Uploaded by siddiq.gempak

irwan dan mulyadi

advertisement
PERWATAKAN
FIZIKAL
IRWAN:
-
BERASAL
DARI
PEKALONGAN
-BERUMUR
17
-TULANG
TAHUN
LUTUT
MENJENGUL
-RAMBUT
HALUS
BEROMABAK-BEROMBAK
MULYADI:
-BERASAL
DARIPADA
SEMARANG
-MEMPUNYAI
TOKAK
DI
KAKI
NAMA: SIDDIQ FADHIL
-MENGALAMI
PENYAKIT
MALARIA
BIN CHE MURAD SAYANG
KELAS: S19D
WATAK DAN
PERWATAKAN:
IRWAN DAN
MULYADI
IRWAN
MULYADI
1. Seorang yang penyayang.
1. Seorang yang berani. Irwan pernah
cuba masuk ke dalam gudang makanan
tentera Jepun untuk mencari makanan
untuk diberikan kepada Mulyadi yang
sedang nazak. Irwan tetap berani untuk
masuk ke dalam gudang tersebut
walaupun sedar akan bahaya menantinya.
Irwan terserempak dengan Katayama lalu
membunuh tentera Jepun tersebut dengan
menggunakan cangkuk di tangannya.
Cara kesan: Kesan daripada perwatakan
watak
Mulyadi merupakan seorang
bapa dan suami yang
penyayang. Mulyadi
mewasiatkan kepada Irwan
agar Irwan menyampaikan
sebuah anak patung kepada
anak perempuannya dan kad
pakau kepada anaknya yang
lebih kecil. Mulyadi juga
mewasiatkan agar Irwan
memberitahu isterinya
bahawa dia mati dengan
keadaan yang dihormati.
Cara kesan: Kesan daripada
2 Seorang yang amanah. Irwan
perwatakan watak
melaksanakan amanah yang telah
diwasiatkan Mulyadi iaitu supaya
menenggelamkan jasadnya ke dalam
sungai yang menjadi sumber rezeki
penduduk di situ.
Cara kesan: Kesan daripada perwatakan
watak
2. Seorang yang rasional.
Semasa Irwan dan Mulyadi ingin
mendapatkan bungkusan di
sungai, seorang tawanan Jepun
menjerit-jerit untuk menandakan
Irwan dan Mulyadi. Tawanan itu
kemudiannya ditembak mati.
Irwan merasakan bahawa itu
3
Seorang kawan yang setia. Irwan tetap
menjaga kawannya Mulyadi yang nazak
dan tetap memberikan sokongan positif
kawannya itu walaupun Mulyadi tidak
henti-henti mengatakan bahawa ajalnya
sudah dekat.
Cara kesan: Kesan daripada perwatakan
watak
adalah salahnya yang
membunuh tetapi Mulyadi
merasionalkan bahawa sojar
Jepun yang membuat pilihan
untuk membunuh tawanan
tersebut.
Cara kesan: Kesan daripada
perwatakan watak
Download