Uploaded by Radu Hăbăşescu

40M Eliberarea de Frică

advertisement
CYAN MAGENTA YELLOW BLACK
STUDII BIBLICE DE
şi pot aduce cu ele stres fără măsură. Cu toate acestea, nu trebuie să rămâi rob
fricii sau temerilor tale.
În acest studiu de şase săptămâni vei învăţa cum să faci faţă circumstanţelor
cu tărie şi curaj în timp ce trăieşti în frică de Domnul – o frică ce poate învinge
Eliberarea de frică
Viaţa este plină de tot felul de temeri care îţi pot asalta mintea, tulbura sufletul
Eliberarea de frică
Eliberează-te de frică
STUDII
BIBLICE
DE
UN STUDIU BIBLIC DE 6 SĂPTĂMÂNI
Eliberarea
de frică
orice altă frică şi te face liber ca să trăieşti prin credinţă.
40 de minute pe săptămână îţi pot schimba viaţa!
STUDII BIBLICE DE
Seria de studii biblice de 40 de minute scrise de echipa de profesori de la Precept Ministries International abordează subiecte importante pentru tine. Aceste studii biblice
inductive, concepute pentru a fi făcute în doar şase lecţii de 40 de minute, fără teme
de casă, te ajută să descoperi tu însuţi ce spune Dumnezeu şi cum se aplică aceste
adevăruri în viaţa ta astăzi. Având indicaţiile pentru lider şi textele biblice incluse
în carte, fiecare studiu de sine stătător este o resursă excelentă pentru creştere
personală şi discuţii în grup.
Precepts for Life [Învăţături pentru viaţă], găzduite de Kay Arthur, sunt urmărite de peste 94
milioane de oameni din toată lumea. Pe lângă seminariile de instruire pentru studiul biblic
ARTHUR
P R E CE P T M I N I S TR I E S I NTE R N ATI O N A L , fondată în 1970 de Jack şi Kay Arthur, a învăţat
milioane de oameni ca să descopere ei înşişi adevărul lui Dumnezeu. Programele radio şi TV
inductiv şi mii de grupe mici de studiu pe tot cuprinsul Americii, PMI slujeşte în peste 150 de
ţări oferind studii biblice inductive traduse în aproape 70 de limbi.
ISBN 978-606-8114-79-8
Editura Cunoaşterea Cuvântului
Lugoj, România
www.precept.ro
Kay Arthur
9 786068 114798
STUDII BIBLICE DE
PRECEPT MINISTRIES I N T E R N AT I O N A L
Breaking Free From Fear_cvr [RO, 2013, CS6].indd 1
6/19/2013 10:11:20 AM
STUDII BIBLICE DE
Eliberarea
de frică
Kay Arthur
PRECEPT MINISTRIES INTERNATIONAL
Lugoj
Originally published as
Breaking Free from Fear
© 2012 by Precept Ministries International
Chattanooga, Tennessee, USA
Prima ediţie în limba română:
E l i b e ra re a
de frică
© 2013 by Precept Ministries International
Chattanooga, Tennessee, USA
Publicată de CUNOAŞTEREA CUVÂNTULUI
CP 83, OP Lugoj 305500 • Judeţul Timiş, România
Tel./Fax 0256/352 996 • Mobil 0722/436 143
E-mail: [email protected]
Web site: www.precept.ro
Traducerea: Mia şi Costel Oglice
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
Arthur, Kay
Eliberarea de frică / Kay Arthur - Lugoj : Cunoaşterea
Cuvântului, 2013
ISBN 978-606-8114-79-8
2
Romanian edition.
Toate drepturile rezervate. Nici o porţiune din această publicaţie nu poate fi
reprodusă sau transmisă prin mijloace electronice sau mecanice, inclusiv fotocopiere,
decât cu permisiunea în scris a autorului sau a traducătorilor.
cuprins
Cum să foloseşti acest studiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v
Introducere: Eliberarea de frică . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Săptămâna 1 De ce îţi este frică. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Săptămâna 2 Este Dumnezeu vrednic de încredere . . . . 11
Săptămâna 3 Frica de Domnul . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Săptămâna 4 Învingerea fricii de oameni . . . . . . . . . . . . . 35
Săptămâna 5 Învingerea fricii de moarte . . . . . . . . . . . . 61
Săptămâna 6 Trăirea unei vieţi lipsite de frică . . . . . . . 81
cum să foloseşti acest studiu
Acest studiu pentru grupe mici este destinat celor interesaţi să înveţe mai
multe despre ceea ce spune Biblia, dar care nu dispun de prea mult timp
pentru a se aduna împreună. Este ideal de exemplu pentru grupul care
se întâlneşte în pauza de masă, pentru grupul de bărbaţi care se întâlnesc
dimineaţa devreme, pentru grupul tinerelor mame care se adună acasă sau
pentru o clasă mai mică de la şcoala duminicală. (De asemenea este ideal
şi pentru grupele mici ale căror întâlniri durează mai mult – grupe care se
întâlnesc de obicei seara sau la sfârşitul săptămânii, dar care vor să aloce
doar o parte a întâlnirii pentru studiu, folosind restul timpului pentru
rugăciune, părtăşie sau alte activităţi).
Această carte este astfel concepută încât toţi membrii grupului să facă
împreună în acelaşi timp, fiecare lecţie.
Pentru aceasta este nevoie de un moderator care să conducă grupul –
o persoană care să stimuleze şi să încurajeze discuţiile. (Însă rolul acestei
persoane nu este cel de lector sau profesor. În cazul în care manualul este
folosit la şcoala duminicală sau într-un cadru asemănător, învăţătorul îşi
poate lua libertatea de a se implica mai mult şi de a face şi alte observaţii
pe lângă cele prezentate în lecţia fiecărei săptămâni.
Iată câteva indicaţii pentru moderatorul sau liderul grupului, indicaţii
menite să-i uşureze munca:
•
Parcurge lecţia şi notează textul înainte de-a te întâlni cu grupul.
Procedând astfel te vei familiariza mai mult cu materialul şi vei
putea conduce discuţiile cu o mai mare uşurinţă. Îţi va fi mai uşor
să explici grupului instrucţiunile referitoare la notarea textului
dacă tu, în calitate de lider vei alege o anumită culoare pentru
fiecare simbol folosit la notare.
•
Când te întâlneşti cu grupul, începe prin a citi textul cu voce
tare, respectând ordinea în care apare în lecţie – inclusiv căsuţele
cu explicaţii care pot apărea fie înainte, fie după instrucţiuni, fie
vi
•
•
•
•
Eliberarea de frică
în mijlocul observaţiilor sau discuţiei. Faceţi lecţia împreună,
observând şi discutând ceea ce învăţaţi. În timp ce citiţi textele
biblice, cere-le membrilor grupului să spună cu voce tare cuvântul
pe care îl notează în text.
Întrebările pentru discuţii sunt date ca să vă ajute să studiaţi tot
materialul lecţiei. În timpul discuţiilor vei vedea de multe ori că
membrii grupului vor descoperi ei înşişi răspunsurile. Nu uita că
întrebările pentru discuţii au rolul de a îndruma grupul în studiul
temei, nu pentru a opri discuţia.
Aminteşte-ţi că este foarte important ca participanţii să rostească
cu voce tare răspunsurile şi descoperirile lor. Aceasta are ca rezultat
o înţelegere personală mai profundă a fiecărei lecţii săptămânale.
Urmăreşte ca toţi membrii grupului să participe activ la discuţiile
fiecărei lecţii săptămânale.
Menţine discuţia vie. Uneori aceasta ar putea însemna să vă opriţi
mai mult timp asupra unor părţi ale lecţiei în comparaţie cu altele.
Dacă crezi că este necesar, studiaţi o lecţie în mai multe întâlniri.
Totuşi, nu încetiniţi prea mult ritmul. Este mult mai bine ca
fiecare să dorească mai mult, decât să renunţe din cauza pierderii
interesului.
În cazul în care validitatea sau exactitatea unor răspunsuri sunt
îndoielnice, aminteşte grupului cu blândeţe şi cu atenţie să
rămână concentrat asupra adevărului Scripturii. Scopul vostru
este de a învăţa ce spune Biblia, nu de a vă angaja în filosofie
omenească. Citiţi Scriptura şi cereţi-I lui Dumnezeu să arate
fiecăruia răspunsurile Sale.
eliberarea
de Frică
V
iaţa este plină de tot felul de temeri, nu-i
aşa? Frică de terorism şi dezastre naturale. Temeri privitoare la economie, siguranţa
celor dragi, diagnostice medicale. Temeri privitoare la pierderea locului de muncă, a casei, a
unei relaţii, a economiilor de-o viaţă, a viselor
noastre, a independenţei, a sănătăţii, a vieţii.
Putem găsi o mulţime de motive pentru a ne fi
teamă sau frică.
Şi, în aceste zile ale ştirilor instantanee, au­
zim mereu despre ultimele dezastre, calamităţi,
şi tragedii care lovesc lumea noastră – o lume
care pare că se micşorează, aducând fiecare dezvoltare periculoasă tot mai aproape de noi.
Cum ne eliberăm din ghearele fricii şi de
stresul care o însoţeşte şi care are efecte negative
1
2
Eliberarea de frică
asupra vieţilor noastre din punct de vedere fizic,
emoţional şi mintal? În acest studiu vei descoperi răspunsul – un răspuns care îţi va da pute­
re să umbli în credinţă şi libertate, indiferent ce
circumstanţe se vor ivi în viaţa ta.
Dumnezeu ne-a promis că niciodată nu
ne va ajunge vreo ispită sau încercare căreia să
nu-i putem face faţă (1 Corinteni 10:13). Prin
urmare, El a pregătit şi mijlocul să ieşim din
ea – şi când îl vezi tu însuţi şi, prin credinţă, îţi
organizezi viaţa într-un mod corespunzător, vei
descoperi că te poţi elibera de robia fricii.
Înainte de-a începe acest studiu, opreşte-te şi
spune-I lui Dumnezeu în rugăciune că eşti gata
să asculţi ce spune El şi roagă-L să-ţi vorbească
prin Biblie, care este Cuvântul Său.
săptămâna întâi
Frica ne poate paraliza, poate produce confuzie şi ravagii în mintea şi
trupul nostru. Când aceasta apare, cel mai bun lucru pe care îl putem
face este să ne punem aceeaşi întrebare pe care Isus a pus-o ucenicilor
Săi: „Pentru ce sunteți așa de fricoși?“ (Marcu 4:40) Această întrebare
constituie un bun început pentru studiul nostru.
OBSERVAŢI
Să vedem cu ce ocazie a pus Domnul Isus această întrebare. Folosind
Evanghelia după Luca drept bază cronologică pentru viaţa Domnului Isus, înţelegem că acest eveniment a avut loc spre sfârşitul celui
de‑al doilea an al lucrării Sale publice. Ucenicii L-au văzut pe Domnul
Isus făcând tot felul de minuni, de la vindecarea bolnavilor la învierea
morţilor şi hrănirea mulţimilor cu câteva pâini şi câţiva peşti.
Pentru lider: Citeşte cu voce tare Marcu
4:35–41. Cere grupului să spună cu voce tare
şi…
• să sublinieze toate referinţele la ucenici,
indicate în acest text prin pronumele leşi i-.
• să noteze cu o cruce ca aceasta
toate
referinţele la Isus, indicate în acest text
prin pronumele L-, El, I-, -Ţi, S-,
Acesta şi Îl.
• să deseneze un cerc zimţat ca acesta în jurul cuvintelor fricoşi şi
frică.
3
Marcu 4:35–41
35
În aceeaşi zi, seara,
Isus le-a zis: „Să trecem
în partea cealaltă.“
36
După ce au dat
drumul norodului,
ucenicii L-au luat în
corabia în care se afla şi
aşa cum era. Împreună
cu El mai erau şi alte
corăbii.
4
37
Eliberarea de frică
S-a stârnit o mare
furtună de vânt care
arunca valurile în
corabie, aşa că mai că
se umplea corabia.
38
Când citeşti textul, este bine să ceri grupului să
rostească cu voce tare cuvintele-cheie în timp
ce le notează. Astfel fiecare se poate asigura că
a notat fiecare apariţie a cuvântului, inclusiv
expresii sau cuvinte sinonime. Faceţi aceasta
pe tot cuprinsul studiului.
Şi El dormea la
cârmă pe căpătâi.
Ucenicii L-au deşteptat
şi I-au zis: „Învăţătorule,
DISCUTAŢI
• În ce situaţie se aflau ucenicii? Ce credeau
că li se va întâmpla?
nu-Ţi pasă că pierim?“
39
El S-a sculat, a
certat vântul şi a zis
• Unde era Isus şi ce făcea? Descrieţi ce s-a
întâmplat.
mării: „Taci! Fără gură!“
Vântul a stat şi s-a
făcut o linişte mare.
40
Apoi le-a zis:
• Din ceea ce aţi citit, credeţi că răspunsul
ucenicilor a fost unul natural, având în vedere circumstanţele? Explicaţi răspunsul.
„Pentru ce sunteţi aşa
de fricoşi? Tot n-aveţi
credinţă?“
41
I-a apucat o mare
frică şi ziceau unii către
• Ce a vrut să spună Isus când i-a întrebat
pe ucenici: „Pentru ce sunteţi aşa de fricoşi?
Tot n-aveţi credinţă?“
Săptămâna întâi
• Cum ar fi trebuit să răspundă ucenicii în
această criză a furtunii, şi de ce?
alţii: „Cine este Acesta
de Îl ascultă chiar şi
vântul şi marea?“
• Ce aţi învăţat din notarea cuvintelor
fricoşi şi frică? Sau, cu alte cuvinte, de ce
„i-a apucat o mare frică“ pe ucenici în
versetul 41?
• Care frică trebuie să fie mai mare: frica de
furtuna în care am putea pieri sau frica de
cel care are autoritate sau putere asupra
furtunii? De ce?
• Care sunt câteva dintre fricile sau temerile cu care vă confruntaţi voi sau alţi
creştini pe care îi cunoaşteţi?
• Din ceea ce aţi citit, care este răspunsul
potrivit pentru aceste frici sau temeri?
5
6
Eliberarea de frică
Matei 14:24-33
24
În timpul acesta,
corabia era învăluită
de valuri în mijlocul
mării; căci vântul era
împotrivă.
25
Când se îngâna
ziua cu noaptea, Isus
a venit la ei, umblând
pe mare.
26
Când L-au văzut
ucenicii umblând pe
mare, s-au înspăimântat
şi au zis: „Este o
nălucă!“ Şi, de frică,
au ţipat.
27
Pentru lider: Citeşte cu voce tare Matei
14:24–33 şi cere grupului…
• să noteze cu o cruce fiecare referinţă la
Isus, inclusiv sinonimele şi pronumele.
• să sublinieze referinţele la Petru, inclusiv pronumele.
• să deseneze un cerc zimţat în jurul
cuvintelor sau expresiilor: s-au înspăi­
mântat, frică, nu vă temeţi şi s-a
temut.
Isus le-a zis îndată:
„Îndrăzniţi, Eu sunt;
nu vă temeţi!“
28
OBSERVAŢI
Să citim despre o altă noapte grea pe Marea
Galileii şi să vedem ce putem învăţa despre
motivaţia fricii noastre. Isus i-a trimis pe
ucenicii Săi înainte într-o corabie, iar El
S-a dus să Se roage singur pe un munte din
apropierea mării.
DISCUTAŢI
• Descrieţi situaţia în general.
„Doamne“, I-a
răspuns Petru, „dacă eşti
Tu, porunceşte-mi să
vin la Tine pe ape.“
• Pentru fiecare loc în care aţi notat o
referinţă la frică, discutaţi care a fost
Săptămâna întâi
frica, de ce s-au temut sau care a fost
cauza fricii şi ce aţi învăţat din aceasta.
29
7
„Vino!“, i-a zis Isus.
Petru s-a coborât din
corabie şi a început
să umble pe ape ca să
• Ce s-a întâmplat cu Petru şi Domnul
Isus?
meargă la Isus.
30
Dar, când a văzut
că vântul era tare,
• Ce putem învăţat din modul în care a
reacţionat Petru când i-a fost frică?
s-a temut; şi, fiindcă
începea să se afunde,
a strigat: „Doamne,
scapă-mă!“
31
• Identificaţi locurile în care aţi notat
referinţele la Isus. Ce aţi învăţat de la – sau
despre – Isus care vă poate ajuta când vă
este frică sau când sunteţi înspăimântaţi
ori îngroziţi? Ce a făcut şi a spus Domnul
Isus? Cum S-a purtat cu Petru?
Îndată, Isus a
întins mâna, l-a
apucat şi i-a zis: „Puţin
credinciosule, pentru ce
te-ai îndoit?“
32
Şi după ce au intrat
în corabie, a stat vântul.
33
• Ce credeţi că înseamnă porunca:
„Îndrăzniţi“ (versetul 27)? Cum o putem
aplica în viaţa noastră?
Cei ce erau în
corabie au venit de s-au
închinat înaintea lui
Isus şi I-au zis:
„Cu adevărat, Tu eşti
Fiul lui Dumnezeu!“
8
Eliberarea de frică
Psalmul 56:1-4, 8-13
1
Ai milă de mine,
Dumnezeule! Căci nişte
oameni mă hărţuiesc.
Toată ziua îmi fac
război şi mă chinuiesc.
2
Toată ziua mă
hărţuiesc potrivnicii
mei; sunt mulţi şi se
războiesc cu mine
ca nişte trufaşi.
3
Ori de câte ori mă
tem, eu mă încred
în Tine.
4
Eu mă voi lăuda cu
Dumnezeu, cu cuvântul
Lui. Mă încred în
Dumnezeu şi nu mă
OBSERVAŢI
Viaţa nu a fost uşoară pentru David, omul
uns de către Samuel să fie următorul împărat
al lui Israel. În timp ce încerca să scape de
gelosul împărat Saul, care voia să-l omoare,
David a fost prins de filistenii din Gat.
David a scris Psalmul 56 în timpul acestei
situaţii dificile. Să vedem ce putem învăţa
din cuvintele sale.
Pentru lider: Citeşte cu voce tare Psalmul
56:1–4, 8–13 şi cere grupului…
• să sublinieze fiecare referinţă la David
– fiecare pronume mine, mă, îmi, mei,
eu, -mi, mele, mea şi mi-.
• să noteze cu un triunghi fiecare
referinţă la Dumnezeu, inclusiv pronumele.
• să deseneze un cerc zimţat în jurul
fiecărei referinţe la a se teme.
tem de nimic: ce pot
să-mi facă nişte oameni?
8
Tu numeri paşii
vieţii mele de pribeag;
pune‑mi lacrimile în
burduful Tău: nu sunt
ele scrise în cartea Ta?
DISCUTAŢI
• Mai întâi discutaţi doar situaţia lui David
şi nimic altceva. Identificaţi faptele: cu ce
s-a confruntat David? Cum s-a simţit?
Aveţi grijă să nu vă scape nici un aspect al
acestei situaţii.
Săptămâna întâi
• Cum a tratat David aceste circumstanţe?
(David ştia că Dumnezeu l-a ales ca să
fie următorul împărat.) Cum s-a raportat
David la această situație?
