Uploaded by Johan Edin

Instruktioner F0031t tenta via distans 26082020-1

advertisement
Version 1.0
26/08–2020
F0031t omtenta via distans
Datum: 26/08–2020
Tid: 0830 upp till 1800
Följande dokument beskriver instruktioner om hur omtenta i F0031t ska genomföras via distans. Har du
inte möjlighet att genomföra tentamen enligt nedanbeskrivelse, kan du inte göra tentamen.
Övergripande genomförande:
•
•
•
•
•
•
Tentamen görs under kameraövervakning i Zoom-rum med grupper på max 20 studenter, med en
separat grupp för de med förlängd skrivtid. Du, student med förlängd skrivtid, ska få en länk med
ditt Zoom grupp som skickas av din moderator. Annars finns vanligt Zoom tenta länk på Canvas.
En TVM-anställd (en moderator) ansvarar för varje sådan grupp i Zoom.
Tentamen delas in i flera tidsintervall för tentaskrivning med paus däremellan. Varje tentaintervall
innehåller en uppgift med start-, deadline- och stopptid. De med förlängd skrivtid får 50% längre
än vanlig skrivtid.
Studenterna får inte röra vid vare sig mobil eller dator under tentaintervallen. De kan inte heller
prata i mobil telefon under rasterna.
Under tentaintervallen får studenterna inte gå därifrån eller göra något annat förrän tiden har gått
ut och de fått klartecken från moderatorn.
Studenterna får 20 min för inlämning inklusive paus.
Detaljerad genomförande:
•
•
•
"Förberedelseuppgift": Från den 21/08–2020 klockan 0800 till den 25/03–2020 klockan 1500,
studenterna fotar ID-handling, och ladda upp som inlämning innan 1500 den 25/03–2020. Denna
förberedelse uppgift är obligatorisk, du kan inte göra tentamen om du inte lyckas med denna
uppgift.
08:30 tentadagen: Studenterna visar enskilt sin arbetsplats och sitt rum i alla riktningar med
kamera. De lägger bort mobilen och släpper sedan datorn.
Tentamen:
o Tentaintervall U1: 09:00-09:40
o Inlämning U1+paus: 09:40-10:00
o Tentaintervall U2: 10:00-10:40
o Inlämning U2+paus: 10:40-11:00
o Tentaintervall U3: 11:00-11:40
o Inlämning U3+lunch: 11:40-12:00
o Tentaintervall U4: 12:00-12:40
o Inlämning U4+paus: 12:40-13:00
o Tentaintervall U5: 13:00-13:40
1/3
Version 1.0
•
26/08–2020
o Inlämning U5: 13:40-14:00
För studenter med förlängd skrivtid, egen grupp, tider för tentamen:
o Tentaintervall U1: 09:00-10:00
o Inlämning U1+paus: 10:00-10:30
o Tentaintervall U2: 10:30-11:30
o Inlämning U2+paus: 11:30-12:00
o Tentaintervall U3: 12:00-13:00
o Inlämning U3+lunch: 13:00-13:30
o Tentaintervall U4: 13:30-14:30
o Inlämning U4+paus: 14:30-15:00
o Tentaintervall U5: 15:00-16:00
o Inlämning U5: 16:00-16:30
Studentinstruktioner
Allmän info:
• Vi kan kräva att ni förklarar er lösning muntligen efteråt
• Var beredda på att tentamen kan hålla på till kl. 18 i värsta fall om det finns tekniskkrångel
• Läraren kan be er visa rummet som ni sitter i under själva tentamen
• Om man kommer för sent missar man första uppgiften men kan hoppa in på den andra. Kommer
man senare än så missar man hela tentamen.
• Vid teknikkrångel (t.ex. nätverksfel > 10 s) så missar man den uppgiften
• Det är förbjudet att prata i mobilen under hela tentamen inklusive rasterna
I god tid före tentamen:
• Testa kamera (dator) i rummet: ska visa arbetsytan
• Testa mikrofon, högtalare, kamera
• Ladda ner "Canvas Student"-appen i mobilen
• Uppladdning av bild från telefonen i Assignmenten Förberedelseuppgift i Canvas-appen på
mobilen
• Dagen före: Testa zoom-rum och teknik (mikrofon, kamera)
• Se till att skaffa tomma A4 skrivpapper med en kolumn (5 cm) på höger.
Tentadagen, före 08:30
• Se till att ha ett rum där du sitter ensam, rensa arbetsplats
• Logga in i Zoom-rummet (som du får länk till genom Canvas-tenta-rummet). Logga in med
samma namn som på ID-handlingen.
• Logga in i Canvas-tenta-rummet. Öppna uppgift 1 på en gång, rör sedan inte datorn.
• Logga in i Canvas-appen i mobilen
• Sätt mobilen i ljudlöst läge med laddare på
• Se till att ha ett rent skrivbord förutom
- Tomma skrivpapper med kolumn på höger (~5 cm)
- Tillåtna hjälpmedel
• Se till att datorkameran fungerar och koppla laddare
2/3
Version 1.0
26/08–2020
Under tentaskrivning:
• Håll er borta från mobil och dator under tentamen (utom när Moderatorn instruerar er, typ
under inlämning+pauser)
• Du får inte lämna din plats eller börja göra något annat även om du är klar. Läs på i
kursmaterialet eller sitt och fundera på något om är klar med uppgiften. Du måste sitta kvar och
vänta tills pausen.
• Fika är ok (som på salstenta)
• Ni kan chatta med Moderatorn om ni undrar över något
• Ni ska fota er lösning med mobilen och ladda i Canvas under inlämning+pauser. Det är er ansvar
att dokument är läsbar. Träna att ta bra bilder och överföra dem.
3/3
Download