Uploaded by Nhân Đặng

[Ebook] Lộ trình tự học 800 TOEIC trong 3 tháng - Anh ngữ Ms Hoa (Link)

advertisement
The Leading TOEIC Training Center In Vietnam
Hotline: 0969 264 966
Website: http://www.anhngumshoa.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/
LỘ TRÌNH TỰ HỌC 800 TOEIC TRONG 3 THÁNG
LỜI MỞ ĐẦU
Hi guys, cô Hoa nè!
Sau thành công của bộ tài liệu “LỘ TRÌNH TỪ 0-900 TOEIC CHO NGƯỜI MẤT GỐC”
cách đây 1 năm trước, cô và đội ngũ đã ấp ủ dự định biện soạn lại lộ trình tự học này theo
tuần (thay vì theo kỹ năng như bản trước) để các em dễ theo dõi và ôn tập hơn. Đặc biệt, lộ
trình này chỉ kéo dài trong 3 tháng với mức target khá cao là 800 TOEIC nên chắc chắn sẽ có
rất nhiều kiến thức cô đọng và chuyên sâu hơn. Cô hi vọng rằng, với lộ trình này, dù là mất
gốc hay đã có kiến thức nền, các em đều có thể học được và đạt kết quả cao trong kỳ thi
TOEIC nhé
Trong lộ trình này, cô đã chia làm các mục tiêu từ cơ bản
đến nâng cao. Mỗi tháng tương ứng với một mức điểm mục tiêu: 350 – 550 – 800. Nội dung
chính của các mục tiêu như sau:
 Mục tiêu 350 TOEIC: tập trung ôn tập các chủ điểm ngữ pháp cơ bản cộng với tập
luyện một phần nhỏ của Listening.
 Mục tiêu 550 TOEIC: đây là chặng dành cho những bạn đã có nền tảng nên phần ngữ
pháp sẽ học nâng cao hơn một chút, thời gian còn lại sẽ tập trung vào luyện nghe nâng
cao
 Mục tiêu 800 TOEIC: ở mục tiêu này, các bạn đã đều có nền tảng cơ bản và vững
chắc rồi nên chúng mình sẽ chủ yếu luyện đề là chính nhé.
Lƣu ý: có một số phần trùng với Lộ trình 990 TOEIC mà cô đã viết và chia sẻ trước đây rồi
nên hôm nay cô rút gọn không trình bày trong tài liệu này nữa.
Các em có thể tải tại đây nhé: Lộ trình 900 TOEIC
1
The Leading TOEIC Training Center In Vietnam
Hotline: 0969 264 966
Website: http://www.anhngumshoa.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/
HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI LIỆU
1. Đối tƣợng:
- Đây là lộ trình học dành do những bạn từ trình độ đến cơ bản muốn nâng trình độ của mình
lên cao trong thời gian ngắn.
2. Tần suất học:
- Lộ trình học chia làm 3 tháng (tương ứng với 12 tuần); học 6 ngày/tuần (5 ngày học kiến
thức và 1 ngày ôn tập, chủ nhật nghỉ); trung bình 4-6 giờ/ngày. Xuyên suốt lộ trình, các bạn
sẽ làm quen với cấu trúc đề thi của từng kỹ năng, các dạng câu hỏi trong từng kỹ năng, và
dành thời gian tự luyện tập.
3. Phƣơng pháp học:
- Tự học 100% qua các tài liệu và link hướng dẫn trong bài học
- Làm bài tập sau mỗi tuần, và một bài tổng hợp cuối tháng
- Tuân thủ số thời gian đã đề cập ở trên.
4. Tài liệu sử dụng trong lộ trình này:
- Ngữ pháp: các em có thể tùy chọn học 1 trong 2 cuốn này nhé

Ngữ pháp: Grammar in Use - Raymond Murphy: tại đây

Ngữ pháp tiếng Anh căn bản cho người mất gốc: tại đây
- Từ vựng:

600 TOEIC Essential Words: tại đây
- Reading:

ABC TOEIC Reading Comprehension: tại đây

Longman new real TOEIC – Actual tests for Reading Comprehension (dành cho trình
750+): sách này cô chưa mua bản quyền nên không share được
- Listening:

Phát âm: American Accent Training: tại đây
2
The Leading TOEIC Training Center In Vietnam
Hotline: 0969 264 966
Website: http://www.anhngumshoa.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/

