Uploaded by Hiển Nguyễn Minh

HD Tracuumaso bt

advertisement
HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC TRA CỨU MÃ HỘ GIA ĐÌNH - BHXH
01
Điền thông tin địa chỉ hộ khẩu thường
trú hoặc tạm trú của bạn. Kích vào tùy
chọn, sẽ ra mã mặc định.
Tỉnh/TP là thông tin phải có.
Nguyễn Văn A
140687588
Điền thông tin của người cần tra cứu.
Họ tên là bắt buộc cùng với tùy chọn
ngày tháng năm sinh. Nếu tên có đầy
đủ dấu, kích chọn phần có dấu.
Điền Mã số BHXH nếu bạn có, kích chọn
vào ô “Tôi không phải người máy” để xác
minh thông tin, sau đó kích chuột vào ô
“Tra cứu” để bắt đầu quá trình tra cứu.
03
140687588
Khi thông tin bạn điền là hợp lệ, hệ
thống sẽ tự động trả về bảng kết quả tra
cứu ngay phía dưới.
Trường hợp các thông tin điền chưa
đúng hoặc chưa đủ, bạn sẽ nhận được
nhắc nhở điền những trường thông tin
còn thiếu.
05
Nguyễn Văn A
Nguyễn Văn A
140687588
A
Nguyễn Văn
02
Nam
Khi muốn thực hiện lại quá trình tra cứu,
bạn hãy kích chuột vào nút “Nhập lại”.
Các trường thông tin trong bảng có đánh * là bắt buộc
04
Download