Uploaded by adi yugo

Biodata Rasulillah Saw

advertisement
BIODATA RASULULLAH SHALALLAHU ALLAIHI WASSALAM
Tiada sebaik baik idola selain Rasulullah Shalallahu Allaihi Wassalam
(junjungan sepanjang masa)
Allaahumma shalli 'alaa sayyidinaa Muhammad
Wa 'alaa alli sayyidinaa Muhammad
Nama :
Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim.
Lahir :
Subuh,Isnin 12 Rabiul Awal / 20 April 571 Masehi
Di kenali sebagai tahun gajah (bertepatan peristiwa tentara bergajah abrahah yang menyerang kota
Kaabah)
Tempat Lahir :
Di rumah Abu Talib,Mekkah,Al-Mukarramah
Gelar :
AL-AMIN
Nama Bapak :
Abdullah bin Abdull Muttalib bin Hasyim
Nama ibu :
Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf
Pengasuh pertama :
Barakah Al-Habsyiyyah (di gelar ummu Aiman)
Ibu susu pertama : Twuwaibah
Ibu susu kedua :
Halimah binti Abu zuaib As-Sa'diah (lebih di kenal As-Sa'diah,suaminya bernama Abu kabsyah)
Istri-istri Rasulullah Shalallahu Allaihi wassalam :
1) Khadijah binti Khuwailid
2) Saudah binti Zam'ah
3) Aisyah binti Abubakar (Anak sayyidinna Abu bakar)
4) Hafsah binti umar (Anak sayyidinna Umar bin Al khattab)
5) Ummi Habibah binti Abu Sufyan
6) Hindun binti Umaiyah (di gelar ummi salamah)
7) Zainab binti jahsy
8) Maimunah binti Harith
9) Safiyah binti Huyai bin akhtab
10) Zainab binti khuzaimah (di gelar ummu Al-Masakin/ibu orang miskin).
Keterangan : Semua Ummul Mukminin adalah janda melainkan sayyidatina Aisyah binti Abubakar.
Anak-anak Rasulullah Shalallahu Allaihi Wassalam
1) Qasim (meninggal sewaktu kecil)
2) Abdullah (meninggal sewaktu kecil)
3) Ibrahim (meninggal sewaktu kecil)
4) Zainab (menikah dengan Abu Al-As)
5) Ruqaiyah (menikah dengan Uthman bin Affan)
6) Ummi kalthum (menikah dengan Uthman bin Affan)
7) Fatimah Az-zahra (menikah dengan Ali bin Abi Talib)
Anak tiri Rasulullah Shalallahu Allaihi Wassalam:
Halah bin Hind bin Habbasy bin Zurarah al-Tamimi
(anak dari Sayyidatina khadijah bersama Hind bin Habbasy,ketika menikah dengan Rasulullah
Shalallahu Allaihi Wassalam Khadijah adalah seorang janda)
Wafat :
Hari Isnin 12 Rabiulawal th 11 H/8 jun 632 M
Tempat Wafat :
Madinah Al Munawwarah
Usia : 63 Tahun
Rasulullah Shalallahu Allaihi Wassallam bersabda:
"Siapa yang menghidupkan sunnahku,maka sesungguhnya dia telah mencintai aku,dan sesiapa
yang mencintai aku,niscaya dia bersama samaku di dalam surga."
(HR.Al-Sajary dari pada Annas ra.)
Allaahumma shalli wasallim 'alaa sayyidinaa Muhammadin wa'alaa aali sayyidinaa Muhammad
Download