Very easy TOEIC: tại đây

ABC TOEIC Listening Comprehension
- Tài liệu luyện đề

Bộ ECONOMY: tại đây

Bộ chữa đề ETS: tại đây

Bộ Big Step: tại đây
Lưu ý: Một số tài liệu không có file PDF hoặc Audio vì lý do bản quyền nên cô không chia sẻ
tại đây. Các em có thể mua ebook (hoặc sách bản quyền) tại các đại lý phân phối sách trực
tuyên như Tiki, Fahasa...để ủng hộ tác giả nhé ^^
5. Các từ viết tắt trong bài
R: Reading
L: Listening
G: Grammar
V: Vocabulary
3
The Leading TOEIC Training Center In Vietnam
Hotline: 0969 264 966
Website: http://www.anhngumshoa.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/
I.
Mục tiêu 350
1. Tuần 1
Ngày 1: Tìm hiểu về TOEIC
Trong ngày đầu tiên, các em tìm hiểu một số thông tin cơ bản về kỳ thi TOEIC: cấu trúc đề
thi, cách tính điểm, địa điểm thi, lệ phí và các quy định khi tham gia thi nhé.
Các thông tin về kỳ thi TOEIC, các em xem thêm tại các link dưới đây nhé
TOEIC là gì? Bằng TOEIC, chứng chỉ TOEIC có giá trị như thế nào?
Địa điểm & thông tin đăng ký thi TOEIC tại IIG Viet Nam
Cấu trúc đề thi TOEIC 2018 chi tiết nhất!
Ngày 2: Kiểm tra trình độ
Để giúp các bạn làm quen với đề thi TOEIC, đồng thời xác định được trình độ bản thân, trong
ngày thứ 2 này, các bạn hãy làm thử Đề số 1 (Trang 30 – 71), sách ETS TOEIC Test 1200
nhé. Các em có thể truy cập vào đường link dưới đây để xem đề và file audio nhé: TẠI ĐÂY
Sau khi xác định được trình độ của bản thân đang ở vị trí nào, các em hãy bắt đầu hành trình
chinh phục 800 TOEIC nhé!
Trong tuần đầu tiên này, chúng ta sẽ làm quen với với chủ điểm đầu tiên, rất cơ bản nhưng lại
vô cùng quan trọng trong bài thi, đó là Các thì trong Tiếng Anh. Trong Tiếng Anh, các em
sẽ gặp ba thì Quá khứ, Hiện tại và Tƣơng lai; trong mỗi thì này sẽ đều bao gồm các phần
nhỏ hơn. Tuy nhiên, các em chỉ cần quan tâm đến một số thì quan trọng trong bài thi này.
Ngày
3
Nội dung
G
Mô tả chi tiết
Link bài học
1. Hiện tại đơn
- Cấu trúc
1. Hiện tại đơn
2. Hiện tại tiếp diễn
- Cách dùng thì
2. Hiện tại tiếp diễn
- Dấu hiệu nhận biết thì
4
G
1. Hiện tại hoàn thành
- Cấu trúc
4
1. Hiện tại hoàn thành
The Leading TOEIC Training Center In Vietnam
Hotline: 0969 264 966
Website: http://www.anhngumshoa.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/
2. Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn
- Cách dùng thì
- Dấu hiệu nhận biết thì
2. Hiện tại hoàn thành tiếp
diễn
- Phân biệt 2 thì
5
6
G
G
1. Quá khứ đơn
- Cấu trúc
2. Quá khứ tiếp diễn
- Cách dùng thì
3. Quá khứ hoàn thành
- Dấu hiệu nhận biết thì
1. Tương lai đơn
- Cấu trúc
2. Tương lai gần
- Cách dùng thì
3. Tương lai tiếp diễn
- Dấu hiệu nhận biết thì
1. Quá khứ đơn + Quá khứ
tiếp diễn:
2. Quá khứ hoàn thành:
1. Tương lai đơn và tương
lai gần
2. Tương lai tiếp diễn
- Phân biệt TLĐ và TLG
2. Tuần 2
Trong tuần đầu tiên, các bạn đã được cung cấp những kiến thức quan trọng về các thì trong
Tiếng Anh, và ở tuần này, chúng ta sẽ tiếp tục học những phần tiếp theo để giúp các em có
thể tự tin làm bài thi TOEIC nhé. Nội dung chính mà các em sẽ học trong tuần thứ 2 là về các
loại từ trong tiếng anh như danh từ, động từ, tính từ, trạng từ….. và phần ngữ pháp về câu
so sánh với tính từ và trạng từ. Bắt đầu nhé!
Ngày
1
Mô tả chi tiết
Nội dung
G
Danh từ
- Vị trí của danh từ
Link bài học
Danh từ
- Cách nhận biết
- Vị trí của danh từ
2
G
Tính từ - Trạng từ
- Chức năng
*Chức năng, vị trí
- Vị trí
*Dấu hiệu nhận biết
- Dấu hiệu nhận biết của tính từ
và trạng từ
5
The Leading TOEIC Training Center In Vietnam
Hotline: 0969 264 966
Website: http://www.anhngumshoa.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/
