Uploaded by Mohsen Mousavi

Pargar Ielts

advertisement
‫راهنمای خودخوان آزمون آیلتس‬
‫ویرایش دوم – بهار ‪1398‬‬
‫نگارنده‪ :‬مریم‬
‫تهیه شده برای گروه آیلتس هلدینگ پرگار‬
‫‪PargarIELTS‬‬
‫‪PargarWiki‬‬
‫توجه‪:‬‬
‫منابع و شیوههای مطالعهای که در این فایل عنوان شده چکیدهای از تجربیات تعدادی از آزموندهندگان و مدرسان آیلتس‬
‫میباشد و صرفا به عنوان یک راهنما در اختیار آزموندهندگان قرار گرفته است و هیچ نمرهای را تضمین نمیکند‪.‬‬
‫نکتهی بسیار مهم مطالعهی دقیق و تحلیلی منابع میباشد و تعدد منابع جز سردرگمی نتیجهای نخواهد داشت و لزومی به‬
‫مطالعه ی تمامی منابع عنوان شده در این راهنما نمیباشد‪ .‬برای کسب نمرهی باالتر از ‪ 7‬تالش در مسیر درست بسیار‬
‫بااهمیتتر از منابع مطالعاتی میباشد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫پیشنیاز‬
‫لغت‬
‫برای موفقیت در مهارتهای ‪ 4‬گانه ی آیلتس نیاز به دامنه لغات مطلوبی دارید‪ .‬پس تقویت سطح لغت به طور غیرمستقیم بر‬
‫روی همهی مهارتهای زبانی شما اثرگذار است‪ .‬نکته بسیار مهم در مطالعه لغت‪ ،‬شیوه خواندن شما است به طوری که بتوانید‬
‫از لغاتی که آموخته اید در اسپیکینگ و رایتینگ خود استفاده کنید و صرف حفظ کردن لغت در آزمون آیلتس تاثیری در بهبود‬
‫مهارتهای اسپیکینگ و رایتینگ شما ندارد‪.‬‬
‫کتابهای مناسب برای بخش لغت ‪:‬‬
‫‪ Focus on vocabulary 1 & 2‬‬
‫‪ Essential Words for the IELTS‬‬
‫‪ Vocabulary for IELTS‬‬
‫برای یادگیری میتوانید از نرمافزارهای ‪ Ankidroid, Memrise, vocabulary.com‬استفاده کنید‪ .‬شیوه خواندن‬
‫شما باید به این صورت باشد که حتما ‪ 1‬یا ‪ 2‬مثال از کلمه مورد نظر را نیز حفظ کنید تا نحوه استفاده از لغت در جمله را نیز‬
‫یاد بگیرید‪ .‬برای پیدا کردن مثالهای مناسب میتوانید از مثالهای موجود در دیکشنریها مانند ‪ Oxford‬استفاده کنید یا‬
‫لغت مورد نظر خود را در گوگل سرچ کنید و دریایی از مثال را ببینید‪ .‬هم چنین میتوانید برای حفظ لغت از جعبه جی ‪5‬‬
‫استفاده کنید‪ ،‬اطالعات بیشتر در این رابطه را میتوانید در سایت جی ‪ 5‬مطالعه بفرمایید‪.‬‬
‫در مورد واژگان‪ ،‬نکته حائز اهمیت این هست که آیا شما از تعداد لغتی که فراگرفتهاید میتوانید به صورت موثر‪ ،‬دقیق و کاربردی‬
‫برای انتقال مفاهیم استفاده کنید و یا خیر‪ ،‬چنانچه به بند دیسکریپتور رایتینگ و سپیکینگ نگاه کنید هیچ کجا اشاره ای به‬
‫تعداد لغت سطح باال برای کسب نمره باال نشده‪ ،‬در سراسر بند دریسکریپتور صحبت از یک رنج لغوی گسترده با کاربرد‬
‫نچرال‪ ،‬دقیق‪ ،‬انعطاف پذیر و دقیق میباشد‪.‬‬
‫توضیحات بند دیسکریپتور رایتینگ در خصوص نمرات ‪ 7 ، ۸ ، ۹‬در معیار ‪Lexical Resource‬‬
‫‪Band score 9: uses a wide range of vocabulary with very natural and sophisticated‬‬
