Uploaded by Azui Vincent

Bao+cao+phan+tich+SBT 21122012 VCBS

advertisement
CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN VIETCOMBANK
VIETCOMBANK SECURITIES
BỘ PHẬN NGHIÊN CỨU – PHÂN TÍCH
BÁO CÁO CẬP NHẬT Q3.2012
10.12.2012
VIETCOMBANK SECURITIES COMPANY
RESEARCH & ANALYSIS DEPARTMENT
CÔNG TY CỔ PHẦN BOURBON TÂY NINH- SBT
9T2012: Đà tăng trưởng doanh thu chững lại, LNST sụt giảm thể hiện khó
khăn chung của ngành mía đường trong năm nay
Cơ cấu cổ đông
Thông tin cổ phiếu
CT
Thành
Thành
công
25%
Khác
31%
CT Đầu
tư Kinh
Đô
5%
VNM
4,99%
Phạm Tuyết Hà
+84 8 3820 8116(ext. 504)
[email protected]
SSI
9%
Giá 07/12/2012 (đồng):
14.000
Thấp nhất 52 tuần(đồng):
11.100
Cao nhất 52 tuần (đồng):
23.800
Vốn hóa (tỷ đồng):
CT
Đặng
Thành
25%
1.783,68
SLCPLH:
LNST (tỷ đồng)
2009
771
37%
P/E:
4,50
P/B:
1,07
2010
1.104
43%
Tin vĩ mô, tài chính và doanh nghiệpcập nhật tại
www.vcbs.com.vn
3.108
2011
2.050
86%
9T2012
1.477
3%
210
345
553
253
+/- yoy (%)
TTS (tỷ đồng)
+/- yoy (%)
158%
1.846
5%
64%
1.957
6%
60%
2.323
19%
-36%
2.389
15%
VCSH (tỷ đồng)
+/- yoy (%)
Nợ/TTS (%)
1.649
14%
11%
1.790
8%
9%
1.794
0%
23%
1.719
-4%
28%
26%
27%
11.653
1.483
11%
13%
35%
31%
12.655
2.444
18%
19%
29%
27%
13.339
4.011
24%
31%
20%
17%
13.103
3.108
17%
23%
TS LN gộp (%)
TS LN ròng(%)
BV (đồng)
EPS - TTM (đồng)
ROA (%)
ROE (%)
Thống kê cổ phiếu theo một số tiêu chí của VCBS
cập nhật tại
www.vcbs.com.vn/Research/Report.aspx
127.405.800
EPS chặt (đồng):
Các chỉ tiêu cơ bản
DTT (tỷ đồng)
+/- yoy (%)
Cam kết, Điều khoản sử dụng tại Trang 5
Nguồn: VCBS tổng hợp




SBT đã công bố BCTC 9T2012, KQKD không khả quan khi DTT chỉ đạt 1.477 tỷ đồng tăng nhẹ
3% y-o-y (88% KH), trong khi LNST sụt giảm mạnh 36%, chỉ đạt 253 tỷ đồng (70% KH). Riêng
trong Q3, LNSTchỉ đạt 42 tỷ đồng (-51% y-o-y).
Đà tăng trưởng doanh thu chững lại trong 9T2012, tăng trưởng âm trong Q3, chủ yếu do giá bán
sụt giảm. Chi phí hoạt động tăng 21% y-o-y do biến động chi phí nguyên vật liệu đầu vào. Biện
pháp “tạm nhập tái xuất” nhằm tận dụng công suất của nhà máy khiến giá thành sản xuất cao
hơn, góp phần làm TSLN gộp giảm mạnh.
Năm 2012, SBT đặt kế hoạch kinh doanh khá thận trọng: 1.810 tỷ DT và 400 tỷ LNTT. Lũy kế
9T2012, SBT đã hoàn thành 82% KH DT và 70% KH LNTT. Dự báo cả năm SBT sẽ đạt khoảng
1.780 tỷ đồng DT (-13% y-o-y, 98%KH) và 317 tỷ đồng LNST (-20% y-o-y).