9
Vrăjmaşii mei dau
înapoi în ziua când Te
strig: ştiu că Dumnezeu
este de partea mea.
10
• Ce lecţii aţi învăţat de la David şi pe care
le puteţi folosi când vă este frică? Fiţi
foarte specifici.
9
Eu mă voi lăuda cu
Dumnezeu, cu cuvântul
Lui, da, mă voi lăuda cu
Domnul, cu cuvântul
Lui.
• Ce a ştiut David despre Dumnezeu?
11
Mă încred în
Dumnezeu şi nu mă tem
• Ce rol sau parte a avut Cuvântul lui
Dumnezeu în această situaţie?
de nimic: ce pot să-mi
facă nişte oameni?
12
• Ştiţi ce a ştiut David despre Dumnezeu?
Sau există aspecte despre care David
a scris, dar de care nu sunteţi siguri?
Discutaţi-le ca grup.
Dumnezeule, trebuie
să împlinesc juruinţele
pe care Ţi le‑am făcut;
Îţi voi aduce jertfe de
mulţumire.
13
Căci mi-ai izbăvit
sufletul de la moarte,
• În concluzie, ce aţi învăţat şi vă poate
ajuta personal când vă temeţi, când vă
este frică?
mi-ai ferit picioarele
de cădere, ca să umblu
înaintea lui Dumnezeu,
în lumina celor vii.
10
Eliberarea de frică
CONCLUZII
Când ne confruntăm cu situaţii care ne ameninţă viaţa, frica este
firească, naturală. Trăim într-un trup de carne, care se dă înapoi de la
durere şi fuge de moarte. Cu toate acestea, în fiecare situaţie pe care
am studiat-o în această săptămână, am văzut că frica nu a trebuit
încurajată şi nici nu a trebuit să i se dea frâu liber. Frica trebuie
îmblânzită – strunită de credinţă. În cazul ucenicilor, frica a fost
strunită când şi-au amintit că Isus era prezent – în aceeaşi corabie
cu ei sau umblând pe apă. El a mustrat furtuna şi a liniştit valurile.
Domnul Isus le-a amintit ucenicilor Săi că puteau alege între frică şi
credinţă. Credinţa învinge frica.
Apoi am privit la David, un om care a mărturisit că era chinuit,
hărţuit şi a vărsat lacrimi – i-a fost frică, s-a temut. Totuşi, el a scris:
„Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine“ (Psalmul 56:3). Viitorul împărat nu a ignorat situaţia, nici nu şi-a negat sentimentele,
ci a descris modul în care a scăpat de sub robia fricii: David şi-a pus
încrederea în Dumnezeu. Procedând astfel el a declarat: „nu mă tem
de nimic“ (versetul 11). Omul este doar om, în timp ce Dumnezeu
este Dumnezeu – şi „Dumnezeu este de partea mea“ (versetul 9). Cuvintele pline de încredere ale lui David îşi găsesc ecoul în cuvintele
inspirate ale apostolului Pavel din Romani 8:31: „Dacă Dumnezeu
este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?“
Prin urmare, când vine frica, întreabă-te: „De ce îmi este frică?“
Apoi hotărăşte ce vei face: vei umbla în frică sau în credinţă.
săptămâna aSdoua
ăptămâna întâi
11
Frica poate fi provocată de circumstanţe, de situațiile pe care le
vedem sau de cuvintele pe care le auzim. Frica îşi are originea în ceea
ce credem; este o stare a minţii care ne poate afecta negativ trupul şi
sufletul.
David a scris în Psalmul 56:3: „Ori de câte ori mă tem, eu mă
încred în Tine.“ Vă amintiţi ce le-a spus Domnul Isus ucenicilor în
mijlocul furtunii? „Pentru ce sunteţi aşa de fricoşi? Tot n-aveţi
credinţă?“ (Marcu 4:40). În ambele situaţii, când a apărut, frica a
trebuit înlocuită cu încrederea în Domnul, cu credinţă.
Ceea ce este încurajator este faptul că eliberarea de frică vine prin
frica de Domnul! Această frică este arătată prin reverenţă, respect,
închinare, certitudine şi încredere. Încredere în cine este El, în ce spune
El şi în ce poate face El, pentru că El este Dumnezeu.
Acesta este scopul lecţiei din această săptămână: să învăţăm
despre Dumnezeu şi despre planurile Sale pentru noi. Astfel veţi
putea hotărî dacă viaţa voastră va fi condusă de circumstanţe sau de
frica de Domnul.
OBSERVAŢI
Pentru lider: Citeşte cu voce tare Proverbe
29:25. Cere grupului să rostească şi…
• să deseneze un cerc zimţat în jurul
cuvântului frică.
• să noteze se încrede cu un Î mare.
DISCUTAŢI
• Care sunt cele două stări prezentate în
contrast în acest verset? Care este urmarea
fiecărei stări?
11
Proverbe 29:25
Frica de oameni este
o cursă, dar cel ce se
încrede în Domnul
n-are de ce să se teamă.
12
Eliberarea de frică
IMPORTANT
Verbul ebraic tradus se încrede în
acest verset exprimă un sentiment
de siguranţă şi bunăstare, care
rezultă din faptul că ne punem
încrederea într-o persoană vrednică
de încredere.
Verbul ebraic tradus n-are de ce
să se teamă implică ideea de a fi
ridicat sau înălţat, prin urmare,
de a fi în siguranţă.
• Din ceea ce aţi observat în text, pot
coexista frica de oameni şi încrederea în
Domnul? Sau este o situaţie de felul „ori
una/ori cealaltă“? Explicaţi-vă răspunsul.
Săptămâna a doua
OBSERVAŢI
Ca să te poţi încrede în Domnul trebuie
să-L cunoşti – să ştii cum este El, ce poate
face, ce putere are El, extinderea stăpânirii
Sale şi care sunt planurile Sale pentru tine
ca persoană. Deşi timpul şi spaţiul nu ne
permit o cercetare cuprinzătoare a Cuvântului lui Dumnezeu, să citim totuşi câteva
versete-cheie care să ne ajute să înţelegem
mai bine cine este El.
Pentru lider: Citeşte cu voce tare Psalmul
103:19; 89:14; Isaia 14:24, 27; 45:5–7 şi
Ieremia 33:2–3; 32:26–27.
• Cere grupului să spună şi să noteze cu
un triunghi toate referinţele la Domnul, inclusiv pronumele.
13
Psalmul 103:19
Domnul Şi-a aşezat
scaunul de domnie în
ceruri şi domnia Lui
stăpâneşte peste tot.
Psalmul 89:14
Dreptatea şi judecata
sunt temelia scaunului
Tău de domnie;
bunătatea şi credincioşia
sunt înaintea feţei Tale.
Isaia 14:24, 27
24
Domnul oştirilor a
jurat şi a zis: „Da, ce am
hotărât se va întâmpla,
DISCUTAŢI
• Citind textele unul câte unul, discutaţi
ce aţi învăţat despre Domnul şi cum
vă poate ajuta această cunoaştere a lui
Dumnezeu în situaţii specifice, care v-ar
putea produce frică.
ce am pus la cale se va
împlini.
27
Domnul oştirilor
a luat această hotărâre:
cine I se va împotrivi?
Mâna Lui este întinsă:
cine o va abate?“
14
Eliberarea de frică
Isaia 45:5-7
5
Eu sunt Domnul,
şi nu mai este altul,
afară de Mine nu este
• Cum vă ajută adevărurile Psalmului
103:19 şi ale Psalmului 89:14 să înţele­
geţi ce vă spune despre Domnul versetul
Isaia 45:7?
Dumnezeu. Eu te-am
încins, înainte ca tu să
Mă cunoşti.
6
Ca să se ştie, de la
răsăritul soarelui până
la apusul soarelui, că
afară de Mine nu este
Dumnezeu: Eu sunt
Domnul, şi nu este
altul.
7
Eu întocmesc lumina
şi fac întunericul, Eu
dau propăşirea şi aduc
restriştea, Eu, Domnul,
fac toate aceste lucruri.
Ieremia 33:2–3
2
Aşa vorbeşte Domnul
care face aceste lucruri,
Domnul care le urzeşte
şi le înfăptuieşte, El,
al cărui nume este
Domnul:
• Sunteţi gata să primiți aceste adevăruri?
Deşi s-ar putea să nu le înţelegeţi pe de­plin,
credeţi că Dumnezeu are putere peste
orice circumstanţă cu care vă confruntaţi
în viaţă?
Săptămâna a doua
• Recitiţi Psalmul 89:14. Cum Îşi foloseşte
Dumnezeu puterea? Cu alte cuvinte,
ne putem încrede în El? Explicaţi-vă
răspunsul.
3
15
„Cheamă-Mă, şi‑ţi voi
răspunde; şi îţi voi vesti
lucruri mari, lucruri
ascunse pe care nu le
cunoşti.“
Ieremia 32:26–27
26
Cuvântul Domnului
a vorbit atunci lui
Ieremia, astfel:
27
„Iată, Eu sunt
Domnul Dumnezeul
oricărei făpturi. Este
ceva de mirat din
partea Mea?“
OBSERVAŢI
Până acum am văzut extinderea puterii lui
Dumnezeu. În continuare ne vom concentra atenţia asupra relaţiei Sale cu noi.
Pentru lider: Citeşte cu voce tare Psalmul
139:13–17; Efeseni 1:3–5; 2:8–10 şi Psalmul 138:8.
Psalmul 139:13–17
13
Tu [Dumnezeu] mi‑ai
întocmit rărunchii, Tu
m-ai ţesut în pântecele
mamei mele:
14
Te laud că sunt o
făptură aşa de minunată.
Minunate sunt lucrările
Tale, şi ce bine vede
sufletul meu lucrul
acesta!
16
15
Eliberarea de frică
Trupul meu nu era
ascuns de Tine, când
am fost făcut într-un
loc tainic, ţesut în chip
• Cere grupului să spună şi să sublinieze
fiecare pronume mi-, m-, mele, meu,
mă, -mi, mi, nostru, ne-, voi, noi şi
mine, care se referă la noi.
ciudat, ca în adâncimile
pământului.
16
Când nu eram decât
un plod fără chip, ochii
Tăi mă vedeau; şi în
cartea Ta erau scrise
toate zilele care-mi erau
rânduite, mai înainte de
a fi fost vreuna din ele.
17
Cât de nepătrunse
mi se par gândurile Tale,
Dumnezeule, şi cât de
mare este numărul lor!
Efeseni 1:3–5
3
Binecuvântat să
fie Dumnezeu, Tatăl
Domnului nostru
Isus Hristos, care ne-a
binecuvântat cu tot
felul de binecuvântări
duhovniceşti, în locurile
cereşti, în Hristos.
DISCUTAŢI
• Citiţi textele unul câte unul şi discutaţi ce aţi
învăţat din notarea fiecărei apariţii a pronumelor mi-, m-, mele, meu, mă, -mi, mi,
nostru, ne-, voi, noi şi mine. De asemenea,
discutaţi cum vă poate ajuta fiecare adevăr
ca să nu vă temeţi sau să învingeţi frica.
Săptămâna a doua
• Din tot ce aţi studiat, care adevăr despre
Dumnezeu v-a vorbit cel mai mult?
4
17
În El, Dumnezeu
ne-a ales înainte de
întemeierea lumii, ca să
fim sfinţi şi fără prihană
înaintea Lui, după ce, în
dragostea Lui,
5
ne-a rânduit mai
dinainte să fim înfiaţi
prin Isus Hristos, după
buna plăcere a voii Sale,
Efeseni 2:8–10
8
Căci prin har aţi fost
mântuiţi, prin credinţă.
Şi aceasta nu vine de
la voi, ci este darul lui
Dumnezeu.
9
Nu prin fapte, ca să
nu se laude nimeni.
10
Căci noi suntem
lucrarea Lui şi am fost
zidiţi în Hristos Isus
pentru faptele bune
pe care le-a pregătit
Dumnezeu mai dinainte,
ca să umblăm în ele.
18
Eliberarea de frică
Psalmul 138:8
Domnul va sfârşi ce a
început pentru mine.
Doamne, bunătatea Ta
ţine în veci: nu părăsi
lucrările mâinilor Tale.
1 Ioan 4:9–10, 18
9
Dragostea lui
Dumnezeu faţă de noi
s-a arătat prin faptul că
Dumnezeu a trimis în
OBSERVAŢI
Vă întrebaţi: Ce legătură există între dra­
gostea lui Dumnezeu și frică? Bună întrebare!
Am lăsat la urmă această descoperire extra­
ordinară!
lume pe singurul Său
Fiu, ca noi să trăim
prin El.
10
Şi dragostea stă nu în
faptul că noi am iubit pe
Dumnezeu, ci în faptul
că El ne-a iubit pe noi şi
a trimis pe Fiul Său ca
jertfă de ispăşire pentru
păcatele noastre.
18
În dragoste nu
este frică, ci dragostea
desăvârşită izgoneşte
Pentru lider: Citeşte cu voce tare 1 Ioan
4:9‑10, 18 şi cere grupului…
• să deseneze o inimă ca aceasta peste fiecare referinţă la dragoste.
• să deseneze un triunghi peste fiecare
referinţă la Dumnezeu.
Pentru lider: Citeşte din nou acest pasaj. De
data aceasta cere grupului…
• să sublinieze fiecare pronume noi, ne-,
noastre şi cine.
• să deseneze un cerc zimţat în jurul
fiecărei apariţii a cuvintelor frică şi se
teme.
Săptămâna a doua
DISCUTAŢI
• Ce aţi învăţat despre Dumnezeu şi dra­
goste din aceste versete?
IMPORTANT
Cuvântul ispăşire înseamnă
„achitare, plată deplină“. Acesta
se referă la achitarea sau lichidarea
unei datorii.
• Ce aţi învăţat despre voi, dacă sunteţi
creştini adevăraţi – adică ați crezut în
Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu
şi l-aţi primit ca Mântuitor personal?
• Ce aţi învăţat despre frică?
• Cum vă modelează ceea ce aţi învăţat
din acest text concepţia despre Dumne­
zeu? Dar concepţia voastră despre frică?
• Discutaţi orice adevăr specific învăţat
în această lecţie, care vă va ajuta să vă
încredeţi mai mult în Dumnezeu, astfel
încât să trăiţi în frică de Domnul.
19
frica; pentru că frica
are cu ea pedeapsa; şi
cine se teme n-a ajuns
desăvârşit în dragoste.
20
Eliberarea de frică
CONCLUZII
Cu cât învăţaţi mai mult despre Dumnezeu şi căile Sale cu atât vă veţi
putea încrede mai mult în El.
Când şi-a scris ultima scrisoare în care i-a spus lui Timotei despre
„plecarea sa din această lume“ şi l-a îndemnat să păzească „dreptarul
învăţăturilor sănătoase“, care este Cuvântul lui Dumnezeu, apostolul
Pavel a început aducându-i aminte că: „Dumnezeu nu ne-a dat un duh
de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă“ (2 Timotei 1:7).
Cu siguranţă, studiul din această săptămână v-a făcut conştienţi de
puterea lui Dumnezeu, de suveranitatea Sa atât peste lucrurile bune,
cât şi peste adversităţi. Ce legătură există între această cunoaştere şi dra­
gostea cu care vă iubeşte El? Fiindcă sunteţi aleşi ai lui Dumnezeu, viaţa
voastră are scop. Aţi fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe
care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte, ca să umblaţi în ele.
Cunoaşterea adevărurilor pe care le-aţi descoperit în această lecţie
trebuie să vă mărească reverenţa, respectul, siguranţa şi încrederea în
Creatorul cerurilor şi al pământului, în aşa fel încât să spuneţi împreună
cu prorocul Ieremia: „Nimic nu este de mirat din partea Ta!“ (32:17).
A cunoaşte acest adevăr înseamnă a experimenta frica de Domnul – o
frică ce poate învinge orice altă frică. Frica de Domnul ne dă stăpânire
de sine sau autocontrol în faţa fricii.
În următoarea lecţie vom studia mai amănunţit frica de Domnul –
care ne eliberează de toate celelalte frici sau temeri. Va fi un studiu care
ne va face cu adevărat liberi!
săptămâna a treia
Nu ar fi minunat să putem trăi eliberaţi de frică? De acele temeri
care ne asaltează mintea, ne tulbură sufletul şi ne produc nenumărate
frământări, stres şi dificultăţi fizice? Să nu fim afectaţi de frica de
oameni, de moarte, de viaţă?
Poate vă gândiţi: Acest lucru este imposibil!
Totuşi, Dumnezeu ne spune în Cuvântul Său că o astfel de
libertate este într-adevăr posibilă – dacă învăţăm să trăim în frică de
Domnul. Frica de Domnul învinge toate celelalte frici şi le supune.
Prin urmare, cum arată frica de Domnul – şi cum o obţinem? Cu
aceste întrebări vrem să începem studiul din această săptămână. Ne
stau înainte patru săptămâni de studiu despre frica de Domnul şi cum
putem trăi zi de zi, clipă de clipă prin puterea sa eliberatoare.
Haideţi să facem din Psalmul 119:38 rugăciunea cu care să
începem studiul:
Împlineşte-Ţi făgăduinţa faţă de robul Tău,
făgăduinţa făcută pentru cei ce se tem de Tine!
OBSERVAŢI
Să observăm câteva versete, care definesc
sau descriu frica de Domnul. Vom începe
cu capitolul 1 din Proverbe, care prezintă
scopul cărţii Proverbele lui Solomon şi apoi
defineşte frica de Domnul.
Proverbe 1:1–7
1
Pildele lui Solomon,
fiul lui David, împăratul
lui Israel,
2
pentru cunoaşterea
înţelepciunii şi
învăţăturii, pentru
înţelegerea cuvintelor
minţii;
21
22
3
Eliberarea de frică
pentru căpătarea
învăţăturilor de bun
simţ, de dreptate,
de judecată şi de
nepărtinire;
4
ca să dea celor
neîncercaţi agerime
de minte, tânărului
cunoştinţă şi chibzuinţă
–
5
să asculte însă şi
înţeleptul, şi îşi va mări
ştiinţa, şi cel priceput, şi
Pentru lider: Citeşte cu voce tare Proverbe
1:1–7; 8:12–14 şi 9:10–11. Cere grupului
să spună şi…
• să noteze cuvintele înţelept şi înţe­
lepciune cu un Î mare.
• să sublinieze cu două linii fiecare apariţie
a cuvântului cunoştinţă.
• să deseneze un cerc zimţat ca acesta în jurul expresiei frica de
Domnul.
DISCUTAŢI
• Ce aţi învăţat despre scopul cărţii Pro­
verbele lui Solomon?
va căpăta iscusinţă –
6
pentru prinderea
înţelesului unei pilde sau
al unui cuvânt adânc,
• Cine vorbeşte în fiecare din aceste
versete?
înţelesul cuvintelor
înţelepţilor şi al
• Ce aţi învăţat despre înţelepciune?
cuvintelor lor cu tâlc.
7
Frica Domnului
• Ce aţi învăţat cu privire la cunoştinţă?
este începutul ştiinţei;
dar nebunii nesocotesc
înţelepciunea şi
învăţătura.
• Ce aţi învăţat despre frica de Domnul?
