Uploaded by İbrahim Ethem ÖZTÜRK

SÖKÜLEBİLİRLİK

advertisement
SÖKÜLEBİLİRLİK
Sökülebilirlik, ağır iş makinelerinin kayaçları delici uçları ile kazarak kayacın içerisinde
ilerleyebilme durumlarını tanımlayan bir özelliktir. Sağlam ya da masif yapılı kayaçlar,
gevşek yapılı kayaçlara göre daha zor sökülmektedir. Gevşek yapılı ortam, sağlam yapılı
ortama göre daha düşük sismik hız değerleri gösterir. Sismik hızlarla sökülebilirlik arasındaki
ilişki ağır güçteki sökücüler için, Bailey (1974) tarafından verilmiştir.
İnceleme alanında Vp hızları 300 m/sn – 1596 m/sn aralığında değiştiği
gözlenmektedir. Bu değerler dikkate alındığında Caterpillar D8R Serisi – D9R Serisi
sökücüler ile yapılacak kazıların rahatlıkla yapılabileceği şekil 4 de verilen grafiklerde
gözükmektedir.
D8R Serisinin Sökebilirliği
D8R Serisinin Üretkenliği
D9R Serisinin Sökebilirliği
D9R Serisinin Üretkenliği
D10R Serisinin Sökebilirliği
D10R Serisinin Üretkenliği
D11R Serisinin Sökebilirliği
D11R Serisinin Üretkenliği
D11R CD Serisinin Sökebilirliği
D11R CD Serisinin Üretkenliği
Download