Quan điểm đầu tư: Mặc dù LN sụt giảm mạnh trong 9T2012, nhưng bản chất doanh nghiệp vẫn
hoạt động khá tốt, là doanh nghiệp mía đường khá lớn và có thương hiệu, đồng thời sở hữu nhà
máy ép mía hiện đại, với vùng nguyên liệu tự chủ hoàn toàn lên đến 15.000 ha. Hiện nay mức
định giá của SBT với PE trailing là 4,5 và PB trailing là 1,07 đang cao hơn so với trung bình
ngành (PE: 3,72; PB:0,96). Do đó chúng tôi khuyến nghị THEO DÕI với SBT.
10.12.2012
Trang | 1
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VIETCOMBANK
Các sự kiện chính trong Q3.2012
BÁO CÁO CẬP NHẬT Q3.2012
(1) Ngày 31.10.2012, Nghị quyết HĐQT chấp thuận đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT của bà Huỳnh Bích Ngọc,
chính thức miễn nhiệm chức danh đối với bà kể từ 01.11.2012. Ông Thái Văn Chuyện được bổ nhiệm giữ chức vụ
Thành viên HĐQT SBT.
(2) Ngày 31.10.2012, SBT thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. Bà Huỳnh Bích Ngọc đã mua 1,5 triệu
cổ phiếu bằng phương thức thỏa thuận trong thời gian 25.10-26.10.2012.
(3) Ngày 15.11.2012, Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương bán toàn bộ 14 triệu cổ phiếu quỹ. Theo BCTC
9T2012, giá trị số cổ phiếu quỹ này khoảng 172,6 tỷ đồng, như vậy giá mua bình quân khoảng 12.331 đồng/cổ
phiếu. Hiện nay mức giá SBT trên thị trường ngày 07/12 là 14.000 đồng/cổ phiếu.
(4) Ngày 15.11.2012, GDKHQ nhận cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt tỷ lệ 15%.
(5) Ngày 03.12.2012, SBT thông báo giao dịch cổ phiếu của CTCP Điện Gia Lai. Theo đó, Điện Gia Lai đăng ký
mua 7 triệu cổ phiếu SBT để nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 5.840.150 cổ phiếu lên 12.840.150 cổ phiếu tương
đương tỷ lệ 9,05%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 6/12/2012 đến 4/1/2012.
Kết quả kinh doanh 9T2012
9T2012: KQKD không khả quan
khi DTT chỉ đạt 1477 tỷ đồng
tăng 3% y-o-y và LNST sụt giảm
mạnh chỉ đạt 253 tỷ đồng (-36%
y-o-y)
Theo BCTC 9T2012, SBT công bố KQKD không khả quan khi DTT chỉ đạt 1.477 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% y-o-y và
hoàn thành 88% KH, trong khi LNST chỉ đạt 253 tỷ đồng,sụt giảm mạnh 36% và hoàn thành 70% KH lợi nhuận.
Riêng trong Q3, LNST chỉ đạt 42 tỷ đồng (-51% y-o-y). DT và LN sụt giảm là do những nguyên nhân chính sau:
(1) Về doanh thu: Đà tăng trưởng doanh thu đã bị chững lại trong 9T2012, đặc biệt tăng trưởng âm trong Q3 (-29%
y-o-y), chủ yếu do giá bán sụt giảm. Giá bán đường trong nước bình quân giảm khoảng 13-15%y-o-y do nhu cầu
tiêu thụ trong nước ở mức thấp, trong khi lượng cung dư thừa, chưa kể lượng đường nhập lậu từ biên giới Tây Nam.
Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, niên vụ 2011 – 2012, sản lượng mía ép công nghiệp của cả nước đạt 14,5 triệu
tấn, sản xuất được trên 1,3 triệu tấn đường, tăng 13,5% y-o-y do diện tích vùng nguyên liệu mía tăng gần 12 nghìn
ha và năng suất bình quân tăng 1,2 tấn/ha lên 61,7 tấn/ha. Chịu ảnh hưởng chung từ giá đường trong nước sụt giảm,
giá bán đường của SBT với các đối tác cũng giảm tương ứng, tuy nhiên do SBT chủ yếu sản xuất đường RE để cung
ứng đường nguyên liệu cho các đối tác lớn về sản xuất thực phẩm nên mức giảm không quá mạnh, hiện giá đường
RE khoảng 18.000 đồng/kg, trung bình giảm khoảng 7-10%. Đồng thời SBT cũng chủ động điều tiết lượng hàng tùy
theo cung cầu thị trường để tránh bán ra vào những thời điểm giá quá thấp. Trong 2 quý đầu năm, mặc dù giá đường
giảm bình quân 7% y-o-y nhưng sản lượng bán ra vẫn tăng trên 12% nên doanh thu vẫn tăng 16% y-o-y. Tuy nhiên
trong quý 3, bên cạnh giá bán tiếp tục giảm, sản lượng cũng giảm tới 14% y-o-y khiến cho doanh thu riêng Q3 giảm
mạnh tới 29% y-o-y.
