Uploaded by Emine Durmaz

benzetim

advertisement
BENZETİM MODELİ ÖRNEĞİ
Bir uçak bileti satan turizm şirketine iki tür yolcu gelmektedir. Birinci tür müşteri sürekli uçuş
yapan (üye), ikinci tür müşteri ise normal müşteriler olarak sınıflandırılmaktadır. Üye
müşterilere ayrı bir servisten hizmet verilmekte olup 1. gişe; normal müşterilere ise 2. ve 3.
gişe hizmet vermektedir. Sisteme gelen müşterilerin %20’si üye %80’i ise normal
müşterilerdir. Bu sisteme müşteriler 08.00-08.30 arasında ortalaması 2 olan üstel dağılımla,
08.30-09.00 arasında ortalaması 4 olan üstel dağılımla gelmektedir. Sisteme gelen üye müşteri
kendileri için ayrılan satış elemanı meşgul ise ve normal müşteri kuyruğunda bekleyen müşteri
sayısı 2 veya daha az ise normal müşteri kuyruğuna girerek biletini almaktadır. Ancak normal
müşteriler 1. gişeden bilet alamamaktadır. Bir biletin hazırlanması ve kesilmesi için gereken
süre üye müşteriler için 3 ve 5 dk arasında düzgün dağılırken; normal müşteriler için ise 4 ve 6
dk arasında düzgün dağılmaktadır.
A) Sistemin 1 saatlik benzetim modelini kurunuz.
B) Performans kriterlerini bulunuz.
C) Gişelerin verimliliklerini değerlendiriniz.
 Öncelikle gelişler arası süre hesaplanır ve kümülatif olarak toplanır. 08.00-08.30 arasında
ortalaması 2, 08.30-09.00 arasında ortalaması 4 olan üstel dağılım kullanılır.
 Gelen müşteri tipi belirlenir.
 Servis süreleri hesaplanır.
 08.00-08.30 arası gelen müşteriler:
 08.30-09.00 arası gelen müşteriler:
 Benzetim Modeli:
 Performans Kriterleri:
 Servis Süreleri - Geliş Zamanları Dağılımı - Sistem Verimliliği
Download