Uploaded by Louise Blenman

Kakor och klezmer räddar jiddisch

advertisement
Kakor och klezmer räddar
jiddisch
Förintelsen höll på att för evigt tysta jiddisch. Under Stalintiden förbjöds språket, och
böcker brändes på bål. Men ett magiskt språk kräver mer än så för att dö.
Stora synagogan i Stockholm en vanlig
måndagskväll i augusti. Inte långt borta sveper
ljumma vindar genom Kungsträdgårdens
solbelysta lindar, men härinne är värmen
tryckande. Ändå fylls bänkraderna en efter en,
och snart släpps musiken lös.
Det är jiddischkonsert med klezmer och
nykomponerad jazzmusik till jiddischpoeten Itzik
Mangers ballader. Stora känslor, glädje, sorg,
vemod, förtröstan och en explosivitet så att
synagogan vibrerar när publiken frenetiskt
klappar händer och stampar i bänkraderna.
Sångerskan heter Helen Beer, välrenommerad
jiddischforskare vid University College of
London och återkommande föreläsare om språket
i Sverige. Bara dagarna före konserten har hon
lett ett seminarium i Järna med över 80 deltagare
från hela landet.
– Det är fantastiskt att se det ökande intresset i
Sverige, och tänk att fylla en kursgård med
jiddischentusiaster i tre dagar, säger Helen Beer
samtidigt som hon pustar ut efter urladdningen.
Klezmermusiken är en förklaring till det växande
intresset för jiddisch runt om i världen. De som
gillar musiken vill också förstå orden. Men
språkets dragningskraft har också att göra med att
folk vill söka sina rötter. De vill lära sig det språk
som föräldrar eller far- och morföräldrar talade,
föra språket vidare till nästa generation och ta del
av den litterära skatt som finns på jiddisch.
– Det var vårt sjunde jiddischseminarium. Den
här gången var det färre äldre deltagare, medan
75 personer ur ”andra generationen” var med,
säger Deanne Mannelid, aktiv i Sällskapet för
jiddisch och jiddischkultur.
År 2000 blev jiddisch ett av Sveriges fem
officiella minoritetsspråk. Det har talats i Sverige
kontinuerligt sedan slutet av 1700-talet, med ett
särskilt uppsving under 1870-talet. Då
invandrade många östjudar till Sverige, och
församlingarna växte i städer som Stockholm,
Göteborg, Norrköping, Malmö och Sundsvall.
Vissa sidor ur det tidiga 1900-talets svenska
församlingsböcker ger bilden av att nästan hela
judiska byar hade ryckts upp från den fattiga
ryska landsbygden.
De tog med sig sitt språk, som från början hade
utvecklats ur hebreiska, arameiska och
medeltidstyska i dalgångarna längs floden Rhen.
När antalet judar blev fler längre österut i Europa,
ökade influenserna från slaviska språk och det
uppstod flera skilda dialekter.
Jiddisch talades av cirka elva miljoner människor
världen över 1939, men det är en vanlig
missuppfattning att det skulle ha varit en slarvig
rotvälska som bara pratades i vardagslag.
Jiddisch hade ett rikt skriftspråk. Hundratals
dagstidningar och tidskrifter trycktes på jiddisch,
och författare som Shakespeare, Maupassant,
Zola, Leo Tolstoj, Oscar Wilde, Jack London,
vetenskapsmän som Darwin och filosofer som
Nietzsche fanns översatta. Även svenska
författare som Strindberg och Lagerlöf
Källa till webbadress:
http://spraktidningen.se/artiklar/2007/10/kakor-och-klezmer-raddar-jiddisch
översattes, och man kunde läsa såväl Ellen Keys
Barnets århundrade som Sven Hedins Från pol
till pol på jiddisch.
Bara några timmars restid från Sverige var
jiddisch ett ledande språk, i städer som Krakow,
Lodz, Warszawa, Minsk och, inte minst, Vilnius.
Vilnius kallades för Nordeuropas Jerusalem och
var ett centrum för jiddischkulturen. Nu
dokumenterar forskare febrilt de sista
jiddischtalarna i regionen vid det nyetablerade
Jiddischinstitutet.
