Uploaded by Hoài Phương Nguyễn

5 phương pháp paraphrase trong IELTS

advertisement
1
5 PHƯƠNG PHÁP PARAPHRASE TRONG IELTS
“Paraphrase” thực ra chính là một dạng bài tập quen thuộc với bạn từ những năm
cấp 2, cấp 3 – Viết lại câu. Tuy nhiên paraphrase trong IELTS thì “thiên biến vạn hóa” hơn
nhiều. Nghe thì đơn giản nhưng để thuần thục kĩ năng paraphrase thì là cả một quá trình
luyện tập. Thế nhưng “có công mài sắt có ngày nên kim”, luyện paraphrase thành thạo thì
sẽ có lợi vô cùng:
 Với phần thi Writing, dù là Writing Task 1 hay Writing Task 2 đều cần “paraphrase”
đề bài như một cách mở bài hết.
 Để làm tốt bài Reading thì kĩ năng này cũng rất quan trọng, vì rất hiếm khi người
ra đề sẽ viết lại y nguyên ý trong đoạn văn vào câu hỏi, mà thường sẽ “paraphrase”
lại. Không nắm chắc kĩ năng này, rất có thể bạn sẽ không tìm thấy đoạn văn chứa
thông tin trả lời cho câu hỏi.
 Trong phần thi Speaking cũng có nhiều đất “dụng võ” cho kĩ năng Paraphrase. Giả
dụ examiner hỏi bạn “Do you like reading books?” mà bạn trả lời “Yes, I like reading
books” thì sẽ khá là nhàm chán, thay vào đó, có thể nói “Yes, reading books is my
all-time favorite hobby”, nghĩa của câu vẫn tương tự mà cuộc nói chuyện sẽ tự nhiên
hơn rất nhiều.
 Với Listening: cũng tương tự Reading, phần câu hỏi và nội dung bài nghe không
có cách diễn đạt giống nhau, nên để “bắt” được ý đồ của người nói, bạn phải thật
quen thuộc với kĩ năng này.
2
Phương pháp 1: Sử dụng từ đồng nghĩa (Synonym)
Phương pháp này là việc thay thế các từ đồng nghĩa vào câu để được một câu
mới. Ta có thể xem ví dụ đơn giản sau:
More than half of the people who attended Mysheo’s workshop thought it was great.

The majority of the people who went to Mysheo’s workshop thought it was amazing.
Đây là cách phổ biến nhất nhưng cũng dễ khiến các bạn mắc lỗi nhất. Không
phải chỉ cần thuộc nằm lòng nhiều synonyms là xong, mà quan trọng là phải biết áp
dụng đúng lúc, đúng chỗ. Vì có nhiều khi thí sinh nhầm lẫn giữa từ đồng nghĩa và từ có
nghĩa tương tự, điều này khiến câu được viết lại có thể không truyền tải hết ý nghĩa của
câu gốc. Các bạn xem ví dụ sau đây:
The CEO didn’t have enough skills to handle the difficult situation.

(x) The CEO didn’t hold enough skills to tackle the irritating situation.
“irritating situation” (tình huống làm ai khó chịu) chưa đủ chính xác để thay cho từ
“difficult”. Ngoài ra, “hold” là một từ khá gần nghĩa với “have”, nhưng cũng không
chính xác trong ngữ cảnh câu này vì nó không đi với danh từ “skill”. Một cách
paraphrase tốt hơn cho câu này sẽ là:
The CEO didn’t possess enough skills to tackle the tricky situation.
Do đó, lời khuyên khi áp dụng bí kíp này, đó là hãy chỉ sử dụng những từ mà
bạn thực sự chắc chắn nó có nghĩa tương đồng với từ gốc mà thôi. Bạn có thể xem một
ví dụ về cách paraphrase trong IELTS Writing Task 1 như sau:
The bar chart shows the average household expenditure in Korea in 2018.

The bar chart illustrates how much typical families spent in Korea in 2018.
Các từ được thay thế: show - illustrate, average - typical, household - families,
expenditure - how much…spent.
3
 Cách sử dụng từ điển để tìm các từ đồng nghĩa
Thứ nhất, để hiểu chính xác nghĩa của từ và phân biệt các từ đồng nghĩa/ có nghĩa
tương tự, các bạn có thể sử dụng trang web www.vocabulary.com. Với mỗi synonym,
trang web sẽ đưa ra định nghĩa của từ và cách sử dụng từ trong ngữ cảnh khác nhau.
Thứ hai, các bạn dùng trang web: www.ozdic.com để tra các cụm collocation tức là những cụm từ đi với nhau để diễn đạt của câu được tự nhiên. Bằng cách này,
các bạn có thể kiểm soát những cụm từ mình paraphrase lại có hợp lí hay không.
4
Mình cũng có triển khai chuyên mục: #5waystosay trên facebook page Hương
Mysheo để các bạn sử dụng từ đồng nghĩa hiệu quả hơn. Các bạn có thể vào page tham
khảo tại
www.facebook.com/pg/huongmysheo/photos/?tab=album&album_id=1555757877891841
Phương pháp 2: Thay đổi trật tự từ trong câu
Phương pháp này thường được áp dụng nếu câu có nhiều hơn một mệnh đề, hoặc
có từ 2 động từ trở lên. Bạn có thể đảo vị trí các mệnh đề với nhau. Đồng thời, thay đổi
các từ nối (nếu có).
If one is hard-working enough, he or she can get good a good band score in IELTS.

