Uploaded by Johan Edin

TEN1-MTA200-200602

advertisement
TENTAMEN CAD
Kurskod:
Tentamenskod:
Datum:
Tid:
MTA200 (7,5 hp)
TEN1 (4,5 hp)
2020-06-02
08.30 – 13.30
Hjälpmedel:
Material på web och server samt böcker i ämnet
Examinator:
Lärare:
Lars Bark. 021-101698
David Bizzozero. 016-153685
Max Poäng:
40p
Poäng för godkänt: 20p (4: 27 p, 5: 34 p)
Tentamensinstruktioner
Under skrivtiden skall Zoom (med ljud och kamera) vara igång på din mobil, som är placerad enligt
instruktionerna i förberedelserna. TeamViewer skall även vara igång på din dator så att vi kan ansluta
vid behov, t.ex. för att kolla legitimation.
Saknar du smartphone så kommer vi att vara anslutna via TeamViewer konstant under hela skrivtiden,
då skall även ljud och webbkamera på datorn vara påslaget tills tentan är inlämnad.
Det är naturligtvis tillåtet att gå ifrån datorn korta stunder för att t.ex. gå på toaletten. Se till att
meddela tentavakten innan du går iväg.
När du känner dig nöjd med alla uppgifter (eller när tiden håller på att ta slut) placerar du alla filer i ett
zip-arkiv som du döper till DittAnvID-TEN1-20.06.03 (DittAnvID är det som står före @ i din emailadress. Ex: abc01001-TEN1-20.06.03) och lämnar in dem via Canvas.
Inlämningen är öppen några minuter efter skrivtidens slut. Denna extratid är endast till för att lösa
eventuellt krångel vid inlämning, etc. CAD-filer vars geometri eller egenskaper har ändrats efter att
skrivtiden gått ut kommer inte att räknas med i ditt tentaresultat (SolidWorks loggar klockslag för
senast ändring av alla skisser och features).
Bland de filer du lämnar in skall bara finnas dem som behövs för att öppna partfiler och eventuella
sammanställningar. Uppgifter som inte kan öppnas p.g.a. fellänkade filer ger inga poäng och
överflödiga filer ger poängavdrag, så tänk noga över vilka filer som behövs. Använd gärna Pack&Go
om du känner dig osäker.
För full poäng på uppgifterna krävs att geometrier mm är skapade helt korrekt. Det går att få delpoäng
även för uppgifter som inte är färdigställda eller som innehåller vissa fel.
OBS! För samtliga uppgifter ska MdH-templates användas.
På skolans datorer är MdH-templates redan inlagda.
MdH-templates ligger med i TEN1-mappen om du skulle behöva lägga in dem på din dator.
TÄNK PÅ ATT SPARA OFTA. (Datorn kraschar ju ibland)
0. Filhantering (2p)
Om du skapat mappar och sparat dina filer enligt instruktionerna i tentan samt rensat bort överflödiga filer kan
du få 1 “bonuspoäng“.
Du skall alltså för att få full poäng:
- lämna in en mapp som du namnger med ditt användar-id (det som står före @ i din e-mailadress)
- lämna in alla uppgifter som kräver mer än en fil i en egen undermapp som ligger i huvudmappen. Dessa
undermappar skall benämnas: uppg1, uppg2 o.s.v.
- i mapparna skall endast finnas de filer som behövs för uppgiften
- uppgifter som bara kräver en fil skall inte ligga i undermappar
- filerna skall vara benämnda enligt instruktioner.
1. Modellering mot bildunderlag (8p)
Du ska skapa en ”spork” (kombinerad sked och gaffel) som är så lik den fig. nedan som möjligt. Som
vägledning finns bilder i mappen 1-modellering med bildunderlag bland filerna som hör till tentan. Lägg in
bilderna i en partfil med verktyget ”sketch picture” och anpassa skalan så att sporkens totala längd blir ungefär
165 mm. Utgå från bilderna och skapa de skisser som behövs för att först göra en ytmodell som sedan kan
konverteras till solidmodell.
Det är upp till dig själv att avgöra hur mycket av detaljerana du vill skapa före/efter att du konverterar från
ytmodell till solid (det finns flera sätt att göra på).
Se även e-Drawing-filen 1-spork.eprt och i mappen visning.
