Uploaded by Thi Thuong Vo

3 International financial markets

advertisement
CH. 3
INTERNATIONAL
FINANCIAL MARKETS
International Corporate Finance
LEARNING OBJECTIVES
• Describe
the background and corporate use of international
financial markets
•
foreign exchange market
•
international money, credit, bond and stock markets
• International
interest rates and cash flows for a
Multinational Corporation (MNC)
2
MOTIVE FOR USING
INT.L FINANCIAL MARKETS
MOTIVES FOR USING
• The
markets for financial instruments aren’t fully integrated
among different regions / countries
•
tax differentials
•
communications costs
•
financial reporting differences
• Such
imperfections create unique opportunities for markets in
specific countries to attract foreign creditors, investors and
borrowers
4
MOTIVES FOR USING
• Investor
or Creditor
•
take advantage of favourable economic conditions (e.g. high GDP
growth)
•
obtain higher interest rates
•
gain from appreciation in foreign currencies
•
obtain benefit of international diversification of asset portfolios
get home currency investment
5
MOTIVES FOR USING
• Borrower
•
obtain lower interest rates
•
gain from depreciation in foreign currencies
•
obtain benefit of international diversification of debt portfolios
you move to emergence
country to develop country opportunity and risk also
6
FOREIGN EXCHANGE
MARKET
DEFINITION
• The
market allows currencies to be exchanged in order to
•
facilitate international trade
•
facilitate financial transactions
• The
system for exchanging foreign currencies has evolved
•
from gold standard
•
to fixed exchange rates
•
to floating exchange rates
8
Thị trường giao ngay (spot market) là thị trường để mua và bán hàng hóa hay nguyên
liệu (dầu mỏ, thịt lợn,...) và các tài sản tài chính (ví dụ ngoại tệ) với điều kiện giao
(cung cấp) ngay, khác với thị trường giao chậm trong đó hàng hóa đã mua được giao
vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Giá giao ngay
của các
loạichậm
hànghay
hóathị
vàtrường kỳ hạn (futures market or forward market ) Thị trường mua bán hàng hóa, nguyên
Thị trường
giao
công cụ tài chính ở các khu vực khác nhau chênh lệch
đánh
kểlúa,
do tác
liệukhông
(cà phê,
chè,
mì, động
thịt,v,v…) và các công cụ tài chính (ngoại tệ, cổ phiếu,v,v…) với điều kiện người bán giao
hoạt động đảo hối (ácbít).
hàng vào một thời điểm nào đó trong tương lai, khác với thị trường giao ngay là thị trường trong đó hàng hóa được giao
FOREIGN EXCHANGE
ngay lập tức. Mục tiêu của người tham gia vào thị trường giao chậm hay kỳ hạn là để tự bảo vệ chống lại những rủi ro
và tính bất định do sự biến động quá mạnh của giá cả gây ra cho hoạt động buôn bán của họ.
Các nhà buôn giảm thiểu tính bất định về giá cả tương lai bằng cách mua hoặc bán theo các hợp đồng giao chậm - tức
hợp đồng hứa sẽ bán hoặc mua một loại hàng hóa hoặc công cụ tài chính vào một thời điểm xác định trong tương lai
với giá được thỏa thuận ngay từ khi ký hợp đồng.
Nếu trên thị trường giao ngay hàng hóa thực sự được trao tay, thì trên thị trường giao chậm, chỉ có các hợp đồng được
mua và bán.
• Spot
•
market
the market for the exchange of one currency against another
currency with (quasi) immediate execution/delivery quick execution
• Forward
market
fix price now, and
executive in the future
•
the market for the exchange of currencies with execution delayed
at a future date
•
enables an MNC to lock in the exchange rate at which it will
receive or deliver a certain quantity of currency on a specific future
date
9
FOREIGN EXCHANGE
• Customers
in need for foreign exchange are concerned with
•
quote competitiveness
•
quality of banking relationship
•
speed of execution
•
advice about
•
current market conditions
•
currency rate forecasting
they want to purchase
low rate
10
FOREIGN EXCHANGE
QUOTATIONS
• The
quotations can be
Báo Giá Trực
Tiếp, Tỷ Giá Hối
Đoái Trực Tiếp
•
direct quotations: the number of units of a home currency
(numeraire) per unit of foreign currency (commodity)
•
indirect quotations: the number of units of a foreign currency
(numeraire) per unit of home currency (commodity)
Yết giá gián tiếp là yết giá tiền tệ trên thị trường ngoại hối, thể hiện số lượng có thể biến đổi của đồng ngoại tệ cần để mua hoặc
bán đơn vị cố định của đồng nội tệ.
