút,
có thêm chút động lực,
bắt đầu tin vào việc thực hành
Trong bóng tối:
Không biết gì,
không tập trung,
không có động lực,
dễ bỏ cuộc,
tiến triển rất chậm,
không có nhiều niềm tin
vào thực hành,
cảm thấy mệt mỏi
C
o
py
ri
g
h
t
©
20
19
by
Sa
ig
o
n
Bo
o
ks
7
Cách học ngữ pháp
cho IELTS > 8.0
C
o
Mình
py để ý các cách học ngữ pháp hiện hành trên sách, trên mạng
hay trên lớp
nay đều từ cơ bản đến nâng cao. Càng học càng thấy
rhiện
i
khó, và bạn sợ.gMình tâm sự với bạn nhé, mình cũng sợ... không chỉ
sợ mà là rất sợ. h
Và nếu mình tặng mấy đứa bạn người Canada của
t nó cũng sẽ vứt ra thùng rác hoặc sớm đem
mình sách ngữ pháp, bọn
©
cho thôi. Không phải vì bọn nó không cần mà vì bọn nó cũng rất sợ
20
học ngữ pháp.
1
Nếu bạn không tin, mai 9
mình tặng bạn quyển “Bài tập ngữ
by
pháp tiếng Việt” nhé?
Sa
Vậy học ngữ pháp thế nào cho đúng?
ig nhất.
1. Chỉ học ngữ pháp cơ bản và thông dụng
o
n hạn như câu
2. Chỉ học một chút ngữ pháp nâng cao, chẳng
điều kiện loại 1-2-3, các từ/cụm từ chuyển tiếp,
Botương đồng
(parallel), và không làm bài tập khó. Mình xin nhắc lại lần
o
nữa: không làm các bài tập khó.
ks
3. Ngoài những thứ kể trên, không nên học bất cứ ngữ pháp
nào trong sách ngữ pháp nữa, mà hãy học bằng thực tế. Tức
là, nếu bạn đọc mà không hiểu ngữ pháp nào trong bài đọc
đấy thì tra Google.
Tại sao? Vì học ngữ pháp tốt không giúp bạn nói giỏi hay viết
giỏi. Nói và viết phụ thuộc vào kinh nghiệm và sự lặp lại. Một người
bản xứ nói một câu rất dài và đúng ngữ pháp không phải vì nó giỏi
30  Kiên Trần
Cẩm nang tự học IELTS
 31
ngữ pháp mà vì nó nói câu đó (hoặc câu tương tự) hàng trăm/nghìn
lần rồi.
1. Chỉ học ngữ pháp cơ bản.
Giống như chúng ta nói tiếng Việt chẳng bao giờ để tâm đến
ngữ pháp.
Theo nguyên lý 80/20 nổi tiếng. Gần như 80% ngôn ngữ được
C
cấu thành
o bởi 20% ngữ pháp. Bạn chỉ nên tập trung vào 20% này.
p
Tứcylà sao?
r
–– Bạn ikhông
g cần quan tâm đến mấy thì khó khó như “tương
lai hoành
thành, tương lai hoàn thành tiếp diễn”. Những thứ
tkhiến bạn sợ tiếng Anh trong khi thực tế không
vớ vẩn ấy sẽ
©
dùng mấy.
20 và thì hiện tại đơn dùng trong đời
–– Thì hiện tại tiếp diễn
1
sống không khác nhau9là mấy nhưng lý thuyết ngữ pháp
by trường hợp.
(grammar) lại rất dài và nhiều
Sakhứ đơn dùng trong đời
–– Thì quá khứ tiếp diễn và thì quá
igthường được dùng thay
sống cũng không khác nhau nhiều và
o
thế nhau trong thực tế.
n
Ví dụ: I was sleeping very well last night.
Bo
I slept very well last night.
o nghĩa.
Cả hai ví dụ này không tạo nên sự khác biệt nhiều về ngữk
s
Nếu bạn là người mới bắt đầu (complete beginner), bạn không
nên học ngữ pháp lâu hơn 3 tháng.
TÓM TẮT
Nếu bạn đã làm chủ tiếng Anh rồi, thì bạn sẽ thấy học các ngôn
ngữ khác rất dễ. Do bạn đã hiểu ra một điều là ngữ pháp không nên
học quá nặng và quá sâu.
2. Chỉ học một chút ngữ pháp nâng cao.
3. Chỉ học ngữ pháp khi bạn gặp (nếu gặp bạn tra
Google xem cách dùng, không nên nghiên cứu lâu
hơn 10 phút). Học xong thì tiếp tục quay trở lại với
việc bạn đang làm.
4. 20% ngữ pháp (thông dụng) cấu thành nên 80%
C
ngôn ngữ (điều này biện minh cho điều 1 và 2).
o
py 5. Khi ai đó nói tốt viết tốt, không phải anh ta giỏi ngữ
ripháp nâng cao, mà vì anh ta rất giỏi ngữ pháp cơ bản
g
(cách
h thêm s, es, ed...).
t
©
20
Tặng bạn một câu của Lý
Long nhằm giải thích cho điều 5:
1Tiểu
9
“I fear not the man who has practiced 10.000 kicks once, but I fear the
by times.”
man who has practiced one kick 10.000
Sa
ig
o
n
Bo
o
ks
Mình đang học thêm tiếng Pháp ở trường và trên Duolingo. Ngữ
pháp của tiếng Pháp khó hơn tiếng Anh, nhưng mình không thấy khó
như hồi học tiếng Anh ngày xưa vì mình đã biết cách học. Và sau khi
đọc xong chương này, bạn không nên hoảng khi thấy trong sách có
quá nhiều ngữ pháp bạn chưa học hết.
32  Kiên Trần
Cẩm nang tự học IELTS
 33
8
thắng. Nếu bạn suy nghĩ sai như ở trên, thì bạn sẽ thất bại ngay từ
vòng gửi xe và các thứ khác sẽ trở nên vô nghĩa.
Cách học từ vựng
cho IELTS > 8.0
C
o
py ta thường có tư duy không chính xác về việc học từ vựng.
Chúng
rcói tư duy này không nhé, nếu bạn:
Để xem bạn
g từ vựng nhiều dẫn đến nghe nói đọc viết tốt.
1. Cho rằngh
t nhân giúp học tiếng Anh giỏi.
2. Từ vựng là nguyên
©
3. Lên danh sách và số lượng từ vựng để học thuộc mỗi ngày.
2
Đây là những suy nghĩ 0
khiến
19 bộ não của bạn rất là mệt mỏi, làm
giảm khả năng sáng tạo và giảm hiệu quả khi học tiếng Anh.
by
Sự thật #5. Từ vựng không phải làSnguyên nhân giúp học tiếng
a
Anh tốt, mà từ vựng chỉ là hệ quả tất yếu củai việc học tiếng Anh tốt.
g
o máu của chúng ta
Lối học từ vựng chay đã ăn sâu vào xương
n
ngay từ khi bắt đầu học tiếng Anh. Nên ta hình thành lối suy nghĩ sai
B Anh tốt, điều
lầm như mình đã nêu ở trên: Luôn nghĩ rằng để học tiếng o
o đã học
duy nhất phải làm là học thật nhiều từ vựng. Và nếu bạn nào
k
thuộc hết quyển từ điển, đọc vanh vách từ vựng, thì xin bạn phátsbiểu
cảm nghĩ về các kỹ năng nghe nói đọc viết và khả năng ứng dụng từ
vựng của bạn?
Bạn hãy nghĩ thật kỹ về điều này, và lại một lần nữa nhắc đi
nhắc lại nó mỗi ngày mỗi giờ để thay đổi suy nghĩ trên. Vì mọi vấn đề
đều bắt nguồn từ đây. Nếu bạn suy nghĩ đúng, bạn sẽ thay đổi tất cả.
“So what are you gonna do?”
Ngưng học từ vựng chay mà hãy học từ vựng từ những bài đọc,
bài nghe hoặc khi xem video. Nếu kỹ năng nghe nói đọc viết của bạn
tiến bộ thì từ vựng của bạn sẽ tự động gia tăng dù bạn không hề đặt
mục tiêu. Vì nó là hệ quả chứ không phải nguyên nhân.
C
o
py
ri
Học từ vựng
g chay chỉ phát huy tác dụng nếu bạn là Complete
h
Beginner.
t
Nếu bạn KHÔNG
©phải người mới bắt đầu. Hãy khởi đầu với
những bài đọc dễ, bài nghe
20dễ và đọc/nghe đi nghe lại nhiều lần
để thấm nhuần bài đọc/nghe 1
đấy. Rồi tăng độ khó lên, và lần nữa,
ĐỪNG bao giờ học từ vựng chay9vì nó không dẫn đến kết quả.
blà “Cách học từ vựng cho IELTS
Vì vậy, mặc dù tiêu đề bài viết y
Sahoặc cách học từ vựng nào
> 8.0” nhưng mình không hề có bí quyết
igcả. Thay vào đó, mình
dành cho những bạn muốn đạt mức IELTS >8.0
muốn nhắn nhủ bạn là nên nghiên cứu cách o
nghe nói đọc viết để
n
tăng kỹ năng, vì tăng kỹ năng thì từ vựng cũng sẽ tăng theo như một
Bo
hệ quả.
o
ks
Suy nghĩ SAI: Từ vựng nhiều dẫn đến tiếng Anh tốt.
