Uploaded by IMT IMT

F88 GIỚI THIỆU CƠ HỘI ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU V2

advertisement
GIỚI THIỆU CƠ HỘI ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88
TIÊU ĐIỂM CHÍNH
1
Thông tin chung về trái phiếu phát hành
2
Thông tin về tổ chức phát hành
3
Kế hoạch kinh doanh & Dòng tiền trả nợ
4
Quản trị dòng tiền, bảo lãnh thanh toán &
cam kết của TCPH
5
Các bước đăng ký đầu tư Trái phiếu
1
THÔNG TIN CHUNG VỀ
TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH
TRÁI PHIẾU F88 – KÊNH ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ
& AN TOÀN
Lãi suất hấp dẫn
12,5%
Kỳ hạn ngắn
12 tháng
Quyền bán lại Trái phiếu
Cam kết hiệu quả hoạt
động EBITDA/Dư nợ cho
vay Khách hàng
09 tháng
1,45%
/tháng
Toàn bộ dòng tiền hoạt động của TCPH được
kiểm soát bởi Đại lý quản lý tài khoản – thanh
toán và quản lý dòng tiền là môt ngân hàng
TMCP có uy tín và kinh nghiệm
Bảo lãnh thanh toán bởi Công ty CP Đầu tư
F88 – Đơn vị có tỷ lệ sở hữu của NĐT nước
ngoài là các tổ chức tài chính có tên tuổi trên
51% (Mekong Capital 42% và Granite Oak:
12,5%)
Các cổ đông lớn của CTCP Đầu tư F88 cùng cam
kết nắm giữ tối thiểu 75% vốn điều lệ của Công ty
này trong suốt thời hạn Trái Phiếu
TRÁI PHIẾU F88
– CÁC TỔ CHỨC THAM GIA GIAO DỊCH UY TÍN
Đơn vị tư vấn
Đại lý QL tài khoản, thanh
toán & dòng tiền
Đại lý phát hành
Đơn vị tư vấn luật
Đại lý đăng ký lưu ký
Đơn vị kiểm toán
CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHÍNH ĐỢT 2
Tên Trái phiếu
Trái phiếu Công ty Cổ phần Kinh doanh F88
Mã Trái phiếu
F88BOND2019-022
Tổng mệnh giá TP phát
hành Đợt 2
Lên tới 50 tỷ đồng trong tổng số phát hành cả 3 đợt là 200 tỷ đồng
Mệnh giá TP
100.000 đồng/Trái Phiếu
Ngày Phát Hành Đợt 2
Tháng 03/2020
Kỳ Hạn
12 tháng kể từ Ngày Phát Hành Đợt 2
Mục đích phát hành
Tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp
Lãi suất
12,5%/năm
Kỳ tính lãi và trả lãi
3 tháng/lần
Loại hình Trái Phiếu
Trái Phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, được bảo lãnh thanh toán bởi CTCP
Đầu tư F88
Mua lại Trái phiếu trước
hạn
Sau 09 (chín) tháng kể từ Ngày Phát Hành mỗi đợt, mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu có
thể đề nghị Tổ Chức Phát Hành mua lại một phần hoặc toàn bộ các Trái Phiếu do
mình sở hữu
2
THÔNG TIN VỀ
TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
ĐIỂM NHẤN DOANH NGHIỆP
Tiên phong trong hoạt động kinh doanh tài chính cá nhân tại
Việt Nam
Tốc độ tăng trưởng ấn tượng
Ban điều hành có năng lực và kinh nghiệm quản trị
Hệ thống định giá Tài sản cầm cố minh bạch và theo tiêu
chuẩn quốc tế về định giá tài sản
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA F88
Ngern Tid Lor:
F88 hướng đến tập khách hàng ưa thích
việc vay, mượn nhanh chóng, tiện lợi, với
nhu cầu khoản vay nhỏ (rơi vào vùng đệm
giữa nhu cầu cho vay của ngân hàng và của
các công ty tài chính tiêu dùng), không
muốn thực hiện các thủ tục vay phức tạp.
Công ty tiên
phong, có lịch sử hơn 30 năm trong
lĩnh vực tài chính vi mô tại Thái Lan
với hệ thống hơn 950 phòng giao
dịch trên khắp đất nước Thái Lan.