Yết giá gián tiếp còn được biết đến là cách yết giá theo số lượng. Vì nó thể hiện số lượng ngoại tệ cần để mua một đơn vị nội tệ.
Hay có thể nói, nội tệ là đồng tiền cơ sở trong yết giá gián tiếp, còn ngoại tệ là đồng tiền định giá.
Ngược lại với yết giá gián tiếp là yết giá trực tiếp, hay còn được biết đến là yết giá theo giá. Nó thể hiện giá của một số lượng đơn
vị cố định nội tệ khi so sánh với số lượng đơn vị biến đổi của ngoại tệ.
11
FOREIGN EXCHANGE
QUOTATIONS
•
Let’s take US dollar (USD, $) as home currency and Great Britain
Pound (GBP, £) as foreign currency
•
The direct quotation is $1.6 to £1 that can be written
•
•
$1.6/£ or $1.6 : £1
•
and treated as $1.6=£1
Indirect quotation is just the inverse of direct quotation
•
$1.6 : £1 = £(1/1.6) : $1 = £0.625 : $1
•
used for the pound and the euro
12
CROSS EXCHANGE RATES
• The
common cross exchange rate reflects the amount of one
foreign currency per unit of another foreign currency
•
direct quote $1.5:£1 and $.009:1¥ (home currency is $)
•
value of £ in ¥ (home currency is ¥)
$1.50 : £1
=166.67¥ : £1
$.009 :1¥
13
Một báo giá đầy đủ gồm 2 mức giá là Bid và Ask. Sự khác biệt giữa 2 mức giá này được gọi là 'Spread'.
Spread là lợi nhuận của nhà môi giới hoặc ngân hàng thu để bạn có thể đặt lệnh (chi phí giao dịch của bạn). Spread càng lớn thì chi phí giao dịch của bạn càng cao, còn
spread càng nhỏ thì chi phí giao dịch càng nhỏ. Các đồng tiền giao dịch với khối lượng lớn và tần suất cao thường có bid-ask spread nhỏ, trong khi các đồng tiền có khối
lượng giao dịch nhỏ và tần suất thấp sẽ có bid-ask spread cao. giá bid và giá ask (giá mua và giá bán). Giá bid luôn thấp hơn giá ask
BID ASK SPREAD
bank have compensate
• Banks
•
provide foreign exchange services for a margin
positive difference between ask rate (at which the bank sells the
foreign ccy, higher) and bid rate (at which the bank buys, lower)
ask rate −bid rate
• we define the bid/ask spread as
ask rate
•
the mid rate is the average of bid and ask rates
• Example
(£ foreign ccy, direct quotations)
•
bid price £=$1.58
•
ask price £=$1.60
1.60 −1.58
=1.25%
1.60
14
DETERMINANTS OF
BID ASK SPREAD
• The
bid/ask spread is influenced positively by
•
order costs
•
inventory costs
•
currency risk
• and
cover the cost of
transaction
maintain
research
if u want to be market maker (shop keeper)
Market broker : is guy connect seller and buyer
negatively by
•
competition
•
volume
Spread có thể giảm bởi competition bởi các bank, and nếu vay càng nhiều (high
volume ) thì sẽ giảm được spread
15
EXAMPLE OF SPOT MID RATES
Oct 1
Currency
Argentina
(Peso)
Australia
(A$)
Bahrain
(Dinar)
Bolivia
(Boliviano)
Brazil
(R$)
Canada
(C$)
Chile
(Peso)
China
(Yuan)
Colombia
(Peso)
Costa Rica
(Colon)
Czech Rep.
