Uploaded by Emine Durmaz

VERİ.ÖDEV

advertisement
Konusu: Site (apartman) giderlerinin ve gelirlerinin takibini yapacak olan bir sistemin
veri tabanının tasarımı
SİTE GELİR VE GİDERLERİNİN OTOMASYON SİSTEMİ
VERİTABANININ KAVRAMSAL TASARIMI
VERİ TABANININ İHTİYAÇ VE İSTEKLERİ
Veri tabanı bloklardan, site sakinlerinden, araç bilgisinden, sayaçlardan, personel
bilgisinden, gelir(aidat) ve ortak gider tablolarından oluşmaktadır.
Blok varlığı siteye ait blokların bulunduğu tablodur. Her bloğa otomatik atanan ve
benzersiz olan blok_id, blok adı, daire sayısı ve kat sayısı özelliklerine sahiptir.
Site sakinleri varlığı blok_id, her daireye otomatik atanan ve benzersiz olan daire_id,
daire no, oturuyor_kiracı_sahibi), ad-soyad, telefon, e-posta, ve sayaç_id gibi bilgileri
bulundurmaktadır.
Araç bilgisi varlığında her araca otomatik atanan ve benzersiz olan araç_id, plaka,
aracın kayıtlı olduğu daire_id ve araç sahibi bilgileri yer almaktadır. Her araç kaydının
hangi daireye ait olduğu görülebilir ve bir dairenin üzerlerine birden fazla araç kayıt
edilebilir.
Sayaçlar varlığı, her daire için otomatik atanan ve benzersiz olan sayaç_id, hangi
daireye ait olduğunu gösteren daire_id, elektrik sayaç no, su sayaç no, doğalgaz sayaç
no gibi özelliklere sahiptir.
Personel varlığında site içinde çalışan kişilerin kayıtları yer alır. Her personele
otomatik atanan ve benzersiz olan personel_id, ad-soyad, TC no, tel, e-posta,
departman, işe başlama tarihi ve maaş bilgileri bulunur.
Gelir varlığında ödenen her aidatın sistemde otomatik atanan ve benzersiz olan bir
aidat_idsi bulunur. Ödenen aidatın hangi blokta ve dairedeki daire sakinine ait olduğu
blok_id ve daire_id gösterilir. Aidat miktarı yer alır.
Ortak gider varlığında site ortak giderleri yer alır. Her gidere otomatik atanan ve
benzersiz olan gider_id, gider adı, tutar bilgileri yer alır.
VERİ TABANINDA OLMASI GEREKEN VARLIKLAR
Blok, Site Sakinleri, Araç Bilgisi, Sayaçlar, Personel,, Gelir, Ortak Gider
Blok Varlığı Nitelikleri
BLOK_ADI
BLOK_İD
BLOK
KAT_SAYISI
DAİRE_SAYISI
Site Sakinleri Varlığı Nitelikleri
DAİRE_NO
BLOK_İD
DAİRE_İD
E_POSTA
OTURUYOR
_KİRACI_SA
HİBİ
SİTE SAKİNLERİ
SAYAÇ_İD
AD_SOYAD
TEL
Araç Bilgisi Varlığı Nitelikler
DAİRE_İD
ARAÇ_İD
ARAÇ_BİLGİSİ
ARAÇ SAHİBİ
PLAKA
Sayaçlar Varlığı Nitelikleri
ELEKTRİK_SAYAÇ_NO
SAYAÇ_İD
SU_SAYAÇ_NO
SAYAÇLAR
DAİRE_İD
DOĞALGAZ_SAYAÇ_NO
Personel Varlığı Nitelikleri
TEL
PERSONEL_İD
E_POSTA
PERSONEL
AD_SOYAD
MAAŞ
TC_NO
DEPARTMAN
İŞE_BAŞLAMA_TARİH
İ
Gelir Varlığı Nitelikleri
DAİRE_İD
AİDAT_İD
GELİR
BLOK_İD
AİDAT_MİKTARI
Ortak Gider Varlığı Nitelikleri
GİDER_NO
GİDER_ADI
ORTAK_GİDER
TUTAR