(2) Về chi phí: 9T2012 chi phí hoạt động tăng 21% y-o-y chủ yếu do biến động chi phí nguyên vật liệu đầu vào.
+ Chi phí giá vốn hàng bán (GVHB) giảm 19% y-o-y trong Q3, một phần do sản lượng bán ra giảm, nhưng mức
giảm thấp hơn mức giảm DT (-29% y-o-y), cho thấy CP giá vốn trên mỗi đơn vị sản phẩm đã bị tăng đáng kể. Lũy
kế 9T2012, GVHB đã tăng 19% y-o-y khiến cho TSLN gộp chỉ còn 20% so với 31% của 9T2011. Xem xét cơ cấu
giá vốn thì chủ yếu là do giá vốn của đường (tỷ trọng 85%) tăng mạnh 22%.Trong 9T đầu năm nay, giá thu mua mía
nguyên liệu 10CCS tại ruộng của các nhà máy khu vực Đông Nam bộ bình quân khoảng 1-1,1 triệu đồng/tấn, tăng
10%-13% so với cùng kỳ năm trước. SBT cũng áp dụng mức giá thu mua này đối với người nông dân, điều này
khiến cho GVHB tăng khá mạnh trong kỳ.
Ngoài ra, SBT cũng đang áp dụng biện pháp “tạm nhập tái xuất” nhằm tận dụng công suất của nhà máy trong thời
gian chưa có nguyên liệu mía đầu vào. Hiện tượng này được giải thích, do đặc thù của cây mía là trồng theo mùa vụ,
mỗi năm chỉ trồng từ khoảng T4 - T10, và vụ thu hoạch bắt đầu khoảng T11, do đó nhà máy sản xuất mía đường
cũng chỉ hoạt động trung bình nửa năm. Thời điểm Q3, do thiếu nguyên liệu mía nên SBT đã chủ động nhập khẩu
đường thô để chế biến và xuất khẩu. Tuy nhiên giá thành của đường thô cao hơn mía nguyên liệu nên phần doanh
thu từ tạm nhập tái xuất chỉ mang về TSLN gộp khoảng 5%, khiến cho TSLN gộp chung giảm mạnh. Tính chung cả
năm tỷ trọng doanh thu từ “ tạm nhập tái xuất “ chiếm khoảng 10% tuy nhiên trong Q3, tỷ trọng phần doanh thu này
khá lớn chiếm hơn 50% doanh thu của SBT, đó cũng là lý do khiến tỷ trọng GVHB trong riêng Q3 tăng mạnh đến
86% so với 79% trong 6T2012
+ Chi phí bán hàng và Chi phí QLDN tăng cao 57% y-o-y, lần lượt đạt 28 tỷ và 38 tỷ đồng nên mặc dù chiếm tỷ
trọng khá nhỏ trên DT (tổng cộng chỉ khoảng 5%) nhưng cũng góp phần làm lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh
doanh giảm còn 226 tỷ đồng (-44% y-o-y). Trong kỳ SBT đã tiến hành nâng công suất nhà máy từ 8.000 tấn
mía/ngày lên 9.800 tấn mía/ ngày, và việc mở rộng quy mô sản xuất này là nguyên nhân khiến chi phí QLDN tăng
10.12.2012
Trang | 2
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VIETCOMBANK
BÁO CÁO CẬP NHẬT Q3.2012
cao. Tuy nhiên nếu tính trên đơn vị sản phẩm thì mức tăng vào khoảng 10%.
