Uploaded by alp.dream2626

ATA Chapter 38

advertisement
AD:Alperen
SOYAD:ÇATALÇAM
Numara:19833003
Öğretmen
AD:Kamil
SOYAD:AGİŞ
KONU: B767 ATA Chapter 38
(water/waste)
05.06.2020
İÇME SUYU SİSTEMİ - TANIM VE ÇALIŞMA
A. Mevcut içme suyu sistemi muhafaza edilmiştir.
İç konfigürasyona uyum sağlamak için besleme, havalandırma ve tahliye hatları kurulmuştur.
Su sistemindeki bakım prosedürleri için Boeing AMM Bölüm 38, Bölüm 38-10-00'e bakın .
B. Mevcut sıralı ısıtıcılar ve ısıtılmış bant aşağıdaki istisnalar dışında tutulmuştur :
(1) Lüks oda tuvaletine ve misafir tuvaletine ilave ısıtılmış bant eklendi .
(2) Lüks oda tuvaleti duşuna ve misafir tuvaleti duşuna ilave hat içi ısıtıcılar eklendi .
İÇME SUYU SİSTEMİ - AYAR / TEST
1. Genel
A. Bu prosedür aşağıdaki görevi içerir:
(1) Operasyonel Test
2. Operasyonel Test
A. Referanslar
Referans Başlığı 38-10-00-862-004-001 İçme Suyu Sistemi Basınçlı / Basınçsız (AMM BOE)
B. Konum Bölgeleri
Bölge Alanı 200 Gövdenin Üst Yarısı
C. Prosedür
(1) İçme suyu sistemine sistem basıncı uygulayın (AMM BOE 38-10-00-862-004-001 ).
(2) Tüm hava tahliye edilene ve su eşit şekilde akana kadar uçaktaki her su musluğunu açın .
(3) Tüm su ısıtıcılarının açık olduğundan emin olun.
(4) Aşağıdaki kabin kullanım noktalarını çalıştırın ve gözlemleri kaydedin:
(5) Her bir musluğu kapatın.
ISITICI BANT - SÖKME / MONTAJ
1. Genel
A. Bu prosedür iki görev içerir:
(1) Sökme
(2) Kurulum
2. Sökme
A. Referanslar
Referans Başlığı 24-22-00-806-802 Harici Güç (AMM BOE) Besleme ve Çıkarma
B. Konum Bölgeleri
Bölge Alan
200 Gövdenin Üst Yarısı
C. Prosedür
UYARI: PERSONEL YARALANMASI VEYA EKİPMAN ZARARLARINI ÖNLEMEK İÇİN ELEKTRİK
GÜCÜ ÇIKARILMALIDIR.
(1) Elektrik gücünü kesin (AMM BOE Görev 24-22-00-806-802).
(2) Kablo demetini ayırın.
(3) Bir uçtan başlayarak ısıtıcı bandı su hattından çıkarın.
------------------------- TASKIN SONU ---------------------------
3. Kurulum
A. Referanslar
Referans Başlığı 24-22-00-806-802 Harici Güç Kaynağı ve Çıkarma (AMM BOE)
B. Konum Bölgeleri
Bölge Alanı
200 Gövdenin Üst Yarısı
C. Prosedür
UYARI: PERSONEL VEYA HASARA YARALANMALARI ÖNLEMEK İÇİN EKİPMAN, ELEKTRİK GÜCÜ
SÖKÜLMELİDİR.
(1) Elektrik gücünü kesin (AMM BOE Görev 24-22-00-806-802).
(2) Bir uçtan başlayarak, ısıtıcı bandını su hattının etrafına sarın.
(3) Kablo demetini tekrar bağlayın.
HAT İÇİ ISITICI - SÖKME / MONTAJ
1. Genel
A. Bu prosedür iki görev içerir:
(1) Sökme
(2) Kurulum
2. Sökme
A. Referanslar
Referans Başlığı 24-22-00-806-802 Harici Güç (AMM BOE) Besleme ve Çıkarma
B. Konum Bölgeleri
Bölge Alan
200 Gövdenin Üst Yarısı
C. Prosedür
UYARI: PERSONEL YARALANMASI VEYA EKİPMAN ZARARLARINI ÖNLEMEK İÇİN ELEKTRİK
GÜCÜ ÇIKARILMALIDIR.
(1) Elektrik gücünü kesin (AMM BOE Görev 24-22-00-806-802).
(2) Hat içi ısıtıcıya, lavabolarda ve duşun içinde kapanma altında erişim kazanın.
(3) İçme suyu kapatma valfini kapatın.
(4) Ünitenin altındaki su besleme hattını ayırın.
(5) Besleme hattını ayırın.
(6) Kapak besleme hattını ayırın
(7) Kablo demetini ayırın.
(8) Isıtıcıyı bölme duvarına veya panele sabitleyen kilitleme vidalarını saat yönünün tersine
gevşetin .
(9) Sıralı ısıtıcıyı kelepçelerden dışarı kaydırın.
3. Kurulum
A. Referanslar
Referans Başlığı 24-22-00-806-802 Harici Güç Kaynağı ve Çıkarma (AMM BOE)
B. Konum Bölgeleri
Bölge Alanı
200 Gövdenin Üst Yarısı
C. Prosedür
UYARI: PERSONEL VEYA HASARA YARALANMALARI ÖNLEMEK İÇİN EKİPMAN, ELEKTRİK GÜCÜ
SÖKÜLMELİDİR.
(1) Elektrik gücünü kesin (AMM BOE Görev 24-22-00-806-802).
(2) Sıralı ısıtıcıyı kelepçelere kaydırın.
(3) Isıtıcıyı bölme duvarına veya panele sabitleyen kilitleme vidalarını saat yönünde sıkın .
(4) Çizgilerin kapağını kaldırın.
(5) Besleme ve besleme hatlarını tekrar bağlayın.
(6) Kablo demetini tekrar bağlayın.
(7) İçme suyu kesme vanasını açın.
ATIK SU SİSTEMİ - TANIM VE İŞLETME
Genel
Şekil 1 - 5
A. Atık su sistemi muhafaza edilmiştir. Lavabolar ve mutfaklar sisteme bağlanır .
Atık su sistemi ile ilgili bakım bilgileri için AMM Bölüm 38, Bölüm 38-31-00'e başvurun.
1.Genel
Şekil 1
A. Mevcut tuvalet atık sistemi muhafaza edilmiştir.
Devlet Odası, Misafir ve Kıç Misafir tuvaletleri için eklenen tuvaletler sisteme
bağlanmıştır.
Tuvalet kapatma valfine, tuvalet örtüsünün koltuk örtüsü paneli çıkarılarak erişilebilir.
B. Test Prosedürleri için Boeing AMM Bölüm 38, Bölüm 38-32-00'e bakın.
KAYNAKLAR:
1-http://www.jmcnow.com/
2-https://www.scribd.com/
Download