Săptămâna a treia
IMPORTANT
Cel puţin cincisprezece cuvinte
ebraice diferite sunt traduse frică
în Vechiul Testament. Acestea se
pot referi la toate felurile de temeri
obişnuite pentru oameni sau se pot
referi la frica de Domnul. Contextul
în care este folosit fiecare cuvânt
determină cum este tradus.
Frica de Domnul indică respect,
23
Proverbe 8:12–14
12
Eu, Înţelepciunea,
am ca locuinţă mintea
şi pot născoci cele mai
chibzuite planuri.
13
Frica de Domnul
este urârea răului; trufia
şi mândria, purtarea rea
reverenţă, încredere şi ascultare.
şi gura mincinoasă, iată
Aceasta este recunoaşterea a
ce urăsc eu.
ceea ce spune Dumnezeu despre
Sine şi autoritatea Sa, care ne
14
De la mine vine
motivează să răspundem într-un
sfatul şi izbânda, eu sunt
mod corespunzător şi să căutăm
priceperea, a mea este
cunoştinţă şi înţelepciune.
puterea.
Şi în Noul Testament cuvintele
greceşti traduse frică pot avea mai
Proverbe 9:10–11
multe înţelesuri. Şi, la fel ca în
10
Vechiul Testament, frica de Domnul
implică ideea de respect şi uimire.
• Ce vă spune Proverbe 1:7 despre frica de
Domnul?
Începutul
înţelepciunii este frica
de Domnul; şi ştiinţa
sfinţilor este priceperea.
24
11
Eliberarea de frică
Prin mine ţi se vor
înmulţi zilele şi ţi se vor
mări anii vieţii tale.
• Cât de importante sunt cunoştinţa şi
înţelepciunea, şi de ce?
IMPORTANT
Cartea Proverbele lui Solomon ne
spune că începutul, punctul de
plecare al cunoştinţei şi al
înţelepciunii este frica de Domnul.
Cuvântul cunoştinţă „exprimă
o mulţime nuanţe ale cunoştinţei
obţinute prin intermediul simţurilor.“*
Cunoştinţa ne informează, ne oferă
înţelegerea pe baza căreia putem
acţiona.
Înţelepciunea descrie modul
în care abordăm viaţa. Există o
înţelepciune omenească, a lumii,
şi a lui Dumnezeu (1 Corinteni
1:19‑21). Înţelepciunea lui Dumnezeu
ne determină să abordăm viaţa
potrivit cu o cunoaştere corectă a lui
Dumnezeu. În 1 Corinteni 1:30 ni se
spune că Hristos Isus „a fost făcut de
Dumnezeu pentru noi înţelepciune“.
Pavel s-a rugat ca Dumnezeu să le
dea credincioşilor din Efes „un duh
de înţelepciune şi de descoperire în
cunoaşterea Lui“ (Efeseni 1:17).
*R. Laird Harris, Gleason L. Archer Jr., and Bruce K. Waltke, eds., Theological
Wordbook of the Old Testament, 2 vols. (Chicago, Moody, 1980), 1:366.
Săptămâna a treia
OBSERVAŢI
La începutul cărţii Proverbe, Solomon
descrie ce se întâmplă cu cei care nu doresc
înţelepciunea lui Dumnezeu.
Pentru lider: Citeşte cu voce tare Proverbe
1:23–31 şi cere grupului să spună şi…
• să sublinieze fiecare pronume -vă, voi,
vă şi lor.
• să noteze cu un Î fiecare pronume eu,
îmi, mele şi mă, care în acest text se
referă la înţelepciune.
• să deseneze un cerc zimţat în jurul
expresiei frica de Domnul.
25
Proverbe 1:23–31
23
Întoarceţi-vă să
ascultaţi mustrările
mele! Iată, voi turna
duhul meu peste voi,
vă voi face cunoscute
cuvintele mele…
24
Fiindcă eu chem
şi voi vă împotriviţi,
fiindcă îmi întind mâna
şi nimeni nu ia seama,
25
fiindcă lepădaţi
toate sfaturile mele şi
DISCUTAŢI
• Ce aţi învăţat din notarea pronumelor
-vă, voi, vă şi lor?
nu vă plac mustrările
mele,
26
de aceea şi eu voi
râde când veţi fi în vreo
nenorocire, îmi voi bate
• Ce legătură există între toate acestea şi
frica de Domnul? Cum vă ajută aceasta
să definiţi frica de Domnul?
joc de voi când vă va
apuca groaza,
26
27
Eliberarea de frică
când vă va apuca
groaza ca o furtună
şi când vă va învălui
nenorocirea ca un
vârtej, când va da
• Ce efect au aceste versete asupra voastră
când vă gândiţi ce ne spun ele? Ce sentimente vă produc aceste versete? Ce
acţiuni sau avertizări ar putea rezulta din
aceste adevăruri?
peste voi necazul şi
strâmtorarea.
28
Atunci mă vor
chema, şi nu voi
răspunde; mă vor căuta,
şi nu mă vor găsi.
29
Pentru că au urât
ştiinţa şi n-au ales frica
Domnului,
30
pentru că n-au
iubit sfaturile mele
şi au nesocotit toate
mustrările mele.
31
De aceea se
vor hrăni cu rodul
umbletelor lor şi se vor
sătura cu sfaturile lor.
• A existat un timp când aceste versete
v-au descris pe voi sau pe vreo persoană
cunoscută? Dacă da, care au fost
consecinţele?
Săptămâna a treia
OBSERVAŢI
Ce se întâmplă cu cei care nu nesocotesc
înţelepciunea? Să continuăm citirea cuvintelor adresate de Solomon fiului său.
Pentru lider: Citeşte cu voce tare Proverbe
2:1–12. Cere grupului…
• să încercuiască fiecare referinţă la
fiul lui Solomon.
• să noteze cu un Î fiecare referinţă la
înţelepciune, inclusiv pronumele o şi
ea.
• să sublinieze cu două linii fiecare
apariţie a cuvântului cunoştinţă.
• să deseneze un cerc zimţat în jurul
expresiei frica de Domnul.
27
Proverbe 2:1–12
1
Fiule, dacă vei
primi cuvintele mele,
dacă vei păstra cu tine
învăţăturile mele,
2
dacă vei lua aminte la
înţelepciune şi dacă-ţi vei
pleca inima la pricepere;
3
dacă vei cere
înţelepciune şi dacă
te vei ruga pentru
pricepere,
4
dacă o vei căuta ca
argintul şi vei umbla
după ea ca după o
comoară,
DISCUTAŢI
• Cum putem înţelege frica de Domnul?
5
atunci vei înţelege
frica de Domnul şi
vei găsi cunoştinţa lui
Dumnezeu.
6
Căci Domnul dă
înţelepciune; din gura
Lui iese cunoştinţă şi
pricepere.
28
7
Eliberarea de frică
El dă izbândă celor
fără prihană, dă un scut
celor ce umblă
în nevinovăţie.
8
• Ce aţi învăţat din acest text despre
sursa înţelepciunii şi a cunoştinţei? Care
este legătura dintre aceasta şi frica de
Domnul?
Ocroteşte cărările
neprihănirii, şi păzeşte
calea credincioşilor Lui.
9
Atunci vei înţelege
dreptatea, judecata,
nepărtinirea, toate căile
care duc la bine.
10
Căci înţelepciunea
• Care sunt beneficiile obţinute din frica
de Domnul, aşa cum sunt descrise în
versetele 9–12?
va veni în inima ta,
şi cunoştinţa va fi
desfătarea sufletului tău;
11
chibzuinţa va veghea
asupra ta, priceperea te
va păzi,
12
ca să te scape de
calea cea rea, de omul
care ţine cuvântări
stricate.
• Dacă aveţi copii sau nepoţi, cum i-aţi
sfătui în lumina adevărurilor învăţate din
Proverbe 1 şi 2?
Săptămâna a treia
OBSERVAŢI
Pentru lider: Citeşte cu voce tare Proverbe
14:26–27.
• Cere grupului să traseze un cerc zimţat
în jurul expresiei frica de Domnul.
Proverbe 14:26–27
26
• Ce asemănări există între aceste afirmaţii
şi ceea ce aţi învăţat deja despre frica de
Domnul?
Cine se teme de
Domnul are un sprijin tare
în El, şi copiii lui au un loc
de adăpost la El. –
27
DISCUTAŢI
• Ce aţi învăţat din notarea expresiei frica
de Domnul ?
29
Frica de Domnul este
un izvor de viaţă, ea ne
fereşte de cursele morţii.
30
Eliberarea de frică
Deuteronom 17:14,
18–20
14
După ce vei intra
în ţara pe care ţi-o dă
Domnul Dumnezeul
tău şi o vei stăpâni, după
ce-ţi vei aşeza locuinţa,
şi vei zice: „Vreau să pun
peste mine un împărat,
ca toate neamurile care
mă înconjoară...“
18
Când se va aşeza pe
scaunul de domnie al
OBSERVAŢI
Cum poate dobândi o persoană – indiferent
dacă este împărat, domnitor sau cetăţean
obişnuit – frica de Domnul?
Pentru lider: Citeşte cu voce tare Deute­
ro­nom 17:14, 18–20 şi 31:10–12. Cere
grupului…
• să traseze un dreptunghi ca acesta în jurul fiecărei referinţe la
lege, inclusiv pronumele -o şi sinonimul
poruncile.
• să deseneze un cerc zimţat în jurul fiecă­
rei referinţe la a se teme de Domnul.
împărăţiei lui, să scrie
pentru el, într-o carte,
o copie a acestei Legi,
pe care s-o ia de la preoţii
DISCUTAŢI
• Ce aţi învăţat din notarea referinţelor la
Lege, la poruncile Domnului?
din neamul leviţilor.
19
Va trebui s-o aibă cu
el şi s-o citească în toate
zilele vieţii lui, ca să înveţe
să se teamă de Domnul
Dumnezeul lui, să păzească
• Ce aţi învăţat din notarea referinţelor la a
se teme de Domnul Dumnezeu?
Săptămâna a treia
• Cum învăţăm să ne temem de Domnul,
potrivit cu ceea ce aţi observat?
31
şi să împlinească toate
cuvintele din Legea aceasta
şi toate poruncile acestea,
20
• Cui i s-a spus în primul text din Deute­
ronom că trebuie să înveţe să se teamă
de Domnul Dumnezeu? Cum putea face
acest lucru şi care era scopul?
pentru ca inima lui să
nu se înalţe mai presus de
fraţii lui şi să nu se abată
de la poruncile acestea nici
la dreapta, nici la stânga şi
să aibă astfel multe zile în
împărăţia lui, el şi copiii
• Ce vă spune aceasta despre valoarea fricii
de Domnul?
lui, în mijlocul lui Israel.
Deuteronom 31:10–12
10
Moise le-a dat porunca
aceasta: „La fiecare şapte
• Cine trebuia să se teamă de Domnul în
cel de-a doilea text din Deuteronom şi
cum puteau ajunge la frica de Domnul?
ani, pe vremea anului
iertării, la sărbătoarea
Corturilor,
11
când tot Israelul
va veni să se înfăţişeze
• Prin urmare, dacă doriţi frica de Domnul, cum o puteţi obţine? Cum va arăta
aceasta?
înaintea Domnului
Dumnezeului tău în locul
pe care-l va alege El,
să citeşti Legea aceasta
32
Eliberarea de frică
înaintea întregului Israel,
în auzul lor.
12
Să strângi poporul,
bărbaţii, femeile, copiii
• Ţinând seama de tot ce aţi învăţat, cum
credeţi că vă va ajuta frica de Domnul să
scăpaţi de temerile cu care vă confruntaţi
în viaţă?
şi străinul care va fi în
cetăţile tale, ca să audă
şi să înveţe să se teamă
de Domnul Dumnezeul
vostru, să păzească şi să
• Sunteţi gata să faceţi ceea ce este necesar
ca să trăiţi în frică de Domnul?
împlinească toate cuvintele
Legii acesteia.
• Ce schimbări va trebui să faceţi?
• Se va merita să le faceţi?
Săptămâna a treia
33
CONCLUZII
Privind societatea, cultura în care trăiţi, poate vedeţi mulţi oameni
care şi-au distrus vieţile şi vă întrebaţi de ce. Ce le lipsea în viaţă de
au căutat bani, putere, faimă, sex, alcool, droguri, satisfacţia imediată
pe socoteala altora sau în schimbul propriului viitor?
Ar fi procedat astfel dacă ar fi umblat în frică de Domnul şi
ar fi căutat cunoştinţa şi înţelepciunea? Dacă ar fi trăit potrivit cu
înţelepciunea şi cunoaşterea lui Dumnezeu, în loc să trăiască potri­
vit cu înţelepciunea omenească şi cu priorităţile omeneşti sau cu
înţelepciunea acestei lumi, care nesocoteşte frica de Domnul şi neagă
autoritatea Sa în vieţile noastre?
În societatea noastră, celebritatea în diferitele ei forme devine
adesea etalonul folosit de oameni pentru a hotărî cum să se îmbrace,
să umble, să vorbească, să se comporte şi să-şi stabilească priorităţile.
Mass media le cere personajelor celebre să-şi spună părerea despre chestiuni culturale, politică, mod de viaţă şi lumea le ascultă şi le urmează
în loc să asculte ce spune Dumnezeu şi să trăiască potrivit cu adevărul.
Biblia este dată la o parte fiind considerată învechită şi nerelevantă.
Când studiem adevărata istorie a Statelor Unite ale Americii, vedem clar că altădată această naţiune şi-a pus cu îndrăzneală încrederea
în Dumnezeu. Această declaraţie a fost tipărită pe bancnotele americane, gravată pe monumentele naţionale, scrisă în Constituţia Statelor Unite. De fapt, multe dintre legile Americii s-au bazat pe legile lui
Dumnezeu, pe poruncile Sale. Într-o anumită măsură, frica de Domnul a fost prezentă în cultura noastră.
În prezent, oamenii se opun fricii de Domnul, o batjocoresc, şi adesea este redusă la tăcere prin intimidarea oamenilor. Valorile pe care a
34
Eliberarea de frică
fost întemeiată America au fost anulate de voinţa şi ideile capricioase ale
unei societăţi care se opune adesea Cuvântului lui Dumnezeu. Cei care
nu cred în Dumnezeul Bibliei doresc să elimine chiar şi menţionarea
Numelui Său şi a învăţăturilor Cuvântului Său din viaţa publică.
În lecţia a doua din acest studiu aţi văzut ce spune Dumnezeu
despre Sine. Ce va face Dumnezeul suveran în America şi pentru
America dacă oamenii continuă să aibă această atitudine? Răspunsul ar
putea afecta întreaga lume.
Care este rolul vostru în lumina tuturor acestor lucruri? Când
terminaţi fiecare lecţie, recapitulaţi ce aţi învăţat. Meditaţi la aceste
adevăruri. Voi studiaţi Cuvântul lui Dumnezeu, care este Adevărul.
Potrivit lui Isus Hristos, acesta este adevărul care vă păzeşte de cel rău,
vă sfinţeşte şi vă învaţă frica de Domnul (Ioan 8:42–47; 17:14‑17).
Deci învăţaţi frica de Domnul, trăiţi în frică de Domnul şi
învăţaţi-i pe alţii să se teamă de Domnul. Dacă vă ascultă, continuaţi.
Dacă nu, scuturaţi-vă praful de pe picioare şi căutaţi pe alţii care
sunt gata să vă asculte. Niciodată nu veţi şti cine va primi mesajul
până când nu faceţi ceea ce trebuie să faceţi. Iată ce a spus Domnul
Isus:
Le-am dat Cuvântul Tău şi lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din
lume, după cum Eu nu sunt din lume. Nu Te rog să-i iei din lume,
ci să-i păzeşti de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum nici Eu nu sunt
din lume. Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.
Cum M-ai trimis Tu pe Mine în lume, aşa i-am trimis
şi Eu pe ei în lume (Ioan 17:14–18).
săptămâna a patra
În viaţă există unele lucruri pentru care merită să trăieşti – şi merită să
mori! Cu toate acestea, uneori frica de oameni, frica de moarte, chiar
temerile legate de provocările vieţii de fiecare zi pot fi mai puternice
decât convingerile şi pasiunea noastră pentru dreptate şi adevăr.
Am văzut că frica de Domnul poate învinge toate celelalte frici. De
asemenea, am învăţat că o înţelegere corectă a puterii lui Dumnezeu
şi a relaţiei noastre cu El pune într-o perspectivă corectă toate celelalte
domenii ale vieţii. În următoarele lecţii, vom studia adevăruri pe care
trebuie să le cunoaştem şi lucruri pe care trebuie să le facem ca să nu
fim robiţi de alte temeri – începând cu frica de oameni.
Când suntem ameninţaţi de oameni, pe care îi putem vedea, auzi,
şi simţi, cum putem merge înainte cu încredere în Dumnezeu, pe care
nu-L putem vedea? Vom găsi răspunsul la această întrebare studiind
viaţa unor oameni din Biblie, care au învăţat că frica de Domnul îi
poate susţine chiar şi în cele mai disperate situaţii. Să vedem ce spune
Dumnezeu şi ce au făcut aceşti oameni.
OBSERVAŢI
Vom începe cu un verset pe care l-am
citit într-o lecţie anterioară şi care arată
ce doreşte Dumnezeu să ştim despre frica
de oameni şi ce produce aceasta în vieţile
noastre.
Pentru lider: Citeşte cu voce tare împreună
cu grupul Proverbe 29:25. Cere-le…
• să deseneze un cerc zimţat în jurul
cuvântului frică.
• să noteze verbul încrede cu un Î.
35
Proverbe 29:25
Frica de oameni este
o cursă, dar cel ce se
încrede în Domnul
n-are de ce să se teamă.
36
Eliberarea de frică
DISCUTAŢI
• Care sunt cele două stări prezentate în
contrast în acest verset?
• Care este rezultatul fricii de oameni?
• Bazat pe ceea ce aţi observat în viaţa
voastră sau în viaţa oamenilor din jurul
vostru, care sunt câteva dintre capcanele,
cursele şi acţiunile pe care le poate produce frica de oameni?
• Aşa cum am văzut în prima lecţie, verbul
tradus n-are de ce să se teamă înseamnă
„în siguranţă, sigur“. Prin urmare, cum
putem ajunge în această stare, potrivit cu
acest proverb?
Săptămâna a patra
OBSERVAŢI
Aşa cum am văzut, avem de ales între
a ne teme de oameni şi a ne încrede în
Dumnezeu. Contrastul este mare atunci
când ştim ce este omul fără Dumnezeu. În
continuare vom vedea ce spune Dumnezeu
despre omul muritor.
Pentru lider: Citeşte cu voce tare Psalmul
14:1–5 şi Romani 3:10–18. Cere grupului…
• să sublinieze fiecare referinţă la om,
începând cu cuvântul nebunul.
• să deseneze un cerc zimţat în jurul fiecărei
apariţii a cuvintelor spaimă sau frică.
37
Psalmul 14:1-5
1
Nebunul zice în
inima lui: „Nu este
Dumnezeu!“ S-au stricat
oamenii, fac fapte urâte;
nu este niciunul care să
facă binele.