Suy nghĩ ĐÚNG: Tiếng Anh tốt dẫn đến từ vựng nhiều.
Bạn cần xác định đâu là biến x, đâu là biến y (cái nào phụ thuộc
cái nào). Chỉ cần xác định điều này thôi, bạn đã có 80% cơ hội chiến
34  Kiên Trần
Cẩm nang tự học IELTS
 35
TÓM TẮT SỰ THẬT 5
1. Từ vựng không phải là nguyên nhân, từ vựng chỉ là
hệ quả.
2. Suy nghĩ SAI: Từ vựng nhiều dẫn đến tiếng Anh tốt.
Suy nghĩ ĐÚNG: Tiếng Anh tốt dẫn đến từ vựng
nhiều (và chất lượng).
3. Đừng bao giờ học từ vựng chay vì nó không dẫn đến
kết quả.
C
o 4. Tăng kỹ năng và luyện tập kỹ năng mới là cách để từ
py vựng có chất lượng và số lượng (hệ quả).
ri
g
h
t
©
20
19
by
Sa
ig
o
n
Bo
o
ks
9
(TẨY NÃO)
You and The Noisy World
C
o
pythật #6. Trong thế giới toàn những kẻ mất tập trung, bạn hãy
Sự
luôn đứng r
vững, luôn tập trung và luôn là chính bạn.
ig
Hãy cùng bắt
h đầu câu chuyện.
t này có quyển sách IELTS A, người kia có quyển
Bạn thấy người
©
IELTS B. Bạn không có và bạn bất an, phải đi mua cả 2 quyển A và B
20
về học. Học được 1, 2 chương.
19
Xong vài tháng sau lại có quyển
C xuất bản. Bạn vẫn không tự
b
tin và nghĩ rằng 2 quyển A và B kia không
y đủ. Vài tuần sau thằng bạn
Sađi học thầy G, bạn lại bất
của bạn lại có quyển D, E, F. Ngoài ra còn
ig
an đi học thầy G.
Học được thầy G vài buổi ở trên mạng lạio
có thông tin về cô H
n
chuyên gia, cô H chuyên gia lại quen thầy I được 9 chấm, nghe nói
Bo
thầy I dạy hay hơn thầy G.
o I. Cả 3
Bạn phân vân không biết học thầy G, cô H hay thầy k
s
người này đều dạy hay. Bạn quyết định đổi sang cô K vì thằng bạn
khen cô K rất uy tín. Học hết khoá học của cô K, bạn vẫn thấy trình độ
mình kém, bạn mất niềm tin. Bạn lên Facebook, gia nhập các nhóm
và trang IELTS, bạn nhận ra còn có các thầy L, M, N và các cô O, P, Q
nữa. Bạn lại không biết học ai cho hiệu quả?
Và bạn đặt câu hỏi: “Mình nên học thế nào, học theo ai và dùng
cái gì?”.
36  Kiên Trần
Cẩm nang tự học IELTS
 37
Bạn biết không, nếu bạn KHÔNG là chính mình. Bạn sẽ KHÔNG
bao giờ có câu trả lời và KHÔNG có câu trả lời nào có thể THỎA MÃN
bạn. Điều này không thể trách bạn được, do hiện nay marketing và
quảng cáo tràn lan, ai cũng thuyết phục bạn đến với họ.
Chưa hết, người này khuyên bạn một điều, người kia lại khuyên
điều hoàn toàn ngược lại, người khác nữa lại khuyên bạn điều hoàn
toàn khác về cách học. Vì sao? Vì bạn đang sống ở kỷ nguyên truyền
thông xã hội, bạn bị ngập trong biển thông tin, rất nhiều người vì thế
mà mất tập trung. Đây là lý do lời khuyên và sách IELTS thì nhiều,
nhưng không phải ai cũng được điểm cao. Những người được điểm
cao là những người có thể đứng vững và không bị trôi theo dòng thời
gian/thông tin, luôn tin tưởng vào cách học của mình và không xuôi
theo người khác.
C
o
py
ri
g
Tất cả các kiến thức về IELTS trên
Internet/sách báo/lớp học cộng lại,
C
o
py
ri
g
h
h
t
Bạn chỉ cần nhiêu đây để đạt được 8.5-9.0, KHÔNG HƠN!!!
©
20
19
TÓM TẮT SỰ THẬT 6
t bạn hỏi một đứa điểm cao (như mình) về cách
Đây là lý do nếu
©trả lời đơn giản mà có khi bạn đã biết rồi,
học, mình luôn có câu
thống nhất, giống nhau và 2
không
01 bao giờ thay đổi.
Dù cho sắp tới nhà xuất bản
9 có ra thêm vài chục đầu sách IELTS
by pháp học hoàn toàn mới,
nữa, hay thầy Y cô Z có giới thiệu phương
kể cả khi họ phát free cho mình, mình vẫn
Sasẽ trả lời: “No, thanks”.
ig
o
n
Bo
o
ks
by
1. Bạn đang ở kỷ nguyên truyền thông xã hội, phần
lớn chúng ta bị xuôi theo dòng thông tin và mất tập
trung, mất chính kiến. Những người đứng vững và
tin vào bản thân là những người chiến thắng.
Sa
ig
o
n
2. Có thể bạn đang like quá nhiều trang IELTS, thật ra
bạn không cần nhiều đến thế. Like 1.000 trang IELTS
không giúp bạn tiến bộ hơn, mà nó sẽ khiến bạn
loạn hơn và chán học hơn.
Bo
o
ks
3. Hãy đọc ít thông tin về thủ thuật IELTS hơn và tập
trung luyện tập.
4. Luôn nhớ rằng “Less is more”.
38  Kiên Trần
Cẩm nang tự học IELTS
 39
10
(TẨY NÃO)
IELTS and You
C
o
pythật #7. IELTS KHÓ.
Sự
ri hay kêu gào rằng tại sao “ai eo” lại khó thế, thì dù bạn
Nếu bạn
g nghĩ trong đầu, bạn không hề đơn độc. Mình cũng
có nói ra hay chỉ
h rất khó và đã nhiều khi khiến mình nản chí,
vậy. Mình thấy IELTS
t
© vẫn thành công.
nhưng đến phút cuối, mình
Tuy đây không phải 2
là0thành công lớn, nhưng nó đã thay đổi
19cách học, cách giao tiếp. Và bây giờ
mình rất nhiều, từ cách suy nghĩ,
mình phải cảm ơn nó vì nó khó, chứ
bynếu nó dễ, chưa chắc mình đã
đi học hoặc làm được ở bên này, mình sẽ luôn thiếu kỷ luật và thiếu
S
sự tích cực – những điều quan trọng giúpamình hoàn thành bất cứ
ig
việc gì.
o
Vì vậy, IELTS bắt buộc phải khó. Nó được thiếtn
kế để làm bạn kêu
khó, chứ không được thiết kế để ai cũng đạt được mộtBcách dễ dàng.
o đêm,
Nó được thiết kế để khiến bạn mất ngủ, khiến bạn lo lắng ngày
o
ks các
khiến bạn hy sinh thời gian cho gia đình và bạn bè, hy sinh điểm
môn khác để đạt được bằng mọi giá. Ngoài ra, nó được thiết kế để bạn
thấy nản, chán, mệt mỏi, mất lòng tin vào chính bản thân mình. Khi
bạn đã mất lòng tin, là lúc IELTS cười sung sướng, quỷ quyệt. IELTS là
vậy, nó muốn đánh bại bạn. No mercy. No more. No less.
Liên hệ một chút tới cuộc sống của mình ở Canada. Nếu bạn
từng nghĩ du học là thiên đường thì bạn nên suy nghĩ lại. Ở Canada,
mình phải vượt qua rất nhiều rào cản, cũng hy sinh và cố gắng tự lực
rất nhiều. Bạn chưa thể tưởng tượng được nếu bạn chưa từng trải qua.
Có nhiều khía cạnh, nhưng mình sẽ chỉ kể về công việc mình đang
làm một cách ngắn gọn.
Sếp của mình là một bà tóc vàng mặt lạnh và rất kỹ tính, vì là
Tây nên công việc luôn yêu cầu ở mức độ hoàn hảo trở lên, ở đây
không có chỗ để bạn kể lể lý do hay làm vừa đủ.
