Uploaded by Louise Blenman

Romantiken och exemplet Singoalla

advertisement
Romantiken och exemplet Singoalla
1. Läs först sidorna 290-292 ”Romantiken – från förnuft till känsla.” Stryk
gärna under det du tycker är speciellt viktigt med en blyertspenna.
Fundera tillbaka på förra veckans genomgång – har du nu kunskap och
grepp om romantiken?
2. Läs sid. 306-307 ”Innehåll, bärande tankar och stil i Singoalla” som en
introduktion.
3. Läs textutdragen av Singoalla på sid 308-311. Det är olika avsnitt ur
romanen och introduktion till dem är skrivet i fetstil. Arbeta ensam eller i
par med följande:
a. Summera vad texten handlar om för att reda ut oklarheter. Skriv
kortfattat i skrivboken.
b. Ringa in vad som är typiskt för romantiken i texten, det vill säga
hitta kopplingar mellan Singoalla och idéströmningen romantiken
som ni läste om på sid. 290-292. Ge exempel!
c. Kommentera textens språk och stil.
d. Dags att ta ställning. Är Singoalla ett typiskt romantiskt verk? Ditt
svar och din slutsats ska baseras på fråga b och c.
e. Vi går igenom era slutsatser på torsdag.
Download