‫‪control of lexical features‬‬
‫به کارگیری یک گستره واژگان قابل توجه به صورت طبیعی با کنترل دقیق و آگاهانه بر روی وجوه لغوی‬
‫‪Band Score 8: uses a wide range of vocabulary fluently and flexibly to convey‬‬
‫‪precise meanings / skillfully uses uncommon lexical items but there may be‬‬
‫‪occasional inaccuracies in word choice and collocation‬‬
‫‪3‬‬
‫به کارگیری یک گستره وسیع از واژگان به صورت فصیح و روان به منظور انتقال مفاهیم دقیق ‪ /‬استفاده ماهرانه از لغات کمتر‬
‫استفاده شده‪ ،‬البته تا حدی انتخاب واژگان و کالوکیشن ها با اشکاالتی مواجه است‪.‬‬
‫‪Band Score 7: uses a sufficient range of vocabulary to allow some flexibility and‬‬
‫‪precision / uses less common lexical items with some awareness of style and‬‬
‫‪collocation‬‬
‫به کارگیری بازه ای کافی از واژگان به نحوی که این امکان را به نویسنده میدهد که به صورت دقیق و منعطف مفاهیم خود‬
‫را بیان کند ‪ /‬استفاده از آیتمهای واژگانی با آگاهی نسبی از استایل (فرمال‪ ،‬اینفرمال) و همجوارها‪.‬‬
‫همانطور که مالحظه میکنید هیچ کجا اشاره ای به تعداد واژگان سطح باال نشده‪ ،‬برعکس چنانچه زبان داوطلب یک سری‬
‫واژگان سطح باال را به میزان زیاد و غیرکاربردی در انشا به صورتی که روانی متن را کاهش دهد به کار ببرد‪ ،‬امکان دارد این‬
‫کار به کاهش نمره منجر شود‪ ،‬همیشه باید به خاطر داشته باشیم که همه آیتمهای زبانی‪ ،‬از جمله واژگان‪ ،‬ساختارهای‬
‫گرامری‪ ،‬دیسکورس مارکرها و‪ ...‬باید در خدمت انتقال مفاهیم باشند و نه متن و مفهومی که میخواهیم بیان کنیم در خدمت‬
‫این آیتمها‪ ،‬بنابراین همانطور که همیشه گفته شده بیش از تمرکز بر یادگیری لغات به صورت منفک‪ ،‬سعی کنید لغات‪ ،‬عبارات‬
‫و کالوکیشنها رو در متن یاد بگیرید که با کاربرد صحیح و طبیعی هر مورد هم آشنا شده و در هنگام به کارگیری توانایی‬
‫اشتفاده صحیح را داشته باشید‪ .‬اگر این دو‪ ،‬یعنی رنج لغت مناسب و سطح باال با علم به نحوه و چگونگی کاربرد اصولی و‬
‫طبیعی به صورت توامان آموخته شوند‪ ،‬تبعا نتیجه عالی خواهد داشت‪ .‬پس همه منابع لغت و کالوکیشن ذکر شده حتما کمک‬
‫کننده خواهند بود‪ ،‬به شرطی که آیتمهای زیانی به صورت صحیح‪ ،‬کاربردی‪ ،‬همراه با مثال مناسب و در متن فراگرفته شوند‪.‬‬
‫گرامر‬
‫برای موفقیت در آزمون آیلتس ( خصوصا در بخش رایتینگ) شما باید با گرامرهای پیشرفته آشنایی داشته باشید و الزمهی آن‬
‫تسلط کامل بر ساختارهای پایه میباشد (به طور مثال شما باید بر انواع زمانهای افعال تسلط کامل داشته باشید و در کالم و‬
‫نوشتار خود استفاده کنید)‪.‬‬
‫منابع مختلفی برای بخش گرامر وجود دارد و در صورتی که در سطوح ابتدایی تر هستید میتوانید از یکی از مجموعههای‬