C
oNhững ngày đầu đi làm là những ngày kinh khủng nhất. Mình
p
rất sợ bà y
ý nên lúc nào cũng phải căng óc lên, dù bị mắng cũng phải
r
nhịn và tỏ raivui vẻ, dù nước mắt có chảy vào trong thì mình cũng
g việc (vì lương cao).
phải cố giữ công h
t
Bà ý rất kỷ luật và dùng ngôn ngữ rất sắc sảo. Mình phải về cày
©
phim Mỹ để học cách giao tiếp với bà ý hiệu quả hơn. Vì cuộc đời
2
không giống phim Việt Nam,0nó giống phim Mỹ, rất thực tế, rất khắc
19nó có thật.
nghiệt, đến mức bạn không tin là
bylà bọn cùng làm đứa nào cũng
Tất nhiên còn một áp lực nữa
giỏi, cũng thành thạo và nhạy bén, nên S
chẳng có ai kém cỏi để mình
ai
bấu víu làm bạn đồng cảm.
g
ocông việc đó không
Nhưng đấy đã là Kiên của ngày xưa, vì nếu
n tục làm những
khó, mình đã không có cơ hội để thay đổi, để tiếp
công việc khó hơn. Mình thích và theo đuổi những thứBkhó. Vì chúng
o
giúp mình nhận ra nhiều điều mỗi khi mình gặp khó khăn.o
ks
“If it doesn’t challenge you, it doesn’t change you.” – Fred DeVito
“If IELTS doesn’t challenge you, it doesn’t change you.”
Nếu IELTS dễ, nó sẽ không tồn tại ngay từ đầu. Easy come, easy
go. Hard come, hard go. (Nếu nó dễ, nó sẽ bốc hơi nhanh. Nếu nó
khó, nó sẽ ở lại với bạn lâu dài).
40  Kiên Trần
Cẩm nang tự học IELTS
 41
TÓM TẮT SỰ THẬT 7
1. IELTS được thiết kế để khiến bạn nản, chứ không
phải khiến bạn hài lòng.
2. Nếu nó không khó, nó sẽ không thể thay đổi bạn, và
nếu nó không khó, nó sẽ không có ý nghĩa để tồn tại.
3. “Easy come, easy go. Hard come, hard go”. Cơ bắp chỉ
chắc và bền khi bạn tập nặng và lâu.
C
o 4. IELTS sẽ cười sung sướng khi bạn nản và bỏ cuộc.
py
ri
g
h
t
©
20
19
by
Sa
ig
o
n
Bo
o
ks
11
(TẨY NÃO)
Energy Management
C
oTại sao mình muốn các bạn dùng Google tra từ điển, xem phim
py
thật nhiều r
để học tiếng Anh, đọc sách chuyên ngành của các bạn bằng
tiếng Anh, tảiig
ít sách, học ít thầy, đọc ít tips, làm ít grammar (nhất là
h đồng nát các tờ danh sách từ vựng?
bài khó), hoặc bán
t
Vì mình hiểu một
©điều, và mình muốn các bạn chấp nhận một
sự thật.
20
1 CỦA CHÚNG TA CÓ HẠN (NHƯNG
Sự thật #8. NĂNG LƯỢNG9
by
CÓ THỂ THU THÊM ĐƯỢC).
Satiếng một ngày liên tục với
Hãy thú nhận, bạn không thể học 10
đống sách IELTS hay ngữ pháp. Dù cho bạnig
có quyết tâm đến mấy,
bạn cũng không thể ngồi cày danh sách từ vựng
ongày này qua ngày
khác với hi vọng một ngày nào đó sẽ đủ từ vựngn
để... nói hoặc viết
Bo
như Tây.
Dù cho bạn có quyết tâm đến mấy, có một sự thật là bạnosẽ không
k
thể duy trì lâu được, vì năng lượng của bạn chỉ có hạn và nó sẽ cạnskiệt.
Hôm nay mình muốn phân biệt cho các bạn 2 nhóm:
Nhóm 1. Energy-sucker: Nhóm này gồm các cách học lỗi thời
như dùng từ điển giấy, học từ vựng theo danh sách, làm bài tập ngữ
pháp KHÓ, nghiên cứu lý thuyết ngữ pháp, lý thuyết phát âm, xem
các video hướng dẫn IELTS dài và buồn tẻ, tải thật nhiều sách... Đây
là nhóm sẽ hút hết năng lượng của các bạn. Vì vậy, đến cuối ngày bạn
42  Kiên Trần
Cẩm nang tự học IELTS
 43
luôn cảm thấy mệt mỏi, chán nản, không hiệu quả, cạn kiệt và luôn
cảm thấy không hài lòng.
C
o
py
ri
g
Nhóm 2. Energy-filler: Nhóm này gồm các cách học đơn giản,
nhanh, gọn, thú vị như xem phim, chat với Tây, nghe nhạc, đọc những
thứ mình thích và quan tâm, dùng Google, làm ngữ pháp dễ, học từ
vựng theo ảnh hoặc theo bài đọc/nghe. Đây là nhóm sẽ sản sinh năng
lượng cho bạn. Bạn càng hoạt động, bạn càng tăng năng lượng và cảm
thấy hài lòng.
h
t
©
20
19
by
Hãy quản lý năng lượng của mình. Bất cứ lúc nào bạn cũng
cần xác định năng lượng của bản thân đang ở mức nào (thấp, bình
thường, cao). Năng lượng của mình lúc nào cũng ở mức cao nhất, vì
mình luôn chọn Energy-filler. Tránh xa Energy-sucker. Tất cả mọi thứ
đều phải nhanh, gọn, năng suất, và chất lượng.
Sa
ig
o
n
Bo
Vì vậy nếu câu cửa miệng của bạn là “TÔI LƯỜI!!”. Chứng tỏ
bạn có thói quen chọn Energy-sucker.
o bài viết
Có thể các bạn đã đọc cách học mình đã trình bày trong k
s
trước rồi. Nhưng mình tin là không phải ai cũng thực hiện được (có
thể do quyển từ điển ĐẸP quá nên bạn KHÔNG nỡ cho em ý ra đi).
Ngoài ra, nếu các bạn thấy đống danh sách từ vựng dài và đẹp,
các bạn nên biết là danh sách từ vựng luôn có một loại ảo giác trí nhớ
(Sensory Memory). Tức là khi các bạn nhìn thấy cái danh sách từ vựng,
các bạn sẽ bị ảo giác là mình nhớ được hết trong một hoặc hai lần nhìn.
Tin mình đi, đấy chỉ là ảo giác trí nhớ. Và bạn sẽ quên rất nhanh thôi.
44  Kiên Trần
2. Có 2 nhóm: Energy-sucker (hút năng lượng ra khỏi
cơ thể bạn khiến bạn kiệt quệ) và Energy-filler (cung
cấp năng lượng cho bạn).
TÓM TẮT SỰ THẬT 8
Có thể bạn có cảm giác tràn đầy năng lượng khi chuẩn bị nhét
vào đầu một danh sách từ vựng dài dằng dặc, nhưng sau một thời
gian rất ngắn thôi, bạn sẽ nôn ra hết và có thể sẽ bị ốm. Điều bạn cần
làm là hãy tẩy chay các trang web, các trang Facebook cổ xuý trào lưu
này. Tương tự, từ điển giấy là một thứ hút năng lượng (Energy-sucker).
Bạn sẽ cạn kiệt năng lượng và cảm thấy mệt mỏi rõ ràng trong thời
gian cực ngắn (dù bạn có tự tin nói là bạn chăm).
1. Năng lượng của chúng ta có hạn, chúng ta phải quản
lý năng lượng của mình (Energy Management).
3. Hãy cẩn thận và tránh xa Energy-sucker, tăng cường
tiếp xúc với Energy-filler.
C
o 4. Luôn kiểm tra xem năng lượng của mình đang ở
py mức nào.
r5.iẢo giác trí nhớ xuất hiện khi bạn nhìn vào danh sách
g
từ h
vựng.
t quản lý năng lượng tốt, bạn sẽ luôn luôn
6. Nếu bạn
©
dồi dào năng lượng.
20
19
by
Sa
ig
o
n
Bo
o
ks
Giáo viên
dạy chán
Từ điển
“gây mê”
Trung tâm
Anh ngữ đắt đỏ
Danh sách
từ vựng
Âm nhạc
Phim ảnh
Người
lạc quan
Chương trình
truyền hình
Google
Người
bi quan
Google Image
Lớp học
tiếng Anh
nhàm chán
Bài tập
thực hành
ngữ pháp
Cuốn sách
yêu thích
Giao tiếp
tự nhiên
Bài đọc về
các chủ đề
ưa thích
Cẩm nang tự học IELTS
 45
12
Nghĩa là tất cả các ý tưởng xuất hiện trong đầu của bạn đều
phải trải qua một bộ lọc, rồi bạn mới nhìn thấy được. Mà bộ lọc
này rất dày nên ý tưởng thường khó mà thoát ra được. Đây chính là
(TẨY NÃO)
No Idea?
