Uploaded by Eray Bayrak

AC Circuit Analysis Exam

advertisement
2019-2020 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ
MCTE 114 ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ DÖNEM SONU SINAVI SORULARI
Türü : Ödev teslimli sınav Başlangıç Tarihi : 27/05/2020 Teslim Tarihi: 30/05/2020
1) Şekil – 1’de verilmiş devre için ig=3cos(5000t) olduğuna göre;
a) Max. ortalama güç transferi için a-b terminalleri arasına bağlanması gereken
empedans değerini hesaplayınız. (10P )
b) a-b terminalleri arasına bağlanacak empedansa aktarılabilecek maksimum güç
değerini hesaplayınız. ( 10P )
3.6mH
a
ig
5µF
20Ω
4Ω
b
Şekil – 1
2) Şekil – 2’de verilmiş devrede, eşdeğer empedansı ( Zeş) ve 20Ω’luk direnç üzerinden
akan akım değerini hesaplayınız. ( 10P, 10P )
-j40Ω
I
-j20Ω
50
00
+
-
-j20Ω
20Ω
j15Ω
Zeş
Şekil – 2
3) Şekil – 3’ te verilmiş devrede va = 21.25cos(20t-168.80) ise, Düğüm Gerilimleri
Yöntemi kullanarak R, L, I1 ve I2 değerlerini hesaplayanız. ( 5P, 5P, 5P, 5P )
50Ω
6H
v1 = 50cos(20t-750)
2H
40Ω
I1
+
-
I2
+
R
va
L
-
+
-
v2 = 35cos(20t+1100)
5mF
Şekil – 3
NOT : EDS üzerinden teslim edileceği için, ya bir tane pdf dosyası, ya bir tane word dosyası
oluşturarak Öğrenci No_Adı_Soyadı_NO( normal öğretim) veya IO( ikinci öğretim) şeklinde
isimlendiriniz.
2019-2020 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ
MCTE 114 ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ DÖNEM SONU SINAVI SORULARI
Türü : Ödev teslimli sınav Başlangıç Tarihi : 27/05/2020 Teslim Tarihi: 30/05/2020
4) Şekil – 4’ te verilmiş olan devrede Vg = 25∠00 , Ia = 5∠900 olduğuna göre Ib akımının
ve Z empedansının değerlerini hesaplayınız. ( 10P, 10P)
Ia
j3Ω
-j2Ω
Vg
1Ω
+
-
-j5Ω
Ib
Z
-j3Ω
4Ω
Şekil – 4
5) Şekil – 5’te verilmiş olan devrede a-b terminallerine göre Thevenin Eşdeğer Devresini
çiziniz. “Vth = ?, Rth = ?” ( 10P, 10P ) ( Not: Süperpozisyon teoremini kullanarak
Thevenin eşdeğer gerilimini hesaplayınız. )
10mF
+
-
a
+
2sin(10t)
10Ω
12cos(10t)
v0
0.5H
2v0
b
Şekil – 5
NOT : EDS üzerinden teslim edileceği için, ya bir tane pdf dosyası, ya bir tane word dosyası
oluşturarak Öğrenci No_Adı_Soyadı_NO( normal öğretim) veya IO( ikinci öğretim) şeklinde
isimlendiriniz.
Download