3
G
So sánh với tính từ và
trạng từ
- So sánh bằng
- So sánh không bằng
So sánh với tính từ và
trạng từ
- So sánh hơn
- Một số dạng tính từ so sánh
bất quy tắc
4
G
Đại từ không xác định
- Định nghĩa về đại từ không
xác định
Đại từ không xác định
- Các loại đại từ
5
G
Liên từ
- Chức năng của liên từ
Liên từ
6
G
Giới từ
- Giới từ IN, ON, AT
1. Cách sử dụng giới từ
trong cụm từ
- Cách sử dụng giới từ trong
cụm từ
2. Giới từ đi cùng địa điểm
- Giới từ đi cùng địa điểm
3. Tuần 3
Trong 2 tuần đầu tiên, các em đã được học những chủ điểm ngữ pháp cơ bản nhưng vô cùng
quan trọng trong bài thi TOEIC. Từ tuần thứ 3 trở đi, bên cạnh việc tiếp tục củng cố các kiến
thức ngữ pháp, chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập với phần nghe hiểu (Listening) của bài thi.
Ngày
1
Mô tả chi tiết
Nội dung
T
Test tổng hợp ngữ pháp
Link bài học
Bài tập
Đáp án
2
3
G
G
Sự hòa hợp giữa chủ
Một số quy tắc về sự hòa hợp
Sự hòa hợp giữa chủ ngữ
ngữ và động từ
chủ ngữ động từ
và động từ
Mệnh đề quan hệ
- Định nghĩa về mệnh đề quan
Mệnh đề quan hệ
hệ
6
The Leading TOEIC Training Center In Vietnam
Hotline: 0969 264 966
Website: http://www.anhngumshoa.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/
- Phân loại mệnh đề quan hệ:
xác định và không xác định
- Các loại đại từ quan hệ và
trạng từ quan hệ
- Một số lưu ý trong mệnh đề
quan hệ
4
5
L
L
Part 1
- Hướng dẫn các dạng tranh
1. Nghe tranh về vật
Pictures: Nghe tranh về
- Cách làm bài nghe tranh về
2. Nghe tranh về người
vật/ người
vật + người
Part 2
Chiến thuật làm bài thi nghe
1. When
với các loại câu hỏi: Ai? Ở
Question response:
đâu? Khi nào?
- When
2. Where
3. Who
- Where
- Who
6
L
Part 2
Chiến thuật làm bài thi nghe
1. How
với các loại câu hỏi: Cách
Question response:
thức? Tại sao?
- How
- Why
7
2. Why
The Leading TOEIC Training Center In Vietnam
Hotline: 0969 264 966
Website: http://www.anhngumshoa.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/
4. Tuần 4
Ngày
1
Mô tả chi tiết
Nội dung
G
Câu bị động
- Các dạng bị động
Link bài học
Câu bị động
- Cách sử dụng câu bị động
2
G
Câu điều kiện
- Câu điều kiện loại 0, 1, 2, 3
1.Tất tần tật về câu điều
- Câu điều kiện hỗn hợp
kiện
- Một số dạng khác của câu
điều kiện
3
4
5
L
L
L
Part 2
Chiến thuật làm bài nghe câu
Question response:
hỏi lựa chọn trong Listening
Choice question
TOEIC
Part 2
Chiến thuật làm bài nghe câu
Question response:
hỏi Statement trong Listening
Statement
TOEIC
Part 2
Chiến thuật làm bài nghe câu
Choice question
Statement
Yes/ No question
Question response: Yes/ hỏi Yes/ No trong Listening
TOEIC
No
Test bài thi sau 1 tháng
6
T
II.
Mục tiêu 550
Link bài
1. Tuần 1
Vậy là chúng ta đã qua được 1/3 của chặng đường chinh phục 800 TOEIC rồi các em hãy tiếp
tục cố gắng lên nhé! Trong tháng trước, chúng ta đã rà soát lại những kiến thức cơ bản trong
ngữ pháp TOEIC, đồng thời cũng được làm quen với bài thi nghe hiểu với 2 phần đầu tiên. Ở
tuần tiếp theo này, chúng ta sẽ học những kiến thức nâng cao và mở rộng hơn, song song với
đó sẽ luyện tiếp phần tiếp theo của bài thi nghe.
8
The Leading TOEIC Training Center In Vietnam
Hotline: 0969 264 966
Website: http://www.anhngumshoa.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/
Ngày
1
Mô tả chi tiết
Nội dung
G
So sánh:
- Tương lai đơn
Link bài học
So sánh sự khác nhau giữa 3
Các thì trong tiếng anh
thì đều có chung cách dùng là
(nâng cao)
nói về một việc trong tương lai
- Tương lai gần
- Hiện tại tiếp diễn
2
3
G
G
Quá khứ phân từ - Hiện
Phân biệt tính từ đuôi –ed và
So sánh V-ed và V-ing
tại phân từ