Institutet ligger mitt bland Vilnius forna judiska
kvarter. Stikliu gatve och Gaono gatve är smala,
slingrande gränder som leder ner till universitetet,
där institutet är inrymt. Vilnius är fortfarande en
vacker stad med praktfulla katedraler och palats i
gotik, renässans och barock, och Gamla stan är
ett världsarv.
Professorn på Jiddischinstitutet är en karismatisk
person, Dovid Katz, helt klädd i svart med stort
burrigt skägg och glasögon. Han ger en
snabbpresentation av sig själv: född i Brooklyn i
New York 1956, fadern var den kände jiddischförfattaren Menke Katz. Själv började Katz på
Columbia-universitetet i New York och kom
sedan till Oxford i England där han undervisade i
arton år. År 1999 sökte han sig till Vilnius och
sin fars hemtrakter.
omfattande religiöst liv med nästan hundra
synagogor. Där fanns oräkneliga författare,
journalister och vetenskapsmän, många i dag
bortglömda.
Mellankrigstiden var jiddischkulturens verkliga
guldålder, och 1925 grundades YIVO-institutet,
Yidisher Visnshaftlekher Institut, i Vilnius. Både
Albert Einstein och Sigmund Freud var
hedersledamöter. Institutet var inriktat på
språkstudier i jiddisch, och byggde upp ett stort
bibliotek med 40000 volymer och många
ovärderliga handskrifter, samt samlade in
uppgifter om lokala traditioner, om litteratur och
musik.
Men allt det här skedde i en orolig tid med
växande antisemitism, och de stora makterna i
Europa slet och drog i gränsområdet kring
Vilnius, som alltid hade varit mångkulturellt och
alltid i skottlinjen.
I början av andra världskriget ockuperade Sovjet
området, och i juni 1941 deporterade
kommunisterna många Vilniusbor, judar,
polacker och litauer, med tåg till Sibirien, där de
flesta blev avrättade. Några veckor senare bröts
pakten mellan Hitler och Stalin, och nazistiska
trupper ockuperade staden. Det innebar en slutlig
katastrof för den judiska befolkningen. Omkring
42000 judar drevs in i två getton. Nazisterna och
litauiska kollaboratörer mördade flertalet.
– Min far skrev nio böcker på jiddisch, och alla
handlade om den lilla hembyn. För mig innebar
det att jiddischkulturen blev mer levande under
uppväxten än den amerikanska basebollkulturen,
som mina kompisar ägnade sig åt, förklarar
Dovid Katz.
YIVO-institutet med delar av de stora
jiddischsamlingarna räddades till New York, och
där kunde forskningen fortsätta. Men i de tidigare
blomstrande städerna i östra Europa fanns nästan
inga jiddischtalande människor kvar.
Vilnius var i början av 1900-talet en stad full av
sprudlande energi. Så beskriver den polske
Nobelpristagaren Czeslaw Milosz sin hemstad i
en betraktelse. Med förundran ser han tillbaka på
det för evigt försvunna judiska Vilna. Där fanns
rader av förlag som gav ut böcker på jiddisch och
hebreiska, dagstidningar, litterära tidskrifter och
teaterföreställningar på jiddisch och ett
Nu kartlägger Dovid Katz de sista talarna och
deras dialekter inom ett stort område: det som i
dag är Litauen, Lettland, Vitryssland, norra
Ukraina, nordöstra Polen och västra Ryssland.
Forskningen innebär äventyrliga resor långt ut på
landsbygden. Där finns små byar där det ännu bor
människor med jiddisch som modersmål. Varför
är det så viktigt att dokumentera?
Källa till webbadress:
http://spraktidningen.se/artiklar/2007/10/kakor-och-klezmer-raddar-jiddisch
– Därför att de är de sista exemplaren, utbrister
Dovid Katz. Bara de lever kvar i den naturliga
jiddischmiljön, bara de kan förmedla språket och
kulturen till förmån för våra studenter som vill
lära sig jiddisch.
Fältexpeditionerna rör upp många känslor.