C
o
pymô tả xem đây có phải bạn không nhé?
Thử
r
Bạn đọci đề Writing task 2 và gãi đầu không biết bài này nên viết
g điểm cao. Bạn cảm thấy trong đầu không có gì hết.
ý tưởng gì để được
h
t (hoặc 2) cho bài viết mà thời gian thì có hạn.
Phải có tận 3 ý tưởng
© gian nghĩ ý tưởng tiếp.
Bạn áp lực. Lại dành thời
20 ý tưởng cũng hiện ra và bạn còn một
Cuối cùng sau 5-10 phút,
1
chút thời gian ngồi viết nốt bài9luận, ngoáy thật nhanh kẻo không
by
kịp giờ.
Xong, hết giờ. Ôi may quá vừa kịp S
xong.
ai Nhưng bài không được
tốt lắm do bạn không có nhiều thời gian viết g
vì trước đó bạn đã dành
otrau chuốt bài.
nhiều thời gian cho việc nghĩ ý tưởng, không kịp
n
Nếu đây là bạn thì bạn không hề đơn độc. Đây
là tình trạng
Bo
khá phổ biến của người châu Á. Từ bé đến lớn, ý tưởng của chúng ta
o có lắng
thường không được lắng nghe, tôn trọng, hay bị vùi dập; hoặck
s
lý do dẫn đến tình trạng thiếu ý tưởng, và dành quá nhiều thời gian
cho ý tưởng.
Vì vậy, trọng tâm ở đây là bạn phải bỏ cái bộ lọc đấy đi. Đây mới
là bản chất của vấn đề. Nếu bạn không hiểu bản chất thì bạn có đọc
nhiều báo hay sách, bạn cũng vẫn thiếu ý tưởng.
nghe nhưng không thực hiện được. Ý tưởng đều bị đánh giá đúng
C Vậy xóa bộ lọc đó bằng cách nào?
o
p xóa bộ lọc này, bạn hãy ghi nhớ kỹ các sự thật dưới đây nhé.
Để y
ri
–– Ý tưởng
g không quan trọng bằng cách trình bày ý tưởng.
h
–– Không có ýttưởng đúng hoặc sai, chỉ có ý tưởng.
©dù có ngớ ngẩn đến mấy cũng giá trị gấp 100
–– Ý tưởng của bạn
lần những ý tưởng2đã có, vì nó là “của bạn”!!
01
–– Người thông minh không
9 hẳn là người có ý tưởng hay khi
bylà người có ít ý tưởng, ý tưởng
viết IELTS. Người thông minh
dở tệ nhưng vẫn biết cách viết đểSđạt được 8.0 Writing trở lên.
ai đừng bao giờ đánh
–– Lắng nghe ý tưởng của người khác, nhưng
g
mất sự tự hào về ý tưởng của mình. Vìo
ở phút cuối, ý tưởng
n
của bạn là quan trọng nhất, dù nó không bằng người khác.
Bo của bạn,
–– Không ai có quyền được phê phán suy nghĩ/ý tưởng
kể cả thầy cô của bạn. “Don’t give them the rightoto judge
ks
your ideas, your matter, not them”.
và sai, thông thường cái gì thầy/cô/sách nói đều là đúng và những gì
–– Giám khảo IELTS hiểu điều này, bạn hãy yên tâm là họ không
không thuộc phạm vi của sách là không đúng.
Điều này vô hình trung đã làm cho bạn cảm thấy cạn kiệt về
bao giờ phán xét ý tưởng của bạn. Nhưng họ sẽ phán xét cách
trình bày ý tưởng.
mặt ý tưởng và hình thành nỗi sợ bị phán xét – hay được biết đến như
–– Một lần nữa, hãy luôn tự hào về ý tưởng của mình dù nó có
“socialphobia”. Nên thường nghĩ cái gì cũng phải theo thầy cô hoặc
dở tệ. Vì nó xuất phát từ trí não của bạn và phải được bạn tôn
theo sách mới gọi là chuẩn.
trọng trước khi được người khác tôn trọng.
46  Kiên Trần
Cẩm nang tự học IELTS
 47
–– Mục tiêu của bạn không phải là ý tưởng hay, mục tiêu của
bạn là ý tưởng dở, nhưng cách trình bày ý tưởng phải thật
xuất sắc.
–– “It’s not what you say, it’s how you say it”.
Ví dụ về một ý tưởng dở tệ:
Almost all subjects in schools must be replaced with video games
since there is enough evidence to infer that video games do a better job at
strengthening various brain muscles, improving memory and developing
problem solving skill. Subjects like math, literature, or chemistry appear to
fail to address those issues as they focus more on hard or raw knowledge
and memorization. In fact, students are more likely to learn vocabulary
more deeply through games than books thanks to memory reinforcement,
bla bla bla...
C
o
py
ri
g
h
t
©
20
19
by
Sa
ig
o
n
Bo
o
ks
13
(TẨY NÃO)
Quick Facts!
C
o
pythật #9. NHỮNG SỰ THẬT VỀ IELTS – QUICK FACTS!
Sự
ri không phải là một bài test IQ, bạn không cần thông
1. IELTS
g 8 hoặc 9 chấm IELTS. Bạn học đúng cách, bạn sẽ
minh để có thể được
h
t hết.
được điểm cao, chấm
©
2. IELTS là bài kiểm tra mức độ nghiêm túc của bạn khi học
20 nghiêm túc cao sẽ được điểm cao và
tiếng Anh. Người có mức độ
19 điểm cao là những người có mức
ngược lại. Vì vậy những người được
by
độ nghiêm túc cao.
Sađã nghiêm túc chưa?”.
Hãy luôn đặt câu hỏi trong đầu: “Tôi
ignăng khiếu tiếng Anh.
3. IELTS không phải là bài kiểm tra về
obạn luyện tập, bạn
IELTS là bài kiểm tra về mức độ luyện tập. Nếu
n
sẽ được điểm cao và ngược lại. Vì vậy, những người được điểm cao
Bothể duy trì
không phải là những người có năng khiếu, mà là người có
o
cường độ luyện tập cao.
ks
4. IELTS không sinh ra để đánh đố bạn, IELTS sinh ra để kiểm
tra những kỹ năng cơ bản trong giao tiếp và học thuật của bạn. IELTS
giống như bài thi kỹ năng bơi, nếu bạn tập bơi, bạn sẽ có ngày biết
bơi (100% khả năng thành công).
5. IELTS có thể sẽ lấy của bạn 2-3 năm cuộc đời nếu bạn chăm
chỉ, kỷ luật, nghiêm túc, và năng suất. Nhưng nó sẽ lấy của bạn 10
năm nếu bạn không có những điều trên.
48  Kiên Trần
Cẩm nang tự học IELTS
 49
6. IELTS là bài test dễ nhất trong các bài test vì nó chỉ đơn thuần
là test ngôn ngữ. Nếu bạn thấy IELTS quá khó, hãy thử tham khảo
GMAT, CPA, CFA, LSAT,...
7. Hiện tượng ảo tưởng sức mạnh thường sẽ xuất hiện khi bạn
bắt đầu biết cách viết Writing tương đối tốt, từ vựng tương đối ổn và
có thể đi chữa bài người khác. Bạn sẽ “tưởng” rằng mình phải được
7.5-8.0 và có thể bắt đầu đi dạy.
8. Từ mức IELTS 1.0-6.5, bạn thường được dạy những thứ nên học.
C Từ mức 6.5-9.0, bạn thường được dạy những thứ không nên học.
o
9.pIELTS
chỉ đơn giản là một bài test ngôn ngữ. Bạn không nên
y
ri chiếm lấy cuộc sống của bạn, vì cuộc sống của bạn là
cho nó quyền
g Dù chưa thi IELTS, hãy luôn vui vẻ, vì bạn sẽ được
quan trọng nhất.
h
điểm IELTS cao nếutbạn chịu học. “Stop here, read this again!”.
© giờ đi học thêm IELTS. Nếu bạn tự tin vào
10. Mình chưa bao
khả năng tự học của mình,2đừng đi học thêm bên ngoài.
0
11. Bạn không nên nghe1người khác phức tạp hóa vấn đề về
9 vậy.