(3) Về hoạt động tài chính: lợi nhuận biến động khá lớn trong 9T2012, đạt 52 tỷ đồng (+436% y-o-y), đóng góp
một phần không nhỏ vào kết quả kinh doanh 9T của SBT. Trong Q2, SBT lãi lớn 111 tỷ đồng từ thanh lý danh mục
chứng khoán giá trị 137 tỷ đồng, bao gồm 2 mã STB và SCR, đồng thời công ty cũng ghi nhận khoản lỗ tài chính
96,4 tỷ đồng dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán. Khoản chi phí này chủ yếu phát sinh từ việc đầu tư vào 24,5
triệu cổ phiếu của CTCP Bourbon An Hòa (BAC) có giá trị sổ sách là 245 tỷ đồng nhưng SBT đã đồng ý chuyển
nhượng cho CTCP Khai thác và Quản lý Khu công nghiệp Đặng Huỳnh với tiền mặt ước tính 112,7 tỷ theo hợp
đồng ngày 29/05/2012. Ngoài ra, chi phí lãi vay là 59 tỷ đồng, tăng 54% y-o-y do tổng nợ chịu lãi tăng khoảng 29%
lên 448 tỷ đồng.
Nhìn chung so với các năm trước, KQKD của SBT trong 9T2012 là khá thấp, do ảnh hưởng bởi những khó khăn
của ngành, hầu hết lợi nhuận của các doanh nghiệp mía đường đều sụt giảm khá mạnh. Tính riêng Q3, lợi nhuận
thuần của các doanh nghiệp mía đường niêm yết giảm lần lượt là: BHS (-24,8% y-o-y), LSS (-88,5% y-o-y), NHS (93,2% y-o-y), KTS (-106,31%y-o-y)…Mức giảm của SBT (-51% y-o-y) có phần khiêm tốn hơn một số doanh
nghiệp khác nhờ vào những lợi thế nhất định về vùng nguyên liệu, hệ thống nhà máy và chiến lược bán hàng. Hiện
nay, vùng nguyên liệu của SBTcó quy mô lên đến 15.000 ha, trải rộng khắp tỉnh Tây Ninh, chủ yếu nằm ở hai
huyện Tân Châu và Tân Biên (12.500ha) và đang mở rộng sang Campuchia với diện tích từ 2-2,5 ngàn ha, năng suất
70 tấn/ha, tương đương các nước trong khu vực. Vùng nguyên liệu do SBT trực tiếp đầu tư nên tăng tính chủ động
về khả năng kiểm soát giá cả và sản lượng nguyên vật liệu đầu vào để cung ứng cho sản xuất. Nhà máy cũng được
đầu tư nâng công suất 22,5% từ 8.000 tấn mía/ ngày tăng lên 9.800 tấn mía/ngày trong năm nay.
Biểu đồ 2: TSLN qua các năm
2.050
Biểu đồ 1: Tăng trưởng DTT, LNST qua các năm
1.477
35%
29%
1.104
20%
2010
14%
17%
253
345
553
2009
DTT
27%
26%
28%
771
2008
31%
20%
210
191
2007
82
193
2006
29%
27%
27%
563
674
680
28%
2011
9T2012
2006
2007
2008
2009
TSLN gộp
LNST
2010
2011 9T2012
TSLN ròng
(Nguồn: SBT, VCBS tổng hợp)
Sức khỏe tài chính
Hệ số nợ thấp và chủ yếu vay nợ
ngắn hạn
Tình hình tài chính của SBT tương đối lành mạnh. Hiện nay, hệ số Nợ/TTS của SBT đang đạt 28% - tương đối thấp
so với nhiều DN ngành mía đường khác (hệ số Nợ/TTS của BHS, NHS,LSS đang đạt lần lượt 68%; 61% và 53%).
SBT chủ yếu chỉ vay nợ ngắn hạn để tài trợ hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian vào vụ thu hoạch mía
nguyên liệu và khi có dòng tiền thu về thì tất toán sớm các khoản nợ để giảm áp lực lãi vay. Vay dài hạn vì thế dù
tăng 71% nhưng chiếm tỷ lệ khá thấp chỉ khoảng 0,06%. Nợ ngắn hạn (629 tỷ) chiếm 26% tỉ trọng TTS. Trong kỳ
vay ngắn hạn tăng 86 tỷ nhưng hầu hết các khoản vay đều có tài sản thế chấp và lãi suất khá thấp, chỉ khoảng 9,8% 11%.