2
Domnul Se uită de la
înălţimea cerurilor peste
fiii oamenilor, să vadă de
este vreunul care să aibă
pricepere şi care să caute
pe Dumnezeu.
3
Dar toţi s-au rătăcit,
toţi s-au dovedit nişte
netrebnici; nu este
niciunul care să facă
binele, niciunul măcar.
4
Şi-au pierdut mintea
toţi cei ce săvârşesc
fărădelegea, de mănâncă
pe poporul Meu cum
mănâncă pâinea, şi nu
cheamă pe Domnul?
38
5
Eliberarea de frică
Ei vor tremura de
spaimă, când Se va arăta
Dumnezeu în mijlocul
neamului neprihănit.
Romani 3:10–18
10
...după cum este
scris: „Nu este niciun
om neprihănit, niciunul
măcar.
11
Nu este niciunul
care să aibă pricepere.
Nu este niciunul care să
caute cu tot dinadinsul
pe Dumnezeu.
12
Toţi s-au abătut
şi au ajuns nişte
netrebnici. Nu este
niciunul care să facă
binele, niciunul măcar.
13
Gâtlejul lor este un
mormânt deschis; se
slujesc de limbile lor ca
să înşele; sub buze au
venin de aspidă;
DISCUTAŢI
• Ce aţi învăţat despre oamenii care nu au
frică de Dumnezeu, care nu Îl iubesc?
Săptămâna a patra
• Vă este frică atunci când întâlniţi oameni
ca aceştia sau ajungeţi sub autoritatea ori
influenţa lor? Dacă da, cum acţionaţi?
14
39
gura le este plină
de blestem şi de
amărăciune;
15
au picioarele
grabnice să verse sânge;
16
prăpădul şi pustiirea
sunt pe drumul lor;
17
nu cunosc calea
păcii;
18
frica de Dumnezeu
nu este înaintea ochilor
lor.“
OBSERVAŢI
Dacă aceşti oameni nu aparţin lui
Dumnezeu, atunci cui îi aparţin?
Pentru lider: Citeşte cu voce tare Ioan
8:42‑44; Efeseni 2:1‑3 şi Coloseni 1:12‑14.
Cere grupului…
• să traseze un triunghi ca acesta peste fiecare referinţă la Dumnezeu.
• să sublinieze fiecare pronume vostru,
voi, voastre, ei, noi şi ne-.
• să noteze cu o furcă de felul acesta
fiecare referinţă la diavol, inclusiv
sinonimele cum sunt tată, domnul şi
duhul.
Ioan 8:42–44
Domnul Isus vorbeşte
liderilor religioşi care
nu cred în El şi vor să-L
omoare.
42
Isus le-a zis: „Dacă
ar fi Dumnezeu Tatăl
vostru, M-aţi iubi şi pe
Mine, căci Eu am ieşit
şi vin de la Dumnezeu:
n-am venit de la Mine
însumi, ci El M-a
trimis.
40
43
Eliberarea de frică
Pentru ce nu
înţelegeţi vorbirea Mea?
Pentru că nu puteţi
asculta Cuvântul Meu.
44
DISCUTAŢI
• Ce aţi învăţat din Ioan 8 despre cei care
nu cred în Domnul Isus?
Voi aveţi de tată
pe diavolul; şi vreţi
să împliniţi poftele
tatălui vostru. El de la
început a fost ucigaş;
şi nu stă în adevăr,
pentru că în el nu este
adevăr. Ori de câte
• Cine este tatăl lor, şi cum este el?
ori spune o minciună,
vorbeşte din ale lui, căci
este mincinos şi tatăl
minciunii.
Efeseni 2:1–3
Aceste cuvinte au fost
adresate unor oameni
care au fost mântuiţi
prin harul (favoarea
nemeritată) a lui
Dumnezeu. Apostolul
Pavel le explică cum au
fost ei înainte de a crede.
• Ce aţi învăţat din versetele din Efeseni şi
Coloseni despre starea oamenilor înainte
ca ei să devină copii ai lui Dumnezeu?
Săptămâna a patra
• Ce aţi învăţat despre Dumnezeu din
aceste versete?
1
41
Voi eraţi morţi în
greşelile şi în păcatele
voastre
2
în care trăiaţi
odinioară, după
mersul lumii acesteia,
după domnul puterii
văzduhului, a duhului
care lucrează acum în
fiii neascultării.
3
Între ei eram şi noi
toţi odinioară, când
trăiam în poftele firii
• Ce aţi învăţat din notarea referinţelor la
diavol, domnul şi duhul? Care este împă­
răţia sau domeniul stăpânirii lui?
noastre pământeşti,
când făceam voile
firii pământeşti şi ale
gândurilor noastre şi
eram din fire copii ai
mâniei, ca şi ceilalţi.
Coloseni 1:12–14
12
mulţumind Tatălui,
care v-a învrednicit
să aveţi parte de
moştenirea sfinţilor
în lumină.
42
13
Eliberarea de frică
El ne-a izbăvit
de sub puterea
întunericului şi ne-a
• Cum ne ajută aceste adevăruri despre oamenii necredincioși să explicăm de ce nu
trebuie să ne stăpânească frica de oameni?
strămutat în Împărăţia
Fiului dragostei Lui,
14
în care avem
răscumpărarea, prin
sângele Lui, iertarea
păcatelor.
Psalmul 118:4–9
4
Cei ce se tem de
Domnul să zică: „Căci
în veac ţine îndurarea
OBSERVAŢI
Am ajuns la întrebarea: cum putem face
faţă fricii de oameni, care este o frică foarte
reală?
Lui!“
5
În mijlocul
strâmtorării am chemat
pe Domnul: Domnul
m-a ascultat şi m-a scos
la larg.
6
Domnul este de
partea mea, nu mă tem
de nimic: ce pot să-mi
facă nişte oameni?
Pentru lider: Citeşte cu voce tare Psalmul
118:4–9. Cere grupului…
• să deseneze un cerc zimţat în jurul
fiecărei apariţii a verbului a se teme.
• să sublinieze fiecare pronume m-, mea,
-mi, meu, mă, îmi şi mei.
• să noteze fiecare referinţă la a se încrede
şi adăpost cu un A.
Săptămâna a patra
DISCUTAŢI
• Ce aţi învăţat din notarea pronumelor
m-, mea, -mi, meu, mă, îmi şi mei?
Observaţi tot ce ţine de relaţia cu Domnul descrisă în aceste versete.
7
• Ce a făcut psalmistul în mijlocul strâm­
torării, şi cum puteţi aplica aceasta în
viaţa voastră?
• Expresia cei mari din versetul 9 se referă
la conducători, autorități. Credeţi că oamenii se încred mai mult în conducă­
tori decât în Dumnezeu? Se tem ei de
autorități mai mult decât de Dumnezeu?
De ce?
• Ce adevăruri aţi învăţat despre Dumnezeu
în lecţiile anterioare, care vă modelează
concepţia despre încrederea în condu­
cători de-a vă proteja şi scăpa în loc să vă
încredeţi în Dumnezeu?
• Cum vă poate ajuta practic cunoaşterea
acestor adevăruri?
Domnul este ajutorul
meu, şi mă bucur când
îmi văd împlinită
dorinţa faţă de vrăjmaşii
mei.
8
• Ce aţi învăţat din notarea cuvintelor frică,
încredere şi adăpost?
43
Mai bine este să cauţi
un adăpost în Domnul,
decât să te încrezi în om;
9
mai bine să cauţi un
adăpost în Domnul,
decât să te încrezi în cei
mari.
44
Eliberarea de frică
Deuteronom 20:1–4
1
Când vei merge
la război împotriva
vrăjmaşilor tăi şi vei vedea
OBSERVAŢI
Să continuăm studiul şi să vedem ce putem
învăţa despre abordarea fricii atunci când ne
confruntăm cu oameni care sunt vrăjmaşi ai
lui Dumnezeu.
cai şi care, şi un popor
mai mare la număr decât
tine, să nu te temi de ei,
căci Domnul Dumnezeul
tău care te-a scos din ţara
Egiptului este cu tine.
2
La apropierea luptei,
preotul să vină şi să
vorbească poporului.
3
Să le spună: „Ascultă,
Israele! Voi astăzi
sunteţi aproape de luptă
împotriva vrăjmaşilor
voştri. Să nu vi se tulbure
inima, fiţi fără teamă, nu
vă înspăimântaţi, nu vă
îngroziţi dinaintea lor.
Pentru lider: Citeşte cu voce tare Deute­
ronom 20:1–4 şi Psalmul 115:9–11. Cere
grupului...
• să sublinieze cuvântul poporului,
împreună cu pronumele corespunzătoare
tăi, tine, te, tău, te-, voi, voştri, vi, vă
şi vostru.
• să traseze un triunghi peste referinţele la
Domnul, inclusiv peste pronume.
• să deseneze un cerc zimţat în jurul expresiilor să nu te temi, fiţi fără teamă
şi vă temeţi.
• să noteze expresiile încrede-te şi încre­
deţi-vă cu un Î.
DISCUTAŢI
• Discutaţi mai întâi Deuteronom 20.
Pentru ce situaţie îl pregăteşte Dumnezeu
pe poporul Său?
Săptămâna a patra
• Ce instrucţiuni a dat El poporului Său?
4
45
Căci Domnul
Dumnezeul vostru merge
• Ce aţi învăţat din notarea referinţelor la
Domnul? Cum îl va ajuta pe popor să nu
se teamă credinţa sa în Dumnezeu, încrederea în ceea ce El a spus?
• Care era alternativa lor la încrederea în
Dumnezeu?
cu voi, ca să bată pe
vrăjmaşii voştri, ca să vă
mântuiască.“
Psalmul 115:9–11
9
Israele, încrede-te în
Domnul! El este ajutorul
şi scutul lor.
• Acum citiţi Psalmul 115:9–11 şi discu­taţi
ce aţi învăţat din notarea referinţelor la
Domnul.
10
încrede-te în Domnul! El
este ajutorul şi scutul lor.
11
• Ce expresie se repetă în acest text? De ce
credeţi că aceasta apare de atâtea ori?
Casa lui Aaron,
Cei ce vă temeţi de
Domnul, încredeţi-vă în
Domnul! El este ajutorul
şi scutul lor.
• Dacă vă temeţi cu adevărat de Domnul,
ce trebuie să faceţi şi de ce?
• Vă puteţi încrede în Dumnezeu? Cum
ştiţi?
46
Eliberarea de frică
2 Cronici 20:1–12
1
După aceea, fiii lui
Moab şi fiii lui Amon
OBSERVAŢI
Să vedem cum a răspuns un împărat la
ameninţările dușmanilor. Aici veţi găsi
aplicaţii extraordinare pentru viaţă.
şi cu ei nişte maoniţi
au pornit cu război
împotriva lui Iosafat.
2
Au venit şi au dat de
ştire lui Iosafat, zicând:
„O mare mulţime
înaintează împotriva
ta de dincolo de mare,
Pentru lider: Citeşte cu voce tare 2 Cronici
20:1–12 şi cere grupului…
• să sublinieze referinţele la Iosafat, inclusiv pronumele.
• să deseneze un triunghi peste referinţele
la Domnul, inclusiv peste pronume.
• să deseneze un cerc zimţat în jurul cuvântului spaimă.
din Siria, şi sunt la
Haţaţon-Tamar, adică
En-Ghedi.“
3
În spaima sa, Iosafat
şi-a îndreptat faţa să
caute pe Domnul şi a
vestit un post pentru
tot Iuda.
4
Iuda s-a adunat să
cheme pe Domnul şi au
venit din toate cetăţile
DISCUTAŢI
• În ce situaţie se afla Iosafat?
Săptămâna a patra
• Ce a simţit Iosafat când a primit vestea
despre această năvălire străină, potrivit cu
versetul 3? Este aceasta o reacţie normală?
47
lui Iuda să caute pe
Domnul.
5
Iosafat a venit în
mijlocul adunării lui
Iuda şi a Ierusalimului,
în Casa Domnului,
înaintea curţii celei noi.
6
• Ce aţi fi simţit dacă aţi fi fost în locul lui?
Şi a zis: „Doamne
Dumnezeul părinţilor
noştri, nu eşti Tu
Dumnezeu în ceruri
şi nu stăpâneşti Tu
peste toate împărăţiile
neamurilor? Oare
n-ai Tu în mână tăria
• Ce a făcut Iosafat?
şi puterea, aşa că
nimeni nu Ţi se poate
împotrivi?
7
Oare n-ai izgonit Tu,
Dumnezeul nostru, pe
locuitorii ţării acesteia
dinaintea poporului
48
Eliberarea de frică
Tău, Israel, şi n-ai dat-o
Tu pentru totdeauna de
• Ce aţi învăţat din notarea referinţelor la
Domnul?
moştenire seminţei lui
Avraam care Te iubea?
8
Ei au locuit-o şi
Ţi‑au zidit în ea un
Locaş sfânt pentru
Numele Tău, zicând:
9
„Dacă va veni peste
noi vreo nenorocire,
sabia, judecata, ciuma
sau foametea, ne vom
înfăţişa înaintea Casei
acesteia şi înaintea Ta,
căci Numele Tău este în
Casa aceasta; vom striga
către Tine din mijlocul
strâmtorării noastre, şi
Tu ne vei asculta şi ne
vei mântui!“
10
Acum iată, fiii lui
Amon şi ai lui Moab
• Cum vă poate ajuta cunoaşterea acestor
adevăruri despre Domnul, pe voi şi pe
oricare copil al lui Dumnezeu?
Săptămâna a patra
• Ce acţiuni specifice a întreprins Iosafat
„în spaima sa“?
49
şi cei din muntele Seir,
la care n-ai îngăduit lui
Israel să intre când venea
din ţara Egiptului – căci
s-a abătut de la ei şi nu
i-a nimicit –
11
iată-i cum ne
răsplătesc acum, venind
să ne izgonească din
moştenirea Ta, pe care
• Ce lecţii aţi învăţat din acest incident,
lecţii pe care le puteţi aplica atunci când
vă temeţi de cineva?
ne-ai dat-o în stăpânire!
12
O, Dumnezeul
nostru, nu-i vei judeca
Tu pe ei? Căci noi
suntem fără putere
înaintea acestei mari
mulţimi care înaintează
împotriva noastră şi
nu ştim ce să facem,
dar ochii noştri sunt
îndreptaţi spre Tine!“
50
Eliberarea de frică
2 Cronici 20:14-15,
17, 20
14
Atunci Duhul
Domnului a venit
în mijlocul adunării
peste Iahaziel, fiul lui
Zaharia, fiul lui Benaia,
fiul lui Ieiel, fiul lui
Matania, levitul, dintre
fiii lui Asaf.
15
Şi Iahaziel a zis:
„Ascultaţi, tot Iuda şi
locuitorii din Ierusalim,
şi tu, împărate Iosafat!
OBSERVAŢI
Incidentul nu s-a terminat. Să vedem ce s-a
întâmplat în continuare.
Pentru lider: Citeşte cu voce tare 2 Cronici
20:14–15, 17 şi 20. Cere grupului să facă
următoarele:
• să traseze un triunghi peste fiecare
referinţă la Domnul, Dumnezeu.
• să sublinieze referinţele la Iosafat, inclusiv pronumele.
• să deseneze un cerc zimţat în jurul expresiei nu vă temeţi şi nu vă înspăi­
mântaţi.
• să noteze încredeţi-vă cu un Î.
Aşa vă vorbeşte
Domnul: «Nu vă temeţi
şi nu vă înspăimântaţi
dinaintea acestei mari
DISCUTAŢI
• Ce aţi învăţat din notarea referinţelor la
Domnul, Dumnezeu?
mulţumi, căci nu voi
veţi lupta,
ci Dumnezeu. . .
17
Nu veţi avea de
luptat în lupta aceasta:
• Ce l-a îndemnat Iosafat pe popor să facă
în versetul 20?
Săptămâna a patra
• Ce asemănare există între acest îndemn şi
ceea ce aţi văzut în Deuteronom? (Moise
a fost proroc şi conducător al lui Israel.)
51
aşezaţi-vă, staţi acolo şi
veţi vedea izbăvirea pe
care v-o va da Domnul.
Iuda şi Ierusalim, nu
vă temeţi şi nu vă
înspăimântaţi; mâine,
• Prin urmare, în cine trebuiau ei să-şi pună
încrederea, de cine trebuiau să se teamă
– de oamenii pe care îi vedeau sau de
Dumnezeu pe care nu Îl vedeau?
ieşiţi-le înainte, şi
Domnul va fi cu voi!»“
20
A doua zi, au pornit
dis-de-dimineaţă spre
pustia Tecoa. La plecarea
lor, Iosafat a venit şi
a zis: «Ascultaţi‑mă,
• Nu avem timp suficient ca să studiem
ce s-a întâmplat, dar ştiţi cine a câştigat
bătălia, nu-i aşa? Ce lecţii puteţi învăţa
pentru acele situaţii din viaţa voastră când
sunteţi ispitiţi să vă temeţi de oameni şi
nu de Dumnezeu?
Iuda şi locuitorii
Ierusalimului!
Încredeţi-vă în Domnul
Dumnezeul vostru,
şi veţi fi întăriţi;
încredeţi‑vă în prorocii
Lui, şi veţi izbuti».“
52
Eliberarea de frică
Iosua 1:1–3, 5, 7–9
1
După moartea
lui Moise, robul
Domnului, Domnul
a zis lui Iosua, fiul lui
Nun, slujitorul lui
Moise:
2
„Robul Meu Moise a
murit: acum, scoală-te,
treci Iordanul acesta, tu
şi tot poporul acesta, şi
intraţi în ţara pe care o
dau copiilor lui Israel.
3
Orice loc pe care-l
va călca talpa piciorului
OBSERVAŢI
Să vedem cum ne putem asigura că
umblăm în frică de Domnul şi nu în frică
de oameni.
Pentru lider: Citeşte cu voce tare Iosua
1:1–3, 5, 7–9 şi cere grupului…
• să noteze fiecare referinţă la Iosua,
inclusiv pronumele, cu un I.
• să deseneze un cerc zimţat în jurul
oricărui cuvânt sau expresie care indică
frica.
• să traseze un dreptunghi în jurul
referinţelor la Lege şi la cartea Legii.
• să deseneze un nor ca acesta
în jurul cuvintelor întăreşte-te şi
îmbărbătează-te.
vostru vi-l dau, cum am
spus lui Moise...
5
Nimeni nu va putea
să stea împotriva ta,
cât vei trăi. Eu voi fi cu
tine, cum am fost cu
Moise; nu te voi lăsa,
nici nu te voi părăsi...
DISCUTAŢI
• Identificaţi locurile unde aţi notat Iosua.
Ce instrucţiuni i-a dat Dumnezeu?
• Ce i-a spus Dumnezeu lui Iosua ca să-l
încurajeze?
Săptămâna a patra
IMPORTANT
Definiţiile cuvintelor ebraice folosite
în Iosua 1 ne oferă o înţelegere clară
şi memorabilă a ceea ce i-a spus
Dumnezeu lui Iosua:
A întări înseamnă „a se agăţa / a
se prinde de, a apuca sau a prinde“.
A se îmbărbăta înseamnă „a fi alert,
fizic şi mintal. A nu se descuraja“.