‫زیرمتناسب با سطح و سلیقه ی خود استفاده کنید که هر یک در چند سطح نوشته شده و زبانآموز را از سطح ابتدایی به‬
‫سطح پیشرفته میرساند(نیازی به مطالعهی همهی منابع عنوان شده نمیباشد)‪:‬‬
‫)‪ Understanding and Using English Grammar (Betty Azar‬‬
‫‪ English Grammar in Use‬‬
‫‪ Destination‬‬
‫‪4‬‬
‫همچنین می توانید از انواع ویدئوهای آموزشی مانند ‪ Magoosh‬و یا سایر ویدئوهای موجود در یوتیوب استفاده کنید‪ .‬بهترین‬
‫شیوه مطالعه گرامر‪ ،‬خواندن یک مبحث در یکی از کتاب های معرفی شده یا مشاهده ویدئو آموزشی آن مبحث و سپس سرچ‬
‫مبحث مورد مطالعه در گوگل و مطالعه تعداد زیادی مثال میباشد‪.‬‬
‫نکته‪ :‬برای اینکه منبع مناسب خود را پیدا کنید‪ ،‬یک مبحث مشترک را در کتابهای معرفی شده مطالعه کنید و در نهایت‬
‫کتابی را انتخاب کنید که سبک توضیح و تدریس آن را میپسندید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫مطالعه برای آیلتس‬
‫در این بخش برای هر مهارت به تفکیک‪ ،‬منابع مناسب پیشنهاد شده است که در اکثر موارد‪ ،‬منابع معرفی شده سطح یکسانی‬
‫دارند و لزومی به مطالعهی همهی آنها نمیباشد و همچنین میتوانید از سری کتابهای ‪ Mindset‬که شامل هر ‪ 4‬مهارت‬
‫میباشد‪ ،‬استفاده کنید‪.‬‬
‫پیش نیاز این بخش تسلط بر موارد ذکر شده در بخش اول میباشد‪ .‬برای ورود به این بخش‪ ،‬ابتدا باید با انواع سواالت در ‪4‬‬
‫مهارتی که در آزمون آیلتس مورد سوال واقع میشوند آشنا شوید که برای این منظور میتوانید از ویدئوهای ‪Simon, Jay‬‬
‫‪ Adam , Liz‬و یا کتاب ‪ The Official Cambridge Guide To IELTS‬استفاده کنید که البته در همهی‬
‫مراحل باید توجه کنید که منبع اصلی شما کتابهای ‪ Cambridge‬میباشد و در مواردی که تفاوتی در ویدئوهای آموزشی‬
‫با مطالب کتابهای ‪ Cambridge‬مشاهده کردید‪ ،‬از رویه کتابهای رسمی پیروی کنید‪ .‬منبع اصلی این بخش کتابهای‬
‫‪ 4‬تا ‪ Cambridge 11‬میباشد و در صورت نیاز از کتابهای کمک آموزشی دیگر نیز میتوانید استفاده کنید‪.‬‬
‫نکته‪ :‬برای اطمینان از سطح خود قبل از ورود به برنامه مطالعاتی این بخش‪ ،‬پیشنهاد میشود پس از آشنایی با انواع سواالت‬
‫و تکنیکها در آزمون آیلتس‪ 2 ،‬آزمون از یکی از کتابهای ‪ Cambridge‬را زده و اگر سطح شما ‪ 6‬و یا باالتر بود به این‬
‫بخش ورود کنید‪.‬‬
‫لغت‬
‫در صورت تسلط بر منابع لغت معرفی شده در بخش پیش نیاز ‪ ،‬نیازی به مطالعه کتاب دیگری برای لغت به صورت جداگانه‬
‫ندارید و باید لغاتی را که در ریدینگ ها بلد نیستید استخراج کرده و مطالعه کنید‪.‬‬
‫گرامر‬
‫در این مرحله شما باید با گرامرهای پیشرفته آشنا شوید که می توانید از منبع زیر یا هر کتاب گرامر دیگر مباحث مربوطه را‬
‫مطالعه فرمایید‪:‬‬
‫فصول ‪ 11،12،11،16‬و‪ 17‬کتاب زیر شامل ساختارهای پیشرفته میباشد‪:‬‬