(Koruna)
Denmark
(DKr)
Egypt
(Egypt £)
Estonia
(Kroon)
Hong Kong
(HK$)
Hungary
(Forint)
India
(Rs)
Indonesia
(Rupiah)
Iran
(Rial)
Israel
(Shk)
Japan
(Y)
One Month
DOLLAR
Closing
Day’s
Mid
Change
EURO
Closing
Mid
Day’s
Change
POUND
Closing
Day’s
Mid
Change
3.8413 -0.0029
5.5935 -0.0255 6.1420 -0.0061
1.1395
0.0065
1.6594
0.0031 1.8221
0.0099
0.3770
0.5490 -0.0021 0.6028 -0.0001
7.0200
- 10.2222 -0.0390 11.2246 -0.0029
1.7744 -0.0072
2.5837 -0.0204 2.8371 -0.0123
1.0732 -0.0001
1.5627 -0.0062 1.7160 -0.0006
554.000
3.8000 806.707
2.4797 885.818
5.8560
6.8263
9.9401 -0.0379 10.9149 -0.0027
1914.83 -14.2750 2788.27 -31.4931 3061.71 -23.5967
586.735 -0.3750 854.375 -3.8047 938.161 -0.8344
17.4570
0.1398 25.4200
0.1075 27.9129
0.2167
5.1126
0.0194
7.4446 -0.0001 8.1747
0.0289
5.4860 -0.0160
7.9885 -0.0538 8.7719 -0.0278
10.7452
0.0409 15.6465
- 17.1809
0.0609
7.7501
- 11.2853 -0.0430 12.3920 -0.0031
185.661
0.8383 270.350
0.1950 296.862
1.2666
47.7400 -0.3650 69.5166 -0.7985 76.3339 -0.6029
9625.00 -40.0000 14015.4 -111.887 15389.9 -67.8240
9906.00
3.5000 14424.6 -49.8623 15839.2
1.6353
3.7595 -0.0170
5.4744 -0.0457 6.0113 -0.0287
89.6150
0.0800 130.493 -0.3804 143.290
0.0921
89.5978
0.0006
0.0014
16 130.464 -0.0007 143.244
Curr
Poland
(Zlo
Romania
(New Le
Russia
(Roub
Saudi Arabia
(S
Singapore
(S
South Africa
(
South Korea
(Wo
Sweden
(SK
Switzerland
(S
Taiwan
(T
Thailand
(B
Tunisia
(Dina
Turkey
(Lir
UAE
(Dirham
UK (0.6254)*
(
One Month
Three Month
One Year
Ukraine
(Hrywn
Uruguay
(Pes
USA
(
One Month
SPOT AND FORWARD RATES
AGAINST £
Mid point is average of bid and
ask :27.9129
Bid: 27.8892
Ask: 27.9366
POUND SPOT FORWARD
THE POUND
SpotAGAINST
rates
Oct 1
Day’s mid
High
Low
Forward rates
One month
Rate
%PA
Three month
Rate
%PA
One year
Bank o
Rate %PA Eng. Inde
Closing
mid-point
Change
on day
Bid/offer
spread
27.9129
8.1747
296.862
9.2770
4.6567
48.0796
11.2118
1.6645
2.3929
1.0000
1.0981
1.0128
0.2167
0.0289
1.2666
-0.0030
0.0212
0.0191
0.0279
0.0049
0.0157
0.0039
0.0014
892 - 366
723 - 770
621 - 104
724 - 816
535 - 598
673 - 919
068 - 168
638 - 651
920 - 938
978 - 984
-
27.3970
8.1096
293.580
9.2090
4.5853
47.8068
11.0994
1.6524
2.3645
1.0895
-
27.9321
8.1777
298.447
9.2845
4.6670
48.3634
11.2081
1.6639
2.4055
1.0980
-
-0.8
-0.4
-6.4
-1.0
-2.7
-7.0
0.4
0.4
-6.3
0.1
-
6.1420
2.8371
1.7160
21.7308
4.6114
1.5990
-0.0062
-0.0123
-0.0006
0.1314
-0.0115
-0.0004
388 - 452 6.1553 6.1232
356 - 386 2.8444 2.8215
152 - 167 1.7202 1.7059
260 - 355 21.7746 21.5294
091 - 137
987 - 992 1.6023 1.5926
6.1809
2.8507
1.7157
21.8183
4.6111
1.5987
-7.5 6.2928
-5.7 2.8817
0.2 1.7153
-4.8 21.9993
0.1 4.6138
0.2 1.5985
-9.6 7.0130 -12.4
-6.2 3.0391 -6.6
0.2 1.7153 0.0
-4.9 22.8904 -5.1
-0.2 4.6213 -0.2
0.1 1.5978 0.1
-2.8
-3.0
Europe
Czech Rep.