tính từ đuôi –ing
Danh động từ và Động
- Một số đặc điểm đặc trưng và
1. Tổng hợp cách sử dụng
từ nguyên thể
cách sử dụng 2 loại từ
hai loại từ
- Một số trường hợp mở rộng
2. Một số trường hợp đặc
biệt
4
L
Part 3
Chiến lược làm bài nghe hiểu
Luyện tập: nghe 1-2 câu
dạng Short conversation nghe 1 hỏi
Short conversation:
– 2 câu hỏi
Listen one, two
questions
5
L
Part 3
Chiến lược làm bài nghe hiểu
dạng Short conversation nghe 3
Short conversation:
câu hỏi
Listen three questions
9
Luyện tập: nghe 3 câu hỏi
The Leading TOEIC Training Center In Vietnam
Hotline: 0969 264 966
Website: http://www.anhngumshoa.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/
6
T
Test Part 1, 2, 3 bài thi
Link bài test
nghe
2. Tuần 2
Trong tuần thứ 6 này, chúng ta sẽ tiếp tục học những kiến thức nâng cao hơn của phần ngữ
pháp về Mệnh đề quan hệ, Câu bị động và Câu điều kiện; đồng thời, các bạn sẽ được giới
thiệu phần cuối cùng trong bài thi nghe TOEIC.
Ngày
1
2
Mô tả chi tiết
Nội dung
G
G
Mệnh đề quan hệ rút
Một số dạng rút gọn phổ biến
gọn
của câu mệnh đê quan hệ
Cấu trúc bị động đặc
Một số dạng bị động đặc biệt
biệt
thường gặp trong bài thi
Link bài học
Mệnh đề quan hệ rút gọn
Cấu trúc bị động đặc biệt
TOEIC
3
4
5
6
G
L
L
L
Bổ sung về câu điều
Một số dạng câu điều kiện
kiện
thường gặp khác
Part 4
Một số mẹo làm bài thi nghe
Luyện tập: Work
Short talk - Work
dạng Short talk (Work
announcements
announcements
announcements)
Part 4
Một số mẹo làm bài thi nghe
Short talk - News
dạng Short talk (News)
Part 4
Một số mẹo làm bài thi nghe
Luyện tập: Public
Short talk - Public
dạng Short talk (Public
announcements
announcements
announcements)
10
Câu điều kiện nâng cao
Luyện tập: News
The Leading TOEIC Training Center In Vietnam
Hotline: 0969 264 966
Website: http://www.anhngumshoa.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/
3. Tuần 3
Trong tuần thứ 7 này, các bạn sẽ được làm quen với những chủ đề còn lại trong phần thứ 4
của bài thi nghe TOEIC. Cùng với đó, những chủ đề ngữ pháp cuối cùng cũng sẽ được cung
cấp đến các ban trong tuần này.
Ngày
1
2
3
Nội dung
L
L
G
Mô tả chi tiết
Link bài học
Part 4
Một số mẹo làm bài thi nghe
Luyện tập -
Short talk -
dạng Short talk
Advertisement, Radio
Advertisement, Radio
(Advertisement, Radio
broadcast
broadcast
broadcast)
Part 4
Một số mẹo làm bài thi nghe
Short talk - Report
dạng Short talk (Report)
Câu hỏi đuôi
- Cách sử dụng câu hỏi đuôi
Câu hỏi đuôi – Tag
- Quy tắc câu hỏi đuôi
Question
Luyện tập – Report
- Một số dạng đặc biệt
4
G
Mạo từ a, an, the
Phân biệt cách sử dụng mạo từ
Mạo từ a, an, the
a, an, the
5
G
Trạng từ đặc biệt
Một số trạng từ đặc biệt hay
Trạng từ đặc biệt
xuất hiện trong đề thi TOEIC
6
G
Động từ khuyết thiếu
- Các động từ khuyết thiếu
thường gặp
Động từ khuyết thiếu
(phần 1)
- Các dạng bị động của động từ
Động từ khuyết thiếu
(phần 2)
khuyết thiếu
11
The Leading TOEIC Training Center In Vietnam
Hotline: 0969 264 966
Website: http://www.anhngumshoa.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/
4. Tuần 4
Vậy là sau 7 tuần, các em đã trang bị cho bản thân những kiến thức ngữ pháp cần thiết cũng
như luyện tập được toàn bộ 4 phần của bài thi nghe hiểu. Trong tuần cuối cùng của tháng
2, chúng ta sẽ đi tìm hiểu một số thói quen trong đề thi đồng thời học những chủ đề từ vựng
hay gặp nhé.
Ngày
1
2
Mô tả chi tiết
Nội dung
V
V
Thói quen: Cụm tính
Giới thiệu một số cụm từ thường
từ
gặp trong đề thi TOEIC
Thói quen: Cụm
Link bài học
Cụm tính từ
Cụm trạng từ
trạng từ
3
V
Thói quen: Cụm
Cụm danh từ
danh từ
4
V
Thói quen: Cụm
Cụm động từ