F88 là doanh nghiệp đi tiên phong tại thị trường Việt Nam với mô hình Hệ thống cầm cố và hướng
đến xây dựng mô hình hệ thống cầm đồ như Ngern Tid Lor
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA F88 (tiếp)
Hà Nội
Hải Phòng
Vĩnh Phúc
Bắc Ninh
Bắc Giang
Thanh Hóa
Hệ thống cửa hàng cửa hàng của F88 trên
toàn quốc tăng gần 3 lần, tổng doanh thu
tăng hơn 6 lần chỉ sau hơn 1 năm
160,000
1,389
1,408
1600
140,000
1400
120,000
1200
100,000
1000
80,000
623
60,000
40,000
20,000
-
140,797
37
800
600
400
23,058
2017
Doanh thu
Tp. Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
63,898
46
2018
Số cửa hàng
100
200
0
9T.2019
Doanh thu/cửa hàng
Đơn vị: Triệu đồng
SẢN PHẨM CHO VAY
Tỷ lệ
Giá trị giải ngân
Lãi suất
Từ 50%-80% giá trị định giá tài sản (*)
Lên tới 2 tỷ đồng
Lên tới 300.000.000 VND
Lãi suất cho vay dưới 20%/năm, chưa bao gồm chi phí lưu kho, chi
phí thẩm định tài sản
(*) Được định giá bởi hệ thống định giá online được xây dựng tự động bằng trí tuệ nhân tạo và kiểm soát bộ phận định giá
của DN theo các tiêu chuẩn quốc tế, công khai minh bạch. Khách hàng có thể kiểm tra giá trị tài sản định giá của mình bất cứ
thời điểm nào
SẢN PHẨM CHO VAY (tiếp)
Thời hạn vay
143 ngày
277 ngày
50 ngày
Loại tài sản
cầm cố
Xe
Xe
Cầm cố trực
tiếp tài sản
Thời gian xử
lý hồ sơ
30-45 phút
5-20 phút
15-20 phút
KẾT QUẢ KINH DOANH
92,395
DOANH THU
VÀ CÁC
NGUỒN THU
(triệu đồng)
29,343
1,515
8,934
Cầm cố xe máy
25,081
13,824
Cầm cố ô tô
lần so với
5,972
năm 2017
742
6T cuối năm 2016
Năm 2017
Doanh thu và
các nguồn thu
của TCPH
trong năm
2018 tăng 3,4
Năm 2018
9T. 2019
KẾT QUẢ KINH DOANH
20,139
19,154
DOANH THU
VÀ CÁC
NGUỒN THU
(triệu đồng)
7,757
1,957
Cầm cố tài sản khác
28,336
26,906
9T.2019
tăng 1,8 lần
so với cả
năm 2018
4,020
Nguồn thu khác
455
6T cuối năm 2016
Năm 2017
Doanh thu và
các nguồn thu
của TCPH trong
Năm 2018
9T. 2019
BAN ĐIỀU HÀNH
Ông: Phùng Anh Tuấn
Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ
Ông Tuấn là người sáng lập
ra F88 và là TGĐ điều hành
toàn bộ hoạt động của F88.
Hiện ông Tuấn đang nắm giữ
40% cp của CTCP Đầu tư f88
– Công ty mẹ của F88
Ông: Nguyễn Văn Tuyên
Thành viên HĐQT – P.TGĐ
Ông: Ngô Quang Hưng
Thành viên HĐQT – P.TGĐ
Ông: Alan Barron
Thành viên HĐQT
Ông Tuyên từng là Giám đốc
Công nghệ của TĐ Xi măng VN
và có 15 năm kinh nghiệm tư
vấn ERP
Ông Hưng là người đồng sáng
lập ra F88.
Ông Hưng có trên 15 năm
kinh nghiệm về lĩnh vực tài
chính tiêu dùng
Ông J.Alan Barron từng làm
giám đốc điều hành và TGĐ tại
First Cash Financial của Mỹ với
hơn 2000 cửa hàng cầm đồ tại
Mỹ và Châu Mỹ Latinh
Ông: Chris Shayan
Thành viên HĐQT
Ông Chris Shayan có hơn 15 năm kinh
nghiệm làm Giám đốc Công nghệ tại quỹ
đầu tư Mekong Capital, Navigos, iCare
benefits
Bà: Đỗ Thị Khánh Vân
Thành viên HĐQT
Bà Vân có gần 17 năm kinh nghiệm
trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh.