(Koruna)
Denmark (Danish Krone)
Hungary
(Forint)
Norway
(Nor. Krone)
Poland
(Zloty)
Russia
(Rouble)
Sweden
(Krona)
Switzerland
(Fr)
Turkey
(New Lira)
UK
(£)
Euro
(Euro)
SDR
-
Americas
Argentina
(Peso)
Brazil
(Real)
Canada
(Canadian $)
Mexico
(Mexican Peso)
Peru
(New Sol)
USA
(US $)
Pacific/Middle East/Africa
Australia
(A$)
1.8221
0.0099 213 - 229
28.0230
8.1969
297.640
9.3024
4.6754
48.1839
11.2410
1.6702
2.3964
1.1011
-
1.8269
17
1.8065
1.8264
27.9919
8.1828
301.245
9.3040
4.6864
49.1644
11.2016
1.6629
2.4319
1.0980
-
1.8359
-1.1
-0.4
-5.8
-1.2
-2.5
-8.8
0.4
0.4
-6.4
0.0
-
28.2027
8.2045
311.077
9.4249
4.7744
52.2254
11.1941
1.6554
2.5636
1.0981
-
-1.0
-0.4
-4.6
-1.6
-2.5
-7.9
0.2
0.5
-6.7
0.0
-
1.8903 -3.6
102.2
76.7
119.4
79.1
104.2
104.9
82.2
93.8
CURRENCY FUTURES AND
OPTIONS
• Currency
future contracts
Hợp đồng tương lai tiền tệ hay là hợp đồng tương lai ngoại hối là thỏa thuận về
việc mua hoặc bán một loại tiền tệ cơ sở với tỉ giá cố định vào một thời điểm xác
định trong tương lai. Như vậy, về bản chất, tài sản cơ sở của hợp đồng tương lai
tiền tệ chính là một tỉ giá hối đoái giữa một loại ngoại tệ cụ thể với đồng tiền
thanh toán.
•
specify a standard volume of a particular currency to be exchanged
on a specific settlement date
•
they are sold on specialised exchanges, unlike forward contracts
which are exchanged in an interbank market
• Currency
•
call (put) options
give the right to buy (sell) a specific currency at a specific price
(strike price) at a given maturity (European option) or within a
specific period of time (American option)
18
OTHER INTERNATIONAL
MARKETS
INTERNATIONAL MONEY
MARKET
• Financial
institutions in this market serve MNCs by accepting
deposit and offering loans in a variety of currencies
• European
and Asian money markets originated as markets of
dollar-denominated deposits
• The
Eurocurrency market (market for Eurodollars) developed
during the 1960s and 1970s as a consequence of
•
regulatory changes in the US (heavy taxation of foreign deposits)
•
the growing importance of the forex reserves of OPEC countries
20
INTERNATIONAL MONEY
MARKET
• The
growing standardisation of banking regulations has
contributed towards the globalisation of the industry
•
the Single European Act opened up the European banking industry
and increased its efficiency
•
the Basel Accord (1988) introduced common risk-weighted capital
adequacy requirements for internationally active banks (Cooke
ratio, minimum capital = 8% of Risk Weighted Assets)
•
the Basel II (2004) and Basel III (2010) Frameworks extended Basel
I and made capital requirements much more articulated
21
INTERNATIONAL CREDIT
MARKET
• MNCs
sometimes obtain medium-term funds trough banks
located in foreign markets
• Eurocredit
loans refer to loans of one year or longer extended
by banks in International financial centres (e.g. London) to
foreign MCNs
• Normally
eurocredit loans have a floating rate based on some
indicator like Libor or Euribor
22
INTERNATIONAL CREDIT
MARKET
• Sometimes
a single bank is unwilling or unable to lend the
amount needed by an MNC
•
in order to reduce the risk
•
a lead bank organises a syndicate of banks to underwrite the loan
•
•
syndicate loans
borrower typically incur front-end management and commitment
fees in addition to the interest rate
23
INTERNATIONAL BOND
MARKET
Trái phiếu quốc tế là chứng chỉ vay nợ do nhà phát hành (bao gồm chính phủ, chính quyền địa phương các tổ chức kinh tế của một nước hay các tổ chức tài chính quốc tế)
phát hành trên thị trường vốn quốc tế nhằm huy động vốn của các nhà đầu tư trên thế giới.
Trái phiếu nước ngoài: Là loại trái phiếu do nhà phát hành ở một nước này phát hành trái phiếu trên thị trường vốn của một nước khác bằng đồng tiền của nước mà trái
phiếu được phát hành và người phát hành phải tuân thủ hệ thống pháp lí về phát hành chứng khoán của nước đó.
Trái phiếu châu Âu: Là loại trái phiếu được phát hành đồng thời ở nhiều nước, ở nhiều trung tâm tài chính quốc tế và thông thường được phát hành bằng đồng tiền khác
với đồng tiền của nước mà trái phiếu được bán ra ở đó.
Trái phiếu châu Âu khác với trái phiếu nước ngoài ở một số đặc điểm liên quan chủ yếu, nhưng đặc điểm nhận dạng chủ yếu nhất là loại trái phiếu này được phát hành
đồng thời ở nhiều nước, ở nhiều trung tâm tài chính quốc tế. Chẳng hạn một công ty có thể phát hành trái phiếu bằng USD đồng thời ở các nước Anh, Pháp, Đức, Nhật,
Mỹ.