IELTS. Hãy bịt tai lại nếu người ta nói
by
Sa
ig
o
n
Bo
o
ks
14
Những điều lớp học thêm
không muốn bạn biết
C
o
py đây là những chia sẻ của mình về cách học thêm tiếng
Dưới
Anh, hy vọng
risẽ giúp bạn quyết định đúng.
gthể thấy một số trung tâm treo bằng IELTS của một
1. Bạn có
h lên tường, đừng để bị đánh lừa! Đây chỉ là số
số bạn được 8.0 IELTS
t
lượng rất nhỏ những ©
cá nhân thành công sau khi học ở trung tâm
tiếng Anh. Các cá nhân không
20 thành công ở trung tâm chiếm phần
lớn, nhưng tất nhiên là chẳng ai
ai là ai. Khoe mẽ chứng chỉ IELTS
1biết
9
của một số bạn giỏi là một cách đánh lừa, làm cho bạn tưởng bở rằng
by
ai học ở đó ra cũng sẽ có kết quả như
thế. Thực tế, nếu bạn đó học
ở trung tâm và được 8.0, thì dù không S
học
aitrung tâm, bạn đó cũng
không khó để được số điểm như vậy.
g
o đánh lừa bởi mấy
 Vì vậy một lần nữa: Đừng bao giờ để bị n
tấm bằng IELTS!
Bo
2. Nếu bạn đi học mà không thành công, thường thì
o bạn sẽ
kslười,
không đổ lỗi cho trung tâm mà sẽ đổ lỗi cho chính bạn (do
không có khả năng...).
Trung tâm cũng như vậy, sẽ đổ lỗi cho bạn. Đây là lý do nhiều
trung tâm vẫn tồn tại được cho đến ngày hôm nay. Rất khó để buộc
tội một trung tâm dạy không tốt, vì nơi nào cũng sẽ kết luận rằng kết
quả không được như ý là do bạn. Nhưng nếu kết quả của bạn cao,
bạn và trung tâm sẽ nghĩ rằng trung tâm/lớp học đã giúp bạn đạt được
kết quả này.
50  Kiên Trần
Cẩm nang tự học IELTS
 51
 Trung tâm tiếng Anh là một nhóm người nhận công nhanh
và đổ lỗi cũng nhanh. Đừng vì vẻ bề thế, thiết kế nội thất trong ngoài
đẹp, thầy cô xinh đẹp phong độ đánh lừa bạn.
Khi bạn đã mất tiền, và những thứ vừa kể trên. Bạn tưởng rằng
mình đi học là có điều kiện hơn người không đi học. Thực tế, bạn
thiếu điều kiện hơn họ. Hãy luôn nhớ rằng: “Less is more”.
3. Nếu bạn muốn đạt điểm IELTS vừa đủ  Hãy đi học trung tâm!
Nếu bạn muốn đạt điểm IELTS xuất sắc  Hãy tránh xa trung tâm!
C
o
pyđi học trung tâm, thứ bạn mất không chỉ là tiền.
Khi
rimất thời gian (ví như 2 tiếng học). Trong 2 tiếng này,
–– Bạn
bạn sẽghọc cùng với nhiều người khác. Và 2 tiếng này không
h bạn, mà còn cho người khác. Những gì bạn
phải cho mình
t
hiểu rồi nhưng©
người khác chưa hiểu, bạn vẫn phải nghe giải
thích lại, bạn hoàn2toàn bị động. Ngoài ra, bạn sẽ sớm nhận
01dạy đều không mới, nhan nhản ở khắp
ra mớ kiến thức đang
nơi. Nhưng bạn không 9
chịu tìm. Tất cả những gì bạn làm là:
by tìm hộ giúp tôi”.
“Tiền đây, nhận tiền và lên mạng
Sađi đi về về bạn sẽ mất 1-2
–– Bạn mất thời gian đi lại. Mỗi lần
tiếng nếu xa, hoặc nửa tiếng nếu gần.ig
Đây là khoảng thời gian
o nó có giá trị. Chỉ
bạn vứt vào thùng rác mà vẫn tưởng rằng
n
trong 1-2 tiếng đi lại này thôi, khối lượng bạn có thể học ở nhà
Boở trung tâm.
có thể gấp vài lần hoặc vài chục lần một buổi học
o giảng
–– Bạn mất năng lượng mỗi lần đi đi về về, ngồi nghe
k
suốt 2 tiếng đồng hồ. Bạn đã mất năng lượng khi về đếnsnhà,
bạn sẽ không còn nhiều thời gian và năng lượng để học IELTS
nữa. Bạn chỉ có 24 giờ một ngày và năng lượng có hạn.
1. Đừng bao giờ sợ hãi và lo lắng khi thấy các bạn của
bạn đổ xô đi học trung tâm, cũng đừng bao giờ nghĩ
rằng bạn vứt một cục tiền vào toilet rồi giật nước là
IELTS của bạn sẽ tự động được ngay 6.5 hay 7 điểm.
C
o
py 2. Trung tâm tiếng Anh đã làm chủ nghệ thuật nhận
ricông và đổ lỗi. Bạn không bao giờ có thể tranh luận
g
với họ, hãy thông minh trước khi mất tiền.
h
3. Khi đithọc trung tâm thứ bạn mất không chỉ là tiền.
©
4. Đừng để bị lừa khi nhìn vào chứng chỉ IELTS trên
20 tâm và qua các stt (status) trên
tường các trung
19là lượng nhỏ trong số học viên
Facebook. Đây chỉ
đến với trung tâm. b
y EVER EVER EVER EVER
5. Lời cuối: NEVER EVER S
ai EVER EVER EVER
EVER EVER EVER EVER EVER
g
EVER đi học trung tâm.
o
n
Bo
o
ks
TÓM TẮT
Trung tâm không muốn bạn hiểu rằng những điều họ dạy bạn
đều đã có trong sách và trên mạng. Họ vẫn cố thuyết phục bạn là
“trong sách không đủ, bạn phải đi học chỗ họ mới có thể biết được bí
quyết thật sự”. Nhiều bạn đã tin sái cổ và đóng tiền.
–– Bạn mất thời gian vào những việc phát sinh: bạn sẽ phải gửi
xe (mất 5-10 phút), học về đói bạn sẽ phải ăn uống (mất 30
phút – 1 tiếng), tắc đường, học về mệt phải nghỉ ngơi, giải
trí... Những thứ này không lớn nhưng cộng dồn vào sẽ rất
đáng kể.
52  Kiên Trần
Cẩm nang tự học IELTS
 53
15
Great English learners: “IELTS sẽ không giúp bạn tăng nhiều thu
nhập, Corporate English (tiếng Anh doanh nghiệp) mới giúp bạn tăng
thu nhập”.
(TẨY NÃO)
Good to Great
SỰ KHÁC BIỆT 4
Good English learners: “IELTS Examiners là thánh, bất kỳ những
gì họ nói ra là chuẩn và áp dụng với tất cả các trường hợp”.
C
o
py chương này, mình sẽ cho các bạn thấy sự khác biệt về thái
Trong
ri học tốt (Good) và người học giỏi (Great) tiếng Anh.
độ giữa người
g hay thua là do tâm lý.
Chúng ta thắng
h
t
©
SỰ KHÁC BIỆT 1
20 là một thước đo trình độ, đẳng cấp
Good English learners: “IELTS
1
cá nhân, khả năng tiếng Anh sang9chảnh, có IELTS cao là có mọi thứ”.
b
Great English learners: “IELTS làymột công cụ không hơn không
Savà chẳng có gì phải tự hào
kém, nó sinh ra là để phục vụ cho mình,
khi được IELTS cao vì ai cũng có thể đạt đượcig
nếu thực sự muốn. Trên
ochỉ IELTS!”.
đời này có nhiều thứ khác quan trọng hơn chứng
n
Bo
SỰ KHÁC BIỆT 2
ocấu trúc
Good English learners: “Phô trương từ vựng phức tạp,
ks
Great English learners: “IELTS Examiners có ý kiến không giống
nhau, phần nhiều cũng chỉ để tham khảo. Chỉ nên nghe theo ý kiến
nào hợp lý và an toàn cho mọi trường hợp”.
Great English learners: “Trình bày sự rõ ràng, sự ngắn gọn và
tính logic mới là cách thể hiện tiếng Anh tốt. Sử dụng ngôn ngữ đơn
giản và chính xác là đỉnh cao của việc dùng ngôn ngữ”.
Nhân đây, không biết các bạn đã đọc cuốn “Good to Great” (Từ
tốt đến vĩ đại) của Jim Collins chưa? Đây là cuốn sách đỉnh cao về
kinh doanh/doanh nghiệp và rất có tính tẩy não mạnh. Bạn nào thích
đọc sách về kinh doanh thì hãy thử một lần nhé.
dài là cách thể hiện tiếng Anh tốt”.
C
o
py
ri
g
SỰ KHÁC BIỆT 5
h
t
Good English learners: “Tôi thích tải và sưu tập sách IELTS”.