Hiện bà Vân đang quản lý quỹ đầu tư
Mekong Capital
Ông: Simon Wagner
Ông Simon Wagner có hơn 20 năm kinh
nghiệm về đầu tư và cho thuê lại tài sản tại
Morgan Stanley. Ông đang là quản lý tại quỹ
đầu tư Granite Oak và là thành viên HĐQT
CTCP Đầu tư F88
33
KẾ
HOẠCH
KINH
DOANH
KẾ HOẠCH KINH DOANH
VÀ
DÒNG
TIỀN
TRẢ
NỢ
& DÒNG TIỀN TRẢ NỢ
KẾ HOẠCH KINH DOANH
Kế hoạch mở rộng mạng lưới cửa hàng
70,000
60,000
300
62,717
200
40,391
220
40,000
30,000
122
100
230
230
50,000
22,993
20,000
209
202
Cuối năm
2019
Năm 2020
190
0
Năm 2021
180
Năm 2019
Năm 2020
Năm 2021
Dự kiến số lượng cửa hàng trong mạng lưới của F88 đến
Số lượng hợp đồng mở mới
năm 2021 sẽ đạt 300
Số lượng Hợp đồng mở mới/Số lượng cửa hàng
cửa hàng.
210
200
10,000
Hiện tại
240
Cơ cấu doanh thu dự kiến
77%
77%
76%
46.20%
31.70%
21.70%
Năm 2018
14%
19%
9%
Năm 2019
Cầm cố xe máy
Cầm cố ô tô
18%
5%
Năm 2020
5%
Năm 2021
Cầm cố tài sản khác
Công ty sẽ tập trung vào sản phẩm chiến lược
là dòng sản phẩm xe máy và ô tô với tỷ lệ lợi
suất cao và thời gian cho vay bình quân dài
giúp thúc đẩy mức tăng trưởng dư nợ và
doanh thu nhanh hơn.
Đến năm 2021, doanh thu từ cầm cố xe máy
dự kiến sẽ chiếm 77% tổng doanh thu.
DÒNG TIỀN TRẢ NỢ
Đơn vị: triệu đồng
KHOẢN MỤC
SỐ DƯ ĐẦU KỲ
DÒNG THU
Thu lãi bán thanh lý tài sản cầm cố
Thu lãi và phí cho vay
Thu khác *
2019
2020
66.949
85.749
76.250
509.308
1.434.366
1.968.570
5.481
9.060
12.491
219.681
789.964
1.523.681
32.146
124.341
223.398
Tăng vốn chủ sở hữu
Thu từ vay ngắn hạn và dài hạn
2021
250.000
252.000
261.000
209.000
(490.508)
(1.443.865)
(1.977.102)
Chi hoạt động tại cửa hàng kinh doanh
(92.306)
(268.277)
(451.205)
Chi phí quản lý doanh nghiệp
(66.066)
(218.878)
(418.249)
Chi phí tài chính
(22.640)
(58.888)
(69.569)
(295.431)
(766.623)
(757.879)
(66)
(2.200)
(2.200)
(14.000)
(129.000)
(278.000)
85.749
76.250
67.719
DÒNG CHI
Tăng/Giảm dư nợ cho vay
Mua sắm TSCĐ
Trả tiền gốc vay
DÒNG TIỀN RÒNG
* Thu khác Chủ yếu từ phân phối bán bảo hiểm cho khách
44
QUẢN
TRỊ TRỊ
DÒNG
TIỀN, TIỀN,
QUẢN
DÒNG
BẢO
LÃNH
THANH
TOÁN
&
BẢO LÃNH THANH TOÁN
CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
& CAM KẾT CỦA TCPH
QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN
Quỹ tiền
mặt tại các
cửa hàng,
PGD
Các tài
khoản
ngân hàng
của F88
Kết chuyển vào cuối
mỗi ngày
Tài khoản Trung tâm
Mở tại Đại Lý Quản Lý Tài Khoản, Thanh Toán và
Dòng Tiền
BẢO LÃNH THANH TOÁN
Trái phiếu được bảo lãnh thanh toán bởi Công
ty mẹ là Công ty Cổ phần Đầu tư F88
Thông tin tài chính của Công ty mẹ
(triệu đồng)
239,430
Cổ đông chiến lược – Quỹ
Mekong Capital top các quỹ