động từ
5
V
Một số topic vocab
1. General business
Các em sử dụng bộ
sách này để học nhé:
hay gặp
2. Office issues
3. Restaurant and events
600 essential words
for the TOEIC (Tải:
bit.ly/1oMNR1P)
4. Travel
5. Entertainment
6
T
Link bài
Test cuối kỳ
12
The Leading TOEIC Training Center In Vietnam
Hotline: 0969 264 966
Website: http://www.anhngumshoa.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/
III. Mục tiêu 800
Chặng cuối cùng rồi! Vậy là chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ “vũ khí” để chiến đấu với kì thi
TOEIC sắp tới. Trong chặng cuối cùng này, các em hãy vận dụng những kiến thức và mài
dũa thêm các kỹ năng trong tháng này qua những đề luyện tập cho phần nghe hiểu và đọc
hiểu nhé!
Tuần
Nội dung
Mô tả chi tiết
1
Luyện đề Listening: 1,2
,3,4
Mỗi ngày mình luyện 1
PART của Listening để
nghe cho quen phần đó
thôi nhé.
2
Luyện đề Reading: 5,6,7
Khi học các em chú ý
- Không cần luyện hết 3
Part trong 1 ngày
Link bài học
Các em luyện listening
trong các đề ETS hoặc
Economy mà cô đã chữa
nhé ^^
- Học Reading theo chủ
điểm ngữ pháp
- Note lại từ vựng theo
cụm từ và đặt câu hỏi lại
với cụm từ đó.
3
Luyện đề tổng hợp
Luyện đề thi với cả 2
phần nghe hiểu – đọc
hiểu
4
Luyện đề tổng hợp
Luyện đề thi với cả 2
phần nghe hiểu – đọc
hiểu
Bộ sách luyện kĩ năng:
Big step 3: Độ khó cao, không quá dễ thở, như Big step 1,2. Tuy nhiên não người, cũng như
cơ vậy, muốn “to, đẹp, hiệu quả” thì phải chịu những căng thẳng nhất định rồi
Link download (Big Step 3 – Nâng cao): tại đây
Economy Volume 2,3: Quyển sách này sẽ tạo cho em nhiều chướng ngại vật hơn Economy
Volume 1 nhưng hãy kiến trì nhé, “có công mài sắt có ngày nên kim” mà
Link download (Economy Volume 2): tại đây
13
The Leading TOEIC Training Center In Vietnam
Hotline: 0969 264 966
Website: http://www.anhngumshoa.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/
Link download (Economy Volume 3): tại đây
Bộ chữa đề ETS: dưới đây là tổng hợp bộ chữa đề ETS 2016, ETS 1000 do cô và đội ngũ
tổng hợp và biên soạn nhé
Link download: tại đây
NOTE: Với trình độ này, các em chỉ tập trung luyện đề chuyên sâu để tăng band điểm thôi
nhé. Khi ôn luyện, các em nhớ tổng hợp và theo dõi biểu đồ điểm cụ thể từng phần của mình
để nắm được điểm mạnh và điểm yếu của mình trong bài thi.
Rèn luyện với áp lực thời gian, với một chiến thuật thời gian hợp lí.
Ví dụ: Với phần Reading, cô thường khuyên các bạn có lượng từ vựng và ngữ pháp tốt rồi
nên làm phần đọc hiểu trước, trung bình mỗi câu dành khoảng 45-60s. Vì lúc bắt đầu làm bài
bao giờ cũng là lúc các bạn sung sức và có đầu óc minh mẫn nhất. Thâm chí học sinh của cô,
đăng kí thi buổi sáng lúc 7h30, nên ngày nào 7h30 cũng thức dậy làm bài thi cho quen “múi
giờ” các em ạ. Khi luyện nghe trong môi trường yên tĩnh, nên nghe loa ngoài cho giống với
bài thi thật các em nhé (không dùng headphone nha)!
Nghe: luyện chuyên sâu từng kĩ năng một, luyện từng phần một, tập trung vào các phần mà
điểm của mình chưa ổn. Sau đó mới chuyển sang làm cả đề, vì muốn xây nhà tốt, thì móng và
từng bộ phận phải tốt đã.
Còn rất nhiều điều cô muốn chia sẻ nữa, tuy nhiên để dành dịp sau các em nhé! Cô chúc các
em luôn vững tin, quyết tâm và tràn đầy cảm hứng với Tiếng Anh, hãy yêu Tiếng Anh theo
cách của “riêng mình” các em nhé!
14
The Leading TOEIC Training Center In Vietnam
Hotline: 0969 264 966
Website: http://www.anhngumshoa.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/
Ms Hoa TOEIC - The Leading TOEIC Training Center In Vietnam
HOTLINE: 0969 264 966
TƢ VẤN MIỄN PHÍ: http://bit.ly/tuvantoeic