‫)‪ Understanding and Using English Grammar (Betty Azar‬‬
‫‪ Communicate what you mean‬‬
‫‪6‬‬
‫لیسنینگ‬
‫برای مهارت لیسنینگ ابتدا یک یا دو تست از کتاب های ‪ 11‬گانهی کمبریج را زده واگر در فهم مکالمه های ضبط شده‬
‫مشکل داشتید‪ ،‬ابتدا به یکی از روش های زیر مهارت شنیداری خود را تقویت کنید و سپس به تست زدن بپردازید‪.‬‬
‫برای تقویت مهارت در بخش لیسنینگ به طوری کلی چند راهکار وجود دارد‪:‬‬
‫‪ .1‬تماشای فیلم و سریال‬
‫‪ .2‬گوش دادن به پادکست‬
‫‪ .1‬یادگیری در قالب کتاب های آموزشی‬
‫اگر تا االن اهل تماشای فیلم و سریال به زبان اصلی نبودید و یا در هیچگونه کالس عمومی زبان شرکت نکردهاید‪ ،‬باید گوش‬
‫شما به طور مداوم در معرض صوت انگلیسی قرار بگیرد‪ ،‬پادکست ها و سریال های متنوعی با سطوح زبانی مختلف وجود دارد‬
‫که می توانید فایل متناسب با سطح خود را از فایل های پادکست و سریال که در کانال قرار دارد‪ ،‬پیدا کنید‪ ( .‬سرچ با کلید‬
‫واژه پادکست و سریال در کانال آیلتس پرگار)‬
‫تقویت لیسنینگ با استفاده از فیلم و پادکست‪ ،‬مناسب افرادی میباشد که محدودیت زمانی ندارند‪ .‬آن دسته از افرادی که‬
‫میخواهند در زمان کوتاهتری به نتیجه مطلوب برسند‪ ،‬باید در کنار موارد باال‪ ،‬از کتابهای آموزشی نیز استفاده کنند‪ .‬پیشنهاد‬
‫ما برای این دسته از افراد‪ ،‬گوش دادن مداوم به پادکست و استفاده از کتاب های آموزشی به روش ترنسکرایب کردن است‪.‬‬
‫ترنسکرایب یکی از روشهای بسیار مفید در تقویت لیسنینگ میباشد‪ ،‬چنانچه در سطح متناسبی از جنرال انگلیش هستید‬
‫پیشنهاد می شود تمرینات ترنسکرایب را به صورت مداوم داشته باشید تا تاثیر آن را خیلی زود در تقویت مهارت شنیداری خود‬
‫به وضوح مشاهده کنید‪ .‬روش ترنسکرایب به بهبود هر چه بیشتر خاطرسپاری )‪ (retention‬تمرکز بر روی ویس پخش‬
‫شده و اسپلینگ زبان آموز کمک خواهد کرد و اشکاالت داوطلب را به صورت عینی به او یادآور میشود‪ ،‬برای مثال زبانآموز‬
‫رفته رفته اشکاالت عمده خود در ا سپلینگ کلمات را متوجه خواهد شد و میتواند لیستی از کلمات پرتکرار و پر اشتباه را برای‬
‫خود تهیه کند‪ ،‬همینطور به تدریج ذهن و گوش زبان آموز با لهجههای مختلف آشنا شده‪ ،‬آهنگ ادای جمالت‪ ،‬اینتونیشن‬
‫(رایزینگ و فالینگ اینتونیشن)‪ ،‬نحوه رعایت چانکنیگ را به صورت عملی درک کرده (این مزایا در تکنیک شدویینگ برای‬
‫مهارت سپیکینگ به نحو بهتر و موثرتری نمود پیدا می کند) و در خالل انجام تمرینات به نوعی تکنیک یادداشت برداری‬
‫)‪ (note taking‬را نیز تمرین میکند که در پاسخ به برخی سواالت بسیار موثر میباشد‪.‬‬
‫کتاب پیشنهادی برای تقویت لیسنینگ‪:‬‬
‫‪Tactics for Listening‬‬
‫مناسب برای تقویت عمومی لیسنینگ‬
‫‪7‬‬
‫کتاب پیشنهادی برای تستهای لیسنینگ‪:‬‬