đầu tư kinh doanh hiệu quả
nhất tại Thị trường VN
Cổ đông chiến lược – Quỹ
Granite Oak - quỹ đầu tư
hoạt động đầu tư rộng khắp
tại Châu Âu
77,566
155,863
274,207
91,594
2018
Nợ ngắn hạn
9T.2019
Nợ dài hạn
Vốn chủ sở hữu
31,017
12,397
Các cổ đông lớn tại F88 cam kết nắm giữ
tối thiểu 75% VĐL của Công ty CP Đầu tư F88 trong
suốt kỳ hạn của Trái phiếu
560,186
235,059
2018
TS ngắn hạn
9T.2019
TS dài hạn
(*) Theo số liệu BCTC hợp nhất CTCP Đầu tư F88
CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
• Cam kết liên quan tới việc Khai thác tài sản của DN
Tối thiểu 85% tổng tài sản được sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh và phần còn lại sẽ
được sử dụng vào việc đầu tư tài sản cố định, mở rộng hệ thống cửa hàng và các hoạt động
khác của doanh nghiệp
• Cam kết liên quan tới hiệu quả sử dụng nguồn vốn
EBITDA/Dư nợ cho vay Khách hàng hàng tháng >= 1,45%
=> Tương đương hệ số EBITDA/Dư nợ cho vay khách hàng tối thiểu là 17,4%/năm
• Cam kết liên quan tới BCTC
Hàng tháng, gửi BCTC tháng cho Đại lý quản lý TK, thanh toán và kiểm soát dòng tiền
BCTC soát xét 6 tháng & BCTC năm được kiểm toán bởi 4 công ty kiểm toán lớn
Các chỉ tiêu cam kết trên sẽ được kiểm soát bởi Đại lý Quản lý Dòng tiền
5
CÁC
CÁC BƯỚC
BƯỚC THỰC
THỰC HIỆN
HIỆN
ĐẦU
ĐẦU TƯ
TƯ TRÁI
TRÁI PHIẾU
PHIẾU
CÁC BƯỚC THỰC HIỆN ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU
NĐT tìm hiểu cơ hội
đầu tư TP
-
Thông qua đại diện
của các Đại Lý Phát
Hành
Bán lại TP
Đơn đăng ký
Nộp tiền đặt
cọc 10% vào
Tài khoản TP
-
TCPH chốt danh
sách NĐT
Ký Hợp đồng
đặt mua TP
NĐT chuyển tiền
thanh toán TP
-
Sở hữu TP
Nhận coupon
NĐT gửi Thông
báo đề nghị bán
lại TP tới TCPH
Nhận tiền gốc TP
Chuyển tiền thanh
toán TP
Đăng ký mua TP
NĐT nhận Thông báo
thanh toán lãi từ TCPH
-
TCPH chuyển trả
NĐT vào Tài khoản
của NĐT
Giấy Chứng nhận
sở hữu TP
Văn bản xác
nhận số dư
THỜI GIAN TRIỂN KHAI ĐỢT 2 DỰ KIẾN
TT
Các bước thực hiện
Thời gian dự kiến
Từ tháng 2/2020 – hết ngày
28/02/2020
1
Nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội đầu tư
2
Nhà đầu tư nộp tiền cọc và đăng ký mua Trái Đến hết 17h00 ngày 03/03/2020
Phiếu
3
Đóng sổ và thực hiện phân phối TP
17h00 ngày 03/03/2020
4
Thông báo kết quả phân phối TP tới NĐT
Ngày 04/03/2020
3
Nhà đầu tư và F88 ký HĐ đặt mua TP
Từ ngày 04/03/2020 đến hết 17h
ngày 05/03/2020
4
Nhà đầu tư chuyển tiền mua TP theo HĐ đặt
mua TP
Đến hết 17h ngày 05/03/2020
5
Thực hiện phát hành TP
05/03/2020 và chào bán đến
15/03/2020
6
Xác nhận sở hữu trái phiếu của NĐT
Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ
Ngày Phát Hành
Download