Uploaded by Joanna Mae M. Padrinao

Programang K

advertisement

Programang K-12

Kabataan nga ba ang tunay na Pag-asa ng bayan? Ano ang mga naging hakbang ng gobyerno upang ito ay magkatotoo?

Sa ating pinagpipitagang guro at sa inyo aking mga kamag-aral, Magandang araw!

Ilang taon na rin ang lumipas magmula ng tayo ay tumapak sa paaralang ito. Ang

Goldenstate college ang ating naging pangalawang tahanan. Ako bilang estudyante ay dalawang taong namalagi na rito. Hindi ito nasusukat sa tagal ng pamamalagi kundi sa mga kaalamang ibinahagi sa atin ng ating mga guro.

Noong mayo 2013, pormal na idineklara ng DepEd ang programa tungkol sa K-12

Curriculum. Isang makabagong Sistema ng edukasyon kung saan mayroong dalawang taong dagdag sa pag aaral ng highschool na tinatawag na senior high school. Ang dating hanggang fourth year highschool ay napalitan ng Grade seven to ten na tinatawag na junior highschool. Samantala ang karagdagang dalawang taon naman ay ang pagpapatuloy ng mga estudyante bilang Grade 11 at 12. Bakit nga ba kabataan ang sinasabing tagapagdala ng kaunlaran sa ating bansa? Gaya nga ng sabi ng ating pambansang bayani, “kabataan ang pag-asa ng bayan”. Tayo mismo ang magbibigay kaunlaran sa ating bansang sinilangan. Ang pagbabago ng kurikulum ng DepEd ay ang paghahanda ng mga estudyante sa ating kinabukasan. Ang kinabukasan natin na may trabaho, may maayos na buhay, at may kakayanang maiaambag sa lipunan. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Huwag natin iisipin na hindi natin kaya, walang imposible kung gugustuhin natin dahil ang salitang imposible ay isang opinion lamang ng mga taong natatakot sumubok at mga taong naniniwala na wala ng pag-asa ang buhay nila.

‘Life is a race with ups and downs at all, all you have to win is rise each time you fall’

Tayo ang pag-asa. Ang susi ng pagbabago. Tayo dapat ang solusyon. Tayo ang kaunlaran, dahil tayo ang ‘kabataan g Pagasa ng bayan’.

Download