OLUŞTURULACAK TABLOLAR VE İLİŞKİLERİ
SÜTUNLARIN(ALANLARIN) VERİ TÜRLERİ
BLOK
SAYAÇLAR
SİTE_SAKİNLERİ
GELİR
ORTAK_GİDER_NO
DATABASE’İN OLUŞTURULMASI
PERSONEL
ORTAK_GİDER ARAÇ_BİLGİSİ
CREATE DATABASE SİTE
TABLOLARIN OLUŞTURULMASI
USE SİTE
CREATE TABLE BLOK
(BLOK_ID INT PRIMARY KEY NOT NULL IDENTITY(100,1),
BLOK_ADI CHAR(1) NOT NULL,
DAİRE_SAYISI INT NOT NULL,
KAT_SAYISI INT NOT NULL)
CREATE TABLE SİTE_SAKİNLERİ
(DAİRE_ID INT PRIMARY KEY NOT NULL IDENTITY(1000,1),
DAİRE_NO CHAR(3) NOT NULL,
OTURUYOR_KİRACI_SAHİBİ BIT NOT NULL,
AD_SOYAD NVARCHAR(30) NOT NULL,
TEL CHAR(10) NOT NULL,
E_POSTA NVARCHAR(30) NOT NULL)
CREATE TABLE SAYAÇLAR
(SAYAÇ_ID INT PRIMARY KEY NOT NULL IDENTITY(10000,1),
ELEKTRİK_SAYAÇ_NO INT NOT NULL,
SU_SAYAÇ_NO INT NOT NULL,
DOĞALGAZ_SAYAÇ_NO INT NOT NULL)
CREATE TABLE ARAÇ_BİLGİSİ
(ARAÇ_ID INT PRIMARY KEY NOT NULL IDENTITY(100000,1),
PLAKA CHAR(8) NOT NULL,
ARAÇ_SAHİBİ NVARCHAR(30) NOT NULL)
CREATE TABLE PERSONEL
(PERSONEL_ID INT PRIMARY KEY NOT NULL IDENTITY(500,1),
AD_SOYAD NVARCHAR(30) NOT NULL,
TC_NO CHAR(11) NOT NULL,
TEL CHAR(10) NOT NULL,
E_POSTA NVARCHAR(30) NOT NULL,
DEPARTMAN NVARCHAR (10) NOT NULL,
İŞE_BAŞLAMA_TARİHİ DATE NOT NULL,
MAAŞ MONEY NOT NULL)
CREATE TABLE GELİR
(AİDAT_ID INT PRIMARY KEY NOT NULL IDENTITY(1500,1),
AİDAT_MİKTARI MONEY NOT NULL)
CREATE TABLE ORTAK_GİDER
(GİDER_NO INT PRIMARY KEY NOT NULL IDENTITY(2000,1),
GİDER_ADI NVARCHAR(20) NOT NULL,
TUTAR MONEY NOT NULL)
İLİŞKİLERİN OLUŞTURULMASI
ALTER TABLE SİTE_SAKİNLERİ
ADD SAYAÇ_ID INT FOREIGN KEY REFERENCES SAYAÇLAR(SAYAÇ_ID)
ADD BLOK_ID INT FOREIGN KEY REFERENCES BLOK(BLOK_ID)
ALTER TABLE SAYAÇLAR
ADD DAİRE_ID INT FOREIGN KEY REFERENCES SİTE_SAKİNLERİ(DAİRE_ID)
ALTER TABLE ARAÇ_BİLGİSİ
ADD DAİRE_ID INT FOREIGN KEY REFERENCES SİTE_SAKİNLERİ(DAİRE_ID)
ALTER TABLE GELİR
ADD BLOK_ID INT FOREIGN KEY REFERENCES BLOK(BLOK_ID)
ADD DAİRE_ID INT FOREIGN KEY REFERENCES SİTE_SAKİNLERİ(DAİRE_ID)
VERİ İŞLENMESİ
INSERT INTO BLOK (BLOK_ADI,DAİRE_SAYISI,KAT_SAYISI)
VALUES ('A',30,10)
INSERT INTO SİTE_SAKİNLERİ(DAİRE_NO,OTURUYOR_KİRACI_SAHİBİ,AD_SOYAD,TEL,E_POSTA)
VALUES (100,1,'ELİF AYDOĞAN','5302956454','ELİFAYDOĞ[email protected]' )
INSERT INTO SAYAÇLAR(ELEKTRİK_SAYAÇ_NO,SU_SAYAÇ_NO,DOĞALGAZ_SAYAÇ_NO)
VALUES (4565,4566,4567)
INSERT INTO ARAÇ_BİLGİSİ(PLAKA,ARAÇ_SAHİBİ)
VALUES ('45ES6585','MELEK ERDEM')
INSERT INTO PERSONEL(AD_SOYAD,TC_NO,TEL,E_POSTA,DEPARTMAN,İŞE_BAŞLAMA_TARİHİ,MAAŞ)
VALUES ('KERİM KORUR', '15565499685', '6538947562', 'KERİMKORURqgmail.com','GÜVENLİK',
2019-25-04,2000)
INSERT INTO GELİR(AİDAT_MİKTARI)
VALUES (125)
INSERT INTO ORTAK_GİDER(GİDER_ADI,TUTAR)
VALUES ('TEMİZLİK ŞİRKETİ',300)
Download