Uploaded by wyndjo

NILAI PANCASILA DALAM PERMAINAN TRADISIONAL

advertisement
NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PERMAINAN:
1. EGRANG
SILA 2 PANCASILA: KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
Butir-butir nilai pada Sila no 2 yang terkadung dalam permainan ini:
a. Mengakui persamaan derajad (Meskipun sedang berdiri di atas Egrang, namun tetap sama
derajadnya dengan orang lain.)
b. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepa selira pada orang lain (Dalam memainkan
Egrang tidak boleh sembarangan bergerak sesuka hatinya memotong jalur orang lain)
c. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain (Dalam memainkan Egrang
tidak boleh merusak milik orang lain dengan kaki Egrangnya, seperti berjalan di atas
tanaman atau memijak benda milik orang lain)
SILA 3 PANCASILA: PERSATUAN INDONESIA
Butir-butir nilai pada Sila no 3 yang terkandung dalam permainan ini:
a. Sanggup dan rela berkorban bagi orang lain (Membantu teman yang belajar berdiri dan
berjalan dengan Egrang)
2. TEROMPAH PANJANG
SILA 4 PANCASILA: KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAH KEBIJAKSANAAN DALAM
PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN
Butir-butir nilai pada Sila no 4 yang terkandung dalam permainan ini:
a. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain Arah terompah dan ayunan kaki
harus berdasarkan kesepakatan pemain lain dalam timnya)
b. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan Bersama
(Penentuan urutan pemain dari yang terdepan hingga terbelakang didasarkan pada
keputusan bersama anggota tim)
c. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan
permusyawaratan (Memberikan kepercayaan kepada pemain paling depan untuk
menentukan arah gerakan, irama langkah dan ayunan kaki mana yang lebih dahulu
dilangkahkan)
SILA 5 PANCASILA: KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA
Butir-butir nilai pada Sila no 5 yang terkandung dalam permainan ini:
a. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana
kekeluargaan dan kegotongroyongan (Dalam bermain tidak saling menyalahkan apabila ada
yang melakukan kesalahan)
b. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri (Dalam bermain
mau menolong apabila ada teman yang terjatuh)
c. Suka bekerja keras (Bermain dengan penuh semangat pantang menyerah. Bangkit dari jatuh
dan terus berjalan menuju garis akhir yang ditentukan meskipun terjatuh berkali-kali)
3. TARIK TAMBANG PANCA TARIK
SILA 3 PANCASILA: PERSATUAN INDONESIA
Butir-butir nilai pada Sila no 3 yang terkandung dalam permainan ini:
a. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan negara
sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan (Dalam bermain,
keselamatan tim lawan lebih penting dari kemenangan dari timnya sendiri. Tidak boleh
melakukan gerakan tipuan yang membahayakan keselamatan lawan agar lawan kalah.)
b. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika (Dalam bermain, tim
dipilih tidak berdasarkan Suku, Agama, Ras,
SILA 5 PANCASILA : KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA
Butir-butir nilai pada Sila no 5 yang terkandung dalam permainan ini:
a. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama (Dalam bermain tarik tambang pemain yang
berlawanan harus terlihat sama besar badannya supaya adil)
b. Menghormati hak orang lain (Dalam bermain, saling menghargai hak lawan untuk
menentukan taktik dan strategi mencapai kemenangan, meskipun akan mengalahkan
timnya sendiri)
4. DAM DAMAN
SILA 2 PANCASILA: KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
Butir-butir nilai pada Sila no 2 yang terkandung dalam permainan ini:
a.
5. SONDAH
Download