Uploaded by H.Baran Akınbingöl

görsel std - TÜRKÇE

advertisement
GÜVENLİ ÇALIŞMA ORTAMI
GÜVENLİ ÇALIŞMA ORTAMI
A SAFE PLACE TO WORK
İş Sağlığı ve Güvenliği Standartları*
İş Ekipmanları ve Risk Değerlendirmesi Yönetmelikleri
bakımından ulusal ve uluslararası standartların
kullanımı mecburidir.
Bugünün dünyasında güvenlik için kritiktir.
TS ISO 45001
Makine Emniyeti
TS EN ISO 13849
100%
KKD
BS 8437
İş Sağlığı ve
Güvenliği
Yönetim
Sistemleri
PAS 1010
İşyerlerinde
psikososyal
riskler
Makine emniyeti kumanda sistemleri
TS EN 60079-29-1
İşyerlerinde
üzere
Kullanılmak
Kişisel düşme önleyici
sistem ve ekipmanlar
İş Sağlığı ve Güvenliği
Yanıcı gaz dedektörleri
TS EN 14458
Siperlikler (acil durumlar için)
ERROR:
Your PC couldn’t handle
its work load
and needs to restart
3
2
1
TEHLİKE
DANGER
PATLAYICI
EXPLOSIVE
GAZ
GAS
DANGER
EXPLOSIVE
GAS
BSI
SI
TS EN 20345
Emniyet Ayakkabısı
TS EN 62061
Makine Emniyeti
Fnksiyonel Güvenlik
BS EN 14052
Yüksek performanslı sanayi tipi
baretler
BS EN 458
İşitme Koruyucuları
BSI ' dan alınmıştır.
Patlayıcı Atmosferler
TS EN 60079-10-1
Patlaycı Gaz atmosferleri
TS ISO/IEC 80079-36
Patlayıcı atmosferlerdeki elektrikli olmayan ekipman
Download