©
Great English learners: “Tôi đã từng thích sưu tập và tải sách
IELTS, và tôi phát hiện rằng đây là một vòng luẩn quẩn, vì tôi sẽ chẳng
bao giờ thỏa mãn”.
20
19
SỰ KHÁC BIỆT 6
by
Sa
Good English learners: “Các bài luận IELTS đều rất ý nghĩa và
nhất là những bài điểm cao”.
ig
o
n
Great English learners: “Các bài luận IELTS đều sáo rỗng và nhạt
nhẽo. IELTS Writing chỉ là nơi để người ta bắt lỗi ngữ pháp và cách
dùng từ cơ bản, chứ chẳng ai để tâm bạn thật sự nghĩ gì. Bạn không
cần sống thật với bản thân khi viết bài thi IELTS Writing, hãy chọn bừa
một ý tưởng và bảo vệ nó dù bạn không thích”.
Bo
o
ks
SỰ KHÁC BIỆT 3
Good English learners: “IELTS sẽ giúp bạn tăng thu nhập”.
54  Kiên Trần
Cẩm nang tự học IELTS
 55
16
Xin chào, cảm ơn, không có gì!
Bạn có chắc mình đã làm đúng?
C
oChúng ta đều biết chào hỏi cảm ơn là những bài học dễ nhất
py
khi học tiếng
riAnh. Lặp đi lặp lại đến nhàm chán, nhưng lại là thủ tục
không thể thiếu
gtrong giao tiếp hằng ngày.
hhầu như không ai gặp khó khăn trong cách chào
Và tất nhiên,
t
hỏi, cảm ơn.
©
Tuy nhiên, mình phát
20hiện có một số lỗi cực kỳ quen thuộc ở
nhiều bạn và cả mình. Qua thời
19gian, mình xây dựng một vài quy tắc
nhỏ nhưng cần thiết như sau:
by
QUY TẮC 1: Luôn luôn trả lời “You’re
Sa welcome” hoặc “No
problem” hoặc các câu tương tự nếu người khác
ig nói “Thank you”.
o welcome”, vì ở
Chúng ta thường không có thói quen nói “You’re
n vì trong sách vở
tiếng Việt không có cụm từ có nghĩa tương tự, và bởi
Bo
ít đề cập đến “You’re welcome”.
Nhiều người thường nghĩ rằng “You’re welcome” chỉ o
là câu nói
ks
không bắt buộc, có cũng được, không có cũng không sao. Nhưng
trong thực tế “You’re welcome” lại cực kỳ quan trọng và cần thiết. Nếu
ta không trả lời “You’re welcome” khi nhận được lời cảm ơn thì sẽ rất
bất lịch sự.
nhiên, “Thank you so much” là cụm rất hiếm khi dùng và chỉ dùng
khi người khác làm gì đó thực sự ý nghĩa và quan trọng cho mình.
Nếu dùng tràn lan sẽ rất kỳ quặc vì nó mang sự nghiêm túc (hơi có
chút mang ơn).
Nói “Thank you so much” nhiều còn làm cho chúng ta yếu đuối
và đôi khi bị người khác xem là thiếu chân thật. Nên dùng “Thank you
very much” hoặc “Thank you” là đủ.
C QUY TẮC 3: Khi chưa nghe rõ người đối diện và muốn người ta
nhắco
lại, đừng bao giờ dùng “Sorry?”. Hãy dùng “Pardon me”.
py và “Pardon me” có nghĩa giống nhau. Tuy nhiên
“Sorry?”
r
“Sorry?” hơi icó tính chất khiêu khích kiểu “Mày nhắc lại xem nào”,
gdùng. Mặt khác, “Pardon me” lịch sự và trung tính
Tây rất hạn chế h
t
hơn nhiều.
©
QUY TẮC 4: Hạn chế2dùng “Thanks a lot”.
01
A: “You’re dumb”.
9
by
B: “Thanks a lot”.
“Thanks a lot” được dùng một cách
Sa châm biếm/châm chọc
nhiều hơn là dùng để biểu lộ sự cảm ơn chân
igthành.
o
n
Bo
o
ks
QUY TẮC 2: Hạn chế nói “Thank you so much”.
“Thank you so much” được người Việt dùng khá phổ biến.
Chúng ta thường có xu hướng biểu lộ sự lịch sự và thân thiện. Tuy
56  Kiên Trần
Cẩm nang tự học IELTS
 57
C
o
py
Listening Skills
Tất cả những gì bạn muốn nghe
đều nằm trong chương này
ri
g
Chào các bạn! Nếu các bạn đang thắc mắc tại sao mình luyện
nghe mãi mà không cải thiện được khả năng nghe hoặc tiến bộ rất
chậm thì có nghĩa là bạn nghe mà không hiểu gì, một phần có thể do
người ta nói quá nhanh và quá khó nghe.
h
t
©
20
Bạn cũng có thể sẽ nghi ngờ rằng những gì bạn sắp đọc tiếp theo
đây chẳng khác gì những tips chia sẻ cũ và chung chung về Listening
trên bảng tin Facebook mà bạn đọc hằng ngày. Đọc mãi đọc mãi cũng
không thay đổi được gì.
19
by
Sa
ig
Nếu vậy, mình xin nói luôn. Đọc xong bài này, bạn sẽ thay đổi.
Bạn sẽ nghe tốt hơn nhiều, tốn ít thời gian, công sức và tiền bạc hơn.
Bạn sẽ không còn cảm giác khó chịu khi không nghe được nữa. Mình
muốn bạn đọc thật chậm rãi nội dung dưới đây.
o
n
Bo
o
ks
Trừ khi bạn đã nghe tốt, nếu không hãy luôn luôn đọc bản ghi
lại nội dung bài nghe (transcript) trước khi nghe, gạch chân từ vựng,
lưu ý cách diễn đạt, dùng Google nghiên cứu cách dùng của các từ
vựng hoặc các cách diễn đạt trong ngữ cảnh của bài nghe.
Bạn nên đọc bản ghi của bài nghe như một bài Reading. Cố
gắng hiểu cặn kẽ bản ghi ấy. Từ khóa ở đây là “hiểu”, bạn phải hiểu
bài nghe transcript trước khi nghe. Nếu cần thì nên đọc đi đọc lại vài
lần để hiểu. Cố tưởng tượng ra ngữ cảnh bài nghe là gì, càng rõ nét
càng tốt.
58  Kiên Trần
Lúc này, bạn có thể tiếp tục chuyển sang bài nghe khác, lại lặp
lại các bước ở trên. Nhưng bạn không nên chỉ nghe bài nghe này mà
còn phải nghe lại cả bài nghe trước nữa nhé!
C Sẽ có một sự thật là ban đầu mới nghe bạn sẽ thấy khó chịu vì
o hiểu hết. Bạn hãy chấp nhận sự thật này. Vì ai cũng phải trải
không p
qua bướcy“không ai tránh khỏi” khi mới bắt đầu.
ri
g
h
t
Bước 1: Đọc,
©nghiên cứu nội dung bài nghe thật kỹ như
đọc một
20bài Reading.
Bước 2: Chép vào 1
iPod/iPhone, nghe đi nghe lại hàng
9
trăm, hàng nghìn lần.
b
Bước 3: Chuyển sang bàiynghe mới, lặp lại bước 1,
S
đồng thời vẫn tiếp tụcanghe bài nghe trước dù
ig
đã hiểu hết rồi.
o
n
Bo
Tại sao mình dám khẳng định tính hiệu quả của cách
o luyện
ks
nghe này?
TÓM TẮT
17
Sau đó bạn chép bài nghe đó vào smartphone, cắm tai nghe
nghe đi nghe lại 100 đến 1.000 lần (nên nghe vào những lúc thời gian
chết như khi đang rửa bát hoặc đi bộ ngoài đường). Từ khóa ở đây là
nghe đi nghe lại 100 – 1.000 lần. Nói vậy thôi chứ đến lần thứ 200,
bạn vừa bật lên người ta nói 1 câu bạn đã hiểu hết câu thứ 2 thứ 3 rồi.
Năm 2013, mình đã dành 3 tháng học tiếng Quan Thoại
(Mandarin), 3 tháng học tiếng Pháp, 3 tháng học tiếng Đức và 3 tháng
học tiếng Quảng (Cantonese). Mình không học nhiều ngữ pháp hay
từ vựng mà chỉ muốn học giao tiếp. Thậm chí bỏ học ở trường để lao
đầu vào học ngôn ngữ.
Nếu bạn hỏi mình dành mấy tiếng để học tiếng Trung mỗi ngày
thì mình có thể trả lời là hơn 10 tiếng (cắm tai nghe). Vì vậy, mình
Cẩm nang tự học IELTS
 59
không có thời gian để đi học lớp tiếng Trung. Mình không cần “tắm
ngôn ngữ”. Mình nghe chủ động từ đầu đến cuối.
