Uploaded by İbrahim ÜNSAL

thermodynamics ?

advertisement
3-Hacmi 2 m3 olan kapalı bir kap 200 kPa basınçta 4 kg doymuş sıvı ve doymuş buhar
karışımı su bulundurmaktadır. Sıcaklığı 160⁰C olan çevreden kaptaki suyunu tamamı doymuş
buhar oluncaya kadar ısı verilmektedir.
Not: T(K) = 273 + ºC
a)Sistemin entropi değişimini bulunuz.
b)Kab’a yapılan ısı transferini bulunuz.
c)Toplam entropi değişimini bulunuz
6-) Çevrimin en yüksek sıcaklığının 1550ºC olduğu Diesel çevriminde, sıkıştırma oranı 18 ‘dir.
Sıkıştırma işleminin başlangıcında havanın basıncı 110 kPa ve sıcaklığı 30ºC’dir. Çevrimdeki
havanın kütlesi 1 kg olduğuna göre,
a) Çevrimin P-v diyagramını çiziniz.
b) Çevrimin her noktasındaki sıcaklık ve basınç değerlerini bulunuz.
c) Çevrimin ısıl verimini bulunuz.
T= 273 + ºC
Not: Cp ve Cv sıcaklıkla değişmemektedir (sabittir).
Download