I vissa hus där forskarna knackar på har de gamla
inte talat sitt modersmål på över 50 år. Flera
börjar gråta, och kan först inte tro sina öron, att
någon intresserar sig för jiddisch.
– Vi gör vad vi kan för att hjälpa och uppmuntra
dem. De är offer för både nazismen och
kommunismen. Det är de fattiga överlevarna från
förintelsen som inte har fått den ekonomiska
kompensation som de borde ha fått, säger Dovid
Katz.
Fältresorna är inte helt odramatiska. I Vitryssland
har Dovid Katz och hans medarbetare blivit
gripna av polisen flera gånger. Vid ett tillfälle
filmade de den gamla synagogan i Chetl. Den
hade byggts om till brandstation, och polisen
hävdade att det rörde sig om ett säkerhetsobjekt,
som inte fick filmas. Dovid Katz protesterade. En
brandstation med en enda brandbil, som
dessutom saknade ena framdäcket, kan väl
knappast räknas som ett skyddsobjekt? Han
släpptes.
– Den vitryska polisen kan vara brysk, men
förklarar man bara vad man håller på med så
brukar det ändå gå bra till sist, säger han.
Vitryssarna är öppna och toleranta. Hos dem
finns ingen rasism, framhåller han.
På somrarna arrangerar Jiddischinstitutet
språkkurser med ett 80-tal deltagare från hela
världen. 24-åriga Olga Bliumenzon är ansvarig
för att utveckla verksamheten. Hon har själv
ryskt-judiskt påbrå, men hemma har hon aldrig
hört jiddisch talas.
– Jag började med jiddisch av eget intresse, för
att lära mig mer om släktens historiska rötter,
berättar hon.
Olga Bliumenzon slås av att det är många
studenter helt utan anknytning till judisk kultur
som kommer till institutet. Till exempel kommer
studenter i historia, som måste skaffa sig
kunskaper i jiddisch för att kunna tränga ner i de
historiska arkiven.
Samtidigt som de sista tystnande jiddischrösterna
i Östeuropa bevaras på band, pågår en enorm
räddningsinsats av jiddischlitteratur på andra
sidan Atlanten.
Aaron Lansky var jiddischstudent i USA på
1970-talet och hade svårt att få tag på litteratur.
Ganska snart insåg han att ett helt kulturarv var
på väg att omärkligt försvinna. Det fanns inget
nationalbibliotek som samlat jiddischböcker, utan
allt var utspritt hos privatpersoner över hela
världen. Böcker som räddats undan krig och
förödelse riskerade att utplånas för alltid.
I sin bästsäljande bok Outwitting history. The
amazing adventures of a man who rescued a
million Yiddish books berättar han om resorna
kors och tvärs genom USA i jakt på
jiddischböcker. Besöken blir många på
ålderdomshem med farbröder och tanter, som alla
bjuder på te och kakor och har tunga boklådor att
skänka. Mage och leder värker, men
fascinationen övervinner allt. Alla har fantastiska
minnen att förmedla. Och när allt packats i
skåpbilen så däcken gungar, visar det sig att även
nästa våningsplan är fullt av människor med
historier, kakor och jiddischböcker.
Allt sker i grevens tid. Lansky uppbådar kamrater
som i snöstorm och regn räddar en container med
jiddischböcker som just ska tömmas mitt på
Manhattan. Det är upptäcktsfärder i källare, på
vindar och i prång.
Snart 30 år senare har National Yiddish book
center i Amherst utanför Boston över en och en
Källa till webbadress:
http://spraktidningen.se/artiklar/2007/10/kakor-och-klezmer-raddar-jiddisch
halv miljon böcker. Mellan 25000 och 30000 är
enskilda titlar. Nancy Sherman är biträdande chef
på centret.
– Vårt uppdrag har fram tills nu varit att så
snabbt som möjligt rädda jiddischlitteraturen från
att utplånas, och att fysiskt ta hand om böckerna.
Men nu är vi på väg in i nästa fas, att dela med
oss av böckernas innehåll.
Just nu projekteras en utbyggnad av centret.