Khả năng thanh toán của SBT đang khá an toàn khi chỉ số thanh toán hiện thời và thanh toán nhanh đều ở mức cao,
lần lượt là 2,1lần và 1,9 lần. Thành phần chiếm tỷ trọng lớn nhất trong TSNH chủ yếu là khoản đầu tư ngắn hạn.
9T2012, khoản đầu tư tài chính tăng gấp 3,19 lần lên 630 tỷ đồng, trong đó bao gồm 286 tỷ đồng là khoản vay cấp
cho CTCP Bourbon An Hòa lãi suất 15-18,5% và 364 tỷ đồng đầu tư cho người trồng mía, thu lãi từ 8-13,5%. Đây
là hình thức SBT đầu tư vào vùng nguyên liệu, hỗ trợ vốn cho nông dân sản xuất nhằm gia tăng được tính chủ động
về sản lượng mía trồng và trong việc áp giá thu mua. Hàng tồn kho trong kỳ giảm mạnh, đặc biệt là do giảm thành
phẩm (khoảng 171 tỷ đồng), chỉ chiếm 9% TSNH giúp cải thiện khả năng thanh toán nhanh.
10.12.2012
Trang | 3
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VIETCOMBANK
Đầu tư tài chính dài hạn
Chiến lược phát triển dài hạn tập
trung vào mía đường của SBT khá
rõ ràng.
Dự báo 2012
Năm 2012, dự báo SBT sẽ đạt
khoảng 1.780 tỷ đồng DT (-13%
y-o-y, 98%KH) và 317 tỷ đồng
LNST (-20% y-o-y)
Quan điểm đầu tư
Chúng tôi khuyến nghị THEO
DÕI với SBT.
10.12.2012
BÁO CÁO CẬP NHẬT Q3.2012
Sau khi thanh lý danh mục chứng khoán đầu tư, đầu tư tài chính dài hạn của SBT chủ yếu bao gồm khoản vốn góp
vào các công ty liên kết, bao gồm 24,5 triệu cp BAC; 6,8 triệu cp BHS, 2,04 triệu cp Mía đường La Ngà. Tuy nhiên,
khoản đầu tư vào BAC đã được chuyển nhượng cho công ty Đặng Huỳnh theo hợp đồng chuyển nhượng ký vào
cuối Q2. Điều này cho thấy chiến lược phát triển dài hạn tập trung vào mía đường của SBT khá rõ ràng vì BAC chủ
yếu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng cho khu công nghiệp và ngành nghề này đang gặp khá nhiều
khó khăn trong bối cảnh kinh tế hiện nay. Hiện nay, doanh thu chủ yếu của SBT là từ đường, chiếm tỷ trọng đến
87%, các sản phẩm khác bao gồm mật (3,5%), điện (2%) và phân bón (7,2%), còn lại 0,3% đều được tạo ra từ phụ
phẩm của cây mía. Trong tương lai, công ty không phủ nhận việc gia tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty cùng ngành để
mở rộng quy mô nhằm tận dụng lợi thế về nhà máy và kinh nghiệm cũng như thương hiệu của SBT trong ngành mía
đường. Việc mua gần 3 triệu cổ phiếu NHS, chiếm 9,87% vốn điều lệ của CTCP Đường Ninh Hòa có thể là một
phần trong chiến lược này. Hiện nay, đối với thị trường đường tinh luyện, SBT đang chiếm khoảng 30% thị phần.
Năm 2012, SBT đặt kế hoạch kinh doanh khá thận trọng, DT chỉ là 1.810 tỷ đồng và LNTT là 400 tỷ đồng (lần lượt
chỉ bằng 88%DT và 70% LNTT so với thực hiện năm 2011). Lũy kế 9T2012, công ty đã hoàn thành 82% KH DT
và 70% KH LNTT. Qua trao đổi với doanh nghiệp, SBT cho biết sẽ cố gắng hoàn thành kế hoạch DT và khả năng
sẽ vượt từ 5-10% kế hoạch lợi nhuận.