‫منبع اصلی برای تستهای این بخش کتابهای ‪ Cambridge‬میباشد‪ ،‬در واقع اگر سطح شما قبل از شروع کتابهای‬
‫‪ 6، Cambridge‬باشد در این بخش نیاز به منابع باال پیدا نمیکنید‪.‬‬
‫در بخش لیسنینگ باید با تکنیکهای تستزنی آیلتس و تندخوانی آشنا شوید که میتوانید از منابعی مانند ویدئوهای ‪simon‬‬
‫و سایر ویدئوهای آم وزشی استفاده کنید و برای پیشرفت نمره خود اشتباهاتتان را به طور دقیق تحلیل کنید‪.‬‬
‫اگر میخواهید با سواالت متنوعی از انواع تست های لیسنینگ در آزمون آیلتس آشنا شوید‪ ،‬از کتاب زیر استفاده کنید‪:‬‬
‫)‪Listening for IELTS (Collins‬‬
‫مناسب برای آشنایی با انواع سوالهای آیلتس‬
‫برای زدن تستهای بیشتر در بخش لیسنینگ میتوانید از کتابهای َ‪ Actual‬و ‪ IELTS Plus‬استفاده کنید و توجه‬
‫داشته باشید که ممکن است استانداردهای این کتابها کمی با کتابهای ‪ Cambridge‬متفاوت باشد‪.‬‬
‫نکته‪ :‬لیسنینگ آزمون اصلی در پارهای از موارد ریتم تندتری از کتابهای ‪ Cambridge‬دارد و زدن تستهایی مانند‬
‫کتاب َ‪ Actual‬به شما کمک میکند تا با اینگونه موارد هم آشنا شوید‪.‬‬
‫ریدینگ‬
‫منابع پیشنهادی برای ریدینگ به صورت زیر میباشد که با توجه به سطح خود مطالعه یک یا دو منبع از منابع زیر کافی است‪:‬‬
‫‪ Inside Reading‬‬
‫‪ Select Readings‬‬
‫‪ The Official Cambridge Guide to IELTS‬‬
‫شیوهی مطالعه‪ :‬الزمهی موفقیت در بخش ریدینگ‪ ،‬دامنهی لغات قابل قبول و تسلط بر ساختارها میباشد‪ .‬در‬
‫ابتدای کار بدون در نظر گرفتن زمان تست بزنید تا بتوانید نقاط ضعف خود را به طور کامل شناسایی کنید‪ .‬روش مطالعهی‬
‫شما باید به صورتی باشد که پس از هر تست‪ ،‬متن را از لحاظ گرامر و لغت به طورکامل تحلیل کنید‪ .‬و توجه داشته باشید که‬
‫در بعضی از متنها شما نباید انتظار داشته باشید که معنی همه ی لغات را بدانید سعی کنید با خواندن مقاالت مختلف و تحلیل‬
‫آنها بتوانید معنی لغات را با توجه به کلمات قبل و بعد و موضوع متن حدس بزنید‪ .‬سایتهایی که کمککننده هستند‪:‬‬
‫‪US Times‬‬
‫‪New York Times‬‬
‫‪CNN‬‬
‫‪Scientific American‬‬
‫‪8‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫بعد از مطالعهی یکی از منابع ذکر شده میتوانید وارد تستهای اصلی ‪ Cambridge‬شوید و تستها را در زمان بزنید‪ .‬بعد‬
‫از زدن تستهای ‪ 7 ،Cambridge‬تست آخرکتاب ‪The Official Cambridge Guide to IELTS‬را به عنوان‬
‫آخرین منبع قبل از امتحان خود بزنید‪.‬‬
‫رایتینگ‬
‫در بخش رایتینگ‪ ،‬مهمترین مساله یادگیری عمیق معیارهای ‪4‬گانهی نمرهدهی در آزمون اصلی میباشد‪.‬‬
‫منظور از معیارهای ‪ 4‬گانه‪:‬‬
‫‪Lexical Resource‬‬
‫‪Grammatical Range‬‬
‫‪Cohesion‬‬
‫‪Task Response‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اگر با برنامهای که در این فایل شرح داده شده است پیش رفته باشید‪ ،‬مهارتهای شما در دو بخش اول ( ‪& lexical‬‬
