Uploaded by Tuấn Nguyễn

111112

advertisement
họ và tên : nguyễn văn tuấn
mssv : 18119208
bài tập Tính công suất tiêu thụ của máy tính
máy tính : Dell Inspiron N3576/i5-8250U
CPU :
Intel , Core i5
RAM : 2*(4 GB), DDR4
Ổ cứng :
HDD, 1 TB, SSD 240gb
Màn hình :
15.6 inch, 1920 x 1080 Pixels
Card màn hình : AMD Radeon 520, Card rời
Cổng kết nối : LAN : 10/100/1000, WIFI : 802.11ac Dual Band
Công suất tải: 211 W Công
suất PSU khuyến nghị: 261 W
Thermaltake Smart 430W 80+ Công suất liên tục trắng - Có sẵn tại Amazon
Phân loại 3 thành phần chính như bài học là: công suất tiêu thụ của bộ xử lý trung tâm, của bộ nhớ và
của ngoại vi khác nhau như thế nào
bộ xử lý trung tâm, là các mạch điện tử trong một máy tính,thực hiện các câu lệnh của chương trình máy
tính bằng cách thực hiện các phép tính số học, logic, so sánh và các hoạt động nhập/xuất dữ liệu (I/O) cơ
bản do mã lệnh chỉ ra. Thuật ngữ này đã được sử dụng trong ngành công nghiệp máy tính kể từ đầu những
năm 1960.[1] Theo truyền thống, thuật ngữ "CPU" chỉ một bộ xử lý, cụ thể là bộ phận xử lý và điều khiển
(Control Unit) của nó, phân biệt với những yếu tố cốt lõi khác của một máy tính nằm bên ngoài như bộ nhớ
và mạch điều khiển xuất/nhập dữ liệu.[2]
RAM là bộ nhớ chính của máy tính và các hệ thống điều khiển, để lưu trữ các thông tin thay đổi đang sử
dụng. Các hệ thống điều khiển còn sử dụng SRAM như làm một thiết bị lưu trữ thứ cấp (secondary storage).
Khi cần thiết thì bố trí một pin nhỏ làm nguồn điện phụ để duy trì dữ liệu trong RAM. RAM có một đặc tính
là thời gian thực hiện thao tác đọc hoặc ghi đối với mỗi ô nhớ là như nhau, cho dù đang ở bất kỳ vị trí nào
trong bộ nhớ. Mỗi ô nhớ của RAM đều có một địa chỉ. Thông thường, mỗi ô nhớ là một byte (8 bit); tuy
nhiên hệ thống lại có thể đọc ra hay ghi vào nhiều byte (2, 4, 8 byte) một lúc
Thiết bị ngoại vi là tên chung nói đến một số loại thiết bị bên ngoài thùng máy được gắn kết với máy tính với
tính năng nhập xuất (IO) hoặc mở rộng khả năng lưu trữ (như một dạng bộ nhớ phụ)
Download