Uploaded by Red Fox

Social Justice (paft 1)

advertisement
Ex 4a p 41
1.C
2.H
3.A
4I
5.E
6.F
7.B
8.D
9.J
10.G
Ex 4b p42
1. Римський договір
2. Cтавити за мету
3. Утворити спільний внутрішній ринок
4. Народи Європи
5. Підтвердити цілі
6. Єдиний Європейський акт
7. Включає зміни до
8. Тривалістю один рік
9. На двох паралельних міжурядових конференціях
10.Валютний союз
11.Існуючі та зростаючі зобов’язання
12.Декілька нових характеристик
13.Запроваджувати концепцію
14.Союзне громадянство
15.Забезпечує певні заходи
16.Інституційна реформа
17.Посилити контроль над фінансами
18.Передбачає запровадження
19.Справи, пов’язані з юстицією та законом
20.Поширювати обмежену правомочність
21.Області, що відносяться до регіональної стратегії
22.Захист прав споживачів
23.Професійна підготовка
24.Втілювати принцип додатковості
25.Бути достатньо досягнутими
26.Розділ соціального забезпечення
27.Виступати основою дій співдружності
Ex 4c p 43
1.to set out the Community’s objectives
2. to establish a closer union between people of Europe
3. to augment objectives
4. Single European Act
5. Other new commitments
6. the result of year’s negotiation
7. the conference on political union and monetary union
8. the Treaty covering responsibilities
9. to introduce the concept of Union citizenship
10. to provide some measure of
11. Institutional reform
12. to strengthen control on finances
13. to provide for the establishment of a common foreign policy
14. greater cooperation on issues concerned with justice and the law
15. to share constrained competence
16. certain defined areas of policy
17. consumer protection
18. education and vocational training
19. to embody principles of subsidiarity
20. at Community level
21. social provision
22. remain unchanged
23. provide the basis of community
24. social affairs
Download