Uploaded by savkovic.milutin

DÅTIDSTEMPUS

advertisement
DÅTIDSTEMPUS
FÖRE DÅ
DÅ
EFTER DÅ
Mamma hade haft tur.
Hon låg och sov.
Hon skulle vakna snart.
Fortsätt berättelsen. Välj en lämplig form av verben i parentes.
a. (dricka, skynda)​ Så fort de………………………...ur sitt
kaffe…………….. de sig tillbaka till mammas rum.
b. (vakna, röra)​ Mamma……………..inte…………...än, men
hon……………...lite på sig, just när de kom in i rummet.
c. (öppna, fråga) ​Efter en liten stund……………….hon ögonen
och………………”Vad har hänt? Vad gör ni här?”
d. (komma, hända) ​Det var tydligt att mamma inte…………….ihåg
någonting från olyckan, så pappa berättade vad som…………...
e. (känna, bli) ​Alla tre…………...sig väldigt tacksamma över att
mamma inte……………………...värre skadad.
f. (komma, få)​ Läkaren……………..in lite senare och berättade att
mamma……………………….åka hem lite senare samma dag.
g. (ta) ​Han sa också att hon ……………………..det lugnt och vila
mycket i ett par dagar.
h. (få)​ Mamma………………också en tid för återbesök.
i. (fira, laga) ​Den kvällen ………………...familjen hemma med god
mat som pappa och Sara………………………….
Download