Uploaded by Pavel Vanicek

HABSBURKOV

advertisement
Projekt: Mozaika funkční gramotnosti
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/03.0044
DĚJEPIS
HABSBURKOVÉ
HABSBURKOVÉ
• Název rodu je údajně
odvozen od hradu
Habichtsburg ve
švýcarském Aargau.
Bronzové sochy Habsburků v
Innsbrucku v kostele Hofkirche
HABSBURKOVÉ
• Rudolf I. Habsburský
• Neznámý Rudolf byl v
roce 1276 byl zvolen
římským králem
• Všechny brzy přesvědčil
o svých schopnostech.
• I náš mocný Přemysl
Otakar II. „král železný a
zlatý“ se musel před
Rudolfem I. sklonit.
• Roku 1278 nakonec
Rudolf přemohl Přemysla
v osudné bitvě na
Moravském poli.
HABSBURKOVÉ
• Fridrich III.
• 1440-1493 římský král a
císař
• Počátek vzestupu
Habsburků
• Iniciátorem úspěšné
sňatkové politiky „Války ať vedou jiní, ty
šťastné Rakousko se
zasnubuj“
• Tajemná písmena na
stavbách: AEIOU –
Rakousko ať vládne světu
HABSBURKOVÉ
• Albrecht II. 1437-39
• manželka Alžběta
Lucemburská, dcera
císaře Zikmunda
• král český a uherský
• boje s Turky
HABSBURKOVÉ
• Ladislav Pohrobek
• Syn Albrechta II.
• 1453 zvolen českým a
uherským králem
• 1457 předčasně umírá
na leukémii
• Rčení: „Za krále
holce, byla v Čechách
za groš ovce.“
HABSBURKOVÉ
•
•
•
•
•
Maxmilián I.
„Poslední rytíř“
Syn Fridricha III.
1493-1517
Sňatkem s Marií
Burgundskou vyženil část
Burgundska a Nizozemí
• Úspěšná sňatková
politika
• Ve stáří si vozil s sebou
rakev
HABSBURKOVÉ
• Filip I. Sličný
• Syn Maxmiliána
• 1496 sňatkem s Janou
„Šílenou“ získal
Španělsko
• + předčasně 1506
HABSBURKOVÉ
Španělská větev
• Karel V. *1500-1556
• Syn Filipa Sličného a
Jany Šílené
• 1517 španělský král
• 1519 římský král
• 1522 císař SŘŘ
• Vládne říši, nad kterou
„slunce nezapadá“
• Šp. conquistadoři
dobývají Jižní Ameriku
HABSBURKOVÉ
Rakouská větev
• Ferdinand I.
• Syn Filipa Sličného a Jany
Šílené, bratr Karla V.
• 1526-1556
• 1526 zvolen českým
králem a přijat na uherský
trůn
• Vytvořena
středoevropská
monarchie (Čechy,
Rakousy a Uhry)
Území ovládané Habsburky v 16. století
Úspěšná sňatková politika Habsburků
HABSBURKOVÉ
•
•
•
•
Maxmilián II.
Syn Ferdinanda I.
1564-1576
král český, uherský,
císař SŘŘ
HABSBURKOVÉ
• Rudolf II. 1576-1612
• Syn Maxmiliána II.
• Král český, uherský,
král římský a císař
SŘŘ
• 1583 přesídlil do
Prahy
• Praha centrem Evropy
HABSBURKOVÉ
•
•
•
•
Matyáš 1611-1619
Syn Maxmiliána II.
Mladší bratr Rudolfa
Český a uherský král
HABSBURKOVÉ
•
•
•
•
Ferdinand II.
Syn Karla Štýrského
1619-1637
Král český, uherský, císař
SŘŘ
• 1620 porazilo habsburské
vojsko na Bílé hoře vojsko
českých stavů
• 1627 Obnovené zřízení
zemské
HABSBURKOVÉ
•
•
•
•
Ferdinand III.
1637-1657
Syn Ferdinanda II.
1648 konec třicetileté
války
HABSBURKOVÉ
• Leopold I. 1657-1705
• Syn Ferdinanda III.
• Nečekaně nastoupil na
trůn, vychováván pro
církevní dráhu
• Vrchol baroka >
barokní vládce
• Započata stavba
Schönbrunnu
HABSBURKOVÉ
• Josef I. 1705-1711
• Syn Leopolda I.
• Krátká vláda, brzké
úmrtí
• Válka o dědictví
španělské 1700-1713
proti Francii
HABSBURKOVÉ
• Karel VI. 1711-1740
• 1700 - jako mladší
bratr Josefa I.
kandidátem na
uprázdněný španělský
trůn
• 1713 Pragmatická
sankce
HABSBURKOVÉ
• Marie Terezie 17401780
• Dcera Karla VI.
• Manžel František
Štěpán Lotrinský
• Potomci >
Habsbursko-Lotrinští
• Osvícenství
• Slezské války
HABSBURSKO-LOTRINŠTÍ
•
•
•
•
•
•
Josef II. 1780-1790
Syn Marie Terezie
Velmi pracovitý
Milován poddanými
1781 zrušil nevolnictví
1781 vydal toleranční
patent
HABSBURSKO-LOTRINŠTÍ
•
•
•
•
Leopold II.1790-1792
Syn Marie Terezie
Krátká vláda
Boje proti revoluční
Francii
• Slavná korunovace v
Praze, naděje Čechů
HABSBURSKO-LOTRINŠTÍ
• František II.1792-1835
•
•
•
•
•
Syn Leopolda II.
Jako císař rakouský(I.)
Napoleonské války
1805 bitva u Slavkova
Dcera Marie Luisa
provdána za Napoleona
• Absolutismus
HABSBURSKO-LOTRINŠTÍ
• Ferdinand I. Dobrotivý
1835-1848
• Syn Františka II.
• Poslední korunovaný
český král
• Neschopný vládnout>
vládla za něho státní
konference: Metternich
aj.
• 1848 - revoluce
HABSBURSKO-LOTRINŠTÍ
• František Josef I. 18481916
• Vládl 68 let
• Osobně nešťastný
• manželka Alžběta
Bavorská „Sissi“
• Syn Rudolf spáchal
sebevraždu 1889
• Ztráta Itálie, zisk Bosny
• 1914 1. světová válka
Habsburkové a Wittelsbachové
1867 vznik Rakousko-Uherska
HABSBURSKO-LOTRINŠTÍ
• Karel I. 1916-1918
• Poslední vládnoucí člen
dynastie
• 1918 konec 1. sv. války –
rozpad RakouskoUherska
• Manželka Zita
Bourbonská (+1989)
• 1921 pokus o návrat do
Maďarska
• Karel +1922 na Madeiře
HABSBURSKO-LOTRINŠTÍ
• Otto I.
• Syn Karla I.
• Bývalý poslanec
Evropského
parlamentu
• + 2011
Karel Habsburský s rodinou
• Současná hlava
Habsburků
• Narozen 1961
RODOKMEN OD MARIE TEREZIE PO KARLA I.
ROZROD
HABSBURKŮ
Odkazy na internetové stránky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
www.worldroots.com
www.abcgallery.com
www.enwikipedia.org
www.hapsburg.com
www.geocities.com
www.royalty.nu
www.hyperhistory.com
http://habsburk.wz.cz/
http://www.habsburger.net/en/
Download