‫‪ ) grammar‬تقویت شده است و بیشتر انرژی و زمان خود را باید بر روی دو بخش دیگر بگذارید‪.‬‬
‫شیوهی مطالعه‪ :‬در ابتدای کار یکی از ویدئوهای معرفی شده را تماشا بفرمایید تا اطالعاتی کلی دربارهی رایتینگ آیلتس‬
‫به دست آورید و سپس با توجه به سطح خود میتوانید کتابهای ‪ 5‬جلدی ‪Longman Academic Writing‬‬
‫‪ Series‬را مطالعه کنید و در نهایت شروع به نوشتن رایتینگ کنید‪ .‬کتاب ‪ IELTS Advantage writing‬نیز کتابی‬
‫مناسب برای رسیدن به نمره ‪ 6‬یا ‪ 6.5‬می باشد‪ .‬اما همیشه شیوه ارایه شده در کتابهای رسمی ‪ Cambridge‬را مرجع اصلی‬
‫خود قرار دهید‪ .‬موضوعهای انتخابی شما برای نوشتن حتما باید از کتابهای ‪ 11‬گانهی کمبریج باشد‪.‬‬
‫بسیاری از افراد در ابتدای شروع به نوشتن رایتینگ مشکل ایده دارند که این مساله بسیار طبیعی میباشد و با خواندن سمپل‬
‫و یا کتاب ایدههای رایتینگ ‪ Simon‬میتوانید این مشکل را برطرف کنید‪ .‬به طور کلی موضوعات رایتینگ آیلتس در ‪-15‬‬
‫‪ 22‬دسته ی کلی(محیط زیست‪ ،‬تاریخ‪ ،‬جرم و جنایت‪ ،‬و‪ )....‬قرار میگیرد که با مطالعه مطلب درباره این دستههای کلی میتوانید‬
‫مشکل ایده نداشتن را تا حد زیادی رفع کنید‪.‬‬
‫منابع پیشنهادی‪:‬‬
‫‪Longman Academic Writing Series‬‬
‫)‪IELTS Advantage writing (written by examiners‬‬
‫‪Simon Videos‬‬
‫‪Liz Videos‬‬
‫‪Jay Videos‬‬
‫(ویدئوهای پیشنهادی توسط دوستانی که موفق به کسب نمرهی ‪ 7‬و باالتر در رایتینگ ‪Udemy Videos‬‬
‫شده اند)‬
‫‪9‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
:‫سمپل های پیشنهادی‬
‫ به عنوان منبع اصلی برای آشنایی با معیارهای نمرهدهی‬Cambridge ‫ سمپلهای آخر کتابهای‬
Get IELTS Band 9 
How to pass IELTS 2018 (Mike Wattie) 
Mat Clark ‫ سمپلهای‬
Mindset ‫ سمپلهای کتاب‬
‫ موکدا توصیه میشود‬،‫ تمرین و تصحیح میباشد‬،‫ از آنجاییکه مهارت رایتینگ بیش از سایر مهارتها نیازمند مطالعه‬:‫نکته‬
.‫که از ابتدای برنامه مطالعاتی تمرین و یادگیری این مهارت را در دستور کار خود قرار دهید‬
:‫خانم پالین کالن در خصوص استفاده و چگونگی استفاده از سمپلها به صورت زیر توصیه میکند‬
How should I use sample essays? (Pauline Cullen)
First, ensure that you are using sample essays written by native speakers* with good
writing skills .
Second, read the answers several times and focus on something different each time .
Here are some ideas:
To focus on task response, think about how the writer has made their position clear
in the essay.
To focus on coherence and cohesion, identify the main idea within each paragraph.
Think about how this idea is explained, supported, and connected to the question.