• There
are two types of international bonds
•
foreign bonds (or parallel bonds): denominated in the currency of
the country where they are placed but issued by borrowers foreign
to the country
•
Eurobonds: are sold in countries other than the country of the
currency in which the bonds are denominated
•
very popular because they circumvent registration requirements
•
usually fixed coupon with bullet amortisation
24
INTERNATIONAL BOND
MARKET
• The
most part of Eurobonds (70 to 75%) are denominated in
US dollars
• Eurobonds
are underwritten by a multinational syndicate of
investment banks and simultaneously placed in many countries
• In
secondary markets, the market maker is often the same
underwriter who sells the primary issue
Thị trường chứng khoán thứ cấp trong tiếng Anh là Secondary market. Thị trường
chứng khoán thứ cấp là thị trường giao dịch các chứng khoán đã được phát hành
trên thị trường chứng khoán sơ cấp.
25
INTERNATIONAL STOCK
MARKET
IPO ( Initial Public Offering ), mang nghĩa gốc là “Phát hành lần đầu ra công chúng”. Thuật ngữ này được dùng để chỉ một công ty lần đầu
tiên huy động vốn rộng rãi từ công chúng thông qua việc lần đầu phát hành cổ phiếu và đưa lên sàn chứng khoán. Trong đó, công chúng
được hiểu như một tập hợp các nhà đầu tư với giá trị chứng khoán chào bán đủ lớn. Sau lần đầu phát hành ra công chúng, công ty cổ
phần sẽ chính thức trở thành một công ty đại chúng hay còn gọi là công ty cổ phần đại chúng.
• MNCs
can obtain funds by issuing stock in international
markets
•
enhancement of firms’ image and name recognition
•
diversification of shareholder base
•A
stock offering (IPO) may also more easily digested when
issued in several markets
•
the location of MNCs’ operations can influence the decision about
where to place: cash flow generated in a country should cover
dividends distributed to investors in the same country
26
INTERNATIONAL STOCK
MARKET
• Stock
issued in US by non-US firms are called Yankee stock
offering
•
many of these offerings resulted from privatisation programs in
Latin America and Europe
• Market
•
characteristics are important in the decision
stock markets may differ in size, trading activity level, and
proportion of individual vs institutional ownership
27
INTERNATIONAL INTEREST
RATES AND CASH FLOW
COMPARING RATES
• Interest
rates are crucial because they affect the MNC’s cost
of financing
• The
interest rate for a specific currency is determined by
•
demand of funds in that currency
•
supply of funds in that currency
•
monetary policy stance of the central bank issuing that currency
• As
the demand and supply schedules or the policy stance for a
specific currency change the equilibrium interest rate will also
change
29
CASH FLOWS OF MNC
• Typical
cash flow movements of a typical MNC
•
foreign trade: exports and imports
•
foreign direct investment (FDI): acquisition of foreign real assets
with controlling interest in companies
•
short-term investing or financing in foreign financial instruments
•
long-term financing in international bond or stock markets
• Financial
•
managers
choose interest, currency and manage their risks
30
EXCHANGE RATE RISK
A BRIEF INTRODUCTION
IMPACT OF EXCHANGE RATES
•
Assume € as home ccy and evaluate an investment in $ denominated
stocks
•
The overall return on an investment depends on
•
•
the return of the foreign investment in $
•
the % change in the €/$ exchange rate
Definition of variables
•
P is the price of the share and D is the dividend in $
•
r is the €/$ spot rate and e the % change in the exchange rate
(direct quotation)
•
C is the cash flow in €
32
TIMELINE OF CASH FLOWS
-C€,t-1=-P$,t-1 x r€/$,t-1
€ cash flows
(P$,t+D$,t) x r€/$,t = C€,t
-P$,t-1
$ cash flows
P$,t+D$,t
t-1
t
Timeline: D dividend
33
HOLDING PERIOD RETURNS
return in foreign currency % change in exchange rates
P$,t + D$,t − P$,t−1
Final cash flow
R$,t =
r€/$,t − r€/$,t−1
spot rate of final rate and initial rate
e€/$,t =
P$,t−1
r€/$,t−1
return in home currency
R€,t =
=
C€,t − C€,t−1
C€,t−1
=
C€,t
C€,t−1
P$,t + D$,t r€/$,t
P$,t−1
r€/$,t−1
P
(
−1=
$,t
+ D$,t )×r€/$,t
P$,t−1 ×r€/$,t−1
−1= (1+ R$,t )(1+ e€/$,t ) −1
34
−1=
MNCS IN INT’L FIN. MARKETS
35
Download