A se înspăimânta înseamnă „a
se prăbuşi prin violenţă, confuzie,
frică“.
A lăsa înseamnă „a elibera, a lăsa
să cadă, a abandona“.
A părăsi este sinonim cu a lăsa şi
7
53
Întăreşte-te numai şi
îmbărbătează-te, lucrând
cu credincioşie după
toată Legea pe care ţi-a
dat-o robul Meu Moise;
nu te abate de la ea nici
la dreapta, nici la stânga,
ca să izbuteşti în tot ce
vei face.
8
Cartea aceasta a Legii
să nu se depărteze de
gura ta; cugetă asupra
înseamnă „a slăbi (strânsoarea),
ei zi şi noapte, căutând
a lăsa (din mână), a se îndepărta,
să faci tot ce este scris
a abandona“.
Cartea Legii este Tora, primele
în ea; căci atunci vei
cinci cărţi din Biblie: Genesa, Exodul,
izbândi în toate lucrările
Leviticul, Numeri şi Deuteronomul.
tale şi atunci vei lucra cu
Fiecare împărat al lui Israel trebuia
înţelepciune.
să-şi facă o copie a Legii ca s-o aibă
cu el şi s-o citească în toate zilele
vieţii lui (Deuteronom 17:18-20).
9
Nu ţi-am dat Eu
oare porunca aceasta:
«Întăreşte-te şi
• Ce aţi învăţat din notarea referinţelor la
Lege şi la cartea Legii?
îmbărbătează-te»?
54
Eliberarea de frică
Nu te înspăimânta şi nu
te îngrozi, căci Domnul
Dumnezeul tău este cu
tine în tot ce vei face.“
• I-a sugerat Dumnezeu lui Iosua că
citirea cărții Legii era opţională?
• Având în vedere această poruncă, cât de
important credeţi că este Cuvântul lui
Dumnezeu când este vorba despre frica
de oameni şi frica de Dumnezeu?
• Ce aţi învăţat din 2 Cronici 20 despre
cunoaşterea pe care o avea Iosafat despre
Dumnezeu, promisiunile lui Dumnezeu
şi instrucţiunile pe care le-a dat El poporului Său? (Gândiţi-vă că Iosua şi Iosafat au avut doar primele cinci cărţi din
Biblie; voi le aveţi pe toate cele şaizeci şi
şase!)
• Care este atitudinea voastră faţă de Cuvântul lui Dumnezeu şi cum v-a modelat
acesta acţiunile şi modul în care abordaţi
circumstanţele vieţii?
• Ce loc are Cuvântul lui Dumnezeu în
viaţa voastră de fiecare zi? Este acesta
rezultatul aplicării instrucţiunii pe care
Dumnezeu a dat-o lui Iosua în versetul 8
din capitolul 1?
Săptămâna a patra
55
• Descrieţi o situaţie în care cunoaşterea
Cuvântului lui Dumnezeu v-a ajutat să
evitaţi cursa fricii de oameni. Dacă nu vă
aduceţi aminte de o astfel de situaţie, ce
vă sugerează acest fapt?
OBSERVAŢI
Să încheiem studiul din această săptămână
citind trei pasaje din Noul Testament, care
vă pot ajuta să vă însușiți mai bine Iosua
1:7–9.
Pentru lider: Citeşte cu voce tare Ioan
16:33; Evrei 13:5–6 şi Efeseni 6:10–11. Cere
grupului...
• să deseneze o cruce peste fiecare referinţă
la Isus.
• să traseze un triunghi peste fiecare
referinţă la Domnul, Dumnezeu.
• să sublinieze fiecare referinţă la ucenici
şi la destinatarii mesajului.
• să deseneze un cerc zimţat în jurul
oricărei referinţe la a se teme.
• să deseneze un nor în jurul oricărei
referinţe la îndrăzniţi, întăriţi-vă şi
putere.
Ioan 16:33
[Eu, Isus,] V-am spus
[vouă, ucenicilor,] aceste
lucruri ca să aveţi pace
în Mine. În lume veţi
avea necazuri, dar
îndrăzniţi, Eu am biruit
lumea.
Evrei 13:5-6
5
Să nu fiţi iubitori de
bani. Mulţumiţi-vă cu
ce aveţi, căci El însuşi a
zis: „Nicidecum n-am să
te las, cu niciun chip nu
te voi părăsi.“
56
6
Eliberarea de frică
Aşa că putem zice
plini de încredere:
„Domnul este ajutorul
DISCUTAŢI
• Ce aţi învăţat din notarea referinţelor la
Domnul?
meu, nu mă voi teme:
ce mi-ar putea face
omul?“
Efeseni 6:10–11
10
• Ce aţi învăţat din notarea cuvintelor a se
teme, îndrăzniţi şi întăriţi-vă?
Încolo, fraţilor,
întăriţi-vă în Domnul şi
în puterea tăriei Lui.
11
Îmbrăcaţi-vă
cu toată armura lui
Dumnezeu, ca să puteţi
ţine piept împotriva
uneltirilor diavolului.
• Recapitulaţi ce aţi învăţat din căsuţa
„Important“, material care este retipărit
pe pagina următoare pentru a-l avea la
îndemână. Discutaţi cum înţelegerea
acestor cuvinte şi cunoaşterea versetelor
din Iosua şi din Noul Testament, vă pot
ajuta să umblaţi în frică de Domnul şi
nu în frică de oameni.
Săptămâna a patra
IMPORTANT
Definiţiile cuvintelor ebraice folosite
în Iosua 1 ne oferă o înţelegere clară
şi memorabilă a ceea ce i-a spus
Dumnezeu lui Iosua:
A întări înseamnă „a se agăţa / a
se prinde de, a apuca sau a prinde“.
A se îmbărbăta înseamnă „a fi alert,
fizic şi mintal. A nu se descuraja“.
A se înspăimânta înseamnă „a
se prăbuşi prin violenţă, confuzie,
frică“.
A lăsa înseamnă „a elibera, a lăsa
să cadă, a abandona“.
A părăsi este sinonim cu a lăsa şi
înseamnă „a slăbi (strânsoarea),
a lăsa (din mână), a se îndepărta,
a abandona“.
• În sfârşit, cum vă poate împiedica iubirea
de bani să umblaţi în frică de Dumnezeu?
Credeţi că aceasta este o problemă astăzi?
57
58
Eliberarea de frică
CONCLUZII
De-a lungul vieţii fiecare ne confruntăm cu frica de oameni şi trebuie
să-i facem faţă. Singura frică în stare să învingă frica de oameni în
multele ei forme este frica de Domnul, ceea ce înseamnă că avem
nevoie să ne întărim şi să ne înnoim continuu înţelegerea pe care o
avem cu privire la El.
Iată trei sugestii pentru a face acest lucru.
Mai întâi, hrăneşte-te zilnic cu Cuvântul lui Dumnezeu – nu
din obligaţie, ci pentru că noi trăim cu orice cuvânt care iese din
gura Sa (Deuteronom 8:3; Matei 4:4). Învaţă să studiezi „inductiv“ Cuvântul lui Dumnezeu – astfel încât Dumnezeu Însuşi să
te înveţe, aşa cum spune Psalmul 119:102. Misiunea organizaţiei
Precept Ministries International (PMI) este să-i zidească pe oameni
în Cuvântul lui Dumnezeu astfel încât acesta să producă reverenţă
faţă de Dumnezeu – frica de Domnul. PMI are instrumentele
necesare pentru a vă învăţa şi instrui cum să descoperiţi voi înşivă
adevărul, să-i învăţaţi şi pe alţii şi să-i ucenicizaţi – atât online cât şi
cu materiale tipărite. PMI slujeşte în peste 150 de ţări şi 70 de limbi
şi are materiale pentru copii, adolescenţi şi adulţi. Această carte pe
care o folosiţi a fost produsă de această misiune.*
În al doilea rând, cu cât alegeţi mai mult, în mod practic, frica
de Domnul – încrezându-vă în El şi făcând ce spune El, indiferent
de circumstanţe – cu atât veţi fi mai puternici spiritual. Umblarea
*Materialele în limba română ale organizației Precept Ministries le puteţi
găsi la www.precept.ro
Săptămâna a patra
59
în frică de Domnul vă va aduce o pace adâncă şi trecere înaintea lui
Dumnezeu astfel încât le veţi dori tot mai mult.
În al treilea rând, urmăriţi părtăşia cu alţi credincioşi maturi,
care să vă sprijine şi, dacă este necesar, să vă corecteze. Dumnezeu ne
aşază în trupul Său, într-o biserică locală, pentru că avem nevoie unii
de alţii: „funia împletită în trei nu se rupe uşor“ (Eclesiastul 4:12).
Săptămâna viitoare vom studia frica de moarte – o realitate căreia
toţi avem nevoie să ştim cum să-i facem faţă cu tărie şi curaj.
„Nu numiţi uneltire tot ce numeşte poporul acesta uneltire;
şi nu vă temeţi de ce se teme el, nici nu vă speriaţi!
Sfinţiţi însă pe Domnul oştirilor.
De El să vă temeţi şi să vă înfricoşaţi.
Şi atunci El va fi un locaş sfânt... (Isaia 8:12–14)
k Three
săptămâna a cincea
Frica de moarte are o mare putere de convingere. Dacă cei care
stăpânesc prin forţă şi intimidare nu pot obliga pe cineva să își schimbe convingerile, atunci folosesc ameninţarea cu moartea. Aceasta este
arma finală, întărită de o frică atât de puternică încât cel ameninţat se
poate prăbuşi în genunchi, îl poate face să se lepede de credinţă şi îl
poate sili să-i trădeze pe alţii.
Însă nu toţi oamenii sunt vulnerabili la această ameninţare. Cei
convinşi şi curajoşi preferă să moară pentru credinţa lor. Relatările
istorice ne spun că sângele martirilor a fost sămânţa bisericii. În loc să-i
elimine pe credincioşi, persecuţia şi martirajul au determinat creşterea
rapidă a bisericii primare.
În ce a constat credinţa creştinilor de au avut putere să moară cu
atâta vitejie? Ce le-a dat tăria şi curajul de a muri în credinţă în loc să se
lepede de Isus Hristos şi învăţăturile Sale dătătoare de viaţă?
În această lecţie vom învăţa cum frica de Domnul – înţelegerea
domniei Sale peste viaţă şi mormânt – poate învinge frica de moarte.
OBSERVAŢI
Genesa 2:16–17; 3:7–10
În Genesa, cartea începuturilor, găsim
16 Domnul Dumnezeu
primele referinţe la moarte şi frică. Când a dat omului porunca
i-a creat pe Adam şi Eva, Dumnezeu i-a aceasta: „Poţi să
aşezat într-un mediu perfect şi le-a impus o mănânci după plăcere
singură restricţie: să nu mănânce din pomul din orice pom din
cunoştinţei binelui şi răului. Dumnezeu grădină;
le-a spus clar ce se va întâmpla dacă nu vor
17 dar din pomul
asculta. Totuşi, amăgiţi de şarpe, de diavol, cunoştinţei binelui şi
61
62
Eliberarea de frică
răului să nu mănânci,
căci în ziua în care vei
mânca din el vei muri
negreşit.“
3:7
Atunci li s-au
deschis ochii la
amândoi; au cunoscut
că erau goi, au cusut
laolaltă frunze de
smochin şi şi-au făcut
şorţuri din ele.
8
Atunci au auzit glasul
Domnului Dumnezeu
care umbla prin grădină
în răcoarea zilei: şi omul
şi nevasta lui s-au ascuns
de faţa Domnului
Eva a mâncat din pomul oprit; apoi i-a dat
şi lui Adam, şi a mâncat şi el. Astfel cei doi
s-au făcut vinovaţi de călcarea poruncii lui
Dumnezeu.
Pentru lider: Citeşte cu voce tare Genesa
2:16–17 şi 3:7–10. Cere grupului să spună
şi…
• să deseneze un triunghi peste fiecare
referinţă la Domnul Dumnezeu.
• să noteze cu o piatră de mormânt ca
aceasta
cuvântul muri.
• să deseneze un cerc zimţat în jurul
cuvântului frică.
DISCUTAŢI
• Ce aţi învăţat din notarea verbului a muri
– prima referinţă la moarte în Cuvântul
lui Dumnezeu?
Dumnezeu printre
pomii din grădină.
9
Dar Domnul
Dumnezeu a chemat
pe om şi i-a zis:
„Unde eşti?“
• Ce acţiune avea ca rezultat moartea? O
puteţi rezuma într-un cuvânt?
Săptămâna a cincea
• Ce au făcut Adam şi Eva faţă de Dum­
nezeu când nu au ascultat?
10
63
El a răspuns: „Ţi-am
auzit glasul în grădină;
şi mi-a fost frică, pentru
că eram gol, şi m-am
ascuns.“
OBSERVAŢI
Păcatul aduce moartea, care ne separă de
Dumnezeu, care este viaţa.
Pentru lider: Citeşte cu voce tare Romani
5:12 şi 6:23. Cere grupului…
• să noteze cuvântul păcat cu un P.
• să noteze cu o piatră de mormânt
cuvântul moarte.
• să deseneze un triunghi peste numele
Dumnezeu.
Romani 5:12
De aceea, după cum
printr-un singur om
a intrat păcatul în
lume, şi prin păcat a
intrat moartea, şi astfel
moartea a trecut asupra
tuturor oamenilor,
din pricină că toţi au
păcătuit…
Romani 6:23
DISCUTAŢI
• Ce aţi învăţat din notarea cuvântului
moarte?
Fiindcă plata păcatului
este moartea, dar
darul fără plată al lui
Dumnezeu este viaţa
• Ce aţi învăţat din notarea numelui Dum­
nezeu?
veşnică în Isus Hristos,
Domnul nostru.
64
Eliberarea de frică
Evrei 2:9, 14–15
9
Dar pe Acela care a
fost făcut „pentru puţină
vreme mai prejos decât
îngerii“, adică pe Isus,
Îl vedem „încununat cu
slavă şi cu cinste“ din
pricina morţii pe care a
suferit-o; pentru ca, prin
harul lui Dumnezeu, El
să guste moartea pentru
toţi.
14
Astfel, dar, deoarece
copiii sunt părtaşi
sângelui şi cărnii, tot
aşa şi El însuşi a fost
deopotrivă părtaş la ele,
pentru ca, prin moarte,
să nimicească pe cel ce
are puterea morţii,
adică pe diavolul,
15
şi să izbăvească pe
toţi aceia care, prin
frica morţii, erau supuşi
robiei toată viaţa lor.
OBSERVAŢI
Cum primim viaţa veşnică prin Isus Hristos?
Cum dă Dumnezeu viaţă oamenilor care se
nasc păcătoşi şi, ca urmare, sunt destinaţi
morţii, despărţirii veşnice de Dumnezeu,
care este viaţa?
Pentru lider: Citeşte cu voce tare Evrei 2:9,
14–15 şi 2 Corinteni 5:21. Cere grupului…
• să noteze cu o cruce fiecare referinţă
la Isus, inclusiv pronumele.
• să noteze cu o piatră de mormânt fiecare
apariţie a cuvântului moarte.
• să deseneze un cerc zimţat în jurul
cuvântului frică.
DISCUTAŢI
• Ce aţi învăţat din notarea numelui Isus?
Aceste adevăruri sunt uimitoare şi se
referă la voi, deci găsiţi-le pe toate!
• De ce scoate în evidenţă Dumnezeu
faptul că Domnul Isus a fost făcut pentru
puţină vreme mai prejos decât îngerii, că
El S-a făcut părtaş sângelui şi cărnii – a
devenit o fiinţă omenească?
Săptămâna a cincea
• Cine a păcătuit în Genesa 3, şi ce
consecinţă a avut păcatul? Ce aţi văzut în
Romani 5:12? Recitiţi acest verset.
• Ce aţi învăţat din notarea cuvântului
moarte în versetele din Evrei?
• Ce anume aduce moartea, care este cauza
morţii, potrivit cu Romani 6:23?
• Ce i-a dat diavolului, şarpelui, puterea
morţii peste oameni, aşa cum citim în
Evrei 2:14?
• Cum a fost rezolvată problema păcatului
oamenilor, cum a fost achitată plata
păcatului?
• Deci, dacă sunteţi credincioşi adevăraţi în
Isus Hristos, dacă vă temeţi de Dumnezeu
şi vă încredeţi în Isus Hristos, ce fel de
viaţă aveţi? Veţi fi despărţiţi vreodată de
Dumnezeu şi de Isus Hristos? Explicaţi-vă
răspunsul.
65
2 Corinteni 5:21
Pe Cel ce n-a cunoscut
niciun păcat [pe Isus], El
[Dumnezeu], L-a făcut
păcat pentru noi, ca noi
să fim neprihănirea lui
Dumnezeu în El.
66
Eliberarea de frică
1 Ioan 5:11–13
11
Şi mărturisirea este
aceasta: Dumnezeu ne-a
dat viaţa veşnică,
şi această viaţă este
în Fiul Său.
12
Cine are pe Fiul are
viaţa; cine n-are pe Fiul
lui Dumnezeu n-are
OBSERVAŢI
Pentru lider: Citeşte cu voce tare 1 Ioan
5:11–13. Cere grupului…
• să încercuiască fiecare apariţie a expresiei viaţa veşnică şi cuvântul viaţa.
• să noteze cu o cruce fiecare referinţă la
Fiul lui Dumnezeu.
• să deseneze o piatră de mormânt peste
expresia nu are viaţa.
viaţa.
13
V-am scris aceste
lucruri ca să ştiţi că voi
care credeţi în Numele
Fiului lui Dumnezeu
DISCUTAŢI
• Ce ne-a dat Dumnezeu şi cum o
primim?
aveţi viaţa veşnică.
• Care este situaţia noastră dacă nu-L avem
pe Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu?
Săptămâna a cincea
OBSERVAŢI
Ce se întâmplă cu un creştin când moare
fizic? Să vedem ce a scris apostolul Pavel
sub inspiraţia lui Dumnezeu.
Pentru lider: Citeşte cu voce tare Filipeni
1:21–23; 2 Corinteni 5:6–8 şi Romani
8:38–39. Cere grupului…
• să sublinieze orice pronume care se
referă la Pavel sau la credincioşi,
inclusiv mine, mă, noi şi ne.
• să deseneze o piatră de mormânt peste
fiecare dintre aceste cuvinte sau expresii:
a muri, (să mă) mut, să părăsim
trupul acesta şi moartea.
DISCUTAŢI
• Ce aţi învăţat din notarea pronumelor
mine, mă, noi şi ne?
IMPORTANT
Apostolul Pavel a scris Epistola
către Filipeni din închisoarea din
Roma. Acest om, care a trăit în frică
de Dumnezeu, a fost decapitat
pentru credinţa sa.
67
Filipeni 1:21-23
21
Căci pentru mine
a trăi este Hristos, şi a
muri este un câştig.
22
Dar, dacă trebuie să
mai trăiesc în trup, face
să trăiesc; şi nu ştiu ce
trebuie să aleg.
23
Sunt strâns din două
părţi: aş dori să mă mut
şi să fiu împreună cu
Hristos, căci ar fi cu
mult mai bine...