To focus on grammar, look at one paragraph at a time and think about 1) tenses 2)
connecting ideas 3) articles 4) relative pronouns
To focus on vocabulary, notice any words you would never use yourself. If there are
none, think about how a native speaker uses vocabulary to talk about this topic. Try
to write out 5-10 words and phrases you would like to be able to use. Make a note
of how they are used and then try to use them yourself.
Read the essay aloud – this is often helps you to notice something you may have
missed from reading alone.
Without looking back at the sample, try to write the same answer yourself, in your
own words, but practising as many of the words and phrases you noticed as possible.
10
‫اسپیکینگ‬
‫برای پیشرفت در مهارت اسپیکینگ باید به طور مداوم تمرین کنید و مطالع و تمرین را به ماههای آخر موکول نکنید‪ .‬منابع‬
‫اصلی برای موضوعات اسپیکینگ آخرین ورژن کتاب ‪ IELTS Speaking and Actual Tests‬و هم‬
‫چنین سواالت آزمون دهندگان اخیر میباشد که این سواالت را میتوانید در گروه آیلتس پرگار ویا سایت ‪Ieltsliz.com‬‬
‫پیدا کنید‪.‬‬
‫شیوهی مطالعه‪ :‬روش پیشنهادی ما برای این مهارت یکی از دو شیوهی زیر میباشد‪:‬‬
‫‪ .1‬تکنیک ‪ ( shadowing‬توضیح کامل در کانال آیلتس پرگار)‬
‫‪ .2‬تمرین با یک پارتنر هم سطح یا سطح باالتر‬
‫یکی از موثرترین روش ها در مهارت اسپیکینگ دستهبندی موضوعات میباشد به طوری که شما باید لغات و کالوکیشنهای‬
‫متناسب با هر موضوع را برای خود یادداشت کنید و سعی کنید در کالم خود استفاده فرمایید و به هیچ عنوان از جوابهای‬
‫آماده در کتاب ‪ Actual‬یا کتابهای دیگر استفاده نکنید‪.‬‬
‫تکنیک شدویینگ دقیقا منطبق بر نحوه یادگیری زبان در یک نوزاد است‪ ،‬با این تفاوت که ما زبانآموزان تا حدی با زبان‬
‫دوم آشنا هستیم و با توجه به پیشینهی قبلی درصدی از واژگان‪ ،‬جمالت و ساحتارها را تشخیص میدهیم اما نوزاد هیچگونه‬
‫پیش زمینهای از واژگان و ساختارها ندارد‪ ،‬با این وجود همگی بدون هر گونه آموزش هدفمندی در رابطه با یادگیری زبان‬
‫فارسی‪ ،‬بعد از مدتی بسته به استعداد و البته تالشی که اطرافیان برای در معرض قرار دادن ما با زبان مادری به عمل آوردند‬
‫به حرف آمدهایم‪ ،‬نوزاد انسان مدتی تنها به گوش کردن صداهای اطرافیان میپردازد و عکس العملهای آوایی از خودش بروز‬
‫میدهد‪ ،‬بعد از مدتی به تکرار صداهایی که میشنود اقدام کرده‪ ،‬طبیعتا در ابتدا به درستی تلفظ نمیکند و تا جایی که برایش‬
‫امکان داشته باشد صدایی که میشنود رو تکرار میکند‪ ،‬رفته رفته کلمات و ساختارها شکل گرفته تا نهایتا خودش به جمله‬
‫سازی میپردازد و کالم را تولید میکند‪ ،‬تکنیک شدویینگ دقیقا با ایدهگیری از همین روند پیشنهاد میشود‪ ،‬نوزاد نه از ساختار‬