Tuy nhiên, theo chúng tôi đánh giá, năm nay là một năm khó khăn với ngành mía đường. Tổng lượng đường đang ở
trong tình trạng dư thừa so với nhu cầu tiêu dùng. Dự báo vụ mới nếu như đường nhập lậu không được ngăn chặn,
nguồn cung dư thừa làm giá đường trong nước có nguy cơ tiếp tục giảm. Ngày 14.11, SBT đã chính thức bắt tay vào
vụ mới cho dù giá đường trong nước đang ở mức thấp. Chúng tôi cho rằng với tình hình khó khăn đối với ngành
mía đường khó có thể phục hồi ngay trong những tháng cuối năm, dự báo cả năm SBT sẽ đạt khoảng 1.780 tỷ đồng
DT (-13% y-o-y, 98%KH) và 317 tỷ đồng LNST (-20% y-o-y).
SBT là một trong những doanh nghiệp mía đường khá lớn và có thương hiệu tại thị trường nội địa. Công ty sở hữu
nhà máy ép mía hiện đại với vùng nguyên liệu tự chủ hoàn toàn lên đến 15.000 ha. Hiện nay, 90% doanh thu của
SBT đến từ mảng bán buôn, cung cấp đường nguyên liệu cho các doanh nghiệp thựcphẩm lớn như Pepsico,
Vinamilk…nên đầu ra khá ổn định. Do đó, mặc dù lợi nhuận sụt giảm mạnh trong 9T2012, nhưng chúng tôi nhận
thấy bản chất doanh nghiệp vẫn hoạt động khá tốt, sức khỏe tài chính khá lảnh mạnh đặc biệt lịch sử chi trả cổ tức
cao và ổn định (20%-30%). Hiện nay mức định giá của SBT với PE trailing là 4,5 và PB trailing là 1,07 đang cao
hơn so với trung bình ngành (PE: 3,72; PB:0,96). Do đó chúng tôi khuyến nghị THEO DÕI với SBT.
Trang | 4
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VIETCOMBANK
BÁO CÁO CẬP NHẬT Q3.2012
CAM KẾT
Chúng tôi, bộ phận phân tích và nghiên cứu thị trường của Công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS), cam kết rằng các thông tin đưa ra trong Báo cáo này được xử lý
một cách chân thực và chuẩn mực nhất.Chúng tôi cam kết tuân thủ đạo đức nghề nghiệp ở mức độ tối đa có thể đạt được.
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
Báo cáo này được xây dựng bởi bộ phận phân tích và nghiên cứu thị trường của Công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhằm cung cấp thông tin cập nhật kết quả
hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến triển vọng phát triển của doanh nghiệp.
Bản thân báo cáo này và/hoặc bất kỳ nhận định, thông tin nào trong báo cáo này không phải là các lời chào mua hay bán bất kỳ một sản phẩm tài chính, chứng khoán nào
được phân tích trong báo cáo và cũng không là sản phẩm tư vấn đầu tư hay ý kiến tư vấn đầu tư nào của VCBS hay các đơn vị/thành viên liên quan đến VCBS. Do đó, nhà
đầu tư chỉ nên coi báo cáo này là một nguồn tham khảo. VCBS không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước những kết quả ngoài ý muốn khi quý khách sử dụng các thông tin
trên để kinh doanh chứng khoán.
Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo phân tích đều đã được thu thập, đánh giá với mức cẩn trọng tối đa có thể. Tuy nhiên, do các nguyên nhân chủ quan và khách
quan từ các nguồn thông tin công bố, VCBS không đảm bảo về tính xác thực của các thông tin được đề cập trong báo cáo phân tích cũng như không có nghĩa vụ phải cập
nhật những thông tin trong báo cáo sau thời điểm báo cáo này được phát hành.
Báo cáo này thuộc bản quyền của VCBS. Mọi hành động sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung báo cáo và/hoặc xuất bản mà không có sự cho phép bằng văn bản của
VCBS đều bị nghiêm cấm.
CÔNG TYCHỨNG KHOÁN VIETCOMBANK
Tầng 12,17 tòa nhà Vietcombank
198 Trần Quang Khải, Hà Nội
Tel: 84 – 4 – 39 367 516/ 39 360 024
Fax: 84 - 4 - 39 360 262
http://www.vcbs.com.vn
10.12.2012
Trang | 5
Download