2 Corinteni 5:6-8
6
Aşadar, noi
întotdeauna suntem
plini de încredere; căci
ştim că, dacă suntem
acasă în trup, pribegim
departe de Domnul –
68
7
Eliberarea de frică
pentru că umblăm
prin credinţă, nu prin
vedere. –
8
• Ce aţi învăţat din notarea referinţelor la a
muri, (să mă) mut, să părăsim trupul acesta
şi moartea?
Da, suntem plini
de încredere, şi ne
place mult mai mult să
părăsim trupul acesta,
ca să fim acasă, la
Domnul.
• Ştiaţi aceasta? Cum vă afectează acest
adevăr concepţia privitoare la moartea
creşti­nului?
Romani 8:38–39
38 Căci sunt bine
încredinţat că nici
moartea, nici viaţa, nici
îngerii, nici stăpânirile,
nici puterile, nici
lucrurile de acum,
nici cele viitoare,
39
nici înălţimea, nici
adâncimea, nicio altă
făptură, nu vor fi în
stare să ne despartă de
dragostea lui Dumnezeu
care este în Isus Hristos,
Domnul nostru.
• Frica de Domnul este demonstrată prin
recunoaşterea acestui adevăr şi trăind în
lumina lui. Cum va afecta acest adevăr
modul în care trăiţi şi modul în care
veţi muri? Corespunde această abordare
a vieţii şi a morţii curajului despre care
citim în 2 Corinteni 5:7–8?
Săptămâna a cincea
OBSERVAŢI
Dacă vă temeţi de Domnul, înseamnă că
nu veţi fi omorâţi de oameni?
Pentru lider: Citeşte cu voce tare – şi rar –
Luca 12:4–7 şi Matei 10:26–28. Observaţi
că Domnul Isus vorbeşte în ambele pasaje.
Cere grupului…
• să deseneze un cerc zimţat în jurul
fiecărei apariţii a verbului a se teme.
• să deseneze o piatră de mormânt peste
verbele a ucide şi a pierde.
Luca 12:4-7
4
Vă spun vouă,
prietenii Mei: să nu vă
temeţi de cei ce ucid
trupul, şi după aceea nu
mai pot face nimic.
5
Am să vă arăt de cine
să vă temeţi. Temeţi-vă
de Acela care, după ce
a ucis, are puterea să
arunce în gheenă; da, vă
spun, de El să vă temeţi.
6
DISCUTAŢI
• Ce aţi învăţat din notarea verbului a se
teme?
69
Nu se vând oare
cinci vrăbii cu doi bani?
Totuşi niciuna din ele
nu este uitată înaintea
lui Dumnezeu.
7
Şi chiar perii din cap,
toţi vă sunt număraţi.
Deci să nu vă temeţi:
• De cine trebuie să vă temeţi, şi de ce?
voi sunteţi mai de preţ
decât multe vrăbii.
70
Eliberarea de frică
Matei 10:26–28
26
Aşa că, să nu vă
temeţi de ei. Căci nu
este nimic ascuns care
nu va fi descoperit şi
• Ce înseamnă pentru voi această cu­
noaştere? Cum vă poate afecta aceasta
viaţa, slujirea şi mesajul – mărturia în faţa
altora – dacă credeţi cu adevărat aceasta şi
trăiţi într-un mod corespunzător?
nimic tăinuit care nu
va fi cunoscut.
27
Ce vă spun Eu la
întuneric voi să spuneţi
la lumină; şi ce auziţi
şoptindu-se la ureche
să propovăduiţi de pe
acoperişul caselor.
28
Nu vă temeţi de
cei ce ucid trupul,
dar care nu pot ucide
sufletul; ci temeţi-vă
mai degrabă de Cel
ce poate să piardă şi
sufletul şi trupul în
gheenă.
• Aţi cunoscut pe cineva sau aţi citit despre cineva, care a fost persecutat pentru
credinţă? Cum v-a afectat?
Săptămâna a cincea
OBSERVAŢI
Cine hotărăşte când vom muri – sau
aceasta este la voia întâmplării?
Pentru lider: Citeşte cu voce tare Psalmul
139:16 şi Deuteronom 32:39. Cere grupului…
• să traseze un triunghi peste fiecare
referinţă la Dumnezeu. Urmăriţi cu
atenţie pronumele.
• să deseneze o piatră de mormânt peste
verbul omor.
DISCUTAŢI
• Ce aţi învăţat din notarea referinţelor la
Dumnezeu?
• Ce aţi învăţat despre Cel ce hotărăşte
moartea voastră şi ziua morții?
71
Psalmul 139:16
Psalmistul vorbeşte despre
Dumnezeu.
Când nu eram decât un
plod fără chip, ochii Tăi
mă vedeau; şi în cartea
Ta erau scrise toate zilele
care-mi erau rânduite,
mai înainte de a fi fost
vreuna din ele.
Deuteronom 32:39
Dumnezeu vorbeşte.
Să ştiţi, dar, că Eu sunt
Dumnezeu şi că nu este
alt dumnezeu afară de
• Cum vă poate ajuta credinţa în versetele
pe care le-aţi citit să învingeţi frica de
moarte?
Mine; Eu dau viaţă şi
• Credeţi ceea ce aţi citit? Dacă nu credeţi,
vă temeţi de Domnul? Care va fi rezultatul
dacă nu credeţi? Explicaţi-vă răspunsul.
nimeni nu poate scoate
Eu omor, Eu rănesc
şi Eu tămăduiesc, şi
pe cineva din mâna
Mea.
72
Eliberarea de frică
Apocalipsa 2:8–11
8
Îngerului Bisericii
din Smirna scrie-i:
„Iată ce zice Cel dintâi
şi Cel de pe urmă, Cel
ce a murit şi a înviat:
9
«Ştiu necazul tău
şi sărăcia ta (dar eşti
bogat) şi batjocurile
din partea celor ce zic
că sunt iudei, şi nu
sunt, ci sunt o sinagogă
a Satanei.
10
Nu te teme
nicidecum de ce
ai să suferi. Iată că
diavolul are să arunce
OBSERVAŢI
Capitolele 2 şi 3 din Apocalipsa conţin şapte
scrisori ale Domnului Isus, trimise la şapte
biserici din Asia Mică. Fiecare scrisoare se
încheie cu o promisiune pentru cel ce va
birui.
Pentru lider: Citeşte cu voce tare Apocalipsa
2:8–11 şi cere grupului...
• să noteze cu o cruce referinţele la Isus şi
la Cel dintâi şi Cel de pe urmă.
• să sublinieze fiecare pronume care se
referă la credincioşi: tău, ta, te, voi,
vă şi -ţi.
• să deseneze un cerc zimţat în jurul
verbului nu te teme.
• să deseneze o piatră de mormânt peste
cuvântul moarte.
în temniţă pe unii din
IMPORTANT
Cel care biruie – aşa cum citim în
voi, ca să vă încerce. Şi
1 Ioan 5:4–5 – este cel născut din
veţi avea un necaz de
Dumnezeu, cel care crede că Isus
zece zile. Fii credincios
este Fiul lui Dumnezeu. Ceea ce
până la moarte, şi-ţi voi
da cununa vieţii.»
câştigă biruinţa asupra lumii este
credinţa lui.
Săptămâna a cincea
DISCUTAŢI
• Ce fel de mesaj i-a transmis Domnul Isus
Bisericii din Smirna? Cum l-aţi descrie:
sever? Şocant? De necrezut? De ce?
11
73
Cine are urechi să
asculte ce zice bisericilor
Duhul: «Cel ce va
birui nicidecum nu va
fi vătămat de a doua
• Ce aţi învăţat din notarea pronumelor tău,
ta, te, voi, vă, şi -ţi? Răspundeţi cât mai
cuprinzător.
• Cum S-a descris Isus Hristos pe Sine în
versetul 8?
• Vedeţi vreo legătură între această descriere şi ce spune El bisericii? Explicaţi-vă
răspunsul.
• Ce aţi învăţat din notarea referinţelor la
moarte?
(Dacă vă întrebaţi care este înţelesul expresiei
„a doua moarte“, continuaţi studiul şi vom
descoperi împreună răspunsul.)
moarte».“
74
Eliberarea de frică
Apocalipsa 1:12–13,
17-18
12
M-am întors să văd
glasul care-mi vorbea.
Şi, când m-am întors,
am văzut şapte sfeşnice
de aur.
13
Şi, în mijlocul
celor şapte sfeşnice, pe
Cineva care semăna cu
Fiul omului, îmbrăcat
cu o haină lungă până
la picioare şi încins
la piept cu un brâu
de aur.
17
Când L-am văzut,
am căzut la picioarele
Lui ca mort. El Şi-a
pus mâna dreaptă
peste mine şi a zis:
„Nu te teme! Eu sunt
Cel dintâi şi Cel de pe
urmă,
18
OBSERVAŢI
Să citim o altă descriere a Celui care a vorbit Bisericii din Smirna. Aceasta este făcută
de apostolul Ioan când prezintă descoperirea pe care a avut-o în Duhul în timp ce
era exilat pe insula Patmos, persecuţia pe
care a suferit-o din pricina Cuvântului lui
Dumnezeu şi din pricina mărturiei lui
Isus Hristos. Ioan este cel care vorbeşte în
textul următor.
Pentru lider: Citeşte cu voce tare Apocalipsa
1:12–13, 17–18 şi cere grupului…
• să noteze cu o cruce fiecare referinţă la
Cineva care semăna cu Fiul omului,
inclusiv pronumele.
• să deseneze un cerc zimţat în jurul
expresiei nu te teme.
• să noteze cu o piatră de mormânt
cuvintele mort şi morţii.
DISCUTAŢI
• Ce aţi învăţat din versete 17–18 despre
Cel pe care L-a văzut Ioan?
Cel viu. Am fost
mort, şi iată că sunt
• Cine credeţi că este Acesta, şi de ce?
Săptămâna a cincea
• De ce nu trebuie să ne temem? Ce aţi
învăţat despre moarte?
75
viu în vecii vecilor. Eu
ţin cheile morţii şi ale
Locuinţei morţilor.“
OBSERVAŢI
Va avea moartea un sfârşit? Să citim prorocia lui Ioan privitoare la soarta de pe
urmă a morții.
Apocalipsa 20:11–21:8
11
Apoi am văzut un
scaun de domnie mare
şi alb, şi pe Cel ce şedea
pe el. Pământul şi cerul
Pentru lider: Citeşte cu voce tare şi rar
Apo­calipsa 20:11–21:8. Cere grupului…
• să traseze un triunghi peste fiecare
referinţă la Dumnezeu, Lui, Eu şi
Meu.
• să noteze cu o piatră de mormânt
cuvintele morţi şi moarte.
au fugit dinaintea Lui
şi nu s-a mai găsit loc
pentru ele.
12
Şi am văzut pe
morţi, mari şi mici,
stând în picioare
înaintea scaunului de
domnie. Nişte cărţi au
fost deschise. Şi a fost
DISCUTAŢI
• Ce aţi învăţat din notarea referinţelor
la Dumnezeu în Apocalipsa 20:11–14?
Includeţi ce vedeţi în versetul 12 despre
scaunul de domnie mare și alb al lui
Dumnezeu.
deschisă o altă carte,
care este Cartea vieţii. Şi
morţii au fost judecaţi
după faptele lor, după
cele ce erau scrise în
cărţile acelea.
13
Marea a dat înapoi
pe morţii care erau în ea;
76
Eliberarea de frică
moartea şi Locuinţa
morţilor au dat înapoi
• Ce aţi învăţat din notarea referinţelor la
morţi şi moarte în Apocalipsa 20:11–15?
pe morţii care erau
în ele. Fiecare a fost
judecat după faptele
lui.
14
Şi moartea şi
Locuinţa morţilor au
fost aruncate în iazul
de foc. Iazul de foc este
moartea a doua.
15
Oricine n-a fost
• Vor scăpa nepedepsiţi toţi cei care i-au torturat şi omorât pe copiii lui Dumnezeu,
cum au fost cei din Smirna, despre care aţi
citit? De unde ştiţi?
găsit scris în Cartea
vieţii a fost aruncat în
iazul de foc.
21:1
Apoi am văzut un
cer nou şi un pământ
nou; pentru că cerul
dintâi şi pământul
dintâi pieriseră, şi
marea nu mai era.
2
Şi eu am văzut
coborându-se din
cer, de la Dumnezeu,
cetatea sfântă, Noul
• Ce aţi învăţat din notarea referinţelor la
Dumnezeu în Apocalipsa 21:1–8?
Săptămâna a cincea
• Ce aţi învăţat despre moarte din acest
text?
77
Ierusalim, gătită ca o
mireasă împodobită
pentru bărbatul ei.
3
Şi am auzit un glas
tare care ieşea din
• În săptămâna a patra am văzut că
Dumnezeu i-a poruncit lui Iosua să se încurajeze şi să se îmbărbăteze – să cugete sau
să mediteze la Cuvântul lui Dumnezeu şi
să-l păzească. El nu trebuia să se abată de la
cartea Legii nici la dreapta, nici la stânga,
ci trebuia să lucreze cu credincioşie potrivit
cu tot ce i-a poruncit Dumnezeu (Iosua
1:7). Cu siguranţă aceasta este frica de
Domnul în acţiune. Dar ce se va întâmpla
cu cei care nu au frică de Domnul? Recitiţi
Apocalipsa 21:8. Cum sunt descrişi cei care
vor avea parte de a doua moarte?
scaunul de domnie şi
zicea: „Iată cortul lui
Dumnezeu cu oamenii!
El va locui cu ei, şi
ei vor fi poporul Lui,
şi Dumnezeu însuşi
va fi cu ei. El va fi
Dumnezeul lor.
4
El va şterge orice
lacrimă din ochii lor.
Şi moartea nu va mai
fi. Nu va mai fi nici
tânguire, nici ţipăt,
nici durere, pentru
că lucrurile dintâi au
trecut.“
5
• Au avut aceştia posibilitatea să scape de
moarte? De ce nu au scăpat?
Cel ce şedea pe
scaunul de domnie a
zis: „Iată, Eu fac toate
lucrurile noi.“ Şi a
adăugat: „Scrie, fiindcă
78
Eliberarea de frică
aceste cuvinte sunt
vrednice de crezut şi
• Este scris numele vostru în Cartea vieţii?
Cum ştiţi?
adevărate.“
6
Apoi mi-a zis: „S-a
isprăvit! Eu sunt Alfa
şi Omega, Începutul
şi Sfârşitul. Celui ce îi
este sete îi voi da să bea
fără plată din izvorul
apei vieţii.
7
• Dacă numele vostru nu este scris în
Cartea vieţii, ce trebuie să faceţi ca să fie
scris?
Cel ce va birui va
moşteni aceste lucruri.
Eu voi fi Dumnezeul
lui, şi el va fi fiul Meu.
8
Dar, cât despre
• Dacă este scris, trebuie să vă mai temeţi
de moarte? Explicaţi-vă răspunsul.
fricoşi, necredincioşi,
scârboşi, ucigaşi,
curvari, vrăjitori,
închinătorii la idoli
şi toţi mincinoşii,
partea lor este în
iazul care arde cu foc
şi cu pucioasă, adică
moartea a doua.“
• De cine vă este frică?
Săptămâna a cincea
79
CONCLUZII
Vă oferă mângâiere şi siguranţă cunoaşterea acestor adevăruri?
Vă simţiţi în siguranţă ştiind că nu veți muri decât după voia lui
Dumnezeu şi că – indiferent cum veţi muri – dacă sunteți ai Domnului, când veţi părăsi trupul acesta veţi merge acasă la Domnul?
Vă ajută această cunoaştere să trăiţi în frică de Domnul, acceptând Cuvântul Său ca adevăr, încrezându-vă în El, respectându-L,
închinându-vă Lui pentru cine este El? A proceda astfel înseamnă a
avea înţelepciune – şi viaţă!
săptămâna a şasea
Viaţa poate fi foarte nesigură şi nesiguranţa duce adesea la frică. Noi
putem fi mereu îngrijoraţi datorită nesiguranţelor vieţii. Ce mi se va
întâmpla, ce li se va întâmpla celor dragi ai mei, dacă ______ ? Dacă ce?
Cu toţii am avea cu ce completa multe întrebări de acest fel, nu-i aşa?
Dar oare trebuie să trăim temându-ne mereu de ceea ce ni s-ar
putea întâmpla între clipa prezentă şi ceasul morţii? Trebuie să fim
mereu îngrijoraţi cu privire la ce ne rezervă viitorul? Trebuie să fim
prinşi în caruselul încântării şi groazei, având emoţiile determinate de
ceea ce se întâmplă în jurul nostru, de ceea ce experimentăm şi de ceea
ce ni se spune că se va întâmpla?
Când am început acest studiu, ne-am pus întrebarea pe care a
pus-o Domnul Isus ucenicilor Săi: „Pentru ce sunteți așa de fricoși?“
Apoi am învăţat cine este Dumnezeu – adevăruri despre El şi des­pre
Fiul Său, care ne dau încredere atunci când credem promisiunea
Sa: „Eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului.“ Apoi am văzut ce
înseamnă să-L cunoaştem şi să ne încredem în Cel care este cu noi
în fiecare furtună!
În a treia săptămână de studiu am învăţat despre acea frică unică
ce supune şi învinge toate celelalte frici sau temeri: frica de Domnul.
În săptămâna a patra am învăţat cum putem învinge frica de oameni
care ameninţă să ne stăpânească. După aceea, săptămâna trecută am
învăţat cum să învingem frica de moarte.
În această săptămână dorim să învăţăm cum putem învinge practic
teama de nesiguranţă precum şi îngrijorările vieţii de fiecare zi, trăind
clipă de clipă în frică de Domnul. Fie ca Dumnezeu să folosească acest
studiu într-un asemenea mod încât să ajungeţi să trăiţi viaţa la un
nivel mai înalt, umblând încrezători împreună cu Lumina vieţii (Ioan
8:12).
81
82
Eliberarea de frică
Isaia 50:10
Cine dintre voi se teme
de Domnul să asculte
glasul Robului Său!
Cine umblă în întuneric
şi n-are lumină să se
încreadă în Numele
Domnului şi să se
bizuie pe Dumnezeul
lui!
Psalmul 27:1-3
1
Domnul este
lumina şi mântuirea
mea: de cine să mă
tem? Domnul este
sprijinitorul vieţii mele:
de cine să-mi fie frică?
2
Pentru lider: Citeşte cu voce tare Isaia
50:10; Psalmul 27:1–3; şi Ioan 8:12. Cere
grupului…
• să sublinieze fiecare pronume – cine,
voi, lui, mea, mă, mele, -mi, ei, mei şi
le- – când se referă la o persoană diferită
de Dumnezeu sau Isus.
• să deseneze un semicerc ca acesta deasupra fiecărei apariţii a cuvântului
întuneric.
• să deseneze un cerc zimţat în jurul expresiei a se teme de Domnul şi în jurul
verbelor a se teme şi a-i fi frică.
Când înaintează cei
răi împotriva mea, ca
să-mi mănânce carnea,
tocmai ei – prigonitorii
şi vrăjmaşii mei – se
clatină şi cad.
3
OBSERVAŢI
Dumnezeu nu vrea ca oamenii să umble în
întuneric. Întunericul este „pântecele“ din
care se naşte frica.
