Uploaded by Marion Claire Buendia

DAGLI

advertisement
DAGLI
Setyembre 26, 2018
Pangkat 4
DAGLI
Layunin: Makasusulat ng dagli ukol sa di pangkaraniwang
pangyayari sa buhay ng tao.




Napaunlad ng Gawain an gaming kaalaman ukol sa dagli
Natuto kaming gumawa ng dagli
Nalaman ang mga element ng dagli
Naibahagi naming ang aming kaalaman at naisulat na dagli
Download