‫دستور زبان فارسی اطالعی دارد و نه کتاب لغتی پیش از به حرف آمدن مطالعه کرده است‪ ،‬تنها با ارتباط گرفتن با زبان فارسی‬
‫و البته تالش از بدو تولد طی یک زمان که البته برای افراد مختلف متفاوت است به یک سطح نسبی از گفتار میرسد‪ ،‬تکنیک‬
‫شدویینگ نیز به همین صورت عملی خواهد بود‪ ،‬هیچ زمان مشخصی برای افراد نمیتوان معین کرد‪ ،‬متریالهای مختلف و‬
‫حتی تکراری در روند و پروسه یادگیری به ما کمک خواهند کرد اگر از چرایی تاثیر این تکنیک اطالع داشته باشیم‪ ،‬این روش‬
‫از چند جنبه به ما در یادگیری زبان دوم کمک میکند‪ ،‬زمانیکه ما قطعهای از یک پادکست به زبان انگلیسی را سعی میکنیم‬
‫بدون پاز شدویینگ کنیم‪ ،‬دقیقا سعی بر این داریم که با بیان و زبان شیوا‪ ،‬بلند و واضح به تقلید هر چه بیشتر از کالمی که‬
‫‪11‬‬
‫میشنویم بپردازیم‪ ،‬اگر حتی کلمه یا ساختاری رو متوجه هم نشدیم به تکرار پترن و آوای شنیده شده اقدام کنیم‪ ،‬تکنیک‬
‫شدویینگ در روند ارتقای زبان گفتاری به ما کمک میکند که‪:‬‬
‫‪ .1‬تلفظ صحیح واژگان را بیاموزیم‪.‬‬
‫‪ .2‬نحوه استفاده صحیح‪ ،‬کاربردی و نچرال کلمات و ساختارها را در قالب جمالت و کانتکست فرابگیریم‪.‬‬
‫‪ .1‬اینتونیشن و آهنگ طبیعی و رایزینگ و فالینگ اینتونیشن را به صورت صحیح و حتی االمکان همانند یک نیتیو سپیکر‬
‫در انواع مختلف جمالت خبری‪ ،‬پرسشی‪ ،‬تعجبی‪ ،‬تگ کواسچنز‪ ...‬یاد بگیریم به گونه ای که آهنگ کالم ما حالتی خسته‬
‫کننده و یکنواخت نداشته باشد و مفاهیم را عالوه بر انتقال با ساختارهای کالمی به کمک ساختارهای آوایی نیز به شنونده‬
‫منتقل کنیم‪.‬‬
‫‪ .4‬چانکینگ و مکثهای الزم در بین کالم را به صورتی درست‪ ،‬کاربردی و نچرال رعایت کنیم‪.‬‬
‫‪ .5‬از گپ فیلرها و اینترجکشنها به روش موثر و به جا استفاده کنیم‪.‬‬
‫‪ .6‬نحوه بیان و رعایت ریتم و سرعت ادای جمالت و لینک کردن درست کلمات در گفتار رو یاد بگیریم‪.‬‬
‫نکته اساسی در شدویینگ تقلید حداکثری گوینده از هر نظر (تلفظ‪ ،‬سرعت‪ ،‬ریتم‪ ،)...‬تکرار آوا و پترن کالمی حتی در صورتیکه‬
‫متوجه کالم نشدید و بیان بلند‪ ،‬رسا و واضح کالم‪.‬‬
‫منابع پیشنهادی برای اسپیکینگ‪:‬‬
‫‪ IELTS Speaking and Actual Tests‬‬
‫‪ Mat Clark‬‬
‫‪ IELTS Speaking Maximizer‬‬
‫منابع پیشنهادی برای کالوکیشن‪:‬‬
‫‪ English Collocations in Use‬‬
‫‪ Oxford Word Skills‬‬
‫کالم آخر‬
‫هر شیوه و منبع مطالعاتی ممکن است ایرادهایی داشته باشد و شما باید متناسب با سطح خود ‪ ،‬روش و منبع مناسب خود را‬
‫پیدا کنید و توصیه میشود تجربههای دوستان در کانال آیلتس پرگار را نیز مطالعه بفرمایید‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫با سپاس از راهنمایی های ارزشمند اعضای محترم گروه آیلتس پرگار‪ ،‬آقای کهنگی‪ ،‬امامی‪ ،‬حق دوست‪ ،‬و خانم منفرد برای‬
‫تهیهی این فایل‪.‬‬
‫موفق باشید‪.‬‬
‫‪13‬‬
Download