Uploaded by Radu Fit

Bibliografie

advertisement
Bibliografie
Tratate, cursuri, monografii, lucrări de referință
1. F. Sudre, Drept european și internațional al drepturilor omului – traducere-, Ed.
Polirom, Iași, 2006, f.186.
2. Bianca Selejan-Guțan, Spațiul European al drepturilor omului. Ed. C.H. Beck,
București, 2008, p.59.
3. S. Fredman, Human Rights Transformed. Positive Rights and Positive Duties, Oxford,
New York: Oxford University Press, 2008,
4. A. R. Mowbray, The Development of Positive Obligations under the European
Convention on Human Rights by the European Court of Human Rights, 2004
5. H. Shue, Basic Rights. Subsistence, Affluence, and U.S. Foreign Policy, Princeton
University Press, Princeton, New Jersey,1996,
Studii, articole, colecții de reviste
1. Jean-Paul Costa, Dialog between judges, Curtea Europeană a Drepturilor Omului,
2011.
Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului
1. Ärzte für das Leben c. Austria, (1988).
2. Airey c. Irlanda, (1979).
3. Artico c. Italiei (1980).
4. Assenov și alții c. Bulgariei, (1998).
5. Gaskin c. Regatul Unit, (1989).
6. Golder c. Marea Britanie,(975).
7. Hokkanen c. Finlanda, (1994).
8. Hornsby c Grecia (1997).
9. López-Ostra c. Spania, (1994).
10. Marckx c. Belgia, (1979).
11. McCann și alții c. Regatul Unit, (1995),
12. Öneryıldız c. Turcia, (2004).
13. Osman Regatul Unit (1998).
14. Rees c. Regatul Unit, (1986).
15. Ruianu c. României, (2003).
16. Toxo și alții c. Greciei, (2005).
17. Vgt Verein Gegen Tierfabriken c. Elveția, (2001) .
18. Young, James și Webster c. Marea Britanie, (1981).
Download