Uploaded by Fatin Ismail

LAPORAN PROGRAM PANITIA MORAL

advertisement
SK TAMAN SERI GOMBAK 2
68100 BATU CAVES, SELANGOR DARUL EHSAN
BBA 7235
Tel : 03- 61858566
LAPORAN PANITIA PENDIDIKAN MORAL
Tajuk
: PERTANDINGAN MINGGU PANITIA PENDIDIKAN MORAL
Tarikh / Hari
: 4 NOVEMBER 2018 - 8 NOVEMBER 2018
Tempat
: BILIK MUZIK DAN PUSAT SUMBER SEKOLAH SETEGUH
Masa
:
Jumlah Peserta
: 50 ORANG MURID
Penglibatan
: MURID TAHUN 1 HINGGA TAHUN 6
Objektif
: 1. Memupuk nilai moral yang tinggi dalam kalangan murid.
8:30 PAGI - 12:30 TENGAH HARI & 1.00 TENGAH HARI – 5.50
PETANG.
2. Menjunjung nilai moral yang tinggi pada setiap masa.
3. Memperkukuhkan sifat moral yang tinggi.
4.Mempraktikkan nilai moral yang tinggi dalam kehidupan.
Butir-Butir Aktiviti
Rumusan Laporan
Kekuatan
Kelemahan
Penambahbaikan
: 1. Murid melengkapkan kertas mewarna Nilai Murni. (TAHAP 1)
2. Murid menghasilkan kad Nilai Murni kehidupan seharian.
(TAHAP 2)
: Aktiviti dirancang berjalan lancar dan murid memberi komitmen
yang tinggi. Murid juga dapat menceritakan nilai-nilai murni yang
mereka amalkan dalam kehidupan harian melalui aktiviti yang
dirancang.
: 1. Kerjasama guru Panitia Pendidikan Moral melancarkan program
2. Sumber kewangan mencukupi untuk melaksanakan program.
3. Murid memberikan komitmen yang tinggi menjayakan program.
: 1. Kekangan masa
2. Beberapa murid tidak dapat menghadirkan diri ketika
program dijalankan.
: 1. Memanjangkan waktu program.
2. Mengadakan program panitia diawal tahun.
Laporan disediakan :
Tarikh :
...............................................
( FATIN AMIRAH BINTI ISMAIL
)
PERAKUAN KETUA JABATAN
Tandatangan Ketua Jabatan
:
Nama
:
Jawatan
:
Cop Rasmi Sekolah
Tarikh
:
LAMPIRAN
DOKUMENTASI BERGAMBAR
TAKLIMAT PROGRAM
PERTANDINGAN DIJALANKAN
ANTARA PEMENANG PERTANDINGAN
ANTARA PEMENANG PERTANDINGAN
Download