One can get good marks in IELTS, if he or she is hard-working enough.
I wanted more clothes and accessories, but I couldn’t afford them.

I couldn’t afford more clothes and accessories, even though I wanted them.
Với câu có từ 2 động từ trở lên:
I apply sunscreen before going out every day to protect my skin from skin cancer.

To protect my skin from skin cancer, I apply sunscreen every day before going out.
Before going out every day, I apply sunscreen to protect my skin from skin cancer.
Đảo ngữ cũng là 1 cách để paraphrase, đồng thời nhấn mạnh nội dung trong câu.
Students should not cheat in exam under any circumstances.

Under no circumstances should students cheat in exam.
5
 Lưu ý: Với phương pháp này, grammar (ngữ pháp) có thể là một thử thách. Hãy xét
1 ví dụ dưới đây:
Bullying is a major problem among teenagers nowadays

(x) Bullying is a problem which is major among teenagers nowadays.
Câu được paraphrase có 2 vấn đề:
(1) Danh từ trước mệnh đề “which…” luôn đi với mạo từ “the” thay vì “a”.
(2) Câu viết lại thiếu tự nhiên, diễn đạt lủng củng.
Do đó, khi paraphrase theo cách này, cần chú ý khi sử dụng mệnh đề quan hệ nói riêng
và ngữ pháp nói chung
6
Phương pháp 3: Chuyển từ câu chủ động
thành bị động và ngược lại
Đây là một dạng viết lại câu khá quen thuộc. Trong bài thi IELTS, đặc biệt là
Writing, các bạn nên kết hợp sử dụng với cả 2 phương pháp trên.
Many people say that playing games has negative effects on children.

Playing games is believed to have detrimental impacts on children.
Children are believed to be negatively affected from playing games.
Phương pháp 4: Biến đổi dạng từ (Word form)
Watching a movie may help people to feel excited and satisfied.

Watching a movie may help people to feel excited and achieve a sense of satisfaction.
Exercising regularly brings real benefits to our health.

Exercising on a regular basis clearly benefits our health.
Hoặc thay vì sử dụng từ đồng nghĩa, ta sử dụng từ trái nghĩa/ biến đổi dạng từ trái nghĩa.
I was disappointed since the movie didn’t suit my taste.

I wasn’t satisfied since the movie didn’t suit my taste.
 Lưu ý: Các bạn có thể tham khảo ở bài chia sẻ này của mình để biết các từ điển hỗ
trợ các bạn tra word form/word family:
www.facebook.com/huongmysheo/posts/1525137307620565
7
Phương pháp 5: Sử dụng chủ ngữ giả
Chủ ngữ giả “It” là một trong những cách để paraphrase khá thông dụng. Mình
giới thiệu tới các bạn 6 cấu trúc sử dụng chủ ngữ giả “It” thường gặp trong Writing.
 Cấu trúc thể hiện tầm quan trọng
Các tính từ sử dụng: important, vital, necessary, advisable, essential, desirable,…
Every child should have the opportunity to access education.

It is essential that every child (should) have the opportunity to access education.
 Cấu trúc thể hiện tính khả thi
Các tính từ sử dụng: possible, impossible, reasonable easy, not easy, hard, difficult,…
Teachers cannot be replaced by computers.

It is impossible for schools to replace teachers with computers.
 Cấu trúc thể hiện quan điểm
Các động từ sử dụng: consider, believe, think, claim, say, argue, address, question,…
People say that Writing One Kick is one of the best IELTS online courses.

It is said that Writing One Kick is one of the best IELTS Online courses.
 Cấu trúc thể hiện tần suất
Các tính từ sử dụng: usual, normal, rare, customary, a common practice, the rule,…
Children in poor families rarely go to school.

It is not a common practice for children in poor families to go to school.
8
 Cấu trúc thể hiện quá trình
Plastic takes 1000 years to decompose in nature.

It takes 1000 years to decompose plastic in nature.
 Cấu trúc nhấn mạnh
Deforestation causes air pollution in the area.

It is the act of deforestation that causes air pollution in the area.
Trên đây là 5 phương pháp paraphrase trong IELTS hiệu quả và phổ biến nhất.
Kĩ năng này yêu cầu kiên trì và luyện tập hằng ngày. Vậy nên, Mysheo hy vọng bạn
hãy bắt tay vào thực hành ngay nhé.
Để kết nối với mình và tìm hiểu về các khóa học IELTS, các bạn hãy truy cập
vào Facebook page: www.facebook.com/huongmysheo hoặc nhắn cho mình trực tiếp
tại www.m.me/huongmysheo nhé.
Download