För full poäng på uppgiften krävs att alla skisser är fullt definierade och gjorda och på ett rimligt sätt. Där
frihandskurvor används bör du se till att använda få kontrollpunkter och i stället anpassa kurvan med
”handtagen” på kontrollpunkten.
Ge modellen namnet uppg1.sldprt
TÄNK PÅ ATT SPARA OFTA
2. Partmodellering , multibody (6p)
Du ska skapa två delar till sågen i bilden nedan. Det är två olika plastdetaljer som tillsammans ska bilda sågens
handtag. Som hjälp har du filerna blad.sldprt och handtag.sldprt som finns i mappen 2-multibody bland
tentafilerna.
Samtliga filer som hör till uppgiften skall sparas i en egen undermapp i inlämningsmappen som heter uppg2
var noga med att även få med filerna handtag.sldprt och blad.sldprt när du lämnar in, så att länkningen mellan
filerna fortfarande fungerar.
a)
Öppna detaljen handtag.sldprt. Importera detaljen blad.sldprt, och justera den till rätt platts. Se till att
sågbladet hamnar mitt i handaget, och skruvhålen matchar som i bilden nedan.
b) Använd combine för att ta bort material från handtaget, så att bladet får plats.
c) Använd split för att dela handtaget i en höger och en vänsterhalva (precis på mitten) och exportera dessa
två delar till nya filer som heter left.sldprt respektive right.sldprt (vilken sida som är vilken är en
tolkningsfråga, så det får du bestämma själv).
Sprängskissen nedan är bara till för att förtydliga hur allt skall sitta ihop, du behöver inte skapa någon
sammanställning av sågen.
left.sldprt (eller möjligen right.sldprt)
TÄNK PÅ ATT SPARA OFTA
3. Top-Down assembly (6p)
I mappen 3-top-down finns två filer som du ska sättas ihop till skalet av en så kallad Pop-lock
Du ska sedan ”in-context” skapa en spak till denna
Den ska skapas med hjälp av relationer och de mått som finns i ritningarna i bilaga 3. Alla sketcher skall vara
fullt definierade. Användande av andra mått medför avdrag. Se även e-Drawing-filerna: 3-Poplock.eprt samt
3-Poplock.edrw samt 3-Spak.edrw.
a) Skapa en assembly och ge den namet Pop-lock.sldasm.
b) Skapa spaken och ge den namnet Spak.sldprt
c) Skapa två displaystates.Kalla dem "Utseende" samt "Skymda linjer
Utseende ska visa handtaget som "Red low gloss plastic" och de andra delarna som "Dark grey low gloss
plastic"
Skymda linjer ska visa handtaget som "Red low gloss plastic" och de andra delarna i läge "Hidden lines
visible"
Samtliga filer som hör till uppgiften skall sparas i en egen undermapp i inlämningsmappen som heter uppg3
4. Sheet Metal (8p)
Du skall med hjälp av Sheet metal-modulen skapa parten Fästbox i fig. nedan.
Se även ritningar i bilaga samt e-Drawing-filerna: 4-Fästbox.eprt (Flat pattern- och färdig formkonfigurationer) samt 4-Fästbox.edrw (Flat pattern- och färdig form-sheets) OBS! Det finns två Sheets i
eDrawing-filen
Observera hur måtten sitter samt hur hörnen ser ut.
Plåtdata:
• Tjocklek = 1,5 mm
• Bockningsradie = 2 mm
• K-faktor = 0,5
Ge modellen namnet uppg4-Fästbox.sldprt
TÄNK PÅ ATT SPARA OFTA
5. Ytmodellering (10p)
Du skall med hjälp av ytmodellering skapa en modell
av en vattenkanna och sedan konvertera denna till en
solidmodell.
Se ritningar i bilaga för vägledande måttsättning. Se
även 5-kanna.edrw och 5-kanna.eprt i mappen visning.
Godstjockleken både i själva kannan och i handtaget är
1 mm.
Observera att ritningen är gjord med tangentiella
övergångar synliga i samtliga vyer.
Spara den färdiga modellen som uppg5.sldprt
Tips:
Dela upp modelleringen av kannan i flera steg, annars
kommer det att bli mycket svårt att få till rätt form.
Bildserien nedan kan ge lite vägledning…
Lycka till!
Uppgift 3: Top-down
Uppgift 4: Sheet metal
Uppgift 4: Sheet metal (flattpattern)
Uppgift 5: Vattenkanna
Related documents
Download