Anläggningen ska bli dubbelt så stor, och till
våren sätter byggarbetarna spaden i jorden. Det
nya huset ska inrymma lektionssalar, bibliotek,
aula och bostäder för studenter från hela världen.
Tanken är också att alltmer utnyttja internet.
Redan nu har 13000 titlar i samlingen
digitaliserats, och de kommer successivt att
läggas ut i en fulltextdatabas på nätet, som också
ska vara sökbar. Böckerna ska också kunna
tryckas på beställning. Som en historiens ironi
kan jiddischlitteraturen bli den första som är
någorlunda komplett digitaliserad.
Fortfarande kommer det sändningar med böcker
till centret, omkring 200–300 varje vecka. Många
av dem är dubbletter, men det händer också att
sällsynta småtryck och tidigare okända titlar dyker upp. En del av böckerna kommer från de
alltjämt vitala jiddischstäderna i Syd- och
Mellanamerika: Buenos Aires, Rio de Janeiro,
Caracas och Mexiko City.
Historien om jiddisch på 1900-talet är en
dramatisk berg- och dalbana. Under
mellankrigstiden vann språket terräng,
världslitteraturen översattes och det gick att höra
i radion, på grammofonskivor och biografer.
Samtidigt utkämpades en hätsk språkstrid, där de
som propagerade för en ny judisk stat i Palestina
ville återuppliva hebreiskan. Det sågs som det
enda språk som skulle kunna ena alla världens
judar.
Ingen kunde då ana den katastrof som väntade
bakom hörnet. Förintelsen höll på att för alltid
tysta jiddisch, och Stalinterrorn i Sovjet innebar
att språket förbjöds och böcker på jiddisch
brändes. I det nya Israel som föddes efter andra
världskriget var utgången given: hebreiska blev
det gemensamma språket.
Den här eftermiddagen hamnar Dovid Katz i ett
hjärtligt, men allvarligt dividerande om jiddisch.
– Israel undertryckte jiddisch och mördade det
som ett litterärt språk, på grund av hebreisk
fanatism och nationalism! Dovid Katz
gestikulerar med sina stora nävar.
Moshe och Brahma Zhiv, turister från Israel på
resa i Litauen, vill gärna framföra vad de tror är
orsaken till att jiddisch till en början motarbetades i Israel:
– Anledningen är att israelerna identifierade
jiddisch med de judar i förskingringen som gav
upp utan kamp och lät sig ledas till förintelsen.
Men synen är annorlunda i dag.
Inställningen till jiddisch förändrades redan på
1960- och 70-talen. En våg av nostalgi svepte
över de yngre generationerna, och Nobelpriset till
I.B. Singer 1978 var en vattendelare. I dag finns
en statlig myndighet i Israel med syfte att stödja
jiddisch, och man kan höra språket talas i Tel
Aviv och Jerusalem.
Framtiden för jiddisch i Europa är svårare att sia
om. Språket har officiell minoritetsstatus i flera
länder, och det gör det lättare att få
forskningsmedel. I Sverige har Lunds universitet
fått nationellt ansvar för jiddisch och ska årligen
erhålla en och en halv miljon kronor i öronmärkta
pengar för att upprätthålla kunskapen om språket.
Förhoppningen är att kunna satsa både på
forskning och på undervisning med start redan nu
i höst.
Kanske får lingvisten Max Weinreich rätt. Det
var han som grundade YIVO-institutet i Vilnius.
Försynen gjorde att han föreläste i Finland när
nazisterna invaderade Polen 1939. Han kunde
Källa till webbadress:
http://spraktidningen.se/artiklar/2007/10/kakor-och-klezmer-raddar-jiddisch
rädda sig till New York och fortsatte oförtrutet
sitt arbete med jiddisch långt efter andra
världskriget. Många tyckte att hans arbete var
bortkastat, särskilt som hälften av alla
jiddischtalare var mördade. Men Weinreich
viftade bort invändningarna: ”Jiddisch är magi,
det kommer att överlista historien.”
Nils Johan Tjärnlund
Källa till webbadress:
http://spraktidningen.se/artiklar/2007/10/kakor-och-klezmer-raddar-jiddisch
Download