Hiện giờ ở Canada, mình có thể giao tiếp cơ bản với người Hong
Kong, người Trung Quốc đại lục, người Quebec bằng ngôn ngữ của họ
một cách vỡ lòng, tạo được ấn tượng và cảm giác gần gũi.
Và mình đã áp dụng 3 bước đơn giản ở trên. Điều quan trọng là
ai cũng có thể áp dụng được. Nếu bạn áp dụng cho tiếng Anh thì sau
3 tháng bạn sẽ cải thiện được khả năng sử dụng ngôn ngữ của bạn.
Sau 1 – 2 năm, bạn thậm chí không cần nghe hết cũng đoán được đối
phương sắp nói gì.
C
o
py
ri
g
Đây là cách học chủ động hiệu quả nhất. Còn nếu bạn nghe thụ
động, bạn có nghe 1.000 năm nữa cũng chỉ thấy âm thanh này có vẻ
quen quen mà thôi, chứ thực tế vẫn như vịt nghe sấm.
h
t
©
Bạn có thể luyện nghe ở trang này: http://www.esl-lab.com/
(giao diện đơn giản, nhiều bài nghe, có bản ghi, có giải thích, ngữ
cảnh thực tế và gần gũi).
20
19
by
Ngoài ra, nếu muốn tập trung luyện nghe IELTS, bạn nên nghe
những bài nghe đính kèm sách luyện IELTS, chọn bài nghe có sẵn
transcript.
Sa
ig
Lưu ý nhỏ là khi sao chép bài nghe vào smartphone, bạn không
nên chép quá nhiều. Nên chép từng bài nghe một, xong bài này mới
đến bài khác.
o
n
Bo
o
ks
Trong trường hợp bạn cũng thích học mấy ngôn ngữ mình vừa
đề cập tới ở trên, bạn có thể sử dụng giáo trình Linguaphone (French/
German), giáo trình Pimsleur và trang Slow-chinese.com (Mandarin),
giáo trình Pimsleur (Cantonese).
18
Cuối cùng, bạn cũng đã tìm thấy
cách học từ vựng đỉnh nhất
C
oNếu bạn đang đọc những dòng này và vẫn có ý định đọc tiếp thì
py
mình cho r
rằng bạn là một trong những người may mắn. Cho phép
mình nổ mộtití
gnhé, đúng vậy, mình nghĩ bạn rất may mắn. OK! OK!
h chuẩn bị viết về... Google image, thì đây cũng chỉ
Nếu bạn nghĩ mình
t
là bước một mà thôi.
©
Mình không học từ 2
vựng một cách chủ động (rất ít), từ vựng
thường tự đến và in sâu vào 0
não
mình một cách tình cờ và tự nhiên.
1
9
Mình tự hỏi tại sao lại như vậy?
bytrả lời. Và những điều bạn sắp
Cuối cùng, mình cũng đã có câu
đọc dưới đây, mình khuyên bạn khôngSnên
ai áp dụng quá nhiều. Vì
nếu áp dụng nhiều quá, bạn có thể rơi vào g
trạng thái mất dần khả
o Anh để giải thích
năng giải thích bằng tiếng Việt, và phải dùng tiếng
n
cho người khác hiểu. Khi đó, từ vựng tiếng Anh của bạn sẽ ghim sâu
Bo
vào não, và bạn sẽ không tài nào tẩy nó ra được.
o ra vẫn
Và tất nhiên, tiêu chí của những phương pháp mình nêu
k pháp
là “phải dễ”, cực dễ áp dụng. Mình không thích những phương s
phức tạp vì vừa tốn nơron thần kinh vừa không hiệu quả.

Okay, trước hết bạn hãy để ý những từ sau: hot, sexy, lesbian,
chat, gay, share, comment, like, marketing, sales, post,...
Ví dụ: Hôm nay mình đi uống cafe, gặp một cô nàng rất hot, rất sexy.
Mình xin facebook add friend, sau đó like post của em ý, em ý vào comment
60  Kiên Trần
Cẩm nang tự học IELTS
 61
nhiệt tình. Bọn mình chat với nhau. Nhưng cuối cùng mình phát hiện ra
em ý là lesbian.
Nếu bạn để ý kỹ, những từ trên là những từ tiếng Anh thường
được dùng như tiếng Việt. Đôi lúc bạn thậm chí còn không nhận thức
được nó là tiếng Anh. Bạn dùng và giao tiếp bằng những từ này hằng
ngày hằng giờ. Những từ này đã in sâu vào não bạn. Bạn không gột
rửa được.
Vì vậy, cách mình nêu ra ở đây là: “Nếu bạn muốn học từ tiếng
Anh nào, hãy thay thế nó trong câu tiếng Việt”. Mình có các ví dụ sau:
C
oVí dụ 1: The point that I wanna make here is, bạn rất punctual, cái
py
punctuality r
của bạn thực sự được mọi người highly appreciated. Mình hoàn
igmuốn everyone to see you as an example of a responsible
toàn support và
h
employee.
t
Ví dụ 2: Trong communication,
mọi thứ cần phải concise, tránh sử
©
dụng fancy words làm confuse
20người đọc. Không nên nói những điều you
want to speak mà nên nói những điều người khác wanna hear.
19
Qua các ví dụ trên, có thể thấy từ vựng tuồn vào đầu rất nhanh
by của bạn. Mình ví von đây là
vì bạn cung cấp cho nó ngữ cảnh thực
Sabạn chứ không đơn thuần
phương pháp giúp tiêm từ vựng vào máu
igkhác.
là... hấp thụ qua da đầu như các phương pháp
o với cách học này
Mình biết sẽ có một vài bạn không đồng tình
n
vì cho rằng mình đang góp phần làm mất đi sự trong sáng của tiếng
Bquả nhất đối
Việt. Nhưng theo mình, đây là cách nhanh nhất và hiệu o
o
với mình.
ks
Mình áp dụng một cách tràn lan và thậm chí còn không aware
được. Vì mình ở nước ngoài nên việc nói chuyện với người Việt kiểu
như vầy có thể chấp nhận được. Còn ở Việt Nam, thiết nghĩ chỉ nên
áp dụng khi bạn thực hành với một mình bạn và chỉ nên nghĩ trong
đầu thôi chứ không nên dùng trong daily conversation nhé, sẽ rất
weird và other people may not like that.
19
Học từ vựng qua các bài
Reading như một đại gia
C
o
py
ri
g
h
t
©
20
19
by
Sa
ig
o
n
Bo
o
ks
Mình là một người tiết kiệm và mình cũng không phải đại gia.
Nhưng mình thích học Reading theo kiểu đại gia.
Trang sách mà các bạn thấy trong ảnh là từ một cuốn sách pháp
luật bằng tiếng Anh, có giá hơn 200 đô la, tương đương với khoảng
4 triệu VNĐ. Đây là một cuốn sách rất đắt tiền, mình phải cắn răng
mua để học. Tuy nhiên, nếu bạn mượn cuốn sách của mình và xem
qua, các bạn sẽ thấy mình ghi chú chi chít trên các trang giấy. Giấy
62  Kiên Trần
Cẩm nang tự học IELTS
 63
Và không chỉ có mỗi cuốn này, tất cả sách tiếng Anh mà mình
có đều được đối xử tương tự. Rất tàn nhẫn. Mình không thích nâng
niu sách như một báu vật, thỉnh thoảng mới mở ra ngắm nghía. Mình
thích cày nát nó và hút hết giá trị của nó. Một lần nữa, sách sinh ra
không phải để chúng ta nâng niu, sách sinh ra để phục vụ cho chúng
ta. Dù nó là cuốn sách 500 đô la, nó vẫn chỉ là công cụ (cao cấp)
không hơn không kém.
C
o
py
ri
g
Tại sao mình lại phải nói những điều kể trên? Vì mình thấy
nhiều bạn (thậm chí bao gồm cả mình ngày xưa) không dám viết gì
lên sách. Có từ mới, bạn thường viết ra một quyển vở hoặc một tờ
giấy khác rồi viết nghĩa giải thích bên cạnh. Qua thời gian, bạn sưu
tập đủ vài nghìn từ vựng trong quyển vở đó và hầu như chẳng mấy khi
đụng vào. Cho dù bạn có đụng vào quyển từ vựng đó thường xuyên,
bạn cũng vẫn không nhớ được lâu do quyển từ vựng của bạn không
có ngữ cảnh. Nếu không có ngữ cảnh, bạn sẽ không thể in từ vựng vào
não được. Đây là cách học của thế kỷ 20. Và bạn, dù là Beginner hay
Advanced, hãy tránh xa những cách này.
h
t
©
20
19
by
Sa
ig
o
n
Mặt khác, mình muốn nhắc để các bạn nhớ là sách tiếng Anh
có ngữ cảnh và nội dung. Bạn nên học như một đại gia, ghi chú từ
vựng kèm giải thích ngay bên cạnh từ đấy, khoanh tròn từ đấy và
giúp nó nổi bật ngay trên trang sách. Nên viết thêm các từ đồng nghĩa
(synonym) của từ mới bạn vừa tra bên cạnh, và cần viết thật ngắn
gọn. Lần sau, khi bạn muốn ôn lại từ vựng, bạn chỉ cần giở sách ra
đọc một lượt là nhớ toàn bộ ngay lập tức.
