Uploaded by nadrahsar

LAPORAN REFLEKSI

advertisement
LAPORAN REFLEKSI INDIVIDUAL
LMCK 1531 KEPIMPINAN DAN KREATIVITI
Nadrah binti Sarafi (A178229)
Bersyukur ke hadrat Ilahi dengan izin-Nya dapat saya dan rakan sekumpulan telah berjaya
menamatkan salah satu kerja kursus bagi memenuhi tugasan subjek wajib fakulti iaitu Kepimpinan
dan Kreativiti bagi semester 1. Bagi memenuhi tugasan ini, kami telah memilih Organisasi
Komuniti Kelas Kaseh dan telah mengadakan program dan aktiviti pada 3 November 2019.
Melalui program kelas kaseh yang telah dijalankan ini, saya telah mendapat banyak input
dan pengetahuan baru serta pengalaman yang berharga terutama dari aspek kepimpinan dan
kreativiti. Dari segi kepimpinan, saya dapat belajar cara untuk berkomunikasi dengan professional
dengan badan organisasi dan rakan sekumpulan. Dalam tempoh untuk merancang aktiviti ini, saya
telah berhubung dengan beberapa Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) seperti Pertubuhan
Sukarelawan Malaysia (MVM) dan juga pihak Kelas Kaseh melalui email, akaun Instagram dan
aplikasi Whatsapp. Salutasi yang betul, cara menulis email dan bercakap dengan formal adalah
penting bagi mewujudkan hubungan yang baik antara kami dan pihak organisasi yang lain.
Seterusnya, bakat kepimpinan saya dapat diasah apabila saya diarahkan oleh pihak Kelas Kaseh
untuk bercakap di hadapan khalayak ramai untuk menerangkan aktiviti kami iaitu “Carrot
Building” semasa kelas Matematik. Ini merupakan satu pengalaman yang baru bagi saya tetapi
saya berjaya memperjelas aktiviti tersebut dengan baik kepada pelajar. Selain itu, sebagai
setiausaha program, saya memainkan peranan utama dalam menyiapkan kertas kerja untuk
memastikan program dirancang dengan jelas dan rapi. Sepanjang program Kelas Kaseh
berlangsung, saya menjadi seorang pendidik Bahasa Inggeris dan Matematik kepada pelajar dan
saya sedar pendidik tidak hanya mengajar tetapi juga merupakan pemimpin. Saya harus merancang
apa yang perlu saya ajar, menyampaikannya dengan efektif, mengawal situasi sekeliling dan
menilai pelajar tersebut. Saya percaya seorang pemimpin yang baik ialah pemimpin yang
berkerjasama dan dapat mengatasi masalah dengan baik. Masalah yang kami hadapi ialah kami
tidak sampai ke perkampungan Orang Asli yang betul iaitu Kg. Sungai Buah. Kami berjaya
mengatasi masalah tersebut dengan bertanya kepada orang sekeliling kami dan menuju ke
perkampungan yang sepatutnya dan tiba sebelum program bermula.
Aspek kreativiti juga penting untuk diterapkan dalam kehidupan seharian supaya
berupaya mencipta idea-idea baru yang berguna. Program ini melatih kami sebagai pendidik untuk
berfikir secara kreatif dalam menyampaikan matematik dengan lebih berkesan. Melalui aktiviti
‘Carrot Building’, ia telah melatih pelajar untuk berfikir secara kreatif dan kritis. Aktiviti ini
memerlukan pelajar untuk membina bangunan dengan menggunakan lobak merah dan lidi
bersyaratkan bentuk pentagon, kiub dan piramid. Aktiviti ini melibatkan beberapa proses
pembelajaran penting seperti pencarian fakta, pencarian punca masalah, pencarian idea dan
akhirnya penemuan penyelesaian yang kesemuanya merangsang daya kreativiti murid dan
sukarelawan. Bangunan yang dihasilkan pelajar telah membuka mata saya kerana ia merupakan
sesuatu di luar kebiasaan kerana mereka berjaya menghasilkan kincir angin, masjid dan rumah
yang berdiri dengan stabil. Saya juga belajar untuk memantapkan penggunaan kreatif dalam bilik
darjah, saya perlu menggalakkan pelajar untuk menggunakan alat berfikir seperti peta minda dan
jadual untuk membantu mereka dalam memahami grammar Bahasa Inggeris. Tahap kreativiti saya
juga diasah ketika menjalankan tugas sebagai AJK multimedia untuk merakam dan menyunting
video.
Terdapat beberapa nilai yang saya perolehi sepanjang program Kelas Kaseh berlangsung.
Antaranya ialah nilai tanggungjawab, sebagai seorang pemimpin saya perlu bertanggungjawab
dalam memastikan program berjalan dengan lancar dan mancapai objektif dan matlamat program.
Selain itu, nilai berkerjasama telah saya terapkan dalam diri saya bukan sahaja dengan ahli
kumpulan malah dengan sukarelawan yang lain. Saya juga dapat mengeratkan hubungan dengan
pihak koordinator Kelas Kaseh, pelajar dan sukarelawan dari universiti lain dengan mendekati
mereka ketika waktu kerja berkumpulan dan ketika rehat.
Kesimpulannya, program ini telah membantu saya untuk menjadi seorang pemimpin yang
baik dan mempunyai nilai untuk bekalan di masa akan datang. Saya juga lebih faham tentang
konsep kepimpinan dan kreativiti yang disyorkan oleh pensyarah. Sesungguhnya pengalaman ini
merupakan satu pengalaman yang baru dan berharga kerana saya tidak pernah menjadi seorang
pendidik lagi. Akhir kata, semoga saya dan rakan sekumpulan saya dapat mempraktikkan segala
input yang kami perolehi sepanjang program ini dalam kehidupan sebagai seorang pelajar
universiti dan juga ketika berkerja di masa hadapan.
Download