Website: http://www.anhngumshoa.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/
CƠ SỞ HÀ NỘI:
- Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, HN. SĐT: 0466 811 242
- Cơ sở 2: 461 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN. SĐT: 0462 956 406
- Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, HN. SĐT: 0462 935 446
- Cơ sở 4: Số 20 Nguyễn Đổng Chi, Nam Từ Liêm, HN, SĐT: 0462 916 756
- Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049
- Cơ sở 6: 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, HN –
CƠ SỞ HỒ CHÍ MINH:
- Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P.3, Q. Bình Thạnh, HCM. SĐT:02866 85 65 69/ 0969
264 966
- Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM. SĐT: 02866 88 22 77
- Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Quận 9, HCM - SĐT: 02866 54 88 77
- Cơ sở 4: 427 Cộng Hòa, Phường 15, quận Tân Bình, HCM - SĐT: 02862 867 159
- Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 02866 73 11 33
- Cơ sở 6: L30.3 Khu dân cư Cityland Park Hills, Số 18 Phan Văn Trị, P.10, Q.Gò Vấp –
SĐT: 02866 735 353
CƠ SỞ ĐÀ NẴNG:
- Cơ sở 1: 233 Nguyễn Văn Linh - Quận Thanh Khê – 0236 357 2008
CHÚC CÁC EM ÔN THI THÀNH CÔNG!
15
The Leading TOEIC Training Center In Vietnam
Hotline: 0969 264 966
Website: http://www.anhngumshoa.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/
MỤC LỤC
HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI LIỆU .................................................................................... 2
1.
Đối tƣợng: .......................................................................................................................... 2
2.
Tần suất học: ..................................................................................................................... 2
3.
Phƣơng pháp học: ............................................................................................................. 2
4.
Tài liệu sử dụng trong lộ trình này: ................................................................................ 2
I.
Mục tiêu 350 ...................................................................................................................... 4
1.
Tuần 1 ............................................................................................................................ 4
2.
Tuần 2 ............................................................................................................................ 5
3.
Tuần 3 ............................................................................................................................ 6
4.
Tuần 4 ............................................................................................................................ 8
II.
Mục tiêu 550 .................................................................................................................. 8
1.
Tuần 1 ............................................................................................................................ 8
2.
Tuần 2 .......................................................................................................................... 10
3.
Tuần 3 .......................................................................................................................... 11
4.
Tuần 4 .......................................................................................................................... 12
III.
Mục tiêu 800 ................................................................................................................ 13
16
Download