Uploaded by Светлана Полищук

Лабораторна 2 Поліщук С ППЛ-18

advertisement
Лабораторна робота 2.
Завдання1. Здійснити письмовий аналіз уроку навчання грамоти.
Воличиська ЗОШ І-ІІІ ст.
Фрагмент уроки навчання грамоти
1 клас
Вчитель: Пастух І. А.
Тема: Барвисті слова
Мета:
- ознайомити учнів із твором М. Слабошпицького «Лелеча весна»;
- навчати
дітей
сприймати
художні
образи,
створених
за
допомогою художніх засобів; удосконалювати техніку читання;
- навчати будувати повну відповідь, збагачувати словниковий
запас учнів;
- розвивати навички виразного та правильного читання прозового
твору, образне мовлення дітей, мислення, спостережливість,
вміння виконувати звуко-буквений аналіз слів;
- виховувати естетичні почуття учнів, відчуття художнього слова,
бачити цікаві речі у природі, дбайливе ставлення до птахів.
Матеріал до уроку: оповідання М. Слабошпицького «Лелеча весна».
Обладнання: підручник «Читанка» В. Науменко (післябукварна частина),
комп’ютер, вправи для розчитки, ілюстрований матеріал, малюнки птахів.
Тип уроку: комбінований.
Цілі уроку:
- учні повинні вміти знаходити у тексті художні образи, виразно
читати речення різні за метою висловлювання;
- знати про особливості поведінки птахів (лелек).
Форми та методи: групова робота, в парах, читання в особах.
Висновок: На даному уроці вчитель ознайомила учнів із твором М.
Слабошпицького «Лелеча весна»;
- навчила
дітей
сприймати
художні
образи,
створених
за
допомогою художніх засобів; удосконалювати техніку читання;
- Навчила будувати повну відповідь, збагатити словниковий запас
учнів;
Заняття проведено в досить високому темпі, раціонально використано кожну хвилину.
Заняття має логічне завершення: проводиться перевірка завдань, які
дано учням перед його початком. Висновки з уроку робить учитель.
Прийоми мотивації та організації навчальної роботи учнів упродовж уроку
сприяють створенню такої ситуації, при якій учні відчувають задоволення
від своїх успіхів у навчанні (“ситуація успіху”). Зміст уроку сприяв
розвитку в учнів інтересу до навчання. Активна робота учнів у ході уроку
дозволяє зробити висновок про те, що матеріал з теми засвоєно. Звертає
на себе увагу кропітка, продумана, здійснювана з уроку в урок підготовка
вчителя та учнів до активної роботи, система роботи педагога з
підготовки учнів до тематичного оцінювання.
Урок проведено відповідно до обгрунтованого, чіткого плану,
складеного вчителем у процесі підготовки до нього. Він оптимально
коригується учителем відповідно до обставин.
Мети уроку досягнуто.
Download