Bo
o
ks
Vì học về kinh doanh nên mình có rất nhiều môn học khác
nhau. Mỗi môn đều có nhiều khái niệm, gắn liền với nhiều từ học
thuật đặc biệt dành riêng cho môn đấy. Nếu mình dùng vở ghi chép
từ vựng thì chắc hiện giờ mình phải có vài chục cuốn rồi, vì có quá
nhiều từ/khái niệm cần ghi nhớ. Nhưng mình chọn cách viết hết vào
sách, mỗi lần ôn lại môn nào mình chỉ cần giở ra đọc lướt một lần
là nắm được ngay môn đấy. Vì trong sách có ngữ cảnh, vở ghi chép
không có ngữ cảnh.
C
o
py
TÓM TẮT
rất thơm, sờ rất sướng, không những thế khi lấy giá bìa chia ra cho
từng tờ bạn sẽ cảm thấy mỗi tờ đều rất đắt, nhưng mình vẫn đè ra viết
không thương xót.
Change a little, improve A LOT
ri
1. g
Bạn hãy học Reading như một đại gia, viết vào sách
h xót giấy.
mà không
t
© cụ của mình. Mình không phải là nô lệ
2. Sách là công
của sách. 2
0
3. Tất cả những gì1bạn
9 cần khi học Reading là một
quyển sách và một cây
bbút.
y học của thế kỷ 20, nên
4. Vở ghi chép từ vựng là cách
Sa
tránh xa.
ig
5. Ghi trực tiếp vào sách giúp mìnhonhớ lâu hơn rất
n không có.
nhiều do sách có ngữ cảnh, vở ghi chép
6. Vở ghi chép là một “Energy-sucker, try to B
geto
rid of it”.
o hay
7. Nếu bạn còn lưỡng lự việc có nên viết vào sách
ks
không, xin hãy nhớ “Bạn là một đại gia!”.
Giống như nguyên tắc học Listening mình đã nêu, học Reading
cũng cần phải học theo cách đơn giản nhất có thể. Bạn hoàn toàn
không cần quyển vở ghi từ vựng nào. Tất cả những gì bạn cần là một
quyển sách và một cái bút.
64  Kiên Trần
Cẩm nang tự học IELTS
 65
20
cuối cùng bạn quyết định bỏ cuộc, “Thôi không luyện Speaking nữa.
Khó quá, nản quá...”.
Từ nay bạn sẽ hết sợ Speaking
QUY TẮC 3 PHÚT
C
o
py đồng ý. Bạn hầu như không thể tìm thấy bất cứ cuốn sách
Mình
hoàn chỉnhrnào dạy về Speaking. Bạn có thể tìm thấy một cuốn vô
igcách viết Writing, Listening, hoặc Reading. Nhưng đến
cùng ảo diệu về
h
phần Speaking, hầutnhư không có nhiều sách nói về chủ đề này và
thường cũng không giúp
©ích được gì nhiều.
20muốn khuyên bạn để học Speaking thật
Cách tốt nhất mà mình
tốt, đó là: hãy nói một mình, 1
nói chuyện với Tây, và nghe nhiều. Tuy
9
nhiên, nếu bạn không có điều kiệnbnói chuyện với Tây mà chỉ có thể
nói một mình và cảm thấy khó khăn,ythì những gì bạn sắp đọc dưới
Sa
đây sẽ giúp bạn thay đổi.
ig
Lỗi lớn nhất mà chúng ta thường gặp đó chính
o là để bài nói làm
n làm chủ bài nói
chủ mình. Trong khi thực tế là bản thân chúng ta phải
Bomọi rào cản
mới đúng. Dưới đây là những quy tắc giúp bạn vượt qua
và làm chủ bài nói của mình.
o
ks
1. QUY TẮC 3 PHÚT: Bạn luôn cần ít nhất 3 phút để “mess up”
trước khi luyện Speaking.
Bạn bỏ cuộc vì bạn không biết “quy tắc 3 phút”. Ngày trước,
khi luyện Speaking mình luôn dành cho bản thân khoảng 3 phút để
nói một cách tự do về một chủ đề. Đúng sai ngữ pháp từ vựng không
quan trọng. Hãy xác định 3 phút này là 3 phút tự do nhất trong cuộc
đời của bạn. Bạn nói gì cũng được. Nói huyên thuyên về chủ đề này
hay những điều không liên quan khác cũng được. Your choice. Đây là
3 phút giúp bạn làm chủ bài nói.
C
oVí dụ: Describe a magazine you like.
py
Trongr3 phút đầu: “Magazine? Who likes magazine? I never read
magazine, it’s ihard
g to read, oh no, I like magazine, it’s cool. Oh yeah, my
hWhy? Because he likes showbiz world, hahaha. Oh I’m
dad loves magazine.
t
kidding, he only reads stuff like politics. I hate politics. I don’t know why
©
people like politics. It’s on TV all the time. So boring. So fucking boring.
2
Well, so what kind of magazine0do I like? I’m not sure. Maybe business? Oh
19Bla bla bla...”.
yeah. Business is my favorite subject.
by Your choice. Sau khi bạn khởi
Tiếp tục sau 3 phút hoặc lâu hơn.
động bằng 3 phút “mess up” huyên thuyên
Sa kia, bạn đã làm chủ bài
nói và sẵn sàng nói một cách có tổ chức và tựi nhiên hơn. Nếu trong 3
g sao hết. Bạn lại tiếp
phút này, bạn không nói được nhiều cũng không
o
n có thể nói được
tục cho mình 3 phút nói linh tinh cho đến khi bạn
nhiều và cảm thấy bạn thực sự “làm chủ”.
Bo
Bạn có thể thấy những người diễn thuyết trên TED Talk
o nói rất
kstập 3
trôi chảy và hoàn chỉnh. Bạn cần nhớ là họ không chỉ luyện
phút như vậy đâu. Họ phải chuẩn bị rất kỹ và luyện nói rất nhiều.
Hãy tưởng tượng, bạn đang luyện Speaking ở nhà và tập nói
về chủ đề: “Describe a magazine you like”. Vâng, và bạn nhìn đề bài,
không biết phải nói gì, không có ý tưởng nào. Bạn hoảng sợ. Hơn
1 phút trôi qua bạn vẫn không biết nói gì. Sau đó bạn có một vài ý
tưởng nho nhỏ, nhưng không đủ cho bài nói. Bạn càng hoảng. Và
66  Kiên Trần
Cẩm nang tự học IELTS
 67
1. Một bài nói hoàn hảo luôn bắt đầu với 3 phút
“mess up”.
2. Hãy nhớ, 3 phút này sẽ giúp bạn làm chủ bài nói,
giúp cho não vào guồng hoạt động.
3. Hãy nhớ, 3 phút này là 3 phút tự do nhất cuộc đời
bạn. Bạn có thể nói bất cứ những gì bạn biết về chủ
đề đấy. Nói linh tinh, nói ngắn, nói dài, đúng sai ngữ
pháp không quan trọng.
C
o
py 4. Hết 3 phút, bạn chắc chắn bạn sẽ thấy quen hơn
rinhiều, bạn hoàn toàn có thể tự tin nói một cách tự
g
nhiên những điều bạn suy nghĩ và thích.
h
t đã làm chủ bài nói, bài nói của bạn mới có
5. Khi bạn
© được.
thể tự nhiên
20 học thuộc “transcript speaking”, vì
6. Không bao giờ
19nói những điều bạn nghĩ và não
khi đó bạn không
bạn không hề hoạt động.
by
7. Trong 3 phút này, bạn phải
Sanói huyên thuyên, nếu
chưa huyên thuyên mà lại quáihay là chưa đạt.
g
o
n
Bo
o
ks
68  Kiên Trần
C
o
py
ri
g
h
t
©
Bạn đọc có thể tìm mua phiên bản đầy đủ của cuốn sách Cẩm nang tự học IELTS
tại các trang sau:
20
19
https://tiki.vn/cam-nang-tu-hoc-ielts-tai-ban-2019-p21129058.html
by
https://saigonbooks.vn/shop/product/cam-nang-tu-hoc-ielts-tb6-kn0909-4975
Sa
https://www.fahasa.com/cam-nang-tu-hoc-ielts-tai-ban-2019.html
ig
o
n
Bo
o
ks
Download