Chiar o oştire de ar
tăbărî împotriva mea,
DISCUTAŢI
• Ce aţi învăţat din notarea pronumelor
cine, voi şi lui? Observaţi dife­ritele situaţii
menţionate în aceste versete.
Săptămâna a şasea
• Cum poate scăpa cineva de întuneric?
83
inima mea tot nu s-ar
teme. Chiar război de
s-ar ridica împotriva
mea, tot plin de
• Ce legătură există între aceasta şi frica de
Domnul?
încredere aş fi.
Ioan 8:12
Isus le-a vorbit din
nou şi a zis: „Eu sunt
Lumina lumii; cine Mă
urmează pe Mine nu va
umbla în întuneric, ci va
avea lumina vieţii.“
OBSERVAŢI
Pe Dumnezeu trebuie să-L slujim cu toată
dedicarea noastră – toată încrederea trebuie
să ne-o punem numai în El. Să vedem ce a
spus Domnul Isus pe unul din munţii care
se află în apropierea Mării Galileii.
Pentru lider: Citeşte cu voce tare şi rar Matei
6:22, 24–34. Cere grupului…
• să sublinieze fiecare pronume tău,
nimeni, vă, -vă, vostru, voi, -se, lui
şi vi.
• să deseneze un cerc zimţat în jurul
fiecărei apariţii a verbului a se îngrijora.
Matei 6:22, 24–34
22
Ochiul este lumina
trupului. Dacă ochiul
tău este sănătos, tot
trupul tău va fi plin
de lumină;
24
Nimeni nu poate
sluji la doi stăpâni.
Căci sau va urî pe
unul şi va iubi pe
celălalt; sau va ţine la
unul şi va nesocoti pe
celălalt; nu puteţi sluji
lui Dumnezeu şi lui
Mamona.
84
25
Eliberarea de frică
De aceea vă spun:
nu vă îngrijoraţi de viaţa
voastră, gândindu-vă
ce veţi mânca sau ce
DISCUTAŢI
• Ce aţi învăţat din notarea pronumelor voi,
vostru, tău etc.?
veţi bea; nici de trupul
vostru, gândindu-vă
cu ce vă veţi îmbrăca.
Oare nu este viaţa mai
mult decât hrana, şi
trupul mai mult decât
îmbrăcămintea?
26
Uitaţi-vă la păsările
cerului: ele nici nu
seamănă, nici nu seceră
şi nici nu strâng nimic
în grânare; şi totuşi
Tatăl vostru cel ceresc
le hrăneşte. Oare nu
sunteţi voi cu mult mai
de preţ decât ele?
27
Şi apoi, cine dintre
voi, chiar îngrijorân­
du‑se, poate să adauge
măcar un cot la
înălţimea lui?
28
Şi de ce vă îngrijoraţi
de îmbrăcăminte?
• Ce aţi învăţat din notarea verbului a se
îngrijora?
Săptămâna a şasea
• Ce legătură există între aceste referinţe
la îngrijorare şi temerile cu care ne
confruntăm în viaţă? Împărtăşiţi-vă gândurile.
85
Uitaţi-vă cu băgare de
seamă cum cresc crinii
de pe câmp: ei nici nu
torc, nici nu ţes;
29
totuşi vă spun că nici
chiar Solomon, în toată
slava lui, nu s-a îmbrăcat
ca unul din ei.
30
Aşa că, dacă astfel
îmbracă Dumnezeu
iarba de pe câmp, care
astăzi este, dar mâine
va fi aruncată în cuptor,
nu vă va îmbrăca El cu
mult mai mult pe voi,
• Ce soluţie a dat Domnul Isus pentru a
scăpa de aceste îngrijorări ale vieţii?
puţin credincioşilor?
31
Nu vă îngrijoraţi,
dar, zicând: „Ce vom
mânca?“ sau: „Ce vom
bea?“ sau: „Cu ce ne
vom îmbrăca?“
32
Fiindcă toate aceste
lucruri neamurile le
caută. Tatăl vostru
cel ceresc ştie că aveţi
trebuinţă de ele.
86
33
Eliberarea de frică
Căutaţi mai întâi
Împărăţia lui Dumnezeu
şi neprihănirea Lui, şi
• Trăiţi în frică de Domnul dacă Îl căutaţi
pe Dumnezeu şi Împărăţia Sa înainte de
toate celelalte? Explicaţi-vă răspunsul.
toate aceste lucruri vi se
vor da pe deasupra.
34
Nu vă îngrijoraţi,
dar, de ziua de mâine;
căci ziua de mâine se va
îngrijora de ea însăşi.
Ajunge zilei necazul ei.
Evrei 4:14-16
14
Astfel, fiindcă
avem un Mare Preot
însemnat, care a
străbătut cerurile – pe
Isus, Fiul lui Dumnezeu
– să rămânem tari în
mărturisirea noastră.
15
Căci n-avem
un Mare Preot care
să n-aibă milă de
slăbiciunile noastre,
ci Unul care în toate
lucrurile a fost ispitit ca
şi noi, dar fără păcat.
OBSERVAŢI
Domnul Isus i-a învăţat pe ucenicii Săi
să-şi concentreze atenţia şi viaţa asupra lui
Dumnezeu şi nu asupra lucrurilor materiale. El ne-a învăţat să nu ne îngrijorăm
nici cu privire la cele mai obişnuite nevoi
ale vieţii, ci să căutăm mai întâi Împărăţia
lui Dumnezeu. Dar înţelege Domnul Isus
dificultăţile cu care ne confruntăm?
Pentru lider: Citeşte cu voce tare Evrei
4:14‑16 şi cere grupului…
• să sublinieze fiecare pronume noastră,
noastre, noi şi ne.
• să noteze cu o cruce fiecare referinţă la
Isus, Marele nostru Preot, inclusiv
pronumele şi sinonimele.
Săptămâna a şasea
DISCUTAŢI
• Ce aţi învăţat din notarea referinţelor la
Isus?
• Ce aţi învăţat din notarea pronumelor
noastră, noastre, noi şi ne?
• Cum vă poate ajuta cunoaşterea acestor
adevăruri să învingeţi frica în situaţiile
dificile ale vieţii?
16
87
Să ne apropiem, dar,
cu deplină încredere de
scaunul harului, ca să
căpătăm îndurare şi să
găsim har, pentru ca să
fim ajutaţi la vreme de
nevoie.
Ioan 5:30
Domnul Isus vorbeşte.
Eu nu pot face nimic
OBSERVAŢI
Prorocind despre Mesia, Isaia ne-a spus că
frica de Domnul se va odihni peste Isus şi
că plăcerea Lui va fi frica de Domnul (Isaia
11:1–3). Deci cum a trăit Isus, care este
Dumnezeu în trup de om, când a fost aici
pe pământ? Şi ce trebuie să facem noi cu
această cunoaştere?
Pentru lider: Citeşte cu voce tare Ioan 5:30;
14:10; 1 Corinteni 11:1 şi 1 Ioan 2:6.
• Cere grupului să noteze cu o cruce fiecare referinţă la Isus, inclusiv Eu, Mine
(Însumi), Mea, M-, Hristos şi El.
de la Mine însumi:
judec după cum aud;
şi judecata Mea este
dreaptă, pentru că nu
caut să fac voia Mea, ci
voia Tatălui, care M-a
trimis.
Ioan 14:10
Domnul Isus vorbeşte.
Nu crezi că Eu sunt în
Tatăl, şi Tatăl este în
Mine? Cuvintele pe care
vi le spun Eu,
88
Eliberarea de frică
nu le spun de la Mine;
ci Tatăl, care locuieşte
în Mine, El face aceste
lucrări ale Lui.
DISCUTAŢI
• Ce aţi învăţat despre modul în care
Domnul Isus Şi-a trăit viaţa aici pe
pământ?
1 Corinteni 11:1
Apostolul Pavel scrie.
Călcaţi pe urmele mele,
întrucât şi eu calc pe
urmele lui Hristos.
1 Ioan 2:6
Cine zice că rămâne
în El [Isus] trebuie să
• Dacă a avea frică de Domnul înseamnă
a te încredere în El, a avea un respect
profund faţă de El, a crede şi a face ceea
ce spune El, atunci cum a demonstrat
Domnul Isus frica de Dumnezeu?
trăiască şi el cum a trăit
Isus.
• De ce este important pentru voi, ca şi
copii ai lui Dumnezeu, să ştiţi aceste lucruri? Ce lecţie există în aceasta pentru
voi? Explicaţi-vă răspunsul.
Săptămâna a şasea
OBSERVAŢI
Cum trebuie să trăiţi în toate zilele vieţii
voastre, ca şi copii ai lui Dumnezeu?
Pentru lider: Citeşte cu voce tare Ieremia
17:5–8 şi Proverbe 3:5–8. Cere grupului…
• să sublinieze fiecare referinţă la cel des­
pre care se vorbeşte şi la cel căruia i
se vorbeşte. Prin urmare veţi sublinia
omul, el, -şi, lui, -te, ta, te, tale, îţi şi
tău.
• să deseneze un cerc zimţat în jurul
verbului a se teme.
• să noteze cu un Î fiecare apariţie a
verbului a se încrede.
DISCUTAŢI
• Ce contraste şi comparaţii sunt folosite în
Ieremia 17:5–8?
89
Ieremia 17:5-8
5
Aşa vorbeşte
Domnul: „Blestemat să
fie omul care se încrede
în om, care se sprijină pe
un muritor şi îşi abate
inima de la Domnul!
6
Căci este ca un
nenorocit în pustiu şi
nu vede venind fericirea;
locuieşte în locurile arse
ale pustiului, într-un
pământ sărat şi fără
locuitori.
7
Binecuvântat să fie
omul care se încrede
în Domnul şi a cărui
nădejde este Domnul!
• Ce aţi învăţat despre persoana descrisă în
versetele 5–6 din Ieremia 17?
8
Căci el este ca un
pom sădit lângă ape
care-şi întinde rădăcinile
spre râu; nu se teme
90
Eliberarea de frică
de căldură când vine,
şi frunzişul lui rămâne
verde; în anul secetei nu
• Ce aţi învăţat despre persoana din Ieremia
17:7–8 şi din ilustraţia pomului? Cum se
aplică aceasta vieţilor noastre?
se teme şi nu încetează
să aducă rod.
Proverbe 3:5-8
5
Încrede-te în Domnul
• Care sunt câteva moduri prin care
vin valuri fierbinți de „căl­dură“ (Ieremia
17:8) peste noi?
din toată inima ta şi nu
te bizui pe înţelepciunea
ta!
6
Recunoaşte-L în toate
căile tale, şi El îţi va
netezi cărările.
7
• Ce expresii ale fricii de Domnul găsim în
aceste versete?
Nu te socoti singur
înţelept; teme-te de
Domnul şi abate-te
de la rău!
8
• Ce aţi învăţat din notarea pronumelor -te,
ta, te, tale, îţi şi tău în Proverbe 3?
• Ce învăţături practice găsim în aceste
versete referitoare la cum să ne temem de
Domnul?
Aceasta va aduce
sănătate trupului tău şi
răcorire oaselor tale.
• Ce beneficii avem când trăim în frică de
Domnul?
Săptămâna a şasea
OBSERVAŢI
Când a fost dus în faţa duşmanului său
Achiş sau Abimelec, David a făcut pe
nebunul în faţa lui şi i s-a dat drumul. Apoi
el a scris Psalmul 34. Când vă confruntaţi cu
îngrijorările sau temerile vieţii, veţi descoperi că aceste cuvinte ale sale vă pot aduce
mângâiere. Să le citim acum şi să vedem ce
putem învăţa din exemplul său.
Pentru lider: Citeşte cu voce tare – şi rar –
Psalmul 34:4–19. Cere grupului…
• să sublinieze fiecare referinţă la psal­
mist şi la omul care se încrede în
Dumnezeu, cum sunt pronumele eu,
mi-, m-, mele, îţi, te, şi, -l, lui, celor,
-i, -vă, voi, cei, -mă, cine, -ţi, lor, îl şi
expresia cei/cel fără prihană.
• să deseneze un cerc zimţat în jurul
oricărei referinţe la temeri, a se teme şi
frică.
DISCUTAŢI
Pentru lider: Parcurgeţi psalmul paragraf cu
paragraf. Veţi observa că numărul unor versete
este subliniat. Le-am subliniat pentru a vă
ajuta să împărţiţi psalmul în paragrafe pentru discuţii. Pentru fiecare paragraf discutaţi
următoarele:
91
Psalmul 34:4–19
4
Eu am căutat pe
Domnul, şi mi-a
răspuns: m-a izbăvit din
toate temerile mele.
5
Când îţi întorci
privirile spre El, te
luminezi de bucurie, şi
nu ţi se umple faţa de
ruşine.
6
Când strigă un
nenorocit, Domnul
aude şi-l scapă din toate
necazurile lui.
7
Îngerul Domnului
tăbărăşte în jurul celor
ce se tem de El şi-i scapă
din primejdie.
8
Gustaţi şi vedeţi
ce bun este Domnul!
Ferice de omul care se
încrede în El!
9
Temeţi-vă de
Domnul, voi, sfinţii Lui,
92
Eliberarea de frică
căci de nimic nu duc
lipsă cei ce se tem de El!
10
Puii de leu duc lipsă
şi li-e foame, dar cei ce
• Ce aţi învăţat din aceste versete despre cei
care Îl caută pe Domnul, cei care strigă
către El după ajutor? Ce fac aceştia sau ce
li se spune să facă?
caută pe Domnul nu
duc lipsă de niciun bine.
11
Veniţi, fiilor, şi
ascultaţi-mă, căci vă voi
învăţa frica Domnului.
12
Cine este omul care
doreşte viaţa şi vrea să
aibă parte de zile fericite?
13
Fereşte-ţi limba de
rău, şi buzele de cuvinte
înşelătoare!
14
Depărtează-te de rău
şi fă binele; caută pacea
şi aleargă după ea!
15
Ochii Domnului
sunt peste cei fără
prihană, şi urechile Lui
iau aminte la strigătele
lor.
• Cum răspunde Dumnezeu?
Săptămâna a şasea
Pentru lider: După ce aţi răspuns la între­
bările anterioare pentru toate paragrafele,
discutaţi următoarele întrebări suplimentare
referitoare la versetul 19:
16
93
Domnul Îşi întoarce
faţa împotriva celor
răi, ca să le şteargă
pomenirea de pe
pământ.
• Ce aţi observat în versetul 19?
17
Când strigă cei fără
prihană, Domnul aude
şi-i scapă din toate
necazurile lor.
18
Domnul este
aproape de cei cu inima
înfrântă şi mântuieşte pe
cei cu duhul zdrobit.
• Ce vă spune aceasta despre temerile vieţii?
Există vreo mângâiere aici? Explicaţi-vă
răspunsul.
19
De multe ori vine
nenorocirea peste
cel fără prihană, dar
Domnul îl scapă
întotdeauna din ea.
94
Eliberarea de frică
Isaia 41:10
Nu te teme, căci Eu
sunt cu tine; nu te uita
cu îngrijorare, căci Eu
sunt Dumnezeul tău;
Eu te întăresc, tot Eu
îţi vin în ajutor. Eu te
sprijin cu dreapta Mea
biruitoare.
Maleahi 3:16–4:3
16
Atunci şi cei ce se
tem de Domnul au
vorbit adesea unul cu
altul; Domnul a luat
OBSERVAŢI
Acum se pune întrebarea: care este responsabilitatea voastră? Ce trebuie să faceţi când
vă confruntaţi cu dificultăţi, teste şi încercări
în viaţă? Cum va răspunde Dumnezeu?
Pentru lider: Citeşte cu voce tare Isaia 41:10
şi Maleahi 3:16–4:3. Cere grupului…
• să deseneze un cerc zimţat peste fiecare
apariţie a expresiilor a se teme şi a se
uita cu îngrijorare.
• să sublinieze fiecare referinţă la cei
cărora le vorbeşte Dumnezeu şi la
cei ce se tem de Domnul. Urmăriţi cu
atenţie pronumele.
aminte la lucrul acesta
şi a ascultat; şi o carte
de aducere aminte a
fost scrisă înaintea Lui,
pentru cei ce se tem
de Domnul şi cinstesc
Numele Lui.
17
„Ei vor fi ai Mei,“
zice Domnul oştirilor,
„Îmi vor fi o comoară
deosebită, în ziua pe
Discutaţi
• Ce instrucţiuni a dat Dumnezeu poporului Său în Isaia 41:10? Ce motivaţii le-a
oferit pentru acestea?
Săptămâna a şasea
• Cum vă pot ajuta promisiunile din Isaia
41:10 să învingeţi temerile cu care vă
confruntaţi în viaţă?
95
care o pregătesc Eu. Voi
avea milă de ei, cum are
milă un om de fiul său
care-i slujeşte.“
18
Şi veţi vedea din nou
atunci deosebirea dintre
• Pe lângă aplicarea în propria viaţă, cum
aţi putea folosi acest verset ca să-i ajutaţi
pe alţii când trec prin dificultăţi?
cel neprihănit şi cel rău,
dintre cel ce slujeşte lui
Dumnezeu şi cel ce nu-I
slujeşte.
4:1
„Căci iată, vine
ziua care va arde ca un
cuptor! Toţi cei trufaşi
• Ce aţi învăţat din notarea referinţelor la
cei care se tem de Domnul şi cinstesc Numele
Lui în Maleahi?
şi toţi cei răi vor fi ca
miriştea; ziua care vine
îi va arde,“ zice Domnul
oştirilor, „şi nu le va lăsa
nici rădăcină,
nici ramură.
• Ce credeţi că înseamnă să cinsteşti
Numele Domnului? Are aceasta vreo le­
gă­tură cu frica de Domnul? Explicaţi‑vă
răspunsul.
2
Dar pentru voi,
care vă temeţi de
Numele Meu, va răsări
Soarele neprihănirii,
şi tămăduirea va fi sub
aripile Lui; veţi ieşi şi
96
Eliberarea de frică
veţi sări ca viţeii din
grajd.
3
Şi veţi călca în
picioare pe cei răi,
căci ei vor fi ca cenuşa
sub talpa picioarelor
voastre, în ziua pe care
• Maleahi, ultima carte din Vechiul Testament, este o carte scrisă după ce poporul
din împărăția lui Iuda s-a întors din robia babiloniană. Ce adevăruri privitoare
la viitor găsiţi în aceste versete? Care sunt
promisiunile şi planurile lui Dumnezeu
pentru poporul Său?
o pregătesc Eu,“ zice
Domnul oştirilor.
Eclesiastul 12:13-14
13
Să ascultăm, dar,
încheierea tuturor
învăţăturilor: Teme-te
de Dumnezeu şi păzeşte
poruncile Lui. Aceasta
este datoria oricărui om.
14
Căci Dumnezeu
va aduce orice faptă la
judecată, şi judecata
aceasta se va face cu
privire la tot ce este
ascuns, fie bine, fie rău.
OBSERVAŢI
Care este esenţa a tot ce aţi învăţat în timpul acestui studiu?
Pentru lider: Citeşte cu voce tare împreună
cu grupul Eclesiastul 12:13–14. Apoi cere
grupului…
• să deseneze un triunghi peste fiecare
referinţă la Dumnezeu.
• să deseneze un cerc zimţat în jurul expresiei teme-te de Dumnezeu.
Săptămâna a şasea
DISCUTAŢI
• Cine trebuie să se teamă de Dumnezeu
şi să păzească poruncile Sale?
• De ce?
• Ce credeţi că s-ar întâmpla dacă oamenii
ar înţelege tot ce aţi învăţat despre frica de
Domnul? Ce domenii ale întunericului ar
dispărea?
• Când priviţi la societatea noastră,
credeţi cu adevărat că oamenii au nevoie de frică de Dumnezeu, au nevoie
să-L cunoască pentru a putea deveni
ceea ce i-a creat Dumnezeu să fie – şi să
cunoască pacea Sa?
• Dacă vă temeţi de Dumnezeu, care este
responsabilitatea voastră? Ruga­ţi‑vă ca
Dumnezeu să vă conducă la cineva care
are nevoie să audă ceea ce aţi învăţat
despre frica de Domnul.
97
98
Eliberarea de frică
CONCLUZII
Biblia ne spune: „Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului.…
El zice şi se face“ (Psalmul 33:6, 9). De aceea: „Tot pământul să se
teamă de Domnul! Toţi locuitorii lumii să tremure înaintea Lui!“
(Psalmul 33:8).
Dar locuitorii pământului nu fac aceasta, nu-i aşa?
Şi pentru că oamenii nu-L cunosc pe Creatorul lor şi nu au frică
de El, pentru că ei nu-L cinstesc pe Dumnezeu ca Dumnezeu, de aceea
există conflicte pe faţa pământului. Respingerea continuă a dovezilor
şi cunoaşterii lui Dumnezeu duce omenirea într-un întuneric tot mai
mare. Şi, o dată cu acel întuneric, frică se intensifică.
Întunericul este pântecele din care se naşte frica. Totuşi în Dumnezeu
nu este deloc întuneric; Dumnezeu este lumină. Şi Dumnezeu este dragoste. Şi, datorită marii dragoste cu care ne iubeşte, Dumnezeu L-a dat
oamenilor pe Fiul Său, Cuvântul în trup omenesc, Lumina vieţii, ca să
vedem noi înşine ce înseamnă frica de Domnul.
Isaia a scris şi Domnul Isus a împlinit această prorocie: „Duhul
Domnului Se va odihni peste El, duh de înţelepciune şi de pricepere, duh de sfat şi de tărie, duh de cunoştinţă şi de frică de Domnul.
Plăcerea Lui va fi frica de Domnul; nu va judeca după înfăţişare, nici nu
va hotărî după cele auzite“ (11:2–3).
A umbla în frică de Domnul înseamnă a trăi aşa cum a trăit Isus,
nefăcând nimic fără a-L întreba pe Domnul, ascultând cuvintele lui
Dumnezeu şi făcând lucrările Sale. Înseamnă a ne teme de Domnul,
a ne încredere în El şi a-L respecta, crezând că Dumnezeu este Cine
spune că este şi că El va face ceea ce spune că va face. Amintiţi-vă ce am
Săptămâna a şasea
99
citit în Isaia 50:10: „Cine dintre voi se teme de Domnul să asculte glasul Robului Său! Cine umblă în întuneric şi n-are lumină să se încreadă
în Numele Domnului şi să se bizuie pe Dumnezeul lui!“
Aţi văzut că frica de Domnul este începutul cunoştinţei şi al
înţelepciunii. Această frică ne scapă de robia temerilor mici şi mari
şi pavează calea spre succes, aşa cum i-a promis Dumnezeu lui Iosua.
La succes sau izbândă ajungem când ne întărim şi ne îmbărbătăm în
aşa fel încât frica de Dumnezeu ne împiedică să ne abatem la dreapta
sau la stânga; în schimb, continuăm să mergem pe calea cea dreaptă şi
îngustă, care duce la viaţa veşnică. Frica de Domnul vine prin învăţarea
Cuvântului lui Dumnezeu, prin meditarea asupra lui ca să pătrundă
adânc în fiinţa noastră şi să dorim să trăim prin el. Această frică ne va
determina să facem tot ce ne porunceşte El:
Orânduirile Domnului sunt fără prihană şi înveselesc inima;
poruncile Domnului sunt curate şi luminează ochii.
Frica de Domnul este curată şi ţine pe vecie;
judecăţile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte.
Ele sunt mai de preţ decât aurul, decât mult aur curat;
sunt mai dulci decât mierea, decât picurul din faguri.
Robul Tău primeşte şi el învăţătura de la ele;
pentru cine le păzeşte, răsplata este mare. (Psalmul 19:8–11)
Iată soluţia pentru a te elibera de temerile care te ţin rob: „Prietenia
Domnului este pentru cei ce se tem de El“ (Psalmul 25:14).
Această frică învinge toate celelalte frici sau temeri.
studii biblice de 40 de minute
Această serie unică de studii biblice concepute de Kay Arthur
împreună cu echipa de la Precept Ministries International
abordează probleme cu care se luptă minţile cercetătoare şi
cuprinde lecţii uşor de înţeles, ideale pentru grupuri mici. Studiile
din această serie pot fi făcute în orice ordine. Totuşi, iată o ordine
posibilă:
Cum poţi şti dacă Dumnezeu este Tatăl tău?
de Kay Arthur, David şi BJ Lawson
Acest studiu de şase săptămâni abordează schimbările care au loc
atunci când un om muritor se întâlneşte cu Dumnezeul Cel sfânt. Se
concentrează asupra apostolului Ioan, care a fost schimbat dintr‑un
„fiu al tunetului“ în „ucenicul pe care-l iubea Isus“. Studenţii vor
parcurge cartea 1 Ioan, învăţând care sunt caracteristicile copiilor lui
Dumnezeu în contrast cu caracteristicile copiilor diavolului.
Cum să ai o relaţie reală cu Dumnezeu
de Kay Arthur
Pentru cei care tânjesc să-L cunoască pe Dumnezeu şi să aibă o
relaţie semnificativă cu El, Kay Arthur deschide Biblia pentru a le
arăta calea mântuirii. Examinând direct textele biblice vitale, acest
studiu se concentrează asupra poziţiei noastre faţă de Dumnezeu,
a modului în care păcatul nostru ne împiedică să-L cunoaştem şi
asupra modului în care Hristos a construit un pod peste abisul care
îi separă pe oameni de Domnul lor.
Vrei să fii ucenicul lui Isus? Trebuie să plăteşti preţul
de Kay Arthur, Tom şi Jane Hart
Isus Hristos îi cheamă pe oamenii care Îl urmează să fie ucenicii Săi,
dar ca să fii ucenic trebuie să plăteşti un preţ, să te dedici uceniciei.
Acest studiu abordează inductiv modul în care Biblia îl descrie pe
ucenic, prezintă caracteristicile unui urmaş al lui Hristos şi-i invită
pe studenţi să accepte provocarea şi apoi să se bucure de privilegiile
uceniciei.
102
Eliberarea de frică
Cum trăieşti ce vorbeşti?
de Kay Arthur
Acest studiu inductiv complet al capitolelor 4 şi 5 din Efeseni este
destinat să-i ajute pe studenţi să descopere ei înşişi ce spune Dumnezeu despre modul de viaţă al unui credincios adevărat în Hristos.
Acest studiu îi va echipa să trăiască într-un chip vrednic de chema­
rea lor, având drept scop ultim dezvoltarea unei umblări zilnice cu
Dumnezeu marcată de maturitate, asemănare cu Hristos şi pace.
Trăieşte o viaţă de adevărată închinare!
de Kay Arthur, Bob şi Diane Vereen
Închinarea este una dintre temele creştinismului cele mai greşit
înţelese. Acest studiu explorează ce spune Biblia despre închinare
– ce este aceasta, când are loc, unde are loc. Se bazează aceasta pe
emoţiile tale? Este închinarea ceva ce are loc numai duminica în
biseri­că? Are aceasta impact asupra modului în care slujeşti? Acest
studiu oferă răspunsuri biblice proaspete.
Dumnezeu face cunoscute vremurile de pe urmă
de Kay Arthur şi Georg Huber
Privind la tot ce se întâmplă în lume, oamenii nu se pot abţine să nu
se întrebe ce ne rezervă viitorul. Va exista vreodată pace pe pământ?
Cât timp va mai fi ameninţată lumea de terorism? Oare există vreun
conducător mondial la orizont? Acest ghid de studiu îi conduce pe
cititori prin cartea lui Daniel, care prezintă planul lui Dumnezeu
pentru viitor.
Cum să faci alegeri pe care să nu le regreţi
de Kay Arthur, David şi BJ Lawson
În fiecare zi ne confruntăm cu nenumărate decizii, iar unele dintre
acestea au potenţialul de-a schimba pentru totdeauna cursul vieţilor
noastre. Unde căutăm călăuzire? Ce facem când ne confruntăm cu
ispita? Acest studiu concentrat ne oferă linii călăuzitoare practice şi
Studii biblice de 40 de minute
103
demne de încredere prin explorarea rolului Scripturii şi al Duhului
Sfânt în procesul luării deciziilor.
Banii şi posesiunile: în căutarea fericirii
de Kay Arthur şi David Arthur
Atitudinea noastră faţă de bani şi posesiuni reflectă calitatea relaţiei
noastre cu Dumnezeu. Şi, potrivit Scripturilor, concepţia noastră
despre bani ne descoperă unde este inima noastră, unde sunt cu
adevărat afecţiunile noastre. În acest studiu, cititorii cercetează
Scripturile pentru a învăţa de unde vin banii, cum trebuie să-i folosim şi cum să trăim o viaţă din belşug, indiferent de circumstanţele
noastre financiare.
Trăieşte victorios în timpuri dificile
de Kay Arthur, Bob şi Diane Vereen
Trăim într-o lume căzută, cu oameni căzuţi şi nu putem scăpa
de durere şi dificultăţi. Într-un fel sau altul, timpurile dificile fac
parte din planul lui Dumnezeu şi acestea slujesc scopurilor Sale.
Acest studiu îi va ajuta pe cititori să descopere cum să-L glorifice
pe Dumnezeu în mijlocul suferinţelor lor. De asemenea, aceştia
vor învăţa cum să găsească bucurie chiar şi atunci când viaţa pare
nedreaptă şi să experimenteze pacea, care este rezultatul încrederii în
Dumnezeu, a cărui putere este făcută desăvârşită în slăbiciunile lor.
Cum să-ţi zideşti o familie trainică
de Kay Arthur, David şi BJ Lawson
Dumnezeu a conceput căsătoria ca o relaţie care să satisfacă şi să
împlinească şi El a creat bărbatul şi femeia astfel încât ei – împreună,
ca un singur trup – să reflecte dragostea Sa pentru lume. Căsătoria,
când este trăită aşa cum a conceput-o Dumnezeu, ne împlineşte,
ne aduce bucurie şi dă vieţii noastre o nouă semnificaţie. În acest
studiu, cititorii examinează planul lui Dumnezeu pentru căsătorie
şi învaţă cum să-şi întemeieze şi să-şi menţină acel fel de căsătorie,
care aduce cu sine o bucurie durabilă.
104
Eliberarea de frică
Ce spune Biblia despre sexualitate?
de Kay Arthur şi BJ Lawson
Cultura noastră este saturată de sex şi, cu toate acestea, puţini
oa­meni au o înţelegere clară a ceea ce spune Dumnezeu despre
acest subiect. Contrar concepţiei populare, Dumnezeu nu Se opune
relaţiilor sexuale, ci doar folosirii greşite a acestora. Învăţând care
sunt limitele stabilite de Dumnezeu pentru a proteja acest dar, vei fi
echipat pentru a rezista minciunilor lumii şi vei ajunge să înţelegi şi
să crezi că Dumnezeu este interesat de binele tău suprem.
Cum îşi poate controla un bărbat gândurile, dorinţele şi pasiunile?
de Bob Vereen
Acest studiu îi echipează pe bărbaţi cu adevărul că Dumnezeu ne-a
dat tot ce avem nevoie pentru a învinge ispita. Prin exemple ale
bărbaţilor din Scriptură – ale celor care au căzut în păcat şi ale celor
care au ţinut piept uneltirilor diavolului şi au rămas în picioa­re –
cititorii vor găsi speranţă pentru a-şi controla pasiunile. Vor învăţa
cum să aleagă calea curăţiei şi a purităţii. De asemenea, vor găsi sigu­
ranţa că, prin puterea Duhului Sfânt şi a Cuvântului lui Dumnezeu,
pot scăpa de stricăciunea acestei lumi şi, într-o zi, vor sta curaţi şi
fără vină înaintea lui Dumnezeu.
Credinţa adevărată iubeşte pe Dumnezeu şi pe aproapele
de Kay Arthur, David şi BJ Lawson
Cei care doresc cu adevărat să fie plăcuţi lui Dumnezeu pot ajunge uşor confuzi. Un învăţător al Bibliei prezintă o listă lungă şi
amănunţită cu toate poruncile pe care trebuie să le împlineşti. Altul
spune că tot ce contează este harul. Cine are dreptate?
Cu secole în urmă, ca răspuns la această întrebare, Domnul Isus
Hristos a redus toate rânduielile şi poruncile din Lege la două mari
porunci: să-L iubeşti pe Dumnezeu şi să-l iubeşti pe aproapele tău.
Studii biblice de 40 de minute
105
Studiul Credinţa adevărată iubeşte pe Dumnezeu şi pe aproapele abordează aceste două porunci care definesc esenţa credinţei
creştine. În timp ce te odihneşti în cunoaşterea sigură a chemării lui
Dumnezeu pentru tine vei fi provocat să împlineşti aceste porunci
şi să descoperi că ascultarea de poruncile simple ale Domnului Isus
va transforma atât viaţa ta, cât şi viaţa oamenilor din jurul tău.
Tu aparţii lui Dumnezeu: trăieşte o viaţă sfântă!
de Kay Arthur, David şi BJ Lawson
Dumnezeu ne cheamă la o viaţă de bucurie, ascultare şi încredere.
El ne cheamă să fim diferiţi de oamenii din jurul nostru. Ne cheamă
să fim sfinţi.
În acest studiu deosebit vei descoperi că sfinţenia nu este un
standard imposibil de atins. Viaţa sfântă este o viaţă plăcută lui
Dumnezeu – o viaţă trăită astfel încât este clar pentru toţi că tu Îi
aparţii. Sfinţenia este ceea ce te face unic ca şi credincios în Isus
Hristos.
Vino şi cercetează frumuseţea vieţii sfinte şi învaţă modul în care
adevărata sfinţenie şi adevărata fericire merg întotdeauna mână în
mână.
Eliberarea de frică
de Kay Arthur
Viaţa este plină de tot felul de temeri care îţi pot asalta mintea,
tulbura sufletul şi pot aduce cu ele stres fără măsură. Cu toate aces­
tea, nu trebuie să rămâi rob fricii sau temerilor tale.
În acest studiu de şase săptămâni vei învăţa cum să faci faţă
circumstanţelor cu tărie şi curaj în timp ce trăieşti în frică de Domnul
– o frică ce poate învinge orice altă frică şi te face liber ca să trăieşti
prin credinţă.
despre KAY ARTHUR şi
PRECEPT MINISTRIES INTERNATIONAL
Kay Arthur este cunoscută în toată lumea ca profesoară, autoare,
vorbitoare la conferinţe şi gazdă a programelor naţionale radio şi
TV intitulate Precepts for Life [Învăţături pentru viaţă], care sunt
urmărite în întreaga lume de peste 94 de milioane de oameni.
Câştigătoare de patru ori a premiului Gold Medallion acordat de
Asociaţia Editurilor Creştine Evanghelice, Kay este autoarea a peste
100 de cărţi şi studii biblice.
Kay şi soţul ei, Jack, au fondat Precept Ministries International
în anul 1970 în Chattanooga, Tennessee, având viziunea de a-i
zidi pe oameni în Cuvântul lui Dumnezeu. În prezent, misiunea
Precept Ministries International este răspândită în toată lumea. Pe
lângă seminariile de instruire pentru studiul biblic inductiv şi mii
de grupe mici de studiu pe tot cuprinsul Americii, PMI slujeşte în
peste 150 de ţări oferind studii biblice inductive traduse în aproape
70 de limbi, învăţându-i pe oameni să descoperă ei înşişi adevărurile
Bibliei.
Dacă doriţi informaţii despre lucrarea organizaţiei Precept
Ministries International în limba română ne puteţi contacta la una
dintre următoarele adrese:
Mia şi Costel Oglice
E-mail: [email protected]
Gigel Olariu
CP 83, OP Lugoj, 305500
Judeţul Timiş, România
Tel./Fax 0256-352 996
Mobil 0722-436 143
E-mail: [email protected]
Web site: www.precept.ro
CYAN MAGENTA YELLOW BLACK
STUDII BIBLICE DE
şi pot aduce cu ele stres fără măsură. Cu toate acestea, nu trebuie să rămâi rob
fricii sau temerilor tale.
În acest studiu de şase săptămâni vei învăţa cum să faci faţă circumstanţelor
cu tărie şi curaj în timp ce trăieşti în frică de Domnul – o frică ce poate învinge
Eliberarea de frică
Viaţa este plină de tot felul de temeri care îţi pot asalta mintea, tulbura sufletul
Eliberarea de frică
Eliberează-te de frică
STUDII
BIBLICE
DE
UN STUDIU BIBLIC DE 6 SĂPTĂMÂNI
Eliberarea
de frică
orice altă frică şi te face liber ca să trăieşti prin credinţă.
40 de minute pe săptămână îţi pot schimba viaţa!
STUDII BIBLICE DE
Seria de studii biblice de 40 de minute scrise de echipa de profesori de la Precept Ministries International abordează subiecte importante pentru tine. Aceste studii biblice
inductive, concepute pentru a fi făcute în doar şase lecţii de 40 de minute, fără teme
de casă, te ajută să descoperi tu însuţi ce spune Dumnezeu şi cum se aplică aceste
adevăruri în viaţa ta astăzi. Având indicaţiile pentru lider şi textele biblice incluse
în carte, fiecare studiu de sine stătător este o resursă excelentă pentru creştere
personală şi discuţii în grup.
Precepts for Life [Învăţături pentru viaţă], găzduite de Kay Arthur, sunt urmărite de peste 94
milioane de oameni din toată lumea. Pe lângă seminariile de instruire pentru studiul biblic
ARTHUR
P R E CE P T M I N I S TR I E S I NTE R N ATI O N A L , fondată în 1970 de Jack şi Kay Arthur, a învăţat
milioane de oameni ca să descopere ei înşişi adevărul lui Dumnezeu. Programele radio şi TV
inductiv şi mii de grupe mici de studiu pe tot cuprinsul Americii, PMI slujeşte în peste 150 de
ţări oferind studii biblice inductive traduse în aproape 70 de limbi.
ISBN 978-606-8114-79-8
Editura Cunoaşterea Cuvântului
Lugoj, România
www.precept.ro
Kay Arthur
9 786068 114798
STUDII BIBLICE DE
PRECEPT MINISTRIES I N T E R N AT I O N A L
Breaking Free From Fear_cvr [RO, 2013, CS6].indd 1